Wednesday, September 21, 2011

တန္ဖိုး

By Cloud Cuckoo Land · Last edited 6 hours ago ·
လူတုိင္းမွာ အေဖဆုိတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေဖဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိမ်ား အေရးပါ အရာေရာက္ပါသလဲ။  ကတာညဳတကတေဝဒီဆုိတဲ့ သူ႕ေက်းဇူးကုိ သိျခင္းဟာ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ဖခင္မ်ားေန႔မွာ ဖခင္အတြက္ ကတညဳ သားသမီးမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ေအာက္က အခ်က္ေလးေတြ ၾကည့္လုိက္ၾကရ ေအာင္လား။

စစ္တမ္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

၁။ ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသဖုိ႔ အနည္းဆံုး ငါးႀကိမ္ခန္႔ ႀကိဳးစားေလ့ရွိတယ္။
၂။ အိမ္ကေန ထြက္ေျပးဖုိ႔ အနည္းဆံုး ၃၂ ႀကိမ္ခန္႔ ႀကိဳးစားေလ့ရွိတယ္။
၃။ အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ ကေခ်ာ္ကခၽြတ္ေတြျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္တာ အနည္းဆံုးအႀကိမ္၂၀ ခန္႔။

၄။ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရန္ အနည္းဆံုး ၁၄ ႀကိမ္ခန္႔ ႀကိဳးစားေလ့ရွိတယ္။
၅။ ေက်ာင္းကေန အခ်ိန္မတုိင္ဘဲ ႏႈတ္ထြက္ဖုိ႔ အနည္းဆံုး ၉ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိတယ္။
၆။ အက်ဥ္းေထာင္က်ဖုိ႔ အႀကိမ္ ၂၀ နီးေလ့ရွိတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိခင္မ်ား
ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိခင္မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရတာက သူတုိ႔ရဲ႕သမီး သံုးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိခင္ေတြ ျပန္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမြးသဖခင္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕တဲ့ သားသမီးမ်ားကေတာ့ အခ်ိန္မတုိင္ခင္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္းမွ ကင္းေဝးတာကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါဟာ ဖခင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ဟာ သားေရာ၊ သမီးေရာ အခ်ိန္မတုိင္ခင္ အိမ္ေထာင္မႈ ကိစၥကုိ ေစာစီးစြာ မျပဳေအာင္ တားဆီးေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္ကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ ေနာက္ထပ္ ေထာက္ခံထားတဲ့ ပညာရွင္ကေတာ့ ဂလန္းဆက္စ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ အခ်ိန္မတုိင္ခင္ ေက်ာင္းကထြက္၊ မထြက္၊ ဘဲြ႕ရ၊ မရ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစဲြတယ္၊ မသံုးစဲြဘူး၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္၊ မက်ဴးလြန္ဘူး၊ အခ်ိန္မတုိင္ခင္ အသက္မျပည့္ခင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္တာ စတာေတြကို ဖခင္ရွိ၊ မရွိအေပၚ အမ်ားႀကီး မူတည္တယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရး
မိကဲြဖကဲြ အိမ္ေထာင္စုက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖမဲ့မိသားစု မွႀကီးျပင္းလာရတဲ့သူ ေသာ္လည္းေကာင္း သူတုိ႔ေလးေတြဟာ အရြယ္ေရာက္လာလုိ႔ အိမ္ေထာင္ ျပဳတဲ့အခါမွာ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာကုိလည္း ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး အကဲြအၿပဲေတြ ကြင္းဆက္ ျပႆနာလုိ ဆက္တုိက္ ကူးစက္ေလ့ရွိပါတယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုမွာ ဖခင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖုိးဟာ အရမ္းႀကီးမားလာပါတယ္။ အဖမဲ့ျခင္းဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးအပါဆံုး အစုိးရိမ္ရဆံုး လူမႈျပႆနာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းမွာ ကေလး ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေမြးသဖခင္ မရွိဘဲ အိပ္စက္ေနရတယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဖမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အသက္ ၁၅-၁၉ ႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ္တုိင္ တာဝန္မယူႏုိင္ဘဲ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကို မက်ဴးလြန္သင့္သလုိ၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာလည္း မေကၽြးေမြးမျပဳစု မေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဘဲ ရင္ေသြးလြယ္ရမယ့္ အျဖစ္ေတြကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ေလ့လာသုေတသန ျပဳခ်က္ေတြအရ ေမြးသဖခင္မရွိတဲ့ ကေလးေတြဟာ ပုိၿပီးဆင္းရဲမဲြေတစြာနဲ႔ ႀကီးျပင္းရတယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတႏုိင္စြမ္းဟာ တျခားေသာ ကေလးမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ငါးဆေတာင္ ကြာဟျခားနားေနပါတယ္။ ပုိၿပီးေတာ့လည္း ဘဝေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကင္းမဲ့ရတတ္ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့လည္း ေက်ာင္းပညာ လစ္ဟင္းတတ္ပါတယ္။ ပုိၿပီးေတာ့လည္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ခင္ ေက်ာင္းထြက္ရတတ္ပါတယ္။ တျခားေသာ ကေလးမ်ားနဲ႔လည္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတာ သဟဇာတ မျဖစ္တတ္ပါဘူး။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔လည္း မိန္းမရၾကသလုိ ေထာင္လည္း က်တတ္ၾကပါတယ္။ ေဆးစဲြတာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္တာ၊ ဝင္ေငြနည္းတာ၊ အိမ္ေျခရာေျခ မရွိတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေရရွည္ စိတ္အမာရြတ္ေတြ ရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္လည္း ကဲြတတ္ၾကပါတယ္။

ဆံုးမျခင္း
သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားစြာအရ ဖခင္မ်ားဟာ မိခင္မ်ားထက္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အျပစ္ေပးဆံုးမတာ အင္မတန္မွ နည္းပါတယ္။ အႏုိင္က်င့္ခံရတဲ့ ကေလးေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္လည္း ပေထြးနဲ႔ေနရတာေတြ၊ အဖမဲ့ေတြ မ်ားပါတယ္။

ပညာေရး
ကေလးအေယာက္ ၂၅၀၀၀ ကုိေလ့လာသုေတသန ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အဖမဲ့ကေလးမ်ားဟာ ေက်ာင္းပညာ တတ္ေျမာက္ၿပီးဆံုးဖုိ႔ နည္းပါးတာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာင္းေျပးတာေတြ၊ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရတာေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အေဖရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ စာသင္ခန္းထဲ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးၿပီး ေက်ာင္းပညာေရးမွာ အာ႐ံုေကာင္းစြာ စုိက္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရတယ္။ တစ္ႏွစ္ တန္ဖုိးကုိ စာေမးပြဲက်သြားတဲ့ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ကုိ ေမးၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္လ တန္ဖုိးကုိ လမေစ့ဘဲ ေမြးခဲ့တဲ့ မိခင္ကုိ ေမးၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ပတ္ တန္ဖုိးကုိ အပတ္စဥ္ထုတ္ေနတဲ့ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာကို ေမးၾကည့္ရင္ သိပါလိမ့္မယ္။ တစ္နာရီ တန္ဖုိးကုိ ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ ေစာင့္စားေနတဲ့ ခ်စ္သူေတြကုိ ေမးၾကည့္ရင္ သိပါလိမ့္မယ္။ တစ္မိနစ္ တန္ဖုိးကုိ ရထား ေနာက္က်သြားတဲ့သူကုိ ေမးၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္စကၠန္႔ တန္ဖုိးကုိ ယာဥ္တုိက္မႈမွ သီသီေလး လြတ္သြားတဲ့သူကုိ ေမးၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္မီလီစကၠန္႔ တန္ဖုိးကုိ အုိလံပစ္ကစားပဲြက ေငြတံဆိပ္ဆု ရသြားတဲ့ မာရသြန္သမားကုိ ေမးၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အလားတူ 8-Days ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔ အေဖရဲ႕ တန္ဖုိးကိုလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် သိရွိေအာင္ အသိႏိႈးေဖာ္ျပလုိက္ရ ပါတယ္။

posted by Olive
8 Days Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...