Friday, September 2, 2011

"ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ သူမ်ားမလုပ္ရဲတာကို ဦးေဆာင္လုပ္ရဲသူ"

created the doc: "ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ...
BigBrother Myanmar created the doc:
[By Than Htike Soe]

      တကယ္႔ လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ သူမ်ား မလုပ္ေသးသည့္ လမ္းကို စြန္႔ထြင္ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိသူမ်ဳိးျဖစ္ရမည္။ အမ်ားက ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဘယ္ေလာက္ျမင္ေနေန စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ကုိယ္႔အဖြဲ႕ကိုယ္ ေခါင္းေဆာင္သြားႏိုင္သူမ်ဳိး ျဖစ္ရမည္။ အမ်ားအျမင္မွာ သဘာဝမက်ဘူးလို႔ ထင္ရသည့္ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်ရဲ လုပ္ရဲရမည္၊ ကိုယ္႔ ကုန္ပစၥည္းကို ေဈးကြက္ထဲ နည္းလမ္းသစ္ေတြနဲ႔ ထိုးေဖာက္ရဲရမည္၊ အမ်ားနဲ႔မတူ တစ္မူကြဲသည့္ ေဈးကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို သူမ်ားေတြ ေမးေငါ႔ေနသည့္ၾကားမွ ေဖာ္ေဆာင္ရဲရမည္။


တစ္ေလာကလံုးက ဟာ…ဒီလူက ဘယ္႔ႏွယ္႔တုန္း သူမ်ား သြားတဲ႔လမ္းက ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔မသြားခ်င္ဘူးလို႔ မည္မွ်ပင္ ေျပာဆိုေဝဖန္ေနေစကာမူ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ရဲသူမ်ဳိးမွ ယေန႔လို အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြေပါေသာ ေဈးကြက္ထဲမွာ သူမ်ားထက္ ႏွာတစ္ဖ်ား သာေနမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ကယ္႔ လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဆိုတာ ကိုယ္႔လုပ္ငန္း ေရွ႕ဆက္ တိုးတက္သထက္ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လမ္းသစ္ေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ တီထြင္ႀကံဆေနၿပီး တစ္ကယ္လည္း လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲသူမ်ဳိးကို ေခၚသည္။ သူမ်ားက ေတာင္ဆို ကိုယ္က ေျမာက္ကို ရဲရဲနဲ႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခ်ီတက္ရဲသူမ်ဳိးကို ေခၚသည္။ ယေန႔လို အၿပိဳင္ေတြ အတူေတြ မ်ားလွေသာ ေခတ္ႀကီးမွာ သူမ်ားအတိုင္း လိုက္လုပ္ေနလို႔ေတာ႔ သူလို ငါလိုအဆင္႔ပဲ ရလိမ္႔မည္။ သူမ်ားထက္ ကိုယ္ေတြြက သာခ်င္ရင္ သူမ်ားထက္ တစ္ခုခုမွာထူးလည္း ထူး၊ ေကာင္းလည္း ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္။

          ယေန႔လို စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားလွေသာ စီးပြားေရး လူမႈေရးေလာကႀကီးမွာ ေကာင္းတယ္ဆိုရံုေလာက္နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ေတာ႔။ အေကာင္းဆံုး၊ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး၊ အထူးျခားဆံုး၊ အသားနားဆံုး ဆိုသည့္ အဆင္႔ကို ေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မွ လူအမ်ားၾကားက ကိုယ္႔လုပ္ငန္းက ထိုးထြက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမာၻ႕အဆင္႔လုပ္ငန္းႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေကာင္းဆံုး၊ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး၊ အထူးျခားဆံုး၊ အသားနားဆံုးဆိုသည့္ စံခ်ိ္န္ စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ အၿမဲ ကိုက္ညီေအာင္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိၾကေၾကာင္းကို ေတြ႕ရလိမ္႔မည္။ အမ်ားၾကားမွ ထိုးထြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုရွိလွ်င္ အမ်ားၾကားမွ မထိုးထြက္ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီက အခု တစ္ေထာင္ေလာက္ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ အမ်ားၾကားမွ ထိုးမထြက္ႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ေတာ႔ သူတို႔လည္း ညံ့ေတာ႔ မည့ံ၊ သို႔ေသာ္ အထက္မွာေျပာခဲ႔သလို ေကာင္းတယ္ဆိုရံုေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္ေရာင္႔ရဲေနၾကသျဖင္႔ သူလိုကိုယ္လို ဘဝမ်ားက မတက္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။ သူမ်ားထက္ ထူးေအာင္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွ သူမ်ားထက္ အေပၚကို ေရာက္မည္မွာ မလြဲေသာ ပံုေသနည္းျဖစ္သည္။

          သူမ်ားထက္ ထူးေအာင္ ေကာင္းေအာင္ ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ စီအီးအိုႏွစ္ေယာက္ေလာက္ကို နမူနာေပး ေျပာခ်င္သည္။ ပထမတစ္ေယာက္က ကမာၻ႕ မ်က္မွန္ေလာကတြင္ မသိသူ မရွိေလာက္ေအာင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ Luxottica ကုမၸဏီ၏ စီအီးအိုျဖစ္သည္။ ၎ ကုမၸဏီ၏ ကမာၻတစ္ဝန္း တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ေရာင္းအားက ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀၀ ေလာက္ရွိသည္။ ထိုကုမၸဏီ၏ ေဈးကြက္ ေဖာက္ထြင္းပံုမ်ားက နမူနာယူေလာက္သည္။ ေခတ္ေရစီးႏွင္႔ အညီ ဝယ္သူမ်ား၏ အႀကိဳက္ႏွင္႔လည္း အကိုက္ျဖစ္ေစ၊ ဝယ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔လည္း အကိုက္ျဖစ္ေစေအာင္ စီမံထားသည္။ ထိုသို႔ စီမံထားႏိုင္သျဖင္႔လည္း ၎တို႔၏ ကမာၻတစ္ဝန္းေရာင္းအားကို ယွဥ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတူ မရွိ။ မ်က္မွန္ကို ရိုးရိုးမေရာင္း။ မ်က္မွန္အေရာင္းခန္းမမ်ားကို အထူးျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အားကစားမ်က္မွန္ အေရာင္းဌာနမွာဆို အားကစားပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခ်ထားေပးကာ ဝယ္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ကိုယ္ကစားမည့္ အားကစားႏွင္႔ ပက္သက္သည့္ မ်က္မွန္မ်ားကို အားကစားပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ကစားရင္း အစမ္း တပ္ၾကည့္ႏိုင္သျဖင္႔ တကယ္႔ အျပင္မွာဆို မ်က္မွန္နဲ႔ ကိုယ္ ဘယ္လိုေနမလဲဆိုတာ ဆိုင္မွာတင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သြားသည္။ ေျပးရင္တပ္ဖို႔ မ်က္မွန္လာဝယ္သူမ်ား အစမ္းလုပ္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ေျပးစက္မ်ားလည္း ထားေပးထားသျဖင္႔ ဝယ္သူမ်ားအေနျဖင္႔ အျပင္မွာ ဘယ္လိုေနမလဲဆိုတာ ဆိုင္မွာတင္ ဆံုးျဖတ္လို႔ရသြားသည္။ ဝယ္သူမ်ားကလည္း ထိုသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ကို သေဘာက်ၾကသည္။ အျခား ဌာနမ်ားတြင္လည္း သူ႔က႑ႏွင္႔သူ သက္ဆိုင္ရာ မ်က္မွန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ကိုက္ညီေအာင္ ဖန္တီးေပးၿပီး ဝယ္သူကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈကာ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ယေန႔ နည္းပညာေခတ္ႀကီးႏွင္႔ အကိုက္ျဖစ္ေအာင္လည္း မွန္အျဖစ္ေရာ၊ ကြန္ပ်ဴတာအျဖစ္ပါ အသံုးျပဳလို႔ရသည့္ ၾကည့္မွန္မ်ားကိုလည္း ထားေပးေသးသည္။

မ်က္မွန္တပ္ၿပီး ထိုမွန္မွာ ကိုယ္နဲ႔ လိုက္မလိုက္ ၾကည့္ႏိုင္သလို၊ ထိုမွန္ကို Touchscreen အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳကာ အင္တာနက္မွတစ္ဆင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားထံ ကိုယ္ မ်က္မွန္တပ္ထားသည့္ပံုကို ပို႔ၿပီး ထိုမ်က္မွန္နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ လိုက္ မလိုက္ ေမးၾကည့္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားသည္။ ထိုသုိ႔ အစစအရာရာ ဝယ္သူစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ စိတ္ကူးဆန္းဆန္းျပားျပားျဖင္႔ စီစဥ္ေပးထားႏိုင္သျဖင္႔ ဝယ္သူမ်ားကလည္း သေဘာအလြန္က်သည္။ ထိုသို႔ ေခတ္ႀကီးႏွင္႔ အညီ ေခတ္မီမီ ေဈးဝယ္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္ကူးဆန္းသစ္စြာ စီစဥ္ေပးတတ္ေသာ ကုမၸဏီမွ မေအာင္ျမင္လွ်င္ မည္သည့္ ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္ပါအ႔ံနည္း။
          Luxottica သည္ ယခုအခါ အေမရိက၊ ဩစေၾတးလ်၊ တရုတ္၊ ၿဗိတိန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင္႔လွစ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနၿပီကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒသအလိုက္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူကာ ေဒသခံမ်ား အဆင္အေျပဆံုးျဖစ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးကာ ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းကို ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  Luxottica သည္ သူမ်ားထက္ ထူးႏိုင္ ေကာင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားသျဖင္႔ သူမ်ားထက္လည္း ပိုျမင္႔ေသာ ေနရာကို ေရာက္ေနသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။

          “ေခတ္ႀကီးက အေျပာင္းအလဲ သိပ္ျမန္ေနၿပီ၊ အေျပာင္းအလဲေနာက္ကို လိုက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစာႏိုင္မွ သူမ်ားေနာက္ မေရာက္မွာဗ်၊ သူမ်ား မလုပ္ေသးတာကို ကုိယ္က သတၱိရွိရွိနဲ႔ လုပ္ႏို္င္ရမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရာင္းျပခန္းေတြမွာ အားကစားပစၥည္းေတြ ထားေပးတာကို ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတဲ႔ လုပ္ငန္းၿပိဳင္ဘက္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ႔လမ္းကို ရဲရဲေလွ်ာက္လိုက္တာ ခုဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တီထြင္ဆန္းသစ္လိုက္တာကို ဝယ္သူေတြ သေဘာက်ၿပီး အေရာင္းေတြ ေထာင္တက္သြားတာပါပဲဗ်ာ” ဟု  Luxottica ၏ စီအီးအို အန္ဒရီယာ ဂြာရာက ေျပာျပသည္။
          သူမ်ားနဲ႔မတူ တစ္မူထူးျခားေအာင္လုပ္ေနသည့္ ေနာက္ စီအီးအိုတစ္ေယာက္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါေသးသည္။ သူကေတာ႔ Amazon ကုမၸဏီ၏ စီအီးအို ဂ်က္ဖ္ ဘီးေဇာ႔ျဖစ္သည္။ အေမဇုန္က Kindle စာဖတ္စက္ကို ထုတ္လုပ္ေနသည္။ Kindle ကို သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားလို ဘက္စံုသံုး ေဖ်ာ္ေျဖေရးကြန္ပ်ဴတာပံုစံမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်လွ်င္ အျမတ္အစြန္း ပိုရလိမ္႔မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်က္ဖ္ ဘီးေဇာ႔က စာဖတ္စက္အေနႏွင္႔သာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသျဖင္႔ ေဝဖန္သူမ်ားက ဝိုင္းေဝဖန္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ဂ်က္ဖ္ ဘီးေဇာ႔သည္ စီးပြားေရး မလုပ္တတ္ေၾကာင္း၊ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ပါလွ်င္ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ပါရက္နဲ႔ Kindle ကို စာဖတ္စက္အေနႏွင္႔သာ ဆက္ထုတ္ေနျခင္းသည္ ဂ်က္ဖ္ ဘီးေဇာ႔တစ္ေယာက္ စီးပြားေရးအျမင္မရွိရာေရာက္ေၾကာင္း ဝိုင္းေဝဖန္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဝဖန္ေနၾကသည့္ၾကားမွပင္ ဂ်က္ဖ္ ဘီးေဇာ႔သည္ Kindle ကို စာဖတ္စက္အေနႏွင္႔သာ တင္းခံၿပီး ဆက္ထုတ္ခဲ႔သည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကို ဘီးေဇာ႔ တံု႕ျပန္ခ်က္က မည္သို႔ရွိသနည္း ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

          “ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာဖတ္သမားေတြနဲ႔ စာအုပ္စာေပကို ခ်စ္တဲ႔လူေတြကို ဦးတည္ၿပီး Kindle ကို ေရာင္းေနတာပါ၊ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ (Tablet) ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မထုတ္လည္း ထုတ္မယ္႔ တစ္ျခား ကုမၸဏီေပါင္းက ရာခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္၊ အဲ႔ ရာခ်ီထဲဝင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာလို႔ အမ်ားထဲကတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနမွာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာဖတ္စက္ (Ebook reader) ဟာ လုပ္ငန္းတူၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္ သာေနတာ အားလံုးအျမင္ပါပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္သြားဖို႔ပဲ ဆႏၵရွိပါတယ္၊ သူမ်ားနယ္ဝင္ၿပီိး ေရာေကာေသာေကာ အျဖစ္မ်ဳိး အေရာက္မခံႏိုင္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာဖတ္စက္ေတြပဲ ဆက္ထုတ္သြားမွာပါ” ဟု ၎က သေဘာထားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားသည္။

          ဘီးေဇာ႔၏ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခဲ႔မႈက ယခုဆို သူ မွန္ေၾကာင္း ျပေနၿပီ။ အက္ပဲ၏ အိုင္ပတ္ေတြ စေပၚတုန္းက အိုင္ပတ္သည္ Kindle စာဖတ္စက္မ်ားကို သတ္ပစ္လိမ္႔မည္ဟု လူေတြက ထင္ေၾကးေပးခဲ႔ေသာ္လည္း ဘီးေဇာ႔ကား မေၾကာက္မရြံ႕ ေရွ႕ဆက္ခဲ႔သည္။ ယခု အိုင္ပတ္သည္ Kindle ကို မသတ္ႏိုင္။ Kindle က သူ႔လိုင္းႏွင္႔သူ သူ႔ပရိသတ္ႏွင္႔သူ ခိုင္မာေနၿပီ။ ဘီးေဇာ႔ ႀကိဳတင္ေျပာၾကားခဲ႔သလို ယခုအခါ အိုင္ပတ္ႏွင္႔ၿပိဳင္မည့္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီက ရာခ်ီၿပီး ရွိလာၿပီ။ Kindle ကိုသာ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာလိုင္းဘက္ ေျပာင္းလိုက္မည္ဆို ယခုေလာက္ဆို Kindle လည္း တစ္ရာထဲက တစ္ခု ဘဝႏွင္႔ပင္ လံုးခ်ာလည္ေနဦးမည္။ သူမ်ားစကား နားမေယာင္တတ္ေသာ ဘီးေဇာ႔၏ ရဲရင္႔သည့္ ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ေၾကာင္႔သာ Kindle ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

          လုပ္ေနက်၊ သြားေနက် သမားရိုးက် လမ္းေဟာင္းႀကီးမ်ားမွ ခြဲထြက္ၿပီး လုပ္ဖို႔၊ သြားဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခက္သည္။ ကိုယ္က သြားရဲတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေဘးလူေတြက ေဟ႔…မျဖစ္ဘူးေနာ္…မလုပ္နဲ႔…ကြိသြားမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ဝိုင္းေျပာ ဝိုင္းဖ်က္လို႔ ပ်က္သြားရသည့္ လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္က သြားရဲဖို႔လိုသလို၊ သူမ်ားစကားနားေယာင္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္တတ္သည့္စိတ္ကိုလည္း ေဖ်ာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဖိအားကို မခံႏိုင္၍ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား အေကာင္အထည္မေဖာ္ရဲေသာ လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္ေတြသည္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲ စြန္႔စားရဲေသာ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းရွိသည့္လူေတြႏွင္႔ ေတြ႕သည့္အခါ အလိုလို ေနာက္ေရာက္ကုန္ၾကလိမ္႔မည္။ ယေန႔ စီးပြားေရးေလာကသည္ လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲ စြန္႔စားရဲ ဆန္းသစ္တီထြင္ရဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးေတြကို ေတာင္းဆိုေနၿပီ။ သူမ်ားလုပ္တာေလာက္ လိုက္လုပ္တတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ဴိး ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ သူမ်ားေနာက္ကသာ ေနရလိမ္႔မည္။ သူမ်ားထက္ ထူးေအာင္ ခၽြန္ေအာင္ ခြန္အားစိုက္လုပ္လိုစိတ္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးသာ ယေန႔ ေခတ္ႀကီးတြင္ သူမ်ားေရွ႕က ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

                                                                                                သန္းထိုက္စိုး
Ref: Do You Pass the Leadership Test? By Bill Taylor

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...