Monday, September 5, 2011

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဇာခန္းဆီကိုလွပ္ၾကည့္ျခင္း

by Hla Shwe on Tuesday, September 6, 2011 at 9:51am
           

အပိုင္း(၁)
(၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး၊ အႏိုင္ရၾကံ့ဖြဲ႔ပါတီ အစိုးရတက္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သည့္ဘက္ ႏွင့္ မ၀င္သည့္ဘက္ ပ႗ိပကၡေပၚလာသည္။ မိတ္ဘက္ခ်င္းပ႗ိပကၡျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ဆန့္က်င္ေရးႏိုင္ငံေရး ကတဘက္၊ အာဏာရွင္မဆန္႔က်င္ေရးႏိုင္ငံရးကတဘက္ ျဖစ္သြားရာ မူလကတည္းက စုစည္းက်စ္လစ္မႈမေကာင္း ေသာ အတိုက္အခံအုပ္စုသည္ ပို၍အားေပ်ာ့သြားသည္။ ဤသို႔ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ကို နအဖ  က အကြက္ဆင္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒ သည္ေျမြအေရခြံလဲထားသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္ဆက္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယင္းကိစၥတြင္လည္း တညီတညာတည္း အင္အားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ရမည့္အစား မဲမထည့္ေရး၊ မဲထည့္ေရးဟူ၍အျမင္ကြဲျပီး ရွင္နည္းရာ အဂၢ
 လူထြက္ ျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရျပီးအမတ္မင္းမ်ား ဂႏၵီခန္းမအစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရဖြဲ႔ရမည့္အစား မင္းဒိတ္(mandate) သာ ရယူခဲ့သည္။ အလြန္အားေကာင္းေသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတခု လက္လြတ္သြားခဲ့သည္။ အတိတ္ကို ျပန္ွလွန္ၾကည့္ရာ အေျခအေနကေတာင္းဆိုေသာ ႏိုင္ငံေရးစီးေၾကာင္းကို မလိုက္ဘဲ မႈံ၀ါး၀ါးအၿမင္တို႔ေၾကာင့္အံလြဲ၊ စံလြဲကုန္သည္။ ခုေတာ့မလိုအပ္ပဲ အခ်ိန္ၾကာရွည္လာသည္။ ယင္းအတြက္ ေပးဆပ္ေနရသည့္ ဘ၀ေရာက္သြားသည္၊ သမိုင္းအေၾကြးတင္ေနသည္။ သမိုင္းေပးတာ၀န္မေက်ျဖစ္ေနသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ႏိုင္ငံေရးကို ပကတိအတိုင္းရႈျမင္ရန္ အားထုတ္သင့္ သည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္သြားမည္၊ သို႔မဟုတ္္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆုပ္ကိုင္ျပီး ၾကံဖြံ႔အစိုးရကို တိုက္ခိုက္မည္။ စသည့္နည္းလမ္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းသို႔နည္းလမ္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပန္းတိုင္ကိုလက္ေတြ႔က်က် သတ္မွတ္ရန္လို္သည္။

မ်က္ေမွာက္အေျခအေနသည္ ဒီမိုကေရစီေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တင္ေပးႏိုင္ရန္ေ၀းလ်က္ရွိသည္။ ခရီးေ၀းသည္ထက္ တံတို္င္းၾကီးခံေနသည္။ ထိုတံတိုင္းကို ေက်ာ္မလား၊ ျဖိဳမလားေရြးခ်ယ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာ္တက္ရန္ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္သုံးသပ္ရန္ရွိသည္။ ေက်ာ္တက္ပါက လိုအပ္ခ်က္ ေထာက္ကူခ်က ္ရွိရမည္။ အခ်ိန္ၾကာမည္။ အဓမၼၾကီးစိုးစးီပိုးတဲ့အက်င့္စရုိက္နဲ႔က်င္လည္ေနသူေတြက ေက်ာ္တက္သည္ကို ၾကည္ျဖဴႏိုင္ပါ့မလား။ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ကမ္းလာသည္ဆိုရင္ေတာင္၊ ရိုးသားပါရဲ့လား၊ အေကာက္ၾကံခေလာက္ဆံန္ ေအာင္လုပ္သြားမည္လား။ မိမိယွဥ္ဘက္၊ ရန္ဘက္ကုိ
ေလ်ာ့တြက္္၍ မရ သတိၾကီးၾကီးထားမွွတန္ကာက်မည္။ တကယ္ေျပာတာလား၊ အယုံသြင္းတာလား၊ ေဒၚစုမေျပာႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုပင္သမိုင္းထဲက ေဖ်ာက္ခဲ့သူေတြက၊ ေအာင္ဆန္းပုံခ်ိတ္ လုပ္ျပလာသည္။ ေျပာစကားႏွင့္အလုပ္က ေရွ႔ေနာက္မညီ။ ယင္းသို႔အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေသာ အေျခအေနကို အေကာင္းဘက္ေတြးျပီး သမၼတေခၚေတြ႔သည့္ရက္ ကိုေစာင့္ေနပါက အခက္ၾကီးၾကဳံ ရတက္မီးပုံ ေပၚလာလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရးသည္ ဥာဏ္ဂိမ္း ျဖစ္သည္။ အေျခအေနတရပ္ကို ဖန္တီးရသည့္ အခါျဖစ္ေစ၊ ေက်ာ္ျဖတ္ရသည့္အခါျဖစ္ေစ နည္းလမ္းေကာင္းရဖို႔ brain storming လုပ္ရသည္။ ပညာသည္တို႔ေခါင္း ပူေအာင္၀ိုင္းစဥ္းစားရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ မိမိအတြင္းအားမည္မွ် ရွိသည္၊ ျပင္ပအားမည္မ်ရွိသည္ကို တြက္ခ်က္ထားရမည္။ အင္အားကိုမခ်ိန္ဆပဲ နည္းလမ္းမွန္ရွာရမည္မဟုတ္။ ဒုတိယအၾကိမ္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာ္ေနရုံႏွင့္ ပန္းတိုင္ေရာက္မည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသည္ ဘ၀ကျပဌာန္းေပးေသာအရာ ျဖစ္၍ ေျပာင္းခ်င္တိုင္းေျပာင္းမရႏိုင္။ စကားတန္ဆာဆင္လြန္းလ်င္ေခ်ာင္ပိတ္မိတတ္သည္၊ဟူေသာအခ်က္ကိုအထူးသတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္
   NLDပါတီသည္ အာဏာရွင္စနစ္ၿဖိဳခ်ေရးတြင္တပ္ဦးပါ တီအျဖစ္ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ားကိုလက္တြဲ ထားသင့္သည္။ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္လုပ္ဆိုျပီး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္မေရာေႏွာေစခ်င္ပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအတြင္း ထည့္ထားရမည္။ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ လက္နက္မကိုင္ထားပါက မ်ိဳးျပဳန္းမွာေသခ်ာသည္။ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ကိုင္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမဟုတ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစု ရွိေနျပီျဖစ္၍ ေျမေပၚပါတီမ်ား တပ္ေပါင္းစုရွိရမည္။ ယင္းသို႔အင္အားကို စုစည္းမထားပဲ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးမ် ေရွ႔တိုးရမည္မဟုတ္ပါ။ လူထုေထာက္ခံမႈရသည္ဆိုရုံမ်ႏွင့္မလုံေလာက္ပါ။ အင္အားစနစ္တက် စုစည္းရပါမည္။ စစ္ဗိုလ္တျဖစ္လဲ အာဏာရွင္အစိုးရကို ပုံမွန္အစိုးရကဲ့သို႔ဆက္ဆံမိပါက ေထာင္ေခ်ာက္မိမွာ စိုးရိမ္သည္ ဆိုေသာတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သတိေပးစကားကို လက္ေဆာင္ပါး ခ်င္ပါသည္။
ယခုလက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ ရိုးစင္းေသာႏိုင္ငံေရးမဟုတ္၊ တရား၀င္မႈ၊ ဥပေဒေဘာင္၀င္မႈခ်ိဳ႔တဲ့ေနေသာ ၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရသည္ အလွည့္က်အာဆီယံ ဥကၠဌ ရရန္ ရာထားလိုက္သည္ႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္၀င္မႈ ရသြားမည္၊ ႏိုင္ငံတကာအလယ္ရုပ္ျပေကာင္းလာမည္။ ယင္းမွထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္ အတိုင္းအဆ ၾကီးမားမည္ျဖစ္သည္ကို လိုခ်င္လြန္း၍ အေလာတၾကီး ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ပဲ ျပဳံးပန္းဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြံ႔စည္းပုံအရျမန္မာျပည္ အနာဂါတ္ကို သူတို႔ၾကိဳက္သလို ပုံေဖၚႏိုင္သည္။ ေဒၚစုကိုအသုံးခ်ေနသည္မွာ ဗိုလ္သန္းေရြ၏ အေထြအေထြ အၾကပ္ အတည္းကို ေက်ာ္ျဖတ္လို၍ျဖစ္သည္။
  နုိင္ငံေရး စီးပြားေ၇းအၾကပ္အတည္း၊တပ္တြင္းအက္ေၾကာင္း စပ္ေၾကာင္း၊ ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား
အုပ္စုအကြဲအၿပဲ၊တရုပ္နဂါးၾကီးက ၿမန္မာၿပည္ကိုတၿဖည္းၿဖည္း၀ါးမ်ိုဳလာသည္႔၇န္စြယ္ကတေမွာင့္
အေရးေ၇းအခက္ၾကံဳေနရာ၊“ဗိုလ္သန္းေရြအခက္ ဒို႔အခ်က္” ဆိုျပီး အင္နွင့္အားႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုက္ ပြဲ၀င္မွသာအခြင့္အလမ္းကို ဖမ္းယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ က်ားကုတ္က်ားခဲအားထုတ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။”စိတ္ေျပာင္းလာပါျပီဟ”ု ယူဆပါက  ကိုယ့္ လည္ ပင္းကိုယ္ ၾကိဳးကြင္းစြပ္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်င္ပါသည္။

၀င္းျမင့္ေမာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...