Saturday, September 10, 2011

အတုယူ မမွားေစလို

by ဗုဒၶဘာသာ / အေတြးအျမင္ on Saturday, September 10, 2011 at 2:23pm
 
ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားဟာ အတတ္ပညာမ်ားကုိ သိျမင္ရံုျဖင့္ တက္သိနားလည္ သေဘာ ေပါက္လြယ္ေနၾကပါတယ္။ တုိင္းတစ္ပါးမွ အတက္ပညာဗဟုသုတပညာမ်ားကို သိျမင္ရံုျဖင့္ တက္သိနားလည္ေနတဲ့ေခတ္မွာ မေကာင္းေသာအတတ္ပညာ၊ အေတြးအေခၚအယူအဆ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကုိ အတုယူမမွားေအာင္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူငယ္ ေလးမ်ား အတုယူမမွားေစရန္မွာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိအေနနီးသူ လူႀကီးမ်ား၏ ေျပာဆုိဆံုးမ ေနထုိင္မႈေပၚ၌ မူတည္ပါတယ္။


ေရွးေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ ေနာက္ႏြားတစ္သုိက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုိက္၏ ဟူေသာ စကားကဲ့သုိ႔ ေရွးေဆာင္ျဖစ္တဲ့ လူႀကီးမ်ားက ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာဆုိေနထုိင္ျပရပါ မယ္။ ဒါမွသာ ေနာက္တက္လူငယ္မ်ားက အတုယူမွန္ၿပီး အနာဂတ္ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ သာယာလွပလ်က္ ယဥ္ေက်းေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္တံ့ႏုိင္မွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ လူႀကီးမ်ား သည္ ေနာက္လာမဲ့ကေလးမ်ား၏ အတုယူစရာျဖစ္သျဖင့္ အထူးဂရုစုိက္ ဆင္ျခင္ေနထုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိယ္ အသက္(၂၀)မေက်ာ္ေသးလုိ႔ မိမိက လူႀကီးမဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း မထင္လုိက္ပါန႔ဲ။ မိမိေအာက္က ကေလးေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မိမိဟာလည္း လူႀကီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္လူငယ္မ်ား ၏ ေရွးေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္လူငယ္ေလးမ်ားကုိ ဒီလုိမေနနဲ႔ ဒီလုိေနဆုိၿပီး အတုျမင္ အတတ္သင္တတ္ေအာင္ ေရွ႕ေဆာင္မ်ားက လူႀကီးသူေကာင္းပီသစြာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေျပာဆုိဆက္ဆံေနထုိင္ ၀တ္စား ဆင္ယင္တတ္ရန္ နည္းေပးလမ္းညႊန္လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒါမွလည္း ေနာက္ေခတ္လူငယ္မ်ားက သူတုိ႔အထက္က လူႀကီးမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး ျပဳမႈက်င့္သံုးမွသာ ယဥ္ေက်းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဂုဏ္ သိကၡာသည္ အဆက္မျပတ္ တည္တံလ်က္ ရွိေနမွာပါ။

“အတုျမင္အတက္သင္”ဟူေသာစကားဟာမွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းအရာ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာအေလ့အထမ်ားကို လိုက္လုပ္ရန္အတြက္ အသံုး၀င္တဲ့ စကားပံုျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္း ေသာအမႈကိစၥမ်ားကုိ အတုယူလွ်င္ေတာ့ အသံုးမက်ေသာ စကားပံုျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမင္သမွ်ေသာ အရာ၀တၳဳအားလံုးကုိ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္မႈရွိမရွိ၊ မိမိယဥ္ေက်းမႈ လူမ်ိဳးဘာသာႏွင့္ လုိက္ဖက္မႈရွိမရွိ၊ မိမိႏုိင္ငံလူမ်ိဳးအတြက္ အသံုး၀င္မ၀င္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ကုိ ဆံုးျဖတ္က်င့္သံုးရပါမယ္။ မိမိႏုိင္ငံလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ မစဥ္းစားမေတြးေတာဘဲ မိမိအတြက္ပဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္မည္ဆုိပါက ထုိသူသည္ ႏုိင္ငံလူမ်ိဳးမ်က္ႏွာကုိ မေထာက္ထားတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးမားေသာ ရန္သူျဖစ္သြားပါမယ္။

မိမိတုိ႔ဟာ ဗြီဒီယုိဇာတ္ကားထဲကျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ထဲကျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ကေနျဖစ္ေစ ရယူႏုိင္တဲ့အတတ္ပညာမ်ားဟာ အမ်ားသူငွါအက်ိဳးရွိေစမဲ့ အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္ေအာင္ အသံုးခ်ရ ပါမယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ မိမိလူမ်ိဳးႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈပ်က္ျပားေစမဲ့ အက်င့္စရုိက္မ်ားကုိ အတုယူက်င့္သံုးပါက ထုိလူသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈ ဖ်က္ဆီးသူပါ။ မိမိတုိ႔ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ထိန္းသိမ္းလာေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ မိမိလက္ထက္က်မွ ပ်က္စီးသြားမယ္ဆုိရင္ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ မေထာက္ရာေရာက္သလုိ ဘုိးဘြားမ်ားထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ာကုိ လည္း ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ပါတယ္။

ဇာတ္ကားတစ္ကားကုိၾကည့္လွ်င္ ထုိဇာတ္ကားထဲ၌ပါေသာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုိယ္က်င့္တရား၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအတတ္ပညာ၊ အခ်ိန္ကုိအသံုးျပဳနည္း၊ အေပါင္းအသင္းေကာင္းဆုိတာ ဘယ္လုိ မေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္းဆုိတာ ဘယ္လုိစတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာထဲကေန မိမိအတြက္ အသံုးက်မဲ့ အတတ္ပညာဗဟုသုတမ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္ယူရပါမယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ မိမိက အပ်င္းေျပေလာက္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူဟာ အခ်ိန္ကုန္ရက်ိဳး မနပ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ႏုိင္ငံလူမ်ိဳးပ်က္စီးေစမဲ့ မေကာင္းတဲ့နည္းမ်ားကုိသာ အတုယူက်င့္သံုးပါက အသံုးမက်တဲ့လူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ယခုျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ၾကားတြင္ ကုိးရီးယားဇာတ္ကားမ်ား ေရပန္းစားေနပါတယ္။ မိမိတုိ႔ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္လုိ႔မ်ား ေရပန္းစားေနတာလားလုိ႔ စဥ္းစားမိပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ထုိေရပန္းစားေသာဇာတ္ကားမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တုိးတတ္မႈမရဘဲ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြသာ ရရွိေနၾကပါတယ္။

ကုိးရီယားဇာတ္ကားမ်ားကုိ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ေပးလ်က္ၾကည့္ေနၾကၿပီး ထုိဇာတ္ကားထဲကေန မိမိအတြက္ အမွန္တကယ္ နည္းယူသင္တဲ့အခ်က္မ်ားကုိ နည္းမယူဘဲ မိမိျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သိကၡာက်ၿပီး ကုိယ့္က်င့္တရားပ်က္စီးေစတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွားယြင္းစြာ ေလ့လာ လုိက္စားေနၾကပါတယ္။ တကယ္ဆုိ ကုိးရီးယားဇာတ္ကားမ်ားတြင္ သူတုိ႔လူမ်ိဳးမ်ား စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ မည္မွ်ေလာက္ အခ်ိန္ကုိတန္ဖုိးထားပံု၊ စီးပြားေရးလုပ္ရာ၌ မခုိးမကပ္ဘဲ ႀကိဳးစားေနၾကပံုတုိ႔ကုိ အတုယူက်င့္သံုးရမွာပါ။ အဲဒီလုိသာ အတုယူက်င့္သံုးမယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ မည္မွ်ေလာက္ တန္ဖုိးရွိလုိက္မလဲေနာ္။

ကုိးရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈသည္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ သူတုိ႔ထံုတမ္းစဥ္လာ ျဖစ္ေန၍ မည္သူကမွ် ရွက္စရာဟု မထင္ေပ။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အစဥ္အလာလုိျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ မတည္ၿမဲမႈမ်ားကလည္း ရုိးရာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မထူးဆန္းပါ။ မိမိက တစ္စံုတစ္ခုကုိ အတုယူေတာ့မယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိဆုိတာ စဥ္းစားရပါမယ္။ မိမိတုိ႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့အရာေတြကုိ သာ သြားအတုယူမိဆုိရင္ ထုိလူဟာ လူအမ်ား၏အထင္ေသးျခင္းကုိပါခံရၿပီး မိမိတုိ႔ ျမန္မာရုိးရာ ထံုတမ္းစဥ္လာယဥ္ေက်းမႈကုိလည္း ဖ်က္ဆီးသူဟု သတ္မွတ္ခံ ကဲ့ရဲ႕ခံရပါမယ္။

ကုိယ့္ႏုိင္ငံက ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေနတဲ့ ထမင္းစားလွ်င္ ခရင္းႏွင့္မစားဘဲ လက္ႏွင့္စားတာကုိ ကုိးရီယား လူမ်ိဳးမ်ား အတုယူၿပီး လက္ႏွင့္အစားအစာစားမယ္ဆုိရင္ ထုိလူသည္လည္း သူတုိ႔ကုိးရီးယားယဥ္ေက်းမႈ ထံုတမ္းစဥ္လာႏွင့္မကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကုိ ခံရမည္အျပင္ ကိုးရီးယားယဥ္ေက်းမႈကုိ လည္း ဖ်က္ဆီးသူဟု သတ္မွတ္ခံရမွာပါ။ မိမိတုိ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္တည္ေဆာက္ပံုက စၿပီး သူမ်ားႏုိင္ငံက လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ ေဘာင္ဘီ၀တ္ျခင္းမ်ားကလည္း လုိက္ဖက္ညီေထြမႈ မရွိလွပါ။ ထုိ႔ျပင္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကလည္း ရုိးရုိးအေကာင္းေဘာင္ဘီကုိ သူမ်ားႏုိင္ငံက ဇာတ္ကားထဲမွာ မင္းသားက ေတာထဲမွာ၀တ္စရာမရွိလုိ႔ ေဘာင္ဘီဖာတာကုိၾကည့္ၿပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားက အေကာင္ခ်ည္းကုိ ဖာ၀တ္ၾကပါေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိတုိ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဆံပင္ဟာ ေမြးကတည္းက အနက္ေရာင္ပါ။ ဒါကုိ တုိင္းတစ္ပါးက လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဆံပင္ကုိ အတုယူၿပီး အေရာင္ေျပာင္းၾကတာဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေမြးသမိခင္ကုိလည္း ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။ အေမ ေမြးတုန္းက အေကာင္ေလးျဖစ္လ်က္နဲ႔ ကိုယ္ဘာသာလူၾကည့္မေကာင္းေအာင္ လုိက္လုပ္ ၾကျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိဆုိတာကုိ စဥ္းစားၾကပါေလ။

မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံလူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အ၀တ္အစားမလံုၿခံဳမႈ၊ အိမ္ေထာင္ ေရးမတည္ၿငိမ္ေအာင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကုိသာ အတုယူက်င့္သံုး ေနၾကတာေတြဟာ မိမိအတြက္ေရာ တစ္ပါးသူအတြက္ေရာ ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈအတြက္ပါ ထိခုိက္ေစတဲ့ အတုယူမွားေတြပါ။ မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ဣေျႏၵရွိေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္လည္း ကမၻာေပၚမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့ႏုိင္ငံႀကီးကုိ ယဥ္ေက်းမႈရုိးရာမ်ား ပ်က္စီးမသြားရေအာင္ အတုယူမမွားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ ကုိးရီးဇာတ္ကားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေတာင္ ၿပိဳကြဲၾကေသးတယ္ တဲ့။ ေအာ္-ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွပါလားေနာ္။ ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးတစ္ခုေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္လုိ႔ယူထားၾကတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ကြဲကြာၾကတယ္ဆုိတာ အသိဉာဏ္မရွိသူမ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အသိဉာဏ္မ်ားကုိ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသံုးခ်တတ္ေအာင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သံုးသပ္ေပးဖုိ႔ လုိ္ပါတယ္။ လူတုိင္းမွာ အသိဉာဏ္ပညာရွိၾကေသာ္လည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားဉာဏ္နည္းမႈမ်ားမႈေတာ့ ကြာပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကြာဟမႈေၾကာင့္လည္း လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဉာဏ္ရွိတာျခင္း မတူတာပါ။ အဲဒီေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဉာဏ္ပညာမ်ားကုိ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသံုးက်တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္စဥ္းစားေပးရပါမယ္။

ယခုေခတ္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားဟာ ကုိးရီးယားဇာတ္ကားမ်ားၾကည့္ၿပီး ေခတ္မီတဲ့ပံုစံ မေပၚတေပၚေလး၀တ္မွ ေယာက်္ားမ်ားက ႀကိဳက္မယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အထင္မွား အတုယူမွားေတြပါ။ မိမိက ေခတ္မီတဲ့ပံုစံ၀တ္မွသာ ေယာက်္ားမ်ား၏ ၾကည့္ရႈ႕ျခင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမ်ားကုိ ခံရမယ္မထင္ပါနဲ႔။ အဲဒီလုိ မလံုတလံု၀တ္ျခင္းမ်ားဟာ တခဏတာပဲ ေယာက်္ားေလးမ်ားရဲ႕စိတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကိေလသာစိတ္ႏုိးဆြေပးတဲ့ သေဘာေလးေလာက္ပဲ အၾကည့္ခံတာပါ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျမန္မာလုိယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ပံုစံေလးကသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ ရင္ထဲကုိ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေနခ်င္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းကေလးမ်ားဟာ မိမိက ေခတ္မီတဲ့ပံုစံမ၀တ္ျခင္းေၾကာင့္ ေယာက်္ားမရမွာ ပူေနၾကတယ္ ထင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒါဟာလည္း ပူစရာမလုိေပ။ မိမိတုိ႔ ေမြးကတည္းက သူအုိးႏွင့္သူ႔ဆန္ တန္ရာတန္ရာ ဖူးစာဖတ္ပါလာၿပီးသားပါ။ မိမိက တကယ္အိမ္ေထာင္က်မဲ့သူဆုိရင္ ဘယ္လုိကန္းေန က်ိဳးေန ရုပ္ဆုိးေနပါေစ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ နပိန္ကန္လာပါလိမ့္မယ္။

မိမိရဲ႕ အ၀တ္အစားေၾကာင့္ တစ္ပါးေသာေယာက်္ားေလးမ်ားအား ကိေလသာထၾကြမႈ ေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္သလုိ မိမိသည္လည္း လံု႔ေဆာ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ မိမိေၾကာင့္ စိတ္မထိန္းႏုိင္ၾကမ္းတမ္းေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရ က်ဳးလြန္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ားဟာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ ျပဳမႈေနထုိင္မယ္ဆုိရင္ ထုိမိန္းကေလးကုိ ျမင္ရသူမွာလည္း စိတ္ၾကည္ႏႈးမႈျဖစ္ရသလုိ တျခားႏုိင္ငံလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာလည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ သိကၡာရွိမႈကုိ အထူးတန္ဖုိးထားျခင္း ခံရပါမယ္။

ေယာက်္ားမ်ားဟာ မိန္းကေလးမ်ားကုိ အလြယ္တကူတြဲၿပီး တန္ဖုိးမထားတတ္ၾကသလုိ မိန္းကေလးမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ဣေျႏၵကုိ သိကၡာကင္းမဲ့စြာေနထုိင္ၿပီး ေယာက်္ားမ်ားရဲ႕အလုိကုိ ေရွ႕ေနာက္မစဥ္းစားဘဲ ယံုၾကည္လြယ္ကာ ပံုအပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေယာက်္ားျဖစ္သူမ်ားဟာ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့အခ်ိန္ရၿပီးလွ်င္ ေနာက္ေနာင္ကုိ စိတ္မပါေသာအခါ မိန္းကေလးမ်ားအား ပစ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ားကလည္း သူတုိ႔ပစ္သြားလွ်င္ မမုသလုိ ေနတတ္ၾကၿပီး မိမိဗုိက္တြင္ သေႏၶခလာေသာအခါမွသာ သူမ်ားအသတ္ကုိ အလြယ္တကူသတ္ျဖစ္ကာ အျပစ္မ်ားစြာ က်ဴးလြန္ၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာလည္း ေကာင္းေသာ လကၡဏာလားဆုိေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတုိ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္မဲ့မႈေၾကာင့္ မိမိဒုကၡေရာက္ရသလုိ ရခဲလွတဲ့လူ႔ဘ၀ေလး ျဖစ္လာမဲ့ကေလးလည္း ပ်က္စီးသြားရပါတယ္။ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မည္သုိ႔ပင္ သူတို႔က ေပြေနေစကာမႈ သူတုိ႔တစ္သက္လံုး ရာသက္ပန္ေပါင္းခ်င္သည့္ မိန္းကေလးကုိေတာ့ ရုိသားျဖဴစင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္း ပီသတဲ့သူ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေယာက်္ားေတြဟာ အဲဒီလုိ မိန္းကေလးကုိသာ ရေအာင္ယူေလ့ရွိၿပီး ထုိမိန္းကေလးမ်ိဳးမွလည္း တစ္သက္လံုး ေပါင္းသင္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးကလည္း မိန္းမေကာင္း မပီသ၊ ေယာက်္ားေလးကလည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးမပီသသူမ်ားျဖစ္ပါက ထုိစံုတြဲသည္ ဘယ္လုိမွ ရာသက္ပန္ခ်စ္ခင္ၿပီး ေပါင္းသင္း ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူသားအားလံုး အတုယူမမွားေစရန္ အထူးဂရုစုိက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားေနၿပီး မိမိစိတ္ကုိ ေန႔စဥ္ Control ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဆင္ျခင္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ လုိက္ပါေတာ့တယ္။
အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
http://www.sanninaymin.com/
 M.A (သီရိလကၤာ)၊ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...