Tuesday, September 27, 2011

ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္နဲ ့ ေဒၚစု-သိန္းစိန္ ေဆြးေႏြးပြဲျခားနားခ်က္

by Moethee Zun on Wednesday, September 28, 2011 at 4:49am

ေန႔သစ္- 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတို ့ေတြ႔ဆံုျပီးတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနေတြကို က်ေနာ္တို႔ ့ေဆြးေႏြးျခင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ သိန္းစိန္ အစိုးရေဆြးေႏြးေနရတဲ့အေျခအေနက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့ျဗိတိသ်အစိုးရေဆြးေႏြးေနရတဲ့အေျခအေနနဲ ့တူတယ္တဲ့။ ဟိုတုန္းက သခင္ဗစိန္တို႔ ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သေဘာထားတင္းမာတဲ့သူေတြက လက္မခံခဲ့ၾကသလို မျဖစ္မိေစနဲ႔လို႔့ အၾကံျပဳ ေထာက္ျပတဲ့သူေတြလည္း ေပၚလာတယ္။ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။ ဟိုတုန္းကအေျခအေနနဲ ့ဒီေန အေျခအေန တူတာရိွသလား ။ ဒါနဲ ့ပတ္သက္လို ့ကိုမိုးသီးဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။


မိုးသီး-   မတူဘူးလို ့ေျပာခ်င္တယ္။
 ျမန္မာ ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကအဂၤလိပ္အစိုးရနဲ ့ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးဖို ့ အဂၤလန္ကိုသြားခဲ့တယ္။ ၁၉၄၇ ခုနစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ ့ေန။ အက္တလီရံုးရိွရာ အမွတ္ ၁၀ ေဒါင္းနင္းလမ္းမွာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို တစ္။ ၾကည့္ရင္သိပ္ေကာင္းတယ္။ ႏွစ္-တန္းတူရည္တူရွိတယ္။ သံုး-   သိရိွခြင့္ ( transparency) and  စိတ္ခ်နိင္မႈ (Accountable)  ရိွတယ္။ ေအာင္ဆန္းအက္တလီ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္မထိုးတဲ့ သခင္ဗစိန္တို ့ကန္ ့ကြက္တဲ့ ကြန္ျမဴပါတီကသေဘာထားတင္းမာသူေတြဟာအစိုးရိမ္လြန္တယ္လို ့ က်ေနာ္တို ့ခုခ်ိန္မွာသံုးသပ္လို ့ရတယ္။ မွားတယ္လို ့ေတာင္သံုးသပ္နိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို ့ကိုအျပစ္ေတာ့မျမင္ေစခ်င္ဘူး။ နိင္ငံေရးဆိုတာက တဆင့္ေလာက္ပိုျပီး ေတာင္းၾကရ၊ လုိျခင္ၾကတာရိွတာသဘာ၀ကိုး။
ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ကိုၾကည့္ရင္ သာမညေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးစကားနဲ ့ေျပာရရင္ေတာ့ မုဆိုးနတ္သမီးရကိန္း ျဖစ္ေနလို့ပဲ။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပထမပုဒ္က အခ်က္ ၉ ခ်က္ပါတယ္။ ၉ ခ်က္စလံုးဟာ
အလြန္အားရေက်နပ္စရာေတြေကာင္းတယ္။ စာခ်ဳပ္ထဲပါအမွတ္  ၁  ကို ဖတ္လိုက္ရံုနဲ ့လက္ခေမွာင္းခတ္နိင္တယ္။ ဒါကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္း ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီကိုၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္အသိမွတ္ျပဳသည္တဲ့။
 အမွတ္ ၂ - ကာကြယ္ေရးနဲ ့ နိင္ငံျခားေရးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ၾကားျဖတ္အစိုးရေအာက္မွာရိွမယ္တဲ့။
အမွတ္-၃ - ျမန္မာနိင္ငံေရာက္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္တပ္ေတြကိုေတာ့ၾကားျဖတ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာမရိွဘူး။

အမွတ္-၄ - ကိုယ္ပိုင္ဘဏာေရးရိွမယ္။
အမွတ္-၅ - ျမန္မာ အစိုးရသံအမတ္ၾကီးတဦး အဂၤလန္မွာထားခြင့္ရိွမယ္။
အမွတ္-၆-  တေပါင္းတည္းလြတ္လပ္ေရးေပးဖို ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ့ဆႏၵကိုရယူမယ္ဆိုတာနစ္ဖက္သေဘာတူတယ္။
အမွတ္-၇- အရြယ္ေရာက္သူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရိွရမယ္။
အမွတ္-၈ - လြတ္လပ္လာတဲ့လြတ္ေတာ္ကအနာဂတ္ျမန္မာနိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကိုဆံုးျဖတ္မယ္။
အမွတ္၉-  ျမန္မာ နိင္ငံကုလသမဂအဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ဖို ့အဂၤလိပ္အစိုးရကကူညီမယ္။
ဒါကေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္တခုလံုးရဲ ့ အနစ္သာရပဲ။ က်န္တာက အေသးစိတ္ျပန္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ။ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ကိုတခြန္းတည္းေျပာရရင္ေတာ့  အာမခံခ်က္ ရိွတယ္။
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္၊ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္အမ်ိဳးအစားအစိုးရ၊ ၾကားျဖတ္ဥပေဒအဖြဲ ့၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရ၊ နိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္ျခားေဒသဘဏာေရး၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ျမန္မာ နိင္ငံကိုလြတ္လပ္ေရးေပးဖို ့သေဘာတူေနတယ္။ ကတိျပဳတည္ေနတာကိုေတြ ့ရတယ္။ သူတို ့ကတခုစိုးရိမ္တယ္။ ျမန္မာ ျပည္ကို သူတို့ရဲ ့မဟာမိတ္နိင္ငံအျဖစ္နဲ ့ဆက္သြားျခင္တယ္။ လိုအပ္တာေတြဆက္ကူညီျခင္တယ္။ ဒ့ါေပမဲ ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြယူဆတာကေတာ့
ဦးႏုတာေတစေနသားမွာေတာ့ သခင္စိုးတို့က လြတ္လပ္ေရးအတု လိုဆိုတယ္။ ဘာျဖစ္လို ့လဲဆုိေတာ့ စီးပြားေရးအရမလြတ္လပ္ဖူးလို ့သူကစြပ္စဲြတယ္။ တကယ္က ဓနသဟာရနိင္ငံထဲမွာရိွေနျခင္းျဖင့္ျမန္မာ နိင္ငံဟာခုေလာက္အေျခအေနမဆိုးနိင္ဘူးဆိုတာဘယ္သူမွမျငင္းနိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့အရင္တံုးက ေဆြးေႏြးတာနဲ ့အခုေဆြးေႏြးတာဘာကြာလဲလို ့ေမးခြန္းကိုျပန္ေကာက္ရင္ ကြာျခားမႈရိွေနတယ္လို ့က်ေနာ္ေျပာရျခင္းျဖစ္တယ္။

ေဒၚစုနဲ ့ စစ္အုပ္စုေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိုဆိုးရိမ္တဲ့သူေတြရိွတာ မလြန္ပါဘူး။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လဲစိုးရိမ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန ့စိုးရိမ္ေနတဲ့သူေတြ နဲ ့ ဟိုတံုးက စိုးရိမ္ေနတဲ့သူေတြရဲ ့ ကြန္ျမဴနစ္အမာလိုင္းေတြကိုတန္းတူထားလို ့မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို ့လဲ-
အခုေဒၚစုနဲ ့ဦးသိန္းစိန္  တနာရီေလာက္ေတြ ့နိင္ဖို ့၊ ၂၃ ႏွစ္ၾကာခဲ့တယ္။ ျပီေတာ့ဘာေတြသေဘာတူညီသလဲဆိုတာကို ႏွစ္ဖက္စလံုးေျပာရခက္ေနတယ္။ အဲ့ဒါကိုက ျပသနာရိွေနေသးတယ္လို ့ေျပာလို ့ရတယ္။
အဂၤလိပ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္တန္းတူေရတူလက္မွတ္ထိုးနိင္တယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို တိုင္းျပည္ကိုသူတင္ျပနိင္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နဲ ့စကားေျပာခဲ့တဲ့အစိုးရက ဒီမိုကေရစီအစိုးရအခုေဒၚစုနဲ ့ေျပာေနတာက စစ္အုပ္စု၊ (ေဘာင္းဘီခ်ြတ္ စစ္အစိုးရ) ၊ ဘာမွသိသာျမင္သာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မရိွေသးဘူး။ အဂၤလိပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဘုရင္ခံေကာင္စီကို ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္အသိမွတ္ျပဳတယ္။ စစ္အစိုးရကေတာ့  ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကိုလက္ခံဖို ့ေနေနသာသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို အသိမွတ္ေတာင္မျပဳေသးဘူးေလ။
အခုသူတို ့ခ်င္းဘာေတြသေဘာတူညီထားတယ္ဆိုတာက်ေနာ္တို ့မသိေသးဘူးေပါ့။ အေကာင္းဆံုးကိုေမ်ာ္လင့္ထားတယ္။ အဆိုးဆံုးအတြက္လည္းျပင္ဆင္ထားတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...