Sunday, September 18, 2011

တခုခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ...

by Moenge Aung on Sunday, September 18, 2011 at 5:23pm


သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ ဓနဥစၥာ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ ရလား မရလားဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားတဲ့ အာဟာရေဗဒပညာရွင္နဲ႔ ဇီဝကမၼေဗဒပညာရွင္ Caitlin Reid က ဘယ္လိုအေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္တဲ့ အႀကံေပးစကား ၆ခ်က္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။
 (၁) သင္ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ သိပါ။

 သင့္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆႏၵရိွရမယ္။ ဘဝမွာ ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပန္းတိုင္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္မယ့္ အလုပ္ေတြကို ခဲြျခားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆိုတာ ဘဝမွာ သင္သြားမယ့္ေနရာကို ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးမွာပါ။ ရည္မွန္းခ်က္မရိွရင္ ဘယ္ေနရာမွာ အဆံုးသတ္ရမယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။
 (၂) ဘယ္ေတာ့မွ အရံႈးမေပးပါနဲ႔။
 ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္မႈဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္း အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ရွာ ေဝဖန္မႈေတြ ရိွလာတဲ့အခါ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈ ျဖစ္ဖို႔ လြယ္ကူၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတခုျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ ေဝဖန္မႈ၊ ပယ္ခ်မႈ၊ ဖိအားေပးမႈနဲ႔ က်ရံႈးမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး မေလွ်ာ့တမ္း လုပ္ရမယ္။ ရဲရင့္တက္ၾကြတဲ့တိုက္ပြဲက ေအာင္ျမင္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးလိမ့္မယ္။
 (၃) သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္ပါ။
 ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ သင့္မွာ ေကာင္းတဲ့အျမင္ ရိွဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ယံုၾကည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ တိုးတက္မႈရိွတဲ့ အလားအလာ၊ သေဘာထား ရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္အေၾကာင္း သင့္ကိုယ္သင္ သတိျပဳမိတဲ့အခါ၊ ဘဝရဲ႕ စိမ္ေခၚမႈေတြကို ပိုၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွစြာနဲ႔ တံု႔ျပန္လာႏိုင္မွာပါ။ ရွက္ရံြ႕မႈနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ဖို႔ သင့္ကိုယ္သင္ တြန္းအားေပးတာက အမွန္လို႔ လက္ခံမယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ပိုေဝးၿပီး က်ရံႈးသြားလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရိွပါ သင္ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။
 (၄) ေလ့လာသင္ယူမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္ပါနဲ႔။
 ေအာင္ျမင္မႈ ရိွတဲ့ လူေတြဟာ ေလ့လာသင္ယူမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ တျခားသူေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အမွားေတြကေန သင္ခန္းစာ ယူၾကတယ္။ အခြင့္အလမ္းတိုင္း အခြင့္အလမ္းတိုင္းကို ေလ့လာသင္ယူတာဟာ သင့္ရဲ႕ အသိပညာေတြ တိုးပြားေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ၊ နယ္ပယ္ကိုလည္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စာအုပ္စာေပ မ်ားမ်ားဖတ္ပါ၊ အရည္အေသြး အသစ္ေတြကို ဆည္းပူးပါ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အသစ္ေတြကို ရွာယူပါ။ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာ ေသခ်ာေပါက္ သာလြန္ ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။
 (၅) သင္ႏွစ္သက္တာကို သင္လုပ္ပါ။
 တခုခုကို ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္သက္မႈ ရိွရပါမယ္။ သင္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ႏွစ္သက္သလို အားထုတ္တာဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ တြန္းအားတခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ႏွစ္သက္တာကို သင္လုပ္ပါ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာပါလိမ့္မယ္။
 (၆) အေပ်ာ္အပါးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားစုဟာ ျပႆနာတခ်ိဳ႕ကို ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သက္ေတာင့္သက္သာ မရိွပဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတာ၊ တဦးခ်င္းသီးသန္႔ အခ်က္ေတြမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြျခင္း မျပဳတာဟာ ဘဝရွင္သန္ဖို႔ နည္းလမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈ ရိွတဲ့ လူေတြက အခ်ိန္ဆဲြတာကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကတယ္။ ျပႆနာေတြ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖို႔ ေစာင့္စားမေနပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈရိွတဲ့ လူေတြဟာ ျဖစ္ရပ္တိုင္း ျဖစ္ရပ္တိုင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြၾကပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ သူတို႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို တရားနည္းလမ္း က်က် စဥ္းစားၾကတယ္။
 မွတ္ခ်က္ ။ ။ မမသဒၵါလွိဳင္း ၏ ပို႕အားၿပန္လည္မ်ွေ၀သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...