Monday, September 5, 2011

ႏိုင္ငံေရးပညာမိတ္ဆက္ [၅]

by The River Club on Monday, September 5, 2011 at 9:49pm
လူငယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ -  ဘုန္းသက္ပိုင္

ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား

ေရွ႕မွာ အာဏာ၊ အာဏာက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္နဲ႔ အဲဒီအာဏာက်င့္သံုးမႈရဲ႕ တရားျဖစ္မႈကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္လအဆက္ျပတ္ၿပီး တစ္ပိုင္းလပ္ဟာသြားရေပမယ့္ မူလအစီအစဥ္အတိုင္းပဲ အစဥ္မျပတ္ေအာင္ အခုႏိုင္ငံေရးစနစ္အပိုင္းကို တင္ျပပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြကို ေယဘုယ်အေနနဲ႔ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ၊ ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ အာဏာပိုင္စနစ္ဆိုၿပီး ခြဲျခားတင္ျပပါမယ္။ အခုေဆာင္းပါးအစဥ္ဟာ မိတ္ဆက္ေပး႐ံုသာ ရည္ရြယ္တာမို႔ အက်ယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ မဟုတ္တာကို တင္ႀကိဳစကားခံထားရပါမယ္။ အက်ယ္သိလိုသူေတြ၊ အထူးျပဳေလ့လာလိုသူေတြ ဆရာလူထုစိန္ဝင္း တိုက္တြန္းသလို မူရင္းက်မ္းေတြ၊ အဖြင့္က်မ္းေတြကိုသာ ရွာေဖြေလ့လာဖို႔ ထပ္ဆင့္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

အခုလစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးဆံုးတင္ျပပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕လက္ဝယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွိၿပီး ျပည္သူေတြ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ဂရိေဝါဟာရ Demos နဲ႔ Kratia တို႔ကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ Demos ကျပည္သူျဖစ္ၿပီး Kratia ကအာဏာလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုတာ ဘီစီ - ၅ ရာစုေလာက္က ဂရိေဒသ ေအသင္နဲ႔ ဂရိၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာနဲ႔ ေရွးေဟာင္းအိႏၵိယက ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြ တခ်ိဳ႕(အဲဒီမွာ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေစာတယ္လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္)မွာ ကနဦး အစျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုး တစ္ေနရာထဲမွာ စုေဝးတက္ေရာက္ၾကတဲ့ လူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီးကေန ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္တာ၊ ဥပေဒျပဌာန္းတာ၊ အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ေတြကို သတ္မွတ္တာ စတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံဆိုတာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူဦးေရကလည္း နည္းပါးတဲ့အျပင္ အရြယ္အစားကလည္း ေသးငယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေခတ္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိတာေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုႏိုင္ငံသားေတြအားလံုး တစ္ေနရာထဲမွာ စု႐ံုးစည္းေဝး ဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့ နည္းစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါကို တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္သစ္မွာေတာ့ ေယဘုယအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ ႀကီးမားလာသလို လူဦးေရကလည္း တိုးပြားမ်ားျပားလာၾကပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေခတ္သစ္အစိုးရေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ၊ ျပႆနာေတြဟာလည္း ႐ႈပ္ေထြးမ်ားေျမာင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီတိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ေတြနဲ႔ အံမဝင္ေတာ့ပါဘူး။ မ်ားျပားလွတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ကိုယ္စား ႐ႈပ္ေထြးမ်ားေျမာင္လွတဲ့ တာဝန္ဝတၱရားေတြကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အစိုးရစနစ္ေတြ လိုအပ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီပံုစံကို ဆက္လက္အသံုးမျပဳေတာ့ေပမယ့္ နယူးအဂၤလန္ျပည္နယ္မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ၿမိဳ႕လူထုအားလံုးစုေဝးၿပီး အစိုးရရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြကို မဲေပးဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားလို ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ၿမိဳ႕လူထုအားလံုး စည္းေဝးၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ႏွီးႏြယ္မႈရွိတဲ့ ေခတ္သစ္ပံုစံကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ဆႏၵခံယူမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္သစ္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္မႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးကို ရွာေဖြရာမွာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မူလအႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ အယူအဆနဲ႔ လိုက္ဖက္ညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တီထြင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီစနစ္မ်ိဳးကို လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီလို႔ ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဆိုတာ တန္ဖိုးႏွစ္ရပ္ေပါင္းစည္းမႈတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္ဘရယ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီးေတာ့ပါ။ ဒီမိုကေရစီအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဟာ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ (Repersentative Democracy) ပံုစံတစ္ခုပါပဲ။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကိုယ္စား ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ၾသစေတးလ်စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂ်ိဳးဇက္ရႊန္းပီတာ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေတြက ေျပာခဲ့တဲ့ စကားကို ၫႊန္းဆိုၾကပါတယ္။ ဂ်ိဳးဇက္ရႊန္းပီတာ ‘လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသူေတြကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့စနစ္’ လို႔ ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ပံုမွန္က်င္းပတဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ က်င့္သံုးတာပါပဲ။ ဒီပံုစံကို ဒီေန႔ကမာၻေနရာ အမ်ားအျပားမွာ (မူကြဲေတြ၊ ေစာဒကတက္စရာေတြ ရွိေနေပမယ့္) အက်ယ္အျပန္႔က်င့္သံုးေနၾကပါတယ္။

ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးမွာ လူမ်ားစုရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ဟာ အဓိကပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူနည္းစုရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရွိဘူး၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတယ္ဆိုရင္ လူအမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ လူမ်ားစုဖိႏွိပ္ေရးပံုစံကို ေရာက္သြားႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ရရွိဖို႔ဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူနည္းစုေတြက သူတို႔ရဲ႕အလိုဆႏၵေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြ၊ သေဘာထားေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက အေလးထားၾကတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အခါမွသာ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လူမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ ျပႆနာေတြ၊ လူနည္းစုေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Bryce က သူ႔ရဲ႕ Modern Democracies စာအုပ္မွာ “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို သီးျခားလူတန္းစား တစ္ရပ္ရပ္ ဒါမွမဟုတ္ လူတန္းစားအလႊာေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ တရားဝင္အပ္ႏွင္းထားတာ မဟုတ္ဘဲ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝင္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ တရားဝင္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အစိုးရပံုစံ” အျဖစ္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဒႆနပညာရွင္ ဘင္သမ္ကေတာ့ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က လူအမ်ားစုႀကီးရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရရွိေစေရး (Greatest good of the greatest number) လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစံႏႈန္းအရဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားစုရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရရွိေစေရး မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီပံုစံကိုလည္း ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးခြဲၿပီး အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုေရစီနဲ႔ သမၼတစနစ္ ဆိုၿပီးေတာ့ပါ။ ပါလီမန္စနစ္ဟာ ဥေရာပမွာ အားလံုးလိုလို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကတဲ့ စနစ္ပါ။ ဒီစနစ္အရ ႏိုင္ငံေရးအာဏာဟာ ေရြးခ်ယ္ခံ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မွာ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးေဆာင္သူကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ သမၼတစနစ္ကေတာ့ အနီးစပ္ဆံုးျပရရင္ (ပံုစံကြဲျပားမႈေတြ ရွိေပမယ့္) ျပင္သစ္နဲ႔ အေမရိကန္စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ ဒီပံုစံရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ က်င့္သံုးပံု အေသးစိတ္ကို ေနာက္ပိုင္းမွာ သီးျခားတင္ျပပါမယ္။
လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ တန္ဖိုးႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစည္းမႈတစ္ခုလို႔ ေရွ႕မွာ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ မ်က္ႏွာစာဘက္ကဆိုရင္ အစိုးရအေျချပဳထားတဲ့ အဓိက တန္ဖိုးေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ လစ္ဘရယ္ဆိုတာ စနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ အေျခခံျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ သဘာဝရပိုင္ခြင့္ အေတြးအေခၚေတြကေန ထုတ္ယူထားတဲ့ အစဥ္အလာတန္ဖိုးေတြကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ ေရွ႕မွာ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ လူနည္းစုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အခြင့္အလမ္းညီမွ်မႈ စတာေတြကို ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒစတာေတြမွာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားေလ့ရွိၿပီး တရား႐ံုးေတြက အကာအကြယ္ေပးထားၾကပါတယ္။
လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြမွာ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အာဏာကို ခြဲေဝက်င့္သံုးၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ လိုလားခ်က္ေတြကို နည္းလမ္းအမ်ားအျပားနဲ႔ ေဖာ္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ဖိအားေပး လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုတဲ့ အုပ္စုေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပါလီမန္(လႊတ္ေတာ္)၊ ျပင္ပႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ စတာေတြကတစ္ဆင့္ မိမိလိုလားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ သမား႐ိုးက်အဖြဲ႕အစည္းေတြ (လႊတ္ေတာ္၊ တရားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)ဟာ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမလား၊ မေဆာင္ရြက္ေပးဘူးလား၊ ဘယ္လိုနည္းကို အသံုးျပဳမလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၾကရပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ တည္ဆဲဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ကို ႐ုတ္သိမ္းတာ၊ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းတာ၊ ေပၚလစီနဲ႔ ဘက္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္တာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ လိုလားေတာင္းဆိုမႈေတြကို အစိုးရေတြက အက်ယ္အျပန္႔ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးတာ တည္ၿငိမ္မႈကို အာမခံခ်က္ ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုခဲ့သလို ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြကို ထင္ဟပ္လုပ္ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္လို႔မို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာတူညီမႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ကိုယ္စားေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို စီမံေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ားဟာ သူတုိ႔အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါဝါကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္ခြဲေဝအပ္ႏွင္းတာမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကို ရရွိလာေစတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးတဲ့ လကၡဏာရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုဒီေန႔ ေနရာတိုင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြဲေျပာလို႔မရတဲ့ အရာဟာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးမႈဟာ လစ္ဘရယ္မူေဘာင္ထဲက ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဖရိဇာခါယာတို႔ ရည္ၫႊန္းခဲ့ၾကသလို လစ္ဘရယ္တန္ဖုိးေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဟာ ခြဲျခားထားလို႔မရပါ။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ အီရန္လို ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ပညာရွင္အမ်ားက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဒႆနပညာရွင္ ဂၽြန္စတူးဝပ္ေမးလ္ကေတာ့ ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရစနစ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ အေျခအေနသံုးရပ္အေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပထမအေျခအေနက ျပညသူေတြဟာ အဲဒီစနစ္ကို လိုလိုလားလား လက္ခံရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အဲဒီစနစ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဘဲ အဲဒီစနစ္ရဲ႕ အေျခခံမူေတြ၊ နည္းစနစ္ေတြကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမယ္။ ဒုတိယ သူတို႔ဟာ ကိုယ္စားျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါမယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ျပည္သူေတြဟာ ပထမ အေျခအေနကို လိုလိုလားလား လက္ခံတဲ့တိုင္ေအာင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာမႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တတိယကေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားတာဝန္ဝတၱရားေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမယ္။ လိုလိုလားလား ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့ အာဏာပိုင္စနစ္ဟာ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြဟာ ပထမကမာၻ႕ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ မာ့က္ဝါဒီေတြက အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ လူမႈေရး မညီမွ်မႈၾကား သဟဇာတမျဖစ္မႈ တည္ရွိေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရတယ္လို႔ စြပ္စြဲၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီကို ဘူဇြာဒီမိုကေရစီအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီဘူဇြာစနစ္ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္မႈက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားၿပီး၊ အဲဒီစနစ္ရဲ႕ တရားဝင္မႈကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက က်င့္သံုးတဲ့ အေတြးအေခၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြနဲ႔ အာမခံခ်က္ေပးထားပါတယ္လို႔ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။


Ref: - Politics by Peter Joyce, Introduction To Politics by Benoyendra Nath Banerjea, Political Analysis by Geffrey Roberts and Alistair Ewards, Dictionary of Politics by David Roberson, The Spirit of Democracy by Larry Diamond

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...