Saturday, September 10, 2011

"အရိွ တရားေပၚတြင္ ကသင့္သည္။"


Rozoner King created the doc:
[By Let's Work]


ကြ်န္ေတာ္တုုိ ့အမုုန္းေတြ အျပစ္ေတြ လက္ညိဳးေတြ ေထာက္ျပစရာေတြကိုု ေဖၚေဖၚသီသီနဲ ့ကိုုယ္ကေခါင္းခံမလုုပ္ရတိုုင္းေျပာလိုုက္ၾကတာ နွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလည္းဆိုုတာကိုု ေမ့ေလွ်ာ့ေနၾကတံုုး၊ ပါးစပ္အရသာနဲ ့ငါကြဘယ္လိုုေထာက္ျပေျပာဆိုုေ၀ဖန္လိုုက္တာဆိုုတဲ့ အေနအထားကေန မတက္ၾကည့္ေတာ့ဘူးလားလိုု ့ေမးခ်င္ပါျပီ။

အေ၀ဖန္မခံခ်င္ရင္ ေတာ္ေအာင္လုုပ္ေကာင္းေအာင္လုုပ္ဆိုုတာက အလြန္ကိုု လြယ္လြယ္ေလးနဲ ့ေပါ့ေပါ့ေလးေျပာလိုုက္လိုု ့ရတဲ့စကားလံုုးမ်ားလိုု ့ကြ်န္ေတာ္သတ္မွတ္မယ္ဆိုုရင္ အားလံုုး ေဒါ မနႆေတြပံုုၾကေတာ့မယ္လိုု ့ထင္ပါတယ္။

တကယ္ပါ ဒီစကားလံုုးက ေပါ့ေပါ့ေလးပါ။ ဘာလိုု ့လည္းဆိုုေတာ့လူသားတိုုင္း၊ ေကာင္း ေပ့ သာေပ့ ေခ်ာေမာေျပျပစ္ျခင္းဆိုုတဲ့ ျပည့္စံုုျခင္းဆိုုတဲ့အရာေတြကိုု ဘဲ သူအလႊာ၊ သူအတန္း တိုုင္းတြင္ ျမင္ခ်င္ခံစားခ်င္ထိေတြ ့ေနထိုုင္ခ်င္၊ၾကားခ်င္ၾကေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားကိုုယ္စီပိုုင္ဆိုုင္ၾကလိုု ့ပါဘဲ။

သိုု ့ေပမဲ့ လူတိုုင္းေမ့ေလွ်ာ့ၾကတဲ့ ( အုုပ္စိုုးသူအစိုုးရေကာ၊ အုုပ္စိုုးခြင့္ျပဳခံလူတန္းစားေကာ) အရာကေတာ့ ငါတိုု ့ဘာတာ၀န္ေတြရိွသလည္းဆိုုတာနဲ ့ငါတိုု ့ဘာေတြတာ၀န္ ေက်ျပြန္ရ မလည္းဆိုုတဲ့ အသိနည္းပါတယ္။ ဒါကိုုယ္ကိုုကိုုယ္အတြက္ဘဲေျပာတာရိွဘဲ အမ်ားအက်ဳိး ၊သာသနာ၊တိုုင္းျပည္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကာကြယ္ေရး ဆိုုတာေတြအေပၚမွာမပါေသးပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္ တုုိ ့နိဳင္ငံတြင္ ေခတ္ေတြဘယ္ေလာက္ေျပာင္းေျပာင္း ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ခိုုင္မာေသာ အက်င့္ဆိုုးတစ္ခုုကိုု မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုုနဲ ့တစ္ခုုကိုု အေမြၾကီးပမာ ေပးခဲ့ၾကတာကိုု ရွင္းရွင္းၾကီး ျမင္ေနရပါတယ္။ အဲ့ဒီအက်င့္ဆိုုးၾကီးက အာဏာေလာဘ၊ က်ဥ္းေျမွာင္းေသာ အယူအဆတိုု ့ျဖင့္ အုုပ္စုုဖြဲ့ေနထိုုင္ေစ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုုေသာမ်ဳိးဆက္လိုုက္ ပိဋိပကၡမ်ား ကိုု ရွင္သန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္လိုု ့တည့္တည့္ၾကည့္စြတ္ဆြဲေျပာဆိုုပါတယ္။

ထိုုသိုု ့ေသာအေျခ အေနမ်ဳိး နဲ ့ငါတိုု ့သည္သာ နိဳင္ငံေတာ္ကိုုခ်စ္သည္ ငါတိုု ့သည္သာလွ်င္ တိုုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ဳိးကိုု ကာကြယ္ထားနိဳင္သည္ဆိုုတဲ့ မာန္နဲ ့စိတ္ကိုု လည္းတခ်ိန္တည္းမွာကိုုယ္အာဏာတည္ျမဲခ်ိန္နဲ ့ကိုုယ္ ရဲ ့ပါ၀ါတည္ထားရာေနရာတိုု ့တြင္သက္ဆင္းေစခဲ့သည္၊တည္တံ့ခိုုင္ျမဲေအာင္ တရားေသာ နည္းမတရားေသာနည္းနဲ ့လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဟိုုယခင္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကေကာ ၊ရျပီးက အခ်ိန္ ပေ၀သနီထဲကျဖစ္သည္။

သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းဆံုုးရံႈးမႈမ်ားကာ တေျဖးေျဖးပိုုျပီးမ်ားျပားလာက ဘယ္အရာကေနဘယ္လိုု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ လုုပ္ေဆာင္အစျပဳရမည္ကိုု ပင္ရွာေဖြလိုု ့မဆံုုးျဖစ္ေနပါသည္။

လက္ရိွအေျခအေနသည္ လက္နွစ္ဖက္ ျပတ္ေနသူ နဲ ့ေျခ နွစ္ဖက္ျပတ္ေနသူတိုု ့ရဲ ့စကားမ်ားပြဲ သိုု ့တည္းမဟုုတ္ ကင္ဆာသမားကိုု ေအအိုုင္ဒီအက္(စ္) ျဖစ္ေနသည္သူက မင္းရဲ ့က်န္းမာေရးလိုုက္စားတာ နညးမမွန္ဘူး ဒီေဆးေသာက္ ဟိုုေဆးေသာက္ဆိုုတာမ်ဳိးျဖစ္ေနပါသည္။

နိဳင္ငံတစ္ခုုတိုုးတက္ဖိုု ့တြင္ စစ္မက္မ်ားအတိရပ္ဆဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရိွရပါမယ္သည္ အဓိက အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ၾကီးျဖစ္ပါသည္
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္ေရးနဲ ့တရားဥပေဒစိုုးမိုုးအျပည့္အ၀ရိွရပါမယ္။

ျပည္သူျပည္သားမ်ား စား၀တ္ေနေရးက်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္  တိုု ့က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊ ဖြံ ့ျဖိုုးတိုုးတက္ေရးတိုု ့တြင္ ခိုုင္မာေသာ Institution မ်ားနဲ ့အတူူ ျဖစ္ေပၚတိုုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ စီမံခ်မွတ္လုုပ္ေဆာင္ရပါေတာ့မယ္။ 

ထိုုအတူ နိုုင္ငံေတာ္လံုုျခံုုေရးနဲ့အခ်ဳပ္ခ်ာအာဏာတည္တံ့ခိုုင္ျမဲရန္အတြက္ လံုုေလာက္ေသာကာကြယ္ေရးဆိုုတာကိုုလည္း တည္ေဆာက္ရပါေတာ့မယ္။  
လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေတြ ကုုန္လြန္ခဲ့ျပီးေသာ ျမန္မာဆိုုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္ က နိဳင္ငံေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး လႊဲမွာ ကိုုင္တြယ္ မႈနဲ ့ညံ့ဖ်င္းခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြ၊
မေန ့တေန ့က မွ ျမန္မာ့နိဳင္ငံေရး မ်က္နွာစာမွဆင္းသြားေသာ၊ဖယ္သြားေသာ ၊ထြက္သြားေသာ န၀တ၊နအဖ ကိစၥေတြကိုုေျပာဆိုုျမည္ တြန္ေတာက္တီးေနမဲ့အစား၊

ကြ်န္ေတာ္ သည္ လက္ရိွ တြင္ ျဖစ္တည္ထားေသာ အစိုုးရသစ္ကိုု  ၾကိုုက္သည္ျဖစ္ေစ၊မၾကိုုက္သည္ျဖစ္ေစ အေရႊ့တစ္ခုုေရြ ့ျပီး ပိုုျပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေရႊ ့ေအာင္ အျမင္သေဘာထားမတူညီေသာ ၊သေဘာမက်ေသာကိစၥမ်ားကိုုေဘးတြင္ ခဏဖယ္ထားျပီးေတာ့ အတူတကြ ပႈးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္သာလွ်င္ အဖက္ဖက္က နိမ့္က်ေနေသာအေျခအေနနဲ ့ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာတိုု ့ေျဖရွင္း ရန္အတြက္ အေထာက္ကူျပဳသည္လိုု ့ျမင္ပါသည္။

မရိွမျဖစ္ မလုုပ္မေန လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရိွတရားပကတိအျဖစ္မ်ားကိုု ပိုုျပီးသိသာတိုုးတက္ေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းဆိုုသည့္  နည္းဗ်ဴသည္သာလွ်င္ အလြန္အက်ဴိးရိွေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု ေပၚထြန္းေပးနိဳင္သည္လိုု ့ လက္ခံေပးျခင္း ျဖစ္သလိုု၊  အစိုုးရနဲ ့ နိဳင္ငံေရးအတိုုက္အခံေခါင္းေဆာင္ တိုု ့ ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေစ့စပ္ေတြ ့ဆံုုေဆြးေႏြး အေျဖရွာဆိုုတဲ့ အဆင့္ကိုု တက္လွမ္းရန္အတြက္ တဖက္နဲ ့တဖက္ ယံုုၾကည္မႈ၊ေလးစားမႈ၊ တန္းတူဆက္ဆံမႈ၊ အသိမွတ္ျပဳမႈတိုု ့အတြက္ အလြန္အေထာက္ကူျပဳေသာကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္လိုု ့ျပတ္ျပတ္သား သား ျမင္ပါသည္။

သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ ့ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရတိုု ့ရဲ  ့ေရွ့လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူးတြဲလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု လိုုက္ပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လိုုအပ္ေနသည္ ့ကြက္လပ္မ်ားကိုု ၀ိုုင္း၀န္းျပီးတက္ညီလက္ညီနဲ ့ျဖည့္ဆည္းဖိုု ့အေရးသည္ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္း တိုု ့ရဲ ့တာ၀န္ျဖစ္ သည္လိုု  ့ျမင္ ပါသည္။

သည့္အတြက္ ေဘးကေန ရပ္ၾကည့္နိဳင္သူမ်ားရပ္ၾကည့္နိဳင္ၾကသလိုု၊ ၀ိုုင္းလုုပ္ခ်င္သူမ်ား ၀ိုုင္းလုုပ္ဖိုု ့နိဳင္ဖိုု ့ၾကိုုးစားၾကေစခ်င္ပါသည္။ သိုု ့ေသာ္ ေျခထိုုးျခင္းနဲ ့အေနွာက္အယွက္မျပဳဖိုု ့ေတာ့ လိုုအပ္သည္။ ( အထုုူးသျဖင့္ ၀ါဒစြဲ ၊လူမ်ဳိးစြဲ ၊ ပုုဂိၢဳလ္ေရး၊ ေရွ့တန္းတင္လိုုသူမ်ား၊ အဃာတၾကီးမားသူမ်ားနဲ ့အနုုတ္လကၡာဏာ အျမဲေဆာင္ကာ ပတ္မၾကီးကိုု ငါတိုု ့မကရတိုုင္းထိုုးခ်င္သူမ်ားကိုုဆိုုလိုုပါသည္။)

လက္ရိွအေနအထားမွာ ။ငါေျပာတာမလုုပ္လိုု ့၊ ဒါေတြကိုု မယံုုၾကည္လိုု ့၊ ဒါေတြယံုုၾကည္မႈရိွမွ ၊ ဒီလိုုစံေတြရိွမွဆိုုတဲ့ လက္ရိွခံစားထိေတြေနေသာကိစၥမ်ားကိုု ဘဲတသြင္သြင္ေျပာဆိုုေထာက္ျပေ၀ဖန္လုုပ္ေဆာင္ရင္းနဲ ့
ကြ်န္ေတာ္တိုု ့သည္ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့ ေနာက္ လာမဲ့ အနာဂတ္စိမ္ေခၚမႈမ်ားကိုု ၾကိုုတင္ျပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က်
ေဆြးေႏြးတင္ျပေဖၚထုုတ္ လုုပ္ေဆာင္နိဳင္ဖိုု ့၊ ေနေနသာသာ လက္ရိွအေရႊ ့တစ္ခုုေရႊ့ဖိုု ့ကိစၥကိုုဘဲ မနည္းလုုပ္ေဆာင္ေနရပါသည္။

ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားက ေန မိမိနိဳင္ငံရဲ ့ပထ၀ီ နိဳင္ငံေရးစီးပြားေရးစစ္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၾကိုုတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာနဲ ့အေထာက္အကူမ်ားအသံုုူးခ်နိဳင္ဖိုု ့ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ဖိုု ့လုုပ္ေဆာင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ စသည္တိုု ့ ကိုု လက္ေတြ ့အျဖစ္သိုု ့ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးတင္ျပရသည့္ အခ်ိန္မ်ားေရာက္လာဖိုု ့အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူတိုုင္း
လိုုလားေတာင္းတေသာ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ မ်ား သိကၡာၾကီးမားစြာနဲ ့ေအာင္ျမင္စြာေပၚထြန္းေရး၊ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၾကီးထြားေရး၊ ျဖစ္ေပၚေစခ်င္ပါက ေ၀ဖန္ အျပစ္ေျပာလက္ညိဳးထိုုးျခင္းမ်ားကိုု ရပ္ျပီး အဆိုုးျမင္၊အနုုတ္လကၡဏျမင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုုျခင္းမ်ား၊ မယံုုမၾကည္ သံသယမ်ားနဲ ့ေ၀၀ါးမႈေပးနိဳင္သည့္ တံုုျပန္ေျပာဆိုု ခင္း က်င္းမ်ဳိးတိုု ့ကိုု ဖယ္ရွားကာ၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမွာက္ေသာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေျမွာက္ေသာ  အျပဳသေဘာအျပည့္ပါသည့္ နိဳင္ငံေရး ကကြက္ ကဟန္ လွပဖိုု ့လိုုအပ္ေပသည္။ 


သိုု ့မဟုုတ္ပါက အိမ္နီးနားခ်င္းနိဳင္ငံမ်ားနဲ ့ေဒသတြင္းနိဳင္ငံမ်ားရဲ ့ညိုုျငင္မႈ၊ ေခါင္းပံုုျဖတ္မႈ၊ဂုုတ္ေသြးစုုတ္မႈေတြကိုု မျပတ္ ဆက္တိုုက္ မလွန္နိဳင္ေအာင္ခံရေပဦးမည္လိုု ့ျမင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...