Monday, December 22, 2014

အျမင့္ျမတ္ဆံုး ျမန္မာ့ အလွဴသံသရာ

မင္းညီ ဘာသာျပန္ဆိုသည္
''ထမင္းတြန္းလွည္းလာၿပီ.. ထမင္းတြန္းလွည္း လာၿပီ''ဟု ဆာေလာင္ေန ေသာ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ က လွမ္းေအာ္လုိက္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အဆုိပါ လူငယ္ေလး၏ မ်က္ႏွာသည္ ေတာက္ပၾကည္လင္လာ သည္။ေနလယ္ခင္း ေနအပူရွိန္ကုိ အကာအကြယ္ျပဳႏုိင္ ရန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးရွိ သစ္ပင္အုိႀကီး၏အ ရိပ္ေအာက္ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ လူတစ္ရာေက်ာ္သည္ တစ္စံုတစ္ ခုကုိ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္။
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွ ဦးဇင္းတစ္ပါးသည္ ဆြမ္းက်န္၊ ဟင္းက်န္မ်ား ထည့္ ထားေသာ ဧရာမအုိးႀကီး မ်ားတင္ေဆာင္ထားသည့္ တြန္း လွည္းကုိ ေက်ာင္းဝင္းမုခ္ဝဆီသုိ႔ တြန္းလာေနသည္။ေက်ာင္းဝင္းျပင္ပတြင္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ အိမ္ ေျခမဲ့ကေလးမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္မရွိ အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ကုိယ္စီ ကုိင္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဆြမ္းက်န္မ်ားကုိ အလွဴခံရန္ တန္းစီေနၾကသည္။
နံနက္ေစာေစာ ဆြမ္းခံၾ<ြကထားေသာ ဆြမ္းက်န္ ဟင္းက်န္မ်ားကုိ ဦးဇင္းႏွင့္ ကုိယ္ရင္ငယ္ေလးမ်ားက တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနသာလူအုပ္ႀကီးအား တစ္ဦးခ်င္း စီ အတြက္ ဟင္းခပ္ဇြန္းႀကီးျဖင့္ အညီအမွ်ခူးခပ္ထည့္ေပး ေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေနေသာပံုရိပ္မွာ ေန႔ စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျမင္ကြင္း တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ထုိျမင္ ကြင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံကုိ ကမၻာ့စိတ္ေနစိတ္ထားအျမင့္ျမတ္ဆံုးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံဟု တင္စားရမလုိျဖစ္ေနသည္။


အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Aid Foundation အဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားမႈကုိ ယင္းတုိ႔အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာကုိ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာၾကာ ကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္ဟူေသာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္း တာေလ့ရွိသည္။ ထုိအဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္လအတြင္း လူဦး ေရမည္မွ်ကုိ ေငြေၾကးမည္မွ်ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္၊ လုပ္အား ေပးႏွင့္အကူအညီေပးသူအင္အား မည္မွ်ပါဝင္ခဲ့သည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း တုိင္းတာတတ္ၾကသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာအဂၤါေန႔က အဂၤလန္အေျခစုိက္အဖြဲ႕တစ္ခု မွထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ကူညီေထာက္ပံ့မႈၫႊန္းကိန္း ေနာက္ ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ ေက်ာ္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြန္ညံ့ဖ်င္းခဲ့ရာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္း တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကရပ္တည္ေနသည္။ အဆုိ ပါ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ သည္ Gallup World Poll က ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၅ႏုိင္ငံအား အေျခခံ၍ ေကာက္ ယူထား ျခင္းျဖစ္သည္။


ယခင္ႏွစ္တြင္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားမွ လူေပါင္း ၅ဝဝ မွ ၂ဝဝဝၾကားအား စစ္တမ္း ေကာက္ယူ တုိင္းတာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူေပါင္း ၁ဝဝဝေက်ာ္ကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တာဘာ ၂၄ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ရက္အထိစစ္ တမ္းေကာက္ ယူခဲ့သည္။ ထုိစစ္တမ္းသည္ မွားယြင္းႏုိင္ေျခ အေပါင္း (သို႔) အႏုတ္ ၃ဒသမ ၄ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားျပဳသူ အဆင့္သံုးဆင့္တြင္ ပါဝင္သူစုစုေပါင္း ၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအရ စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ ၉၁ရာခုိင္ႏႈန္းက သူတုိ႔အားလံုးသည္ မၾကာေသး မီကာလမ်ားက ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ ထားသူမ်ားျဖစ္ သည္ဟုဆုိသည္။ ဤအေနအထားေၾကာင့္ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ပင္ လုပ္အားေပးသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီေပး သူမ်ားအေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္း စားရေတာ့မလုိျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ားျပဳလုပ္ေသာ အလွဴအတန္းမ်ား သည္ မိ႐ုိးဖလာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကုိ အေျခခံေသာ ကုသုိလ္ျပဳလွဴဒါန္းမႈမ်ား ဟုမွတ္ယူႏုိင္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံတြင္ဘာသာေရးက အလြန္ၾသဇာႀကီးမား ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း သံဃာအေရအတြက္ သန္းဝက္(ငါးသိန္း)ခန္႔ရွိၿပီး ႏုိင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္း သန္း ၅ဝ ၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနသည္။ ထုိအေရအတြက္သည္ တ ျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ပုိ၍ မ်ားျပားေသာ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။
ထုိသံဃာမ်ားအား ေငြေၾကးႏွင့္အစားအစာမ်ား လွဴ ဒါန္းျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားက ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳၾက သည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ရန္မလုိသည့္ အတြက္ သူတုိ႔၏တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ကုိ တရားထုိင္ျခင္း၊ က်မ္းစာမ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္ရွိလိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဆြမ္းခံထြက္ေသာကုိယ္ ေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းဟင္းအလွ်ံပယ္ အလွဴခံရေန ေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ကအၿမဲႀကီးထြားလာေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္တပ္မွ အရပ္သားအစုိးရသုိ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အ ေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ တခ်ိဳ႕ကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးလုိက္သျဖင့္ ႏုိင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အရွိန္အ ဟုန္ရရွိခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ အကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိဆင္းရဲခ်မ္း သာကြာဟမႈ အေနအထားမွာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ လိႈင္ယာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ေနထုိင္ သူအမ်ားစုသည္ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားျဖစ္ သည္။ ထုိနာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕သည္ အလုပ္ အကုိင္ရရွိရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသလုိ တခ်ိဳ႕ ကလည္း နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသလုိ တခ်ိဳ႕စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ ဝင္ ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။
အလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ပမာဏထက္ လူဦးေရက ပုိမ်ား ေနျခင္းႏွင့္လံုၿခံဳသည့္ အသုိက္အၿမံဳမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ား စုမွာ သူတုိ႔ဘဝကုိလမ္းေပၚတြင္ ကုန္ဆံုးသြားရသည္။
ေန႔စဥ္ နံနက္အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ မဟာေအာင္ေျမ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ သံဃာအပါး ၅ဝေက်ာ္သည္ ဆြမ္း အလွဴခံရန္ ရပ္ကြက္လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား တစ္ေလွ်ာက္ ဆြမ္း ခံထြက္လာသည္။ ထုိလမ္းမေဘးဘီဝဲယာတြင္ ေဆာက္ လုပ္ထားသည့္ ယုိင္နဲ႔နဲ႔သစ္သားအိမ္ငယ္မ်ား၏ေရွ႕တြင္ အလွဴရွင္မ်ားက ဆြမ္းအုပ္ႀကီးပုိက္၍ ဆြမ္းေလာင္းရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္။
အဆုိပါ ဖိနပ္မပါ ဆြမ္းခံကုိယ္ေတာ္မ်ား ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အလွဴခံရရွိလာသည့္ ဆြမ္း ဟင္းမ်ားကုိ ဘုဥ္းေပးၿပီး ပုိလွ်ံေသာဆြမ္းက်န္ဟင္း က်န္ မ်ားကုိ အုိႀကီးတစ္လံုးတြင္ စုပံုထည့္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းျပင္ပ တြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာလူအုပ္ႀကီးကုိ အဆုိ ပါဟင္းေပါင္း ထမင္းေပါင္း ထည့္ထား သည့္ အုိးႀကီးအား သြားေပးရသည္။
ထုိအျခင္းအရာသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိျပသည့္ ျပ ယုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားလည္း ဆြမ္းက်န္ဟင္းက်န္မ်ားကုိ မရွိဆင္းရဲသား မ်ား အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းတတ္ၾကသည္။ မဟာေအာင္ေျမဘုန္း ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ေရွ႕ဆံုးမွတန္းစီေနသည့္ ကေလး ငယ္တစ္ဦးက နံနက္စာအတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဆြမ္း က်န္ရသျဖင့္ အဆင္ေျပသြား သည္ဟုဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ညစာအတြက္သူ႕မွာ ရွာေဖြ႐ုန္းကန္ရဦးမည္။ ည ၆နာရီ ေက်ာ္ ေစ်းသိမ္းၿပီးေသာအခါ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆုိင္မ်ားမွ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အၾကြင္းအက်န္ အပုပ္အသုိးမ်ားထဲမွ ေကာင္းႏုိးရာရာကို ေမႊေႏွာက္ၿပီး သူ႔ညစာ အတြက္ႀကိဳးစားရေတာ့မည္။
အဆုိပါမ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးညစ္ေပေနသည့္ လူငယ္ ေလးသည္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ အပုပ္အသုိးမ်ားထည့္ထား သည့္ ျခင္းေတာင္းထဲကုိ က်ီးကန္းေတာင္း ေမွာက္မ်က္ လံုးျဖင့္ စူးစူးစုိက္စုိက္ရွာေဖြေနသည္။ သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္ ေလးမွာပင္ ထုိေနရာမွသူထြက္ခြာသြားသည္။ အမိႈက္ျခင္း ထဲကရေသာ တစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ တစ္ေနရာရာသုိ ့သူသြားၿပီး ဗုိက္ျဖည့္ေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
(AP သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါး ရွင္ Esther Htusan ၏ Most Generous' Myanmar's Giving Cycle ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္။)
ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၁၀) အမွတ္(၄၆)
==========================================
‪#‎YangonMediaGroup‬ | ‪#‎MZK‬ | www.yangonmedia.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...