Thursday, September 22, 2011

မိဘတို႔အတြက္ သားသမီးမ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္နည္း (၂)အထေျမာက္ေအာင္ျမင္နည္း၊

ယခင္ကျပုမိေသာအမွားမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အျပစ္မတင္ပါနွင့္ေတာ့၊ အတိတ္ကိုျပုျပင္၍ မရေသာ္လည္း အနာဂတ္သည္ သင့္လက္ထဲတြင္ရိွသည္၊၊
မိဘတဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္ရည္မွန္းခ်က္ရိွေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားပါ။
မိဘတို ့၏လုပ္ငန္းသရုပ္ေဖာ္ခ်က္ကို ကိုယ့္ဘာသာခပ္တိုတိုေရးပါ၊
အနီးမွာရိွေနပါ။
သင္သတိမထားမိမီွ အိမ္ၾကီးေဟာင္းေလာင္းျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

က်မတြင္ သမီး ၆ေယာက္ ရိွ၏။ သို့ေသာ္ က်မသတိမထားမိခိုက္မွာပင္ သမီး ၆-ေယာက္အလုပ္ကိုယ္စီနွင့္ ျဖစ္သြားေသာအခါ က်မတို့အိမ္သည္ ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ သြားပါေတာ့သည္။ မိသားစုတနွစ္ကို တခါေလာက္အားလံုးျပန္လည္ဆံုၾကဖို့ရန္ပင္မလြယ္ပါ၊ တေယာက္ကျပန္္လာ။ ဟိုတေယာက္ကမအားအခိ်န္မရ။
ခြင့္ေတာင္းလို့မရ။ ထိုနည္းနွင့္တခါမွ စုစုစည္းစည္းမဆံုၾကပါ။ ထို့ေၾကာင့္ သင္သည္ သင့္ကေလးေတြနွင့္ ေနရေသာအခိ်န္ကို အခြင့္ေကာင္းမ်ားယူ၍ သူတို့၏စိတ္နွစ္လံုးသားထဲကို စိမ့္၀င္သြားေအာင္ သူတို့ကို ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ အခြင့္ေကာင္း မ်ားကို လက္မလႊတ္ပါနွင့္၊၊ အခိ်န္ရိွခိုက္ လံုးလစိုက္ပါ၊၊ မည္သည့္ ကေလးကမွ် သူတို့ကိုေမြးဖြားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ သူတို့နွင့္တိုင္ပင္ရန္ သူတို့လည္း အနီး တြင္မရိွပါ၊၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစသင္တို့ကသာ သင္တို႔၏ဘ၀ထဲသို့ ကေလးေတြကို ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္၊၊
သူတို့ေတြေမြးဖြားလာျပီဆိုသည္နွင့္ တစ္ျပိုင္နက္ သူတိုရွင္သန္ရပ္တည္ရန္ အသည္းအသန္လိုအပ္ေသာ ရုပ္ပိုင္းနွင့္စိတ္ပိုင္း လံုျခံု မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနွင့္ òပစုေစာင့္ေရွာက္မႈတိုကို ေပးရမည္သာျဖစ္သည္။ သူတို့သည္ သင္တို့၏ျမီရွင္ျဖစ္ေတာ့၏။ ထိုထက္ပို၍ဆိုး သည္မွာ သင့္ကေလးမ်ားနွင့္ အတူေနရမည့္အခိ်န္သည္ တိုေတာင္းလြန္းရံုမက ၄င္းအခိ်န္ကို အစားထိုးစရာလည္းမရိွေပ၊၊ သင့္က ေလးမ်ား သင့္အနီးတြင္ ေနလိုသည့္ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ခရစ္စမတ္ပဲြ စသည့္ေန့ရက္မ်ားစြာ မက်န္ေတာ့ပါ၊၊ ထို့ေၾကာင့္ အေျမာ္ အျမင္ရိွေသာ မိဘတိုင္းသည္ ထိုတျဖုတ္ျဖုတ္ကုန္ဆံုးမည့္အခိ်န္မ်ားကို အမိအရဆုပ္ကိုင္တတ္ဖို လိုပါသည္၊၊ အခိ်န္ရိွခိုက္လံုးလ စိုက္ပါ မၾကာမီသူတို့ေလးေတြသင့္အနားမွ ထြက္ခြာခိ်န္ကို ေရာက္ေတာ့မည္၊၊ သင္ပံုျပင္မ်ားဖတ္ျပရန္ သင့္ရင္ခြင္ထဲတိုးေ၀ွ့အိပ္ ရန္၊ သင္နွင့္ေဘာလံုးကစားရန္ သို့မဟုတ္ သူတို့စက္ဘီးကေလးျပင္ေပးရန္ မပူဆာေတာ့ေသာအခိ်န္သို မၾကာမီေရာက္လာ လိမ့္မည္၊၊ ထူးဆန္းသည္မွာ ယခုအခိ်န္ အလုပ္ရႈပ္ရသည္မ်ားကို ထိုအခိ်န္က်မွ မည္မွ်လုပ္ေပးခ်င္သည္ဆိုေစကာမူ လုပ္ေပးခြင့္မ ရ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရဦးမည္၊၊ ပံုျပင္မ်ားဖတ္ျပခ်င္၍မွ ဖတ္မျပနိုင္ေသာအေျခအေနမို်းကို ၾကံုရဦးမည္၊၊ သင့္ကေလးမ်ားနွင့္အတူ ေနရေသာကာလသည္ သင္မသိလိုက္မီ ကုန္ လြန္သြားမည္၊၊
အခိ်န္သည္ေငြျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ားေျပာဆိျုကပါသည္၊၊ သို့ေသာ္ ယင္းအဆိုသည္မွန္ပါ၏ေလာ၊၊ တကယ္အေရးၾကီးသည္မွာ ေငြ မဟုတ္ပါ၊၊ အခိ်န္သည္ ေငြထက္အျပတ္အသတ္ပို၍ အေရးၾကီးသည္၊၊ ေငြေၾကးအရမ္းºကြယ္၀ေသာ္လည္း အခိ်န္လံုေလာက္ စြာရိွေနလွ်င္ အရာရာကိုက်ားကြက္ဆင္၍ ကစားသြားနိုင္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ သင္မသိလိုက္မီ အခိ်န္အေတာအတြင္းပင္ သင့္အိမ္သည္ ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ ေတာ့မည္၊၊ ေငြနွင့္မတူသည္မွာ အခိ်န္ကိုသိမ္းဆည္းထား၍မရ ေနာက္တစ္ရက္၊ ေနာက္တစ္နွစ္ အထိအခိ်န္ သည္ သယ္ေဆာင္သြား၍လည္း မရျခင္းျဖစ္သည္၊၊ ထို့အျပင္ အလုပ္ခြင္၌ အလုပ္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနအိမ္၌ မအား လပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္မိသားစုအတြက္လံုျခံုေစရန္၊ သက္ေတာင့္ သက္သာရိွေစရန္နွင့္ အနာဂတ္ အတြက္ အခိ်န္ပိုေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ရာထူးတက္ရန္ ၾကိုးပမ္းေနေသာ္လည္း ယင္းကိစၥတို့အတြက္ အခိ်န္ကေစာင့္ဆိုင္းေနမည္ မဟုတ္ပါ၊၊ သင့္ကေလးတို့ ေနာက္မွလုပ္ေပးမည္ဟု အားခဲလွ်က္ အခိ်န္ဆဲြ မထားပါနွင့္။ သူတို့တေတြလူၾကီးျဖစ္ျပီး အိမ္မွထြက္ခြာသြားေသာအခါ သင္ခဲေလ သမွ် သဲေရသာ က်ေတာ့မည္၊၊
အလုပ္လုပ္္ျခင္းေၾကာင့္ အခိ်န္မရိွျခင္းဟု အေၾကာင္းမျပသင့္။
ကေလးေတြနွင့္အတူေနရန္ အခိ်န္မရျခင္းအတြက္ သင့္အလုပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အိမ္အလုပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျပစ္တင္ရန္ လြယ္ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ အသက္ေမြးမႈအလုပ္လုပ္ရေသာ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုပါက ကေလးနွင့္ေ၀းရာ လုပ္ငန္းမွာ အခိ်န္ကုန္ရသည့္အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အျပစ္တင္မိျပီး စိတ္စနိုးစေနာင့္ျဖစ္ရ ေသးသည္။ သို့တေစ ေနအိမ္နွင့္လုပ္ငန္း ဖိအားလြန္ဆဲြမႈသည္ အမ်ားယူဆ သကဲ့သို့ သင္နွင့္သင္ၾကင္ေဖၚတို့၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားနွင့္ မပတ္သက္ဘဲ သင္တို့နွစ္ဦး၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနွင့္ ပိုမိုပတ္သက္ေၾကာင္း သတိျပုသင့္ ပါသည္၊။ မိသားစုအတြက္ အခိ်န္ေပးရသည္မွာ မလြယ္ပါ။ အလုပ္ကို စဲြစဲြလမ္းလမ္းလုပ္လိုစိတ္နွင့္ အပန္းေျဖ အားကစားအလုပ္ကိုလည္း စဲြစဲြလမ္းလမ္းလုပ္လိုစိတ္၊ ၎စဲြလမ္းစိတ္မ်ားကို ေရာၾကည့္ရန္ အခိ်န္ရွာရသည္မွာ လည္း မလြယ္ျပန္ပါ၊၊ သို့ေသာ္ တကယ္တမ္းမွာ မိသားစုကိုဂရုမစိုက္အားျခင္းသည္ အလုပ္ေၾကာင့္ဟု ဆင္ေျခ ေပးစရာမလိုဟု ဆိုလွ်င္ သင့္ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးေၾကာင့္ဟူ၍လည္း ဆင္ေျခေပးနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ၊၊ မိမိကိုယ္ကို အလုပ္စဲြသူဟူ၍ သမုတ္လိုက္ရံုနွင့္ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္မထားနိုင္ပါ၊၊ တသမတ္တည္းျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ၀င္ေငြရသည့္အလုပ္တြင္ ကိုယ့္ကို္ကိုယ္ျမုပ္နံွသကဲ့သို့ အိမ္ မႈကိစၥအ၀၀တြင္လည္း အလားတူ တစ္တန္းတစ္စားတည္းထား၍ ျမုပ္နံွရမည္သာျဖစ္၏၊၊ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္နွင့္မအပ္စပ္ေသာ ကမၸည္းကို ထိုးရန္ မၾကံစည္ပါနွင့္၊၊ မိသားစုမရိွလွ်င္ လူသည္ေလာကၾကီးအလယ္၌ အထီးက်န္၍ အေအးဒဏ္နွင့္အတူ တုန္လႈပ္ ေနသည္ဟု လူေတြကေျပာၾကပါသည္၊၊

သင့္ကိုယ္ပိုင္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို အဟုတ္ၾကီးမထင္ပါနွင့္၊
က်ေနာ္တို့လူအမ်ားစုသည္ အလုပ္ခြင္၌ မိမိကိုယ္ကို တကယ္အေရးၾကီးေသာပုဂၢိလ္မ်ားဟု အထင္ခံလိုၾက သည္၊၊ တကယ္တမ္း မွာ အတၱအေရးၾကီးမႈမွအစျပုကာ ေနာက္ဆံုးေအာက္ေျခလြတ္သည္အထိ မိႈင္းမိမည့္ အနၱရာယ္ ျဖစ္လာနိုင္သည္၊၊ သင္သည္အ လုပ္တြင္ မည္မွ်အေရးပါအရာေရာက္သည္ဆိုေစ တစ္ေနေန့ တစ္ခိ်န္ခိ်န္တြင္ သင့္ေနရာ၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အစားထိုး၀င္ ေရာက္လာလိမ့္မည္၊၊ ထို့ေၾကာင့္ သင္သည္ အလုပ္ခြင္၌ မရိွမျဖစ္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မလွည့္စားပါနွင့္။ ဤကိစၥကိုလက္ခံရန္ မလြယ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း ခြင္၌ သင္မရိွလွ်င္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေနအိမ္၌မူ သင့္ကေလးမ်ားအတြက္ သင္သာအဖ၊ သင္သာ အမိျဖစ္ ပါသည္။ ကေလးတို့သည္ သင္နွင့္အတူတကြေနထိုင္ရန္ တကယ္တမ္းလိုအပ္၍ ဆနၵလည္းရိွပါသည္၊၊ သူတို့က သင္၏ခ်စ္ ေမတၱာကို ¹ခြင္းခ်က္မဲ့လိုခ်င္သည္၊၊ သင္၏တစ္ၾကိမ္တစ္ခါအမွားကိုလည္း သူတို့ကဂရုမစိုက၊္ စိတ္မဆိုးဘဲခြင့္လႊတ္ရန္ အသင့္ျဖစ္၏၊၊

တခါက ခ်ားလ္အမည္ရိွေသာ လူတေယာက္ရိွ၏။ သူ၏မိသားစုအတြက္ ၀မ္းစာရွာေဖြေရးမွာ သူ၏ပဓာနတာ၀န္ ၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထား၏၊၊ ထို့ေၾကာင့္ သူ့ကေလးမ်ားကိုခ်စ္ေသာ္လည္း သူရံုးခန္း၌သာ အခိ်န္ကုန္ေလ့ရိွ ျခင္း ျဖစ္သည္၊၊ သူသည္ ေနအိမ္၌ရိွ သည့္အခါတြင္ သူစာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနတတ္ေသး၏။ ထိုေၾကာင့္ မိသားစုဘ၀ေရွ့ေရးေကာင္းစားဖို သူကေလး ဘ၀တံုးက မရရိွခဲ့သည္မ်ားကို ရရိွေအာင္အလုပ္ကို ပင္ပင္ပန္းပန္းၾကိုးစားသည္။ ယခုအခိ်န္တြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိုးစားသည္၊၊ တခိ်န္ခိ်န္တြင္္ အနားယူနိုင္ျပီး သူအင္အားစိုက္ထုတ္မႈ၏ အသီးအပြင့္တို့ကို ခို်ျမိန္စြာဆြတ္ခူးနိုင္မည္ဟု တြက္ကိန္းခ်ထား၏၊ ေနာင္ေရး အတြက္ စိတ္ေအးရျပီဆိုသည့္အခါ သူ့ဇနီးမယား၊ သမီးသားနွင့္ တစ္ခိ်န္လံုးအတူေနနိုင္မည္ဟု သူစဥ္းစား ထားသည္။ ခ်ားလ္သည္ သူတိုနွင့္အတူ ေနခိ်န္နည္းေၾကာင္း မိသားစုကညည္းျငူေသာအခါ ခ်ားလ္က ဒါမင္းတို့အတြက္ လုပ္တာေလဟု ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။ ခ်ားလ္၏အျမင္တြင္ သူ့ဇနီးသည္ လိုတရဆိုသကဲ့သို့ အပူအပင္ကင္းမဲ့စြာ ျပည့္ျပည့္ စံုစံုေနရသည္၊၊ ဇနီး သည္ကမႈ သူ့အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နွင့္ အနီးတြင္ရိွေန ေစခ်င္၍ လက္ထပ္ခဲ့ေသာသူခ်စ္သူသည္ သူ့အနီးတြင္ မည္ သည့္အခါမွ်မရိွ၊ သူ့ခ်စ္လင္ကို ရင္တြင္းျဖစ္စကား မ်ား ေျပာျပခ်င္ေသာ္လည္း ေျပာခြင့္မၾကံု၊၊ ဇနီးသည္ခမ်ာ သူ့ကိုဂရုမစိုက္၍ အထီးက်န္ခံစား ေနရသည္၊၊ ပထမေတာ့ဇနီးသည္သည္ အလုပ္ကိုခ်ည္း ဖိလုပ္ေနသူ ခင္ပြန္းကို မေက်မနပ္ျဖစ္သည္၊၊ သို့ေသာ္ သူသည္ ခင္ပြန္းအတြက္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားမႈကို ေလ်ာ့ခ်၍ ခပ္ခြာခြာေနမွျဖစ္မည္ဟု တျဖည္းျဖည္းသေဘာ ေပါက္လာ၏။ ထိုအခါ အခိ်န္ျပည့္မိခင္ျဖစ္ ေအာင္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါျမုပ္နံွသည္၊၊ ကိုယ္ပိုင္အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား တစ္စတစ္စတိုးပြားေအာင္းလည္း ၾကံေဆာင္လာသည္။
သူမသည္ ဤကဲ့သို့ေသာ အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ားကို တရစပ္ျပုလုပ္၍ အာရံုေျပာင္းသည့္အခါ အထီးက်န္ မခံစားရ ေတာ့ဘဲ စိက္သက္သာရာ ရခဲ့ေတာ့၏၊၊ ထိုေနာက္ ကေလးမ်ားၾကီးျပင္း၍ ပိုမိုလက္လြတ္လာေသာ အခါ သူမသည္ သူမိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားနွင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေတာ့သည္။ ခ်ားလ္သည္ သူတြက္ကိန္း အတိုင္း အသက္၅၀-ျပည့္သည့္အခါ အလုပ္မွအနားယူ ေတာ့သည္။ ပင္စင္လစာ ေကာင္းစြာရသည္၊၊ သူမိသားစုနွင့္အတူ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ေန နိုင္ေတာ့မည္ ထင္သည္။ သို့ေသာ္ သူ့စိတ္ကူးေလးမ်ား လြင့္စဥ္သြားျပန္သည္။ ထိုအခိ်န္၌ သူ့ကေလးအားလံုး အိမ္တြင္ မရိွေတာ့ျပီ။ တစ္နယ္ရပ္ျခားသြား၍ ကိုယ့္၀မ္းကိုယ္ ေက်ာင္းေနၾကျပီ၊၊ အေနစိမ္းခဲ့၍လားမေျပာတတ္။ သူတို့အလည္လာ သည့္အခါ၌ပင္ တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္ ေျပာစရာစကား မရိွသေလာက္ပင္ ေၾကာင္အမ္းအမ္း ျဖစ္ေနၾကသည္၊၊ ထို့အျပင္ ဇနီးသည္သည္ ခင္ပြန္း၏နံေဘးတြင္ တစ္ခိ်န္တုန္းက အခိ်န္ျပည့္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ အျမဲတေစအျပင္ထြက္၍ သူ့အ လုပ္နွင့္သူ အလုပ္ရုႈပ္ကာ ခပ္စိမ္းစိမ္းျဖစ္ေနျပန္သည္၊၊ ခ်ားလ္ယူခဲ့ေသာမိန္းမသည္ ဤအမို်းသမီးမွ ဟုတ္ပါေလစ၊၊ သူသည္ ပက တိသူစိမ္း တစ္ဦးပမာျဖစ္ေန၏၊
ခ်ားလ္၀ဋ္လည္ေလျပီ၊၊ ယခုအခါ အထီးက်န္ခံစားရသူသည္ ဇနီးသည္မဟုတ္ေတာ့ပါ၊၊ ခ်ားလ္တ ေယာက္နွစ္ရွည္လမ်ား အၾကီးအက်ယ္ၾကိုးပမ္း ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့သည္မ်ား မည္သို့ျဖစ္ကုန္ျပီနည္း၊၊ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ လုပ္သည့္အက်င့္ၾကီး စဲြမသြားပါေစနွင့္။ ယင္းအက်င့္ပါမိလွ်င္ ေကာင္ကို်းထက္ ဆိုးကို်းသာအဖတ္တင္လိမ့္မည္၊၊ ကေလးအတြက္ သင္ၾကားေပးေသာအခိ်န္၏ အရည္အေသြးေကာင္းမႈရိွ/မရိွ အျပတ္သားဆံုးအတိုင္းအတာ နည္းတစ္ရပ္သည္ ထိုအခိ်န္ကာလ ရွည္ၾကာမႈရိွမ/ရိွစစ္ေဆးၾကည့္ရန္ျဖစ္၏၊၊ ယင္းသည္ အမွန္တကယ္အဓိပၸါယ္ရိွပါသည္။ အားလံုးျခံုၾကည့္လွ်င္ သင္တစ္စံုတ ေယာက္ကို ခ်စ္ခင္သည့္အခါ သင့္ခ်စ္သူအနီးတြင္သာ အခိ်န္ကုန္ခ်င္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ သို့ျဖစ္ရာ ကေလးအတြက္ အခိ်န္မ ေပးနိုင္သည့္ အခါ သင္သည္သူတိုကိုတကယ္မခ်စ္၍သာ သူတိုအနီး၌သင္မရိွဟု ထင္မည္၊၊ သူတို႔သည္ မည္သိုေျပာေျပာ၊ မည္မွ် လက္ေဆာင္ေပးေပး သူတို၏စိတ္ထဲတြင္ တစ္စံုတခုကို အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနေသးသည္။ သင့္သား သမီးမ်ား အလိုရိွသည္မွာ သင့္လက္ေဆာင္မ်ားမဟုတ္ပါ။ သင့္ကိုသူတို့အနီး၌ ရိွေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

အခိ်န္ရိွေအာင္တျဖည္းျဖည္းစ၍ ျဖည္းညွင္းစြာ က်င့္သံုးပါ၊၊
က်ေနာ္တို့၏ကေလးမ်ားသည္ က်ေနာ္တို၏အခိ်န္ေပးမႈကို လိုလားေတာင့္တ၏၊ ယင္းကိစၥသည္ က်ေနာ္တို့အတြက္ အေရးၾကီး သည္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ္တို့သည္ သူတို့အတြက္ အခိ်န္ေပးရမည္၊၊ အခိ်န္မေပးနိုင္၍ မည္သို့အေၾကာင္းျပသည္ျဖစ္ေစ အမွန္တ ရားကိုမည္သို့မွ် ဖံုးကြယ္ထား၍မရနိုင္ပါ။ ကေလးတို့ကို ဂရုစိုက္ရန္ မည္မွ်အေရးၾကီးေၾကာင္း က်ေနာ္တို့မၾကာခဏ သတိလစ္ တတ္သည္မွာ ျပႆနာျဖစ္၏၊၊ ကေလးတို့အတြက္ အခိ်န္ေပးေရးကိစၥကို ဦးစားေပးစာရင္းထိပ္၌ မထည့္ သြင္းမိျခင္းသည္ အဓိက အားျဖင့္သူတို့ကက်ေနာ္တို့ကို မည္မွ်အလိုရိွေၾကာင္း သတိထားမိေလာက္ေအာင္ အတူေနခိ်န္မရိွ၍ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ထို့အျပင္ ဤ ကိစၥသည္ ဦးစားေပးစာရင္းေအာက္သို့ ေရာက္ေန၍ က်ေနာ္တို့၏ဦစားေပးမႈ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရိွဖို့အ ခိ်န္လည္းမရိွခဲ့ေပ၊၊ သို့ေသာ္ သည္အခိ်န္တြင္မူ အသိေနာက္က်မည္ သာ ျဖစ္ေတာ့၏၊၊ တျဖည္းျဖည္း မိသားစုနွင့္ေနရဖို့အခိ်န္ ေပးပါ၊ တကယ္မျဖစ္နိုင္သည္ကို တစ္မဟုတ္ခ်င္း အကုန္လံုး ေျပာင္းပစ္မည္ဆိုျခင္းထက္ ျဖစ္နိုင္သည္ကို တျဖည္းျဖည္း စတင္နိုင္ ပါသည္၊၊

တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ သို့မဟုတ္ တစ္လတြင္အားလပ္ရက္ တစ္ၾကိမ္ဆိုသကဲ့သို့ မိသားစုအတြက္ ျပင္ပ အေနွာင့္အယွက္ လံုး၀ကင္းသည့္ အခိ်န္မို်းကိုေပးပါ၊၊ အလုပ္ခြင္၌ ရည္မွန္းခ်က္ပစ္မွတ္ထားရိွ ေဆာင္ရြက္ သကဲ့သို့ အိမ္၌လည္း သင့္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ၊၊ လက္ေတြမက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကို စိုးရံြ့မႈမ်ားျဖင့္ မလုပ္ပါနွင့္။ နက္ျဖန္ခါဟူသည္ မည္သည့္အခါမွ်မရိွပါ၊၊ ထိုေၾကာင့္ က်ေနာ္တို့ ကေလးမ်ားအတြက္ ယေနမွစ၍ပင္အခိ်န္ေပးပါ၊၊ အခိ်န္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ သာဓကပင္ျဖစ္၏။ သင့္ကေလးမ်ားနွင့္ ေနခိ်န္ရိွသည့္အခါ သူတို့အတြက္ မိသားစုအမွတ္တ ရအေတြအၾကံုမ်ား ဖန္တီးေပးပါ။ ေနာင္ကေလးမ်ားၾကီးျပင္းလာသည့္အခါ ထိုအမွတ္တရေလးမ်ားက ၾကီးမားစြာလြမ္းမိုးေနပါ လိမ့္မည္၊၊ မိသားစုက ကိုယ့္ကိုခ်စ္ ေၾကာင္း သတိရေစေသာ ထိုအမွတ္တရေလးမ်ားသည္ သူတို၏အနာဂတ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အင္အာၾကီးမားေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္၊၊ ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာကို သြားသည္ျဖစ္ေစ။ မည္သည္ကို ျပုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ဤအမွတ္တရေလးမ်ားက သူတို၏စိတ္တြင္ ခံစားရေသာလံုျခံုမႈကို လြင့္စဥ္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးေတာ့သည္၊၊

သတိျပုရန္၊၊
၁။ ဘ၀သည္တိုေတာင္း၏၊ ထို ့ေၾကာင့္ ယင္းကို အေဟာသိကံ မျဖစ္ပါေစနွင့္၊၊
၂။ သင့္ကေလးေတြနွင့္ အတူေနရေသာနွစ္မ်ားကို အစားမထိုးပါနွင့္။ ထိုအခိ်န္တို့သည္ ကုန္လြယ္လြန္းသည္၊၊
၃။ သင့္အဖို့ အျခားအေရးၾကီးကိစၥမ်ားကို သင္ၾကိုးစားျပုလုပ္သကဲ့သို့ မိသားစုဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုလည္း အင္တိုက္အားတိုက္  ၾကိုးစားျပုလုပ္ပါ၊၊
၄။ သင္မရိွလွ်င္ မျဖစ္ေသာတစ္ခုတည္းေသာေနရာသည္ သင့္ေနအိမ္ျဖစ္သည္၊၊
၅။ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာအခိ်န္သည္ ရွည္ၾကာေသာအခိ်န္ကာလ၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္၊၊
၆။ သင့္ကေလးမ်ားအတြက္ အခိ်န္စီစဥ္ျခင္းအေလ့အထကို ပို်းေထာင္ပါ၊၊
၇။ မိသားစုအမွတ္တရေလးမ်ားကို ယခုကတည္းက အတူတကြစတင္ဖန္တီးပါ၊၊

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...