Thursday, December 4, 2014

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒနဲ ့ဖက္ဒရယ္စံနစ္

 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဗမာမဟုတ္တဲ့တိုင္းရင္းသားေတြကႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေလာက္
တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကတဲ့ဖက္ဒရယ္စံနစ္ကိုလက္ရိွအစိုးရဘက္ကလက္ခံ
လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလက္ရိွ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုဘယ္လိုသေဘာထားရမလဲဆိုတာနဲ ့
ပါတ္သက္ၿပီးစဥ္းစားစရာတစ္ခုရလာပါတယ္။

ဒါနဲ ့ပါတ္သက္ၿပီးက်ေနာ့္ ရဲ့ပုဂၢလိကအျမင္ကိုဒဲ့ဒိုးေျပာရရင္ေတာ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဟာ
အသြင္သ႑န္(structure) အားျဖင့္ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္းျဖစ္္ေနၿပီးသားလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ၾကားေနဖတ္ေနရတဲ့သတင္းေတြအရေရွ ့လာမဲ့၂ဝ၁၅ ႏွစ္ထည္းမွာတိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ ့ခိုင္မာ တဲ့့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တစ္ခုလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္
လိမ့္မယ္လို ့ယူဆရတယ္။
သမိုင္းဝင္ေလာက္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာမွာ
ကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီးခုကတည္းကဥပေဒတြင္းရိွႏိုင္ငံေရးပါတီေတြတူရာစုေဝးၿပီးျပင္ဆင္ေနၾကပါၿပီ။

အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ့ agenda ကေတာ့ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ ့တိုင္းျပည္ကိုျပည္လည္ဖြဲ ့စည္းေရး
ကိစၥျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးမွာ“The next big thing” လို ့ေျပာရမွာပါ။သို ့ေသာ္ေရွ  ့ခရီးကိုမဆက္ၾကမီလက္ရိွအျဖစ္- အရိွကဘယ္လိုလဲဆိုတာကိုလဲ
အရင္စီစစ္ၾကည့္သင့္တယ္လို ့ထင္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ကိုဖက္ဒရယ္စံနစ္နဲ ့ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းမယ္လို ့ေျပာတာဟာလက္ရိွ
၂ဝဝ၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုအႀကီးစားေသာ္၄င္း၊လိုသေလာက္ေသာ္
၄င္းျပင္ဆင္မယ္လို ့က်ေနာ္အဓိပၸါယ္ေကာက္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တံုးကလို ၁၉၇၄ဖြဲ  ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုပါယ္ဖ်က္ကာလက္ရိွ
၂ဝဝ၈ ဥပေဒနဲ ့အစားထိုးျပဌန္းခဲ့တာမ်ိဳးမဟုတ္ေလာက္ဘူးလို ့က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။

ဒါေတာင္မွ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒဟာတစ္ပါတီစံနစ္နဲ့လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ထည္းထားရိွတဲ့အတြက္္
ဖက္ဒရယ္နဲ ့မနီးစပ္ခဲ့ေပမဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ကိုျပည္နယ္အသစ္သံုးခုအပါအဝင္တိုင္းနဲ့ျပည္နယ္ဆယ့္ေလးခု
အားျဖင့္အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ ့စည္းေပးထားခဲ့တာကေတာ့ဖက္ဒရယ္အသြင္အျပင္နဲ  ့နီးစပ္တဲ့
အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ဒီအခ်က္ကို၂ဝဝ၈ဥပေဒကဆက္ခံသံုးစြဲထားတာကိုေတြ  ့ႏိုင္ပါတယ္။

မည္သို ့ျဖစ္ေစဆိုရွယ္လစ္တစ္ပါတီစံနစ္အေျခခံဥပေဒနဲ့ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေျခခံဥပေဒတို ့
သဘာဝခ်င္းျခား နားခ်က္ရိွလို ့အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းအစားထိုးခဲ့ပါတယ္။
အခုတစ္ခါမွာေတာ့ (၂၀၀၈)ဥပေဒရဲ့ဖက္ဒရယ္အႏွစ္သာရကိုပိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ထပ္
တိုးျဖည့္စြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို ့က်ေနာ္ယူဆမိပါတယ္။

ဒီ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဟာသက္တမ္း ၆ ႏွစ္ရိွလာေပမဲ့ဒီဥပေဒဟာလူအမ်ားအတြက္
အသစ္စက္စက္လိုဘဲျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဒီဥပေဒကိုယခင္စစ္အစိုးရကသူ  ့အက်ိဳးစီးပြားကို
ကာကြယ္ဘို ့အတြက္အဓိကထားေရးဆြဲသြားတယ္လို ့ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံေတြက
စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ခဲ့ယံုသာမက“နာဂစ္”ဥပေဒလို ့ေတာင္နာမည္ဆိုးေပးကာေခ်ာက္လွန္ ့ထားခဲ့တာ
အေတာ္အသင့္ထိေရာက္ခဲ့လို ့ျဖစ္တယ္။

သို ့ေသာ္လည္းဒီပုတ္ခတ္မႈေတြကိုေက်ာ္လႊားၿပီးသမာသမတ္က်တဲ့အျမင္နဲ့ေလ့လာႏိုင္မယ္ဆိုရင္
အနည္းဆံုးေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဖြဲ  ့စည္းထားပံုနဲ ့ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့အစိပ္အပိုင္းမ်ားယႏၱယားမ်ားအၾကား
အာဏာခြဲေဝေပးထားပံု၊လည္ပါတ္ပံုေတြဟာအေတာ္အတန္ဖက္ဒရယ္သဘာဝ
နဲ  ့နီးစပ္ေနတာေတြ ့ႏိုင္တယ္။

ဒီဥပေဒကိုေရးဆြဲသူေတြဟာေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာဖက္ဒရယ္စံနစ္ကိုအလြယ္တကူေမြးစားယူ
(adopt)ယူႏိုင္ေအာင္မသိမသာႀကိဳတင္လမ္းခင္းေပးထားခဲ့ေလသလားလို ့ယူဆႏိုင္တယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္းမွစပီးအာဏာသိမ္းထားခဲ့တဲ့စစ္အစိုးရဟာ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ
ဆယ့္ေလးႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ယူက်င္းပခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသားညီလာခံအားျဖင့္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ရဲ့အေျခခံမူ
မ်ားကိုေရးဆြဲခဲ့တယ္။ထိုစဥ္ကအဲဒီညီလာခံကိုတက္ခဲ့သူတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ  ့ကညီလာခံ
ၾကမ္းျပင္မွာဖက္ဒရယ္စံနစ္အေၾကာင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္အားထုတ္မႈမ်ားရိွခဲ့ပါတယ္။

ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ  ့ရဲ့ျပန္ေျပာခ်က္အရအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထည္းမွအခ်ိဳ  ့ဟာ
ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ဖက္ဒရယ္ဆိုသည့္စကားလံုးကိုမသံုးဘဲဖက္ဒရယ္ဆန္ေသာအခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္းျပဌန္းေပးရန္ဆႏၵရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုေသာစကားလံုးကိုမူလက္မခံေၾကာင္းသိရပါတယ္။
၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒအရတိုင္းျပည္ကိုဖြဲ ့စည္းထားပံု (structure) ကိုၾကည့္ရင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ  ့မ်ား၊၄င္းတို ့ရဲ့အခြင့္အာဏာ
ဥပေဒျပဌန္းခြင့္မ်ား၊၄င္းတို ့အတြက္သီးျခားေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစတဲ့ဖက္ဒရယ္အသြင္ျဖင့္
တည္ေဆာက္ထားပံုေတြအေတာ္အတန္ပါဝင္လာတယ္။

ဒါေတြရဲ့အေပၚကမွအာဏာရွင္သြင္ျပင္အခ်ိ ဳ  ့ထပ္ေဆာင္းထားတာကိုေတြ ့ရတယ္။
[ဥပမာ၊လိုအပ္ခဲ့ရင္စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းခြင့္၊လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၅% ေနရာယူထားခြင့္၊
အာဏာရဲ့အခ်က္အခ် ာဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုကိုဆက္လက္ကိုင္ထားခြင့္စသည္တို ့ျဖစ္တယ္။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ပါ၊ ဥပေဒဆိုတာလူကလုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။တပ္မေတာ္ကအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္
ဦးေဆာင္အခဏ္းကဆက္လက္ပါဝင္ေနႏိုင္ေရးကိစၥကိုအာဏာ
ရွင္ဆန္တဲ့
hard power သံုးမဲ့အစား soft power သံုးလို ့ရႏိုင္ေနတာဘဲ။]   

အမွန္အတိုင္းေျပာရယင္ပုဒ္မေပါင္း ၄၅၀ေက် ာ္ရိွတဲ့၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကိုတစ္ႀကိမ္မက
ဖတ္ဘူးေသာ္လည္းရွည္လြန္းလို ့စိတ္မရွည္ဘဲတပိုင္းတစနဲ ့ရပ္ပစ္လိုက္တာခ်ည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ေၾကညက္ေနတယ္လို ့၀န္မခံတာသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ၂၀၀၈ ဥပေဒကိုျပဳ စုရာမွာႏွစ္ေပါင္းမ် ားစြာအစ-အဆံုး(မူၾကမ္းေရးဆြဲတဲ့အမ်ိဳဴ းသားညီလာခံအဆင့္
ကေနဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္အထိပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့တဲ့ေကအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေဒါက္တာ
မနန္တူးဂ် ာတို ့ဆိုရင္ေတာ့အလြတ္ရေလာက္ေကာင္းပါရဲ့(ေနာက္တစ္ႀကိမ္လူခ်င္းဆံုမိမွေမးၾကည့္ပါဦးမယ္)။

သို ့ေသာ္အေရးႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ပံုအခဏ္းကိုေတာ့အမိအရဖတ္ထား
တဲ့အတြက္ဖက္ဒရယ္ပံုစံကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲဒီအခ်က္ကိုထုတ္ေျပာလိုက္
ရင္ႏိုင္ငံေရးေလာကတစ္ခုလံုးနဲ ့ရင္ဆိုင္ရမဲ့အေျခအေနေၾကာင့္မထုတ္ေဖၚမိခဲ့ဘူး။

အခုအခါမွာေတာ့အခ်ိန္က်လာၿပီလို ့ယူဆပါတယ္။ကံေကာင္းတာက၂၀၀၈ ဥပေဒရဲ့
တပိုင္းတစဖက္ဒရယ္သြင္ျပင္ကိုသတိထားမိယံုမကအဲဒီတပိုင္းတစအေပၚကိုအေျခခံၿပီး
အျပည့္အ၀ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ဆက္လက္တည္ေဆာက္ယူၾကဘို ့စံနစ္တက်အၾကံျပဳထားတဲ့ပညာရွင္
တစ္ဦးရဲ့စာတမ္းတစ္ေစာင္ကိုခုရက္ပိုင္းအတြင္းအမွတ္မထင္ရွာေဖြေတြ ့ရိွမိတာဘဲ။
ခံစားခ်က္ခ်င္းတူယံုသာမကေလးစားေလာက္တဲ့တင္ျပခ်က္လဲျဖစ္ေနတယ္။

ဒါ့အျပင္ဖက္ဒရယ္နဲ ့စံနစ္ပါတ္သက္လို ့သာမန္ျပည္သူအမ်ားယဥ္ပါးေနေအာင္ႏိုင္ငံတကာကေရးသား
တာေတြထည္းကသင့္ေလွ်ာ္တာေတြကိုတင္ျပလိုတဲ့အတြက္လဲယခုေဆာင္းပါးကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။
မူရင္း၂၈ မ်က္ႏွာကိုသင့္ေတာ္ေအာင္တတ္ႏိုင္သမွ်ခ်ဳံ  ့ၿပီးဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္။
ဘာသာျပန္တဲ့ေလသံကိုလဲေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ၊အရပ္သားနားေပါက္ေအာင္
(Colloquial style) သံုး ထားပါတယ္။

စာတမ္းကိုျပဳစုသူပညာရွင္ဟာျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့လက္ရိွအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာUNDP ရဲ့အမႈထမ္း
(အာရွနဲ  ့ပစိ ဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံပညာရွင္)အျဖစ္နဲ ့ေကာရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ
ဧည့္ကထိကအျဖစ္နဲ ့ပါေဆာင္ ရြက္သြားခဲ့ဘူးတဲ့အတြက္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွန္ကို
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လက္ေတြ ့ထိိေတြ ့သိတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့မိခင္တကၠသိုလ္ကဗီယင္နာ
တကၠသိုလ္(ၾသစႀတီးယား) ျဖစ္ေပမဲ့ျမန္မာနဲ ့နိေပါအပါအ၀င္အေရွ  ့အာရွေကာ
အလည္ပိုင္းအာရွေဒသေကာ- ကိုဆိုဗို -မက္ဆိဒိုးနီးယားအစရိွတဲ့ေဒသေတြမွာဒီမိုကေရစီ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို ့ကူးေျပာင္းေရးနဲ ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဆက္ႏြယ္ပံုေတြကိုအထူးျပဳေလ့လာ
သူႏွံ ့စပ္သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္။ သူဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုဖက္ဒရယ္စံနစ္ရႈေဒါင့္ကေန
ၾကည့္ၿပီးသံုးသပ္တဲ့စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ပထမစာတမ္းကို(၂၀၁၂)မွာေရးခဲ့ၿပီးစာမ်က္နွာ(၅၀)ရိွတယ္။ေနာက္၂ ႏွစ္အၾကာ၂၀၁၄ေဖေဖၚ၀ါရီ
မွာျပဳစုတဲ့ဒုတိယစာတမ္းကလဲစင္စစ္ပထမစာတမ္းကိုအက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီး
Update လုပ္ထားတာျဖစ္လို့ႏွစ္ခုစလံုးအႏွစ္သာရအားျဖင့္အတူတူပါဘဲ။
ယခုဘာသာျပန္ခ်က္ကေတာ့ပိုိုတိုေတာင္းတဲ့(၂၈မ်က္ႏွာရိွ)
ဒုတိယစာတမ္းကိုဘာသာျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာတမ္းေတြရိွေနေၾကာင္းျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္သိခ်င္မွာသိၾကမွာပါ။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္အစိုးရသစ္ကဖက္ဒရယ္စံနစ္ကိုေျပာင္းဘို ့လက္ခံသေဘာတူလိုက္တဲ့
အခုလိုအခ်ိန္မွာရွာေဖြဖတ္ရႈစရာကိုးကားစရာတစ္ခုလြယ္လင့္တကူရႏိုင္ၾကဘို ့အျပင္
အဂၤလိပ္လိုဖတ္ဘို ့အဖက္အခဲရိွတဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္စာသင္သားေတြအတြက္ပါ
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊျမင့္ေမာင္

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္စံနစ္ဆီသို ့-  
အေျခခံဥပေဒအရအာဏာခြဲေ၀ေပးေရးႏွင့္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအဆံုးသပ္ေရး
ဆီသို ့ ဦးတည္ေသာခဲရာခဲဆစ္ခရီးလမ္း -

[Towards “genuine federalism ”? Myanmar’s inexorable path towards constitutional
devolution and decentralized governance - Marcus Brand]

Venue - Constitutional and Legal Change in Myanmar
Workshop, 13-14, Feb. 2014 Singapore

(Summary / Abstract)
စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ -

ယခုစာတမ္းတြင္၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ဖက္ဒရယ္(ဆန္ေသာ)အသြင္သ႑န္(federal pattern)
ကိုသရုပ္ ခြဲစီစစ္သကဲ့ သို ့ျမန္မာႏိုင္ငံကျဖတ္သန္းေနေသာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
ျဖစ္စဥ္ကိုေနာက္ခံထားလွ်က္ယင္းဥပေဒအားျပင္ဆင္ေရးကိုလည္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ေရွးဦးစြာဖက္ဒရယ္စံနစ္(တစ္ခု၏အေထြေထြ)အေျခခံလကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားကိုေဖၚျပထားပါသည္။
ထို ့ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရိွအေျခခံဥပေဒကိုတည္ေဆာက္ထားေသာအခ်က္မ်ား
(constitutive elements)ကိုစီစစ္ပါသည္။

ဤသို ့ျပဳလုပ္ရာတြင္ေတြ ့ရသည့္အေရးႀကီးေသာ(ဖက္ဒရယ္သေဘာရိွေသာ)သြင္ျပင္တစ္ခ်ိဳ  ့
ကိုပါစာရင္းျပဳ၍တင္ျပထားပါသည္။စင္စစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုသေဘာက်ေထာက္ခံေနသူမ်ားေရာ
လက္မခံကန္  ့ကြက္ေနၾကသူမ်ားပါဤဥပေဒ၏ဖက္ဒရယ္ဆန္ေသာအႏွစ္သာရတစ္ခ်ိဳ  ့ကိုသတိထားမိ
ၾကပုံမေပၚပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္ကသူရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာနိုင္ငံေရးခရီးအေတြ ့အၾကံဳေၾကာင့္
“ဖက္ဒရယ္” ကုိစကားလံုးအရပင္လက္မခံသလို၊တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားဘက္ကလည္း
ဖက္ဒရယ္ေအာက္ယုတ္ေလ် ာ့မည့္အျခားဘယ္အရာမွ်မလိုခ်င္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။

သို ့ေသာ္ယခုအခါတြင္ကား(၂၀၀၈)ဥပေဒ၏ဖက္ဒရယ္သေဘာသဘာ၀ကိုသတိထားမိလာၾကသျဖင့္
ေရွ  ့ကိုဆက္လက္၍ျငင္းခံုေဆြးေႏြး (debate)ၾကရာတြင္ဤ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုပင္တိုင္းျပည္၏
အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္(basic legal framework)အျဖစ္(ထား၍ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္
အားလံုးက)လက္ခံၾကသေလာက္လုနီးနီးျဖစ္လာေပၿပီ။

ထို ့ေၾကာင့္ဖြဲ  ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္၄င္း၊အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္၄င္း
၂၀၀၈ ဥပေဒထည္းတြင္ဌာပနာအျဖစ္ထည့္သြင္းေပးထားၿပီးေသာအာဏာျဖန္ ့ေ၀ေပးေရး (Devolution)
ကိုေရွ  ့ခရီးဆက္ႏိုင္ေရးအျဖစ္ျဖင့္သာအာရံုျပဳၾကလိမ့္မည္။၄င္းမွတပါးဗဟိုႏွင့္ေဒသႏၱရဆက္ဆံေရးမူ
အသစ္တစ္ခု(a new concept of center-periphery relation)အေပၚအေျခခံေသာဥပေဒသစ္တစ္ခုျဖင့္
အစားထိုးရန္ကားမဟုတ္ႏိုင္ေလာက္ေပ။

သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ယခုတိုင္မၿပီးျပတ္ေသးသေသာ၊ ရလဒ္ကမည္သို ့ျဖစ္လာမည္ေသခ်ာေပါက္မေျပာႏိုင္ေသာ
အခ်ိန္မေရြးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွေခ်ာ္က်ႏိုင္သည့္အႏၱရယ္မ်ားျဖင့္လည္းၿပီးေသာကိစၥတစ္ခုပင္ျဖစ္ေန
လင့္ကစားျဖစ္ႏိုင္တာကိုအားထုတ္မႈ(pragmatism)ကသာလွ်င္ေဆြးေႏြးပြဲကိုအသက္ဆက္ေပးေနျခင္း
အားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ဆက္တိုက္ရွာေဖြေနၾကသည့္ေရရွည္ခံရလဒ္တစ္ခုရရိွေရး
အတြက္အေကာင္းဆံုးခြင့္အေရးတစ္ခုကိုရရိွလာေစပါလိမ့္မည္။ (မားကပ္စ္ ဘရန္း)

***************************************************************************

ဆက္ရန္ --

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...