Monday, December 15, 2014

အေမရိကားမွာ ကားတိုုက္မူျဖစ္ရင္ ဘာလုုပ္သင့္သလဲ


အေမရိကားကိုုလာေရာက္ေနထိုုင္ႀကသူေတြအေနနဲ ့အဓိကအေရးအႀကီးဆံုုးတတ္ထားဖိုု ့တစ္ခုုက ကားေမာင္းတတ္ျခင္းပါပဲ။ အေမရိကားမွာ လူတိုုင္းလူတိုုင္းဟာ မိမိလုုပ္စရာကိုုင္စရာမ်ားနဲ ့ေန ့စဥ္ လံုုးလည္ခ်ာလည္ လိုုက္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုုဆိုုရင္ပိုုသိသာပါတယ္ ။ တစ္ပါတ္တစ္ပါတ္ကိုုနားရက္မွာ လုုပ္စရာရွိတာေတြကိုုျပီးေအာင္ လုုပ္ေနႀကရတာမလြယ္ပါဘူး။
ကိုုယ္တိုုင္ကားေမာင္းမတတ္ဘူးဆိုုရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုုလိုုက္ပိုု ့ခိုုင္းဖိုု ့ဆိုုတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုု အလြယ္တဲ့အလုုပ္ပါ။ လိုုက္ပိုု ့ခ်င္သည့္တိုုင္ေအာင္ အခ်ိန္အားရွိဖိုု ့ဆိုုတာမလြယ္လွပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ဒီႏိုုင္ငံကိုုေရာက္လာျပီဆိုုရင္ သယ္ယူပိုု ့ေဆာင္ေရး ယာဥ္၊ ရထားသံုုးမ်ားႀကတဲ့ ျမိဳ့ေတာ္ေတြကလြဲရင္ ကိုုယ္တိုုင္ကားေမာင္းႏိုုင္ဖိုု ့ႀကိဳစားအားထုုတ္ႀကရပါတယ္။ ကားေမာင္းႏွင္ခြင့္လိုုင္စင္အတြက္ သင္တန္းတက္ရ စာေမးပြဲေျဖရ လူေတြ ့ေမာင္းျပရတဲ့အဆင့္ေတြကိုုေက်ာ္ျပီးသကာလ ကားလက္ကိုုင္ေခြကိုုကိုုယ္တိုုင္ကိုုင္ျပီး လမ္းေပၚေရာက္လာျပီဆိုုရင္ တစ္ေန ့မဟုုတ္တစ္ေန ့ ႀကံဳရမွာက ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မူပါ။ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ျပီဆိုုရင္ေတာ့ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ျဖစ္ ႏွလံုုးခုုန္ရင္တုုန္ရတဲ့အျပင္ အရမ္းစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရပါတယ္။ ယာဥ္တိုုက္မူျဖစ္ရင္ ဘာေတြလုုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုုတာေလးကိုု မသိေသးသူေတြအတြက္ကိုုယ္ေတြ ့အႀကံဳအရေရာ ဖတ္မွတ္ေလ့လာထားမိသမွ် အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။
ပထမဦးဆံုုးအေနနဲ ့အႀကံျပဳခ်င္တာက မိမိအပါအ၀င္ မိမိယာဥ္ပၚမွာပါတဲ့လူအားလံုုးမွာ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမူရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။ စကားနဲ ့ေခၚျပီးေမးပါ သိပ္ျပီးမတုုန္လူပ္ဖိုု ့မေႀကာက္ဖိုု ့ေျပာပါ အခ်င္းခ်င္းျပန္ႀကည့္ျပီး ဒဏ္ရာရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရျပီဆိုုရင္လည္း ဘယ္မွာျဖစ္တာလဲ ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္မွာျဖစ္တာလဲဆိုုတာကိုု ေယဘုုယ်အားျဖင့္သိေအာင္လုုပ္ပါ။ ျပီးရင္ ဖုုန္းျဖင့္အေရးေပၚ ၉၁၁ ကိုုဖုုန္းေခၚဆိုျပီး ယာဥ္မေတာ္တစ္ဆမူျဖစ္ေႀကာင္းသတင္းပိုု ့ပါ
သတင္းပိုု ့ရာတြင္ လက္ရွိမိမိေရာက္ေနေသာေနရာ၊ မိမိႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအေႀကာင္းအရာ၊ မိမိကားေပၚတြင္ပါေသာလူအားလံုုးရဲ ့အေျခအေနႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပံုုကိုုလဲအနီးစပ္ဆံုးေျပာျပပါ။ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရသူရွိလွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သလဲ ဘယ္ေနရာေတြမွာထိခိုုက္မိသလဲဆိုုတာကိုုေျပာျပပါ ထိုုမွသာ ေအာ္ပေရတာမွ အကူအညီလာေပးမည့္သူမ်ား (ရဲ၊ မီးသတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း)ကိုု မွန္မွန္ကန္ကန္သတင္းေပးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒုုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ၉၁၁ ကိုုသတင္းပိုု ့ေပးျပီးပါက မိမိကားကိုုေနာက္ထပ္ကားမ်ား၀င္တိုုက္ႏိုုင္ျပီး အႏၲရယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေသာအေျခအေနမွလြဲျပီးကားကိုု အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ ရပ္ထားပါ။ အခ်ိဳ ့ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဟိုုင္းေ၀းလမ္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ပြတ္မိခိုုက္မိေသာမေတာ္တဆမူမ်ားတြင္သာ ယာဥ္ကိုုေဘးလြတ္ရာ လမ္းေဘးသိုု ့ေရြ ့ႏိုုင္သည့္ ျခြင္းခ်က္မ်ိဳးရွိႏိုုင္သည္မွအပ အခင္းျဖစ္ရာေနရာမွကားကိုုမေရႊ ့သင့္ပါ။ သိုု ့မွသာရဲအရာရွိေရာက္ရွိလာလွ်င္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မူကိုု ေတြ ့ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ပါမည္။ မိမိကားထဲမွထြက္လိုုလွ်င္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွလာေသာကားမ်ားႏွင့္ ေဘးပါတ္၀န္းက်င္မွာကားမ်ားကိုုႀကည့္ျပီး အႏၲရယ္ကင္းမွထြက္ပါ။ မိမိအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးသည္အဓိကျဖစ္သည္။
တတိယအခ်က္အေနျဖစ့္ မိမိယာဥ္ေပၚတြင္ပါေသာသူမ်ားတြင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အႀကီးအက်ယ္ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ိဳးမရွိလွ်င္ႏွင့္ အေရးေပၚသိုု ့အေႀကာင္းႀကားျပီးသည္ဆိုုလွ်င္ အျခားတစ္ဖက္မွယာဥ္ေမာင္းသူထံမွ ကားႏွင့္ပါတ္သတ္သည့္လိုုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုုအျပန္အလွန္ဖလွယ္ပါ။ ယာဥ္တိုုက္မူတြင္ ေယဘုုယ်လိုုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကားအာမခံကုမၸဏီစာရြက္အခ်က္အလက္၊ ယာဥ္ေမာင္းသူအမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုုန္းနံပါတ္မ်ားကိုုေမးျမန္းပါ ေရးစရာစာရြက္မရွိလွ်င္ ဖုုန္းျဖင့္ဓာတ္ပံုုရိုုက္ယူထားႏိုုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္ကားမွ ကားေမာ္ဒယ္၊ အေရာင္၊ ကားနံပါတ္အစရွိသည္မ်ားကိုုလဲမွတ္သားထားပါ၊ အဆိုုပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကားအာမခံကုမၸဏီသိုု ့ဆက္သြယ္အေႀကာင္းႀကားရာတြင္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ လက္ရွိယာဥ္တိုုက္မူျဖစ္သည့္အေနအထားမ်ားကိုု မိမိဖုုန္းႏွင့္ ရူေထာင့္ေပါင္းစံုုမွ ခ်က္ခ်င္း ဓာတ္ပံုုရိုုက္မွတ္တမ္းတင္ထားပါ၊ အဆိုုပါမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုုသည္ ကားအာမခံကုမၸဏီ အေနျဖင့္ မည္သူမွားသည္ မွန္သည္ကိုုအဆံုုးအျဖတ္ အေခ်အတင္စကားေျပာရလွ်င္ အလြန္အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အဆိုုပါအခ်က္အလက္မ်ားရရွိျပီးခ်ိန္တြင္ ရဲအရာရွိေရာက္လာပါက မိမိႏွင့္ပါတ္သတ္သည့္အခ်က္အလက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုု ေမးျမန္းလွ်င္ျပသႏိုုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားပါ၊ ရဲအရာရွိမွလက္ရွိအေျခအေနကိုုႀကည့္ရူျပီး လိုုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုုေမးျမန္းျပီး ယာဥ္တိုုက္မည့္မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသြားပါမည္။ အားလံုုးျပီးဆံုုးသြားသည့္အခါ လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္ ရဲအရာရွိထံမွ ယာဥ္တိုုက္မူမွတ္တမ္း ရီပိုု ့ေကာ္ပီကိုုေတာင္းယူပါ ခ်က္ခ်င္းမရႏိုုင္ပါက ယာဥ္တိုုက္သည့္မွတ္တမ္းနံပါတ္ကိုုေတာင္းယူရန္အေရးႀကီးပါသည္။ လိုုအပ္ပါက လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္ရဲအရာရွိ နာမည္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းနံပါတ္ ကိုလိုုလိုုမယ္မယ္ေတာင္းယူပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရဲအရာရွိမွ သူႏွင့္ပါတ္သတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားပါေသာ လိပ္စာကဒ္ကိုုေပးပါလိမ့္မည္။
ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္ သက္ဆိုုင္ရာ မိမိကားအာမခံလုုပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီကိုုဆက္သြယ္ျပီး မေတာ္တဆျဖစ္ေႀကာင္းကိုုအေႀကာင္းႀကားပါ၊ ယာဥ္တိုုက္မူတြင္ မိမိဖက္မွရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုုမ်ားႏွင့္ ရဲမွတ္တမ္းနံပါတ္ကိုုေပးပါ။ အာမခံကုမၸဏီမွ လိုုအပ္သည္မ်ားကိုု ဆက္လုုပ္လုုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး မည္သိုု ့ဆက္လုုပ္မည္ကိုုလဲ မိမိကိုုေျပာျပပါလိမ့္မည္။
မိမိကားသည္ဆက္လက္ေမာင္းႏိုုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ေအာင္ပ်က္စီးသြားပါက ကားဆြဲေသာယာဥ္ျဖင့္ ဆြဲယူဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ပါသည္၊ မိမိယာဥ္ကို ကိုုယ္သိသည့္ ကားျပင္ဆင္ရာေနရာသိုု ့ပိုု ့ႏိုုင္ပါသည္ သိုု ့မဟုုတ္ပါက မိမိကားကိုုလာဆြဲေသာယာဥ္ထံမွ ဆြဲဲသြားမည့္ေနရာႏွင့္ ကုမၸဏီဖုုန္းနံပါတ္ကိုု ဆက္သြယ္ႏိုုင္ရန္ေတာင္းထားပါ။ တစ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းသူမွ သက္ဆိုုင္ရာကိုုအေႀကာင္းမႀကားရန္ႏွင့္ ကားအပ်က္အစီးကိုု သူ ့ပိုုက္ဆံႏွင့္စိုုက္ျပင္ေပးမည္ဆိုုပါက လံုုး၀လက္ခံသင့္ပါ မိမိေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ မလိုုအပ္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ မိမိယာဥ္အတြက္လစဥ္ပိုုက္ဆံမ်ားစြာေပး၀ယ္ယူထားေသာ အာမခံကုမၸဏီမွ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္လွ်င္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္ ထိုု ့ေႀကာင့္လဲ လစဥ္ပိုုက္ဆံေပး၀ယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူအားလံုုး ယာဥ္အႏၲရယ္ကင္းေ၀းႏိုုင္ႀကပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...