Thursday, December 25, 2014

LADY OR TIGER (မိန္းမပ်ိဳ ေလာ၊ က်ားရုိင္း ေလာ)

                             ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက Barbarian မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုတြင္ ထက္ျမက္၍ၾသဇာ ၾကီးမားေသာ ဘုရင္ၾကီးတစ္ပါး အုပ္စုိးခဲ့ပါသည္။  သူ၏တရားစီရင္ေရးမွာ တစ္မူထူးျခားလွပါသည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ တရားခံအား တရားစီရင္ခံရမည့္ေန ့တြင္ လူသူပရိသတ္ မ်ား ၀ုိင္းရံၾကည့္ရွဳေနေသာ ေလးဘက္ေလးတန္ လုံျခံဳစြာ ကာရံထားသည့္ ကြင္းအတြင္းသုိ ့ ေခၚေဆာင္လာျပီး ၄င္း၏ အျပစ္ရွိျခင္း၊ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းကုိ စမ္းသပ္ရန္ ၄င္းအား ေရြးခ်ယ္မွဳတစ္ခု လုပ္ခုိင္းပါသည္။

                             တရားစီရင္ကြင္းမွာ ေလးဘက္ေလးတန္ လုံျခံဳစြာကာရံထားျပီး ပရိသတ္ ျပည္သူမ်ားမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ၾကည့္ရွဳရန္ႏွင့္ က်န္သည့္ ၂ဘက္မွ တစ္ဘက္ တြင္ ဘုရင္ၾကီးႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ား ထုိင္၍ၾကည့္ရွဳရန္ျပီး ဘုရင္ၾကီး၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အျခားတစ္ဘက္ တြင္ တံခါးႏွစ္ေပါက္ ထားရွိပါသည္။
ယင္းႏွစ္ေပါက္ထဲမွ တစ္ေပါက္သုိ ့၀င္သြားလွ်င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၍ ဆာေလာင္ေနေသာက်ားၾကီးတစ္ေကာင္ရွိျပီး အျခားတစ္ဘက္ေပါက္သုိ ့၀င္ပါ ကေခ်ာေမာလွပေျပျပစ္ေသာ မိန္းမပ်ိဳတစ္ေယာက္ရွိပါသည္။ တရားခံသည္ ကြင္းတြင္းသုိ ့ ၀င္ေရာက္ ျပီး ထုိအေပါက္မ်ားဘက္သုိ  မ်က္ႏွာမူကာ အခ်က္ေပးသံ ၾကားေသာအခါ မိမိႏွစ္သက္သည့္ အေပါက္ ကုိ လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ ၀င္ေရာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
                             က်ားရွိေသာအေပါက္သုိ ့၀င္ေရာက္ပါက ဤသူသည္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္၍ က်ားအစားခံရန္ျဖစ္ပါသည္။ မိန္းမပ်ိဳရွိေသာအေပါက္သုိ ့ ၀င္ေရာက္မိပါက ဤသူမွာ အျပစ္ကင္း စင္ ေသာ သူျဖစ္သည့္အေလ်ွာက္ မိန္းမပ်ိဳမွာ ၄င္းအတြက္ ဘုရင္ၾကီးမွ ေပးသနားေသာ ဆုလာဒ္ျဖစ္ပါ သည္။ ဤသူတြင္ အိမ္ေထာင္ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းဘဲ ဘုရင္ၾကီးမွ ေပးသနားေသာ ဆုလာဒ္မိန္းမပ်ိဳ အား ခံစားေပါင္းသင္းရသည္။
                             ဘုရင္ၾကီးတြင္ ေခ်ာေမာလွပေသာ သမီးပ်ိဳတစ္ေယာက္ရွိျပီး ဘုရင္ၾကီးမွာ ၄င္း၏သမီးအား အလြန္အမင္းခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါသည္။ သမီးေတာ္ေလးမွာ အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္ျပီျဖစ္၍ ေခ်ာေမာခန္ ့ျငားေသာ သာမန္လူတန္းစား လုလင္ပ်ိဳေလးႏွင့္ ခိုးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ခ်စ္ၾကိဳးသြယ္ ေနပါ သည္။      သမီးေတာ္ေလးသည္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရာဇမန္ရွိ၍ စိတ္ထက္ျမက္ေသာ္ လည္း   လုလင္ပ်ိဳေလးအား အမွန္တစ္ကယ္ ခ်စ္ခင္စုံမက္ ျမတ္ႏုိးပါသည္။ တစ္ေန ့ေသာ္ ဤသတင္း သည္         ဘုရင္ၾကီးထံသုိ ့ေပါက္ၾကား၍ ဘုရင္ၾကီးမွာ ေဒါသအမ်က္ေျခာင္းေျခာင္းထြက္ျပီး လုလင္ပ်ိဳ အားဖမ္းဆီးေစပါသည္။
                             လုလင္ပ်ိဳအားတရားစီရင္မည့္ေန ့သုိ ့ေရာက္လာပါျပီ။
စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ဘုရင္ၾကီးႏွင့္တစ္ကြ သမီးေတာ္ေလးလည္း လုိက္ပါလာ
သည္။  လုလင္ပ်ိဳကြင္း အတြင္းသုိ ့၀င္ေရာက္လာေသာအခါ ပရိတ္သတ္မ်ား၏ အသံမ်ားသည္ ဆူညံ ပြက္ေလာရုိက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ သမီးေတာ္ေလး၏ မ်က္ႏွာမွာ ျငိဳးႏြမ္းလ်က္ရွိျပီး တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေသခ်ာစြာ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ အသြင္ႏွင့္ျဖစ္ေနသည္။
                             သမီးေတာ္ေလးမွာ လုလင္ပ်ိဳေလး ဖမ္းခံရသည့္ရက္မွစ၍ တစ္ရက္မွေကာင္း စြာအိပ္မေပ်ာ္ခဲ့ေပ။ ညစဥ္ညတုိင္းအိမ္မက္ဆုိးမ်ားက သူ ့ကုိေျခာက္လွန္ ့လ်က္ရွိေနေပသည္။ သူ၏ အျဖစ္မွာ စုတ္လည္းဆူး၊စားလည္းရူးအျဖစ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အိမ္မက္ထဲ၌ က်ားၾကီး က လုလင္ပ်ိဳကုိ သတ္ျဖတ္၀ါးမ်ိဳေနျပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိန္းမပ်ိဳေလးႏွင့္ တူယွဥ္တြဲ၍ ျမင္ေတြ ့ ရသည္။ ဘယ္အျဖစ္အပ်က္က သူ ့ကုိပုိျပီး ပူေလာင္ေစသည္ကုိပင္ သူမသိေတာ့ေပ။ တရားစီရင္ေရး တစ္ခါးႏွစ္ေပါက္တြင္ ဘယ္အေပါက္ကက်ားရွိ၍ ဘယ္အေပါက္ကမိန္းကေလးရွိသည္ကုိ အလြန္ပင္ လ်ိဳ ့၀ွက္ထားပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ သမီးေတာ္ေလးကေတာ့ အေသအျခာ သိေနေပသည္။ အေပါက္ ထဲက မိန္းကေလးကုိလည္း သူေကာင္းစြာသိသည္။ ႏုနယ္ေျပျပစ္ေခ်ာေမာျပီး လုလင္ပ်ိဳႏွင့္ လည္း ခင္မင္ရင္းစြဲ ရွိသူျဖစ္သည္။ ယခင္ကတဲကပင္ သူၾကည့္မရခဲ့ေပ။ လုလင္ပ်ိဳေလးႏွင့္ သမီးေတာ္ေလးမွာ ကာလၾကာရွည္ ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္အေလွ်ာက္ တစ္ေယာက္စိတ္ကုိတစ္ေယာက္ မေျပာဘဲႏွင့္ သိေနၾကသည္။ သမီးေတာ္ေလးသည္ တရားစီရင္ေရး အေျဖကုိ ေသခ်ာေပါက္သိေအာင္ လုပ္ထား မည္ကုိ လုလင္ပ်ိဳက သိေနသကဲ့သုိ ့ လုလင္ပ်ိဳက တစ္နည္းနည္းႏွင့္ အခ်က္ျပေမးျမန္းမည္ ကုိ သမီးေတာ္ေလးသိေနေပသည္။ သူဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ?
                             အခ်က္ေပးသံၾကားရပါျပီ။ သမီးေတာ္သည္ ဘုရင္ၾကီး၏ နံေဘးတြင္ေနရာ ယူထုိင္ေနျပီး သူ၏လက္ကုိ အေရွ့ကူရွင္ေပၚတြင္ တင္ထားပါသည္။ လုလင္ပ်ိဳသည္ ဘုရင္၏ေရွ့ ေမွာက္တြင္ အရု ိအေသျပဳျပီး သမီးေတာ္အား လ်င္ျမန္ျပီးစုိးရြံ ့စူးစမ္းေသာ အၾကည့္တစ္ခ်က္ ၾကည့္ လုိက္ပါသည္။ သမီးေတာ္ေလးသည္ ညာဘက္လက္ကုိ အသာအယာ ေျမွာက္ျပီး လွ်င္ျမန္ေသာ လွဳပ္ရွားမူျဖင့္ ညာဘက္အေပါက္ကုိ ညႊန္ျပလုိက္သည္။ လုလင္ပ်ိဳမွလြဲ၍ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ သတိမထားမိလုိက္ေပ။
                             သူသည္ ေနာက္သုိ ့လွည့္ျပီး ခုိင္မာယုံၾကည္ေသာ ေျခလွမ္းႏွင့္ ကြင္း၏တစ္ ဘက္ကုိေလွ်ာက္လမ္းသြားေပသည္။ အားလုံး၏ မ်က္လုံးအစုံတုိ ့သည္ သူအေပၚတြင္ သက္မမခ်ႏုိင္ ဘဲရွိေနသည္။ သူသည္ အနည္းငယ္မွ် တုံ ့ဆုိင္းေတြေငျခင္းမရွိဘဲ ညာဘက္အေပါက္သုိ ့သြားေရာက္ ကာ တံခါးကုိ ဆြဲဖြင့္၀င္ေရာက္ သြားပါသည္။
                             ဤဇတ္လမ္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ သူ၀င္သြားေသာအေပါက္တြင္ က်ားရုိင္းဘဲ ထြက္လာမလား၊ မိန္းမပ်ိဳေလးဘဲ ထြက္လာမလား ဟုပင္ျဖစ္သည္။
                             အေျဖမွာ စဥ္းစားေလေလ ပုိ၍ပို၍ ခက္ခဲလာ ေလေလပင္ျဖစ္ေနေပသည္။
                             ပက္သက္ဆက္ႏြယ္စဥ္းစားစရာမ်ားမွာ အမ်ားအျပားပင္။
                             စိတ္ဓါတ္မာေက်ာခက္ထန္၍ ရာဇမာန္ၾကီးသည့္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး၏  ႏွလုံးသားက ဘယ္အရာကုိေရြးခ်ယ္လုိက္သလဲ …
                             ခ်စ္သူ အသက္မေသလွ်င္ျပီးေရာ .. ခ်စ္သူကုိ တစ္ပါးသူ၏ ရင္ခြင္သုိ ့ သူကုိယ္တုိင္ ထည့္ႏုိင္ပါ့မလား …
                             ေတြး၍ပင္မ၀ံ့ႏုိင္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ က်ားၾကီး၏ သတ္ျဖတ္ စားေသာက္မွဳကု ိခံရန္ မိမိခ်စ္သူအား သူကုိယ္တုိင္ ညႊန္ျပႏုိင္တဲ့ ႏွလုံးသား ရွိပါ့မလား ….
                             မိမိမွ မပုိင္ဆုိင္ရလွ်င္ မိမိခ်စ္သူအား မည္သူ ့ကုိမွ်မေပးႏုိင္၊ ခ်စ္သူေသသြား လုိ မိမိရင္ကြဲနာ က်ခ်င္က်ပေစေတာ့ ဟူေသာ အတၱစိတ္ ျဖစ္မေနႏုိင္ဘူးလား…
                             စာေရးသူသည္ ဤေမးခြန္း၏အေျဖကုိ သူတစ္ေယာက္ထဲအျမင္ႏွင့္ ေျဖဆုိ လွ်င္၄င္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ၏ ပုဂၢလိက အျမင္သာျဖစ္ေပမည္ဟု ယူဆျပီး ေျဖဆုိရန္တာ၀န္ကုိ စာဖတ္သူ ပရိသတ္မ်ား၏ လက္တြင္ထားခဲ့ေပသည္။
                             လုလင္ပ်ိဳ ညာဘက္ကတံခါးကုိ ဆြဲဖြင့္လုိက္ေသာအခါ မည္သည့္အရာ
ထြက္လာပါသနည္း ….. မိန္းမပ်ိဳေလာ၊ က်ားရုိင္းေလာ


Frank R Stockton ၏ The Lady, or the tiger? ကုိမွီျငမ္း၍ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ အက်ဥ္းခ်ံဳး ျပန္ေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...