Wednesday, December 17, 2014

ကဗ်ာဆရာေမာင္ၾကဴးရင္႔ရဲ႕ ႏွင္းဆီရဲတိုက္အတြက္ အမွာ -


စာဖတ္သူကုိ ကဗ်ာဆရာေမာင္ၾကဴးရင္႔စာအုပ္ အတြက္ အထူးမွာၾကားလုိတာက ဒီကဗ်ာစာအုပ္ကုိ မဖတ္ခင္ ေနာက္ေက်ာမွာ ပါတဲ႔ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ကုိယ္ေရး အတၳဳပတၱိကေလးကုိ ဖတ္ ၊ ဖတ္ၿပီး ရင္ မ်က္စိ မွိတ္ၿပီး ကဗ်ာ ဆရာေမာင္ၾကဴးရင္႔ ဆုိတာကုိ ပုံေဖာ္ၾကည္႔ေစခ်င္တယ္။ ဒါဟာ ကဗ်ာကုိ အတၳဳပတၱိေ၀ဖန္ေရး ရႈေထာင္႔က ဖတ္ေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ။ ဒါေပမယ္႔ ဒီအခ်က္ဟာ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ၾကဴးရင္႔ရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိ စာဖတ္သူအေနန႔ဲ ပုိၿပီး တယုတယ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ၀င္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တဲ႔ အတြက္အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းလုိက္ရျခင္းျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ၾကဴးရင္႔ဟာ ၁၉၄၇မွာေမြးၿပီး မဂၢဇင္းေတြထဲမွာ သူ႔အသက္ ၁၃ႏွစ္သားကတည္း ကဗ်ာေရးသား ျဖတ္သန္းခဲ႔သူ ဆုိတဲ႔ အခ်က္ ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၅၁နွစ္ေလာက္ကဗ်ာကုိ တရႈိက္မက္မက္ ဖက္တြယ္ လာခဲ႔တယ္ဆုိတဲ႔ အခ်က္ဟာ စာဖတ္သူ အေနနဲ႔ သူ႔ကဗ်ာေတြကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးစြာနဲ႔ ဖတ္ရႈထုိက္တဲ႔ အေၾကာင္းေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ သူဟာ ကဗ်ာေခတ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကုိ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရသူ ပီပီ ကဗ်ာသစ္ကဗ်ာေဟာင္း တုိက္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာမွာ ကဗ်ာေလာကဓံကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ႔ရမွာေတာ႔ အမွန္ပဲ ။
အဲဒီကဗ်ာေလာကဓံရဲ႕ ထုေထာင္း ရုိက္ပုတ္မႈေတြကုိ သူေက်ာ္ ျဖတ္ၿပီး ရလာတဲ႔ ကဗ်ာ႔ဥာဏ္ေတြကုိ ယခုသူ႔ရဲ႕ ႏွင္းဆီရဲတုိက္ ကဗ်ာစာအုပ္မွာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏွင္းဆီရဲတုိက္ကဗ်ာထဲမွာ ေတြ႔ေနရတဲ႔ ကဗ်ာဟန္၊ အာရုံခံစားပုံေတြဟာလည္း သူျဖတ္သန္လာခဲ႔ရတဲ႔ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ သမုိင္း ၊ ကဗ်ာ႔ေဗဒမ်ားသမုိင္း ၊ ကဗ်ာေလာကဓံေတြကေန ကင္းလြတ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိလည္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ သူ႔ကဗ်ာေတြထဲကေန စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွာေတြရမွကေတာ႔ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ကဗ်ာေလာကဓံကုိ ရင္ဆုိင္ရင္း သူ႔ရဲ႕ ဖန္တီးမႈနဲ႔ ကဗ်ာ႔ပုံသဏၭာန္ေတြကုိ ေခတ္ၿပဳိင္ခံစားမႈအေပၚထင္ဟပ္ ႏုိင္ဖုိ႔ အၿမဲတမ္း တျဖည္းျဖည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူရင္ သစ္ဆန္းေနေအာင္လုပ္ရတဲ႔စိတ္၀ိညာဥ္ ( renovated spirit ) ပဲ။ ဒါဟာ ႏွင္းဆီရဲတုိက္ပါ ကဗ်ာစာအုပ္ကေန ထြက္ေပၚလာတဲ႔ ကဗ်ာအသိပညာဆုိင္ရာ ၊ ကဗ်ာခံစားမႈဆုိင္ရာ ႏွင္းဆီရနံ႔တစ္ခုလ႔ုိပဲ ဆုိရမယ္။ ႏွင္းဆီရဲတုိက္ပါ ကဗ်ာေတြထဲမွာ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ခံစားထုိက္တဲ႔အရာတစ္ခုကုိ ျပပါဆုိရင္ ရုိးရွင္းမႈ ပဲ။ ဒါဟာ လုိက္ပါတုပ ထားတဲ႔ ကဗ်ာဆုိင္ရာ တက္ခနိမဟုတ္ဘူး ။ကဗ်ာဆရာျဖတ္သန္းခဲ႔ရတဲ႔ သမုိင္းအတြင္းကေနမွ သူ႔ကဗ်ာ လက္ရာထဲမွာ တက္ခနိတစ္ခုလုိ ၊ လကၡဏာတစ္ရပ္လုိျဖစ္ေနတဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ သူက သူျဖတ္သန္းလာခဲ႔ ရတဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ သမုိင္း ၊ သူျဖတ္သန္းလာခဲ႔ရတဲ႔ ကဗ်ာဆုိင္ရာ ဘာသာအယူ၀ါဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကုိ လွည္႔ၾကည္႔လုိက္တဲ႔ အခါ သူအတြက္အရာအားလုံးကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ခဲ႔ပုံရတယ္။ အဲဒီ “အရာအားလုံးကုိ ရွင္းလင္းလင္းျမင္ခဲ႔ပုံရတယ္ ” လုိ႔ မွန္းဆဆုိရတာက သူ႔ကဗ်ာေတြမွာ ရႈပ္ေထြးဆန္းၾကယ္တဲ႔ အေတြး ထက္ ရုိးရွင္း ၾကည္လင္တဲ႔ အေတြးေတြကုိသာလ်င္ ေတြ႔ေနရလုိ႔ပဲ ။ ၿပီးေတာ႔ ကဗ်ာေဟာင္း ၊ ကဗ်ာသစ္ေတြထဲက ပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သူ႔ကဗ်ာထဲမွာေတြ႔ေနရတာေတာင္မွာ အဲဒီကဗ်ာေတြဟာ ရုိးရွင္းလွပေနတယ္။ ကဗ်ာထဲ ရုိးရွင္းမႈ ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္ဆုိတာ ထူးဆန္းတဲ႔ အရာ မဟုတ္ေပမယ္႔ ကဗ်ာေတြတုိင္းမွာ ရုိးရွင္းမႈကုိေတြ႔ရတာ ၊ ယေန႔ေခတ္ၿပဳိင္ ကဗ်ာေတြမွာေတြ႔ေလ႔ရွိတတ္တဲ႔ ကဗ်ာကုိ ပုံေတြနဲ႔ သရုပ္ျပ ( performance ) လုပ္တဲ႔ “ စတုရန္းကြက္ေဆာင္း ” လုိ ကဗ်ာမ်ဳိးမွာေတာင္မွ ရုိးရွင္းေနတာ ၊ ေနာက္အဲဒီ ရုိးရွင္းမႈေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ ကဗ်ာသမုိင္းဆုိင္ရာ ေတြ႔ႀကဳံခံစားမႈေတြထဲက ေန ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားပုံရတယ္ ဆုိတဲ႔ အခ်က္ေတြကေတာ႔ ထူးျခားတဲ႔ အခ်င္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း ကဗ်ာဆရာေမာင္ၾကဴးရင္႔ဟာ အသစ္ျဖတ္ခ်င္တဲ႔အတြက္ ၊ ေခတ္ၿပဳိင္ကဗ်ာဟန္ေတြျဖစ္ခ်င္တဲ႔ အတြက္အဲ ဒီလုိ ပုံေတြအရုပ္ေတြနဲ႔သာ ၊ ဒါမွမဟုတ္ အတင္းလုပ္ယူထားတဲ႔ ပုံစံမ်ဳိးခ်ည္းနဲ႔သာ ကဗ်ာမေရးထားတာကလည္း သူဟာ သူ႔ျဖတ္သန္းခဲ႔ရတဲ႔ သမုိင္းအေတြ႔အႀကဳံကေနသူဘာသာသူျပန္လည္တည္ေဆာက္ ယူထားတဲ႔ ကဗ်ာပုံစံေတြကုိသာလ်င္ အေလးထားတယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႔ရမယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သ႕ူကဗ်ာေတြထဲမွာ အစဥ္အလာကဗ်ာဟန္ေတြနဲ႔ နီးစပ္တဲ႔ ကဗ်ာပုံစံေတြေရာ ၊ သူျဖတ္သန္းခဲ႔ရတဲ႔ ကဗ်ာေခတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ နီးစပ္တဲ႔ ကဗ်ာေတြသာလ်င္ မကဘူး ၊ ယေန႔ေခတ္ၿပဳိင္ကာလအတြင္းက ေရးဟန္ေတြကုိပါ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတာက “နီးစပ္တဲ႔ ” ဆိုတဲ႔ အသုံးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဒီလုိ သုံးရတာက ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ၾကဴးရင္႔ဟာ သူျဖတ္သန္းေတြ႔ရွိရတဲ႔ ကဗ်ာဟန္ေတြအတုိင္းလုိက္ပါသုံးႏႈန္းေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၊ သူ႔ရဲ႕ ႏွွလုံးသားထဲကိန္းေအာင္း ေနပုံရတဲ႔ a renovated spirit အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရာယွက္သုံးႏႈန္းထားဟန္ကုိ ေတြ႔ရတဲ႔ အတြက္ပါပဲ ။ ဒီလို အေျခခံတစ္ခုလုံးကုိ ျမင္ၾကည္႔တဲ႔အခါ ကဗ်ာဆရာေမာင္ၾကဴးရင္႔ရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိ ပုိၿပီး ထိေတြ႔ခံစား လာႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ အထက္ပါ အေျခခံသေဘာတစ္ခုလုံးကေန ဆက္စပ္ၿပီး ၾကည္႔ရင္ နွင္းဆီရဲတုိက္ရဲ႕ ေရးဟန္ေတြထဲမွာ အေတြးတစ္စ ၊ ခံစားမႈတစ္စကေလး ျဖတ္ခနဲ႔ေပၚလာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ကဗ်ာအျဖစ္အမိအရ ဖမ္းယူလုိက္တဲ႔ ဟန္ေတြ (အထူးသျဖင္႔ ကဗ်ာ အတုိေတြ မွာ ) ေတြ႔ရမယ္။ ေနာက္ သူျဖတ္သန္းခဲ႔ရတဲ႔ ဘ၀ ၊ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚမွာ ရုိးရုိးသားသားနဲ႔ စမ္းစစ္ထားပုံကုိလည္းေတြ႔ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ စမ္းစစ္တဲ႔ေနရာမွာေတာင္ သူဟာ သူ႔ျဖတ္သန္းခဲ႔ရတ႔ဲ ေခတ္ကာလေတြ နဲ႔ ေနရာေတြကုိ စမ္းစစ္ေနရင္းက အဲဒီလုိ ေခတ္ကာလမ်ဳိးအတြက္ သူဟာရွိေနပါ တယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိ သူ႔ကဗ်ာစာအုပ္မွာ ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ ဆုိလုိခ်င္တာက သူက သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္းေျပာတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြအေၾကာင္းေျပာတယ္၊ ႏွစ္ဆယ္ရာစု စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္းေျပာတယ္၊ ႏွစ္ဆယ္တစ္ရာစု အေၾကာင္းေျပာတယ္ ၊ေနာက္ေတာ႔ သူကဗ်ာဆရာျဖစ္ေနရတဲ႔ အတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ္႔ေနမႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ႔ အရာေတြကုိ ေျပာတဲ႔ သေဘာေတြအားလုံးၿခဳံငုံၾကည္႔ရင္ ေတြ႔ ႏုိင္တယ္။ တကယ္လုိ႔ စာဖတ္သူဟာ ကဗ်ာထဲက အလကၤာေတြ၊ရသခံစားမႈေတြ ၊ ပါ၀ါနဲ႔ အသိပညာေတြ စတဲ႔အရာေတြအားလုံး ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ေနပုံေတြကုိ သိခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း ႏွင္းဆီရဲတုိက္ ကဗ်ာစာအုပ္ထဲက ကဗ်ာေတြကုိ စာေပသီအုိရီ ရႈေထာင္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ဖတ္ရႈရင္လည္း ဖတ္ရႈ ၾကည္႔ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေသခ်ာတာ တစ္ခုက ဒီစာအုပ္ထဲက ကဗ်ာေတြဟာ ကဗ်ာဆရာေမာင္ၾကဴးရင္႔ရဲ႕ ကဗ်ာ႔သမုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈေတြ ၊ ကဗ်ာအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ပုံသဏၭာန္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မိမွသာလ်င္ ကဗ်ာထဲမွာ ကဗ်ာဓါတ္ေတြ တလ်ံလ်ံညီးညီး ေတာက္ေလာင္ ေနတာကုိေတြ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
မင္းခက္ရဲ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...