Friday, May 6, 2011

ေမလ၊ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒဂုန္တာရာ (၉၂) ႏွစ္ၿပည့္ အမွတ္တရ။ သခင္ဗဟိန္း၏ ေမ၀တၳဳ အမွာစာ

 • [By Aungmyo Tun]
      ေမ ၀တၳဳကိုဖတ္ရသည္မွာ ရွန္ပိန္အရက္ကို ေသာက္လိုက္ရသည္ႏွင့္တူေလသည္။ အဘယ့္ေႀကာင့္
  ဆိုေသာ္ သူ ့အရသာမွာ အၿခားအစာအဟာရမ်ားလို ဒါခ်ည္းဒါခ်ည္း မဟုတ္ဘဲ ထူးထူးကဲကဲ ရွိန္းကနဲ
  ဖိန္းကနဲ ၿဖစ္သြားေသာေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။
       သူ ့ကို လွ်ာေပၚတင္လိုက္ကတည္းက ဆန္းသစ္ေသာေ၀ဒနာကို ေတြ ့ရသည္။ ခါတိုင္း စားေနႀက
  အရာမ်ားထက္ ထူးသည္ကိုေတာ့ သိလိုက္သည္။ ၀မ္းထဲသို ့ေခ်ာေခ်ာေမြ ့ေမြ ့ ၀င္မသြား၊ ပထမေတာ့
  ပူတူတူ ရွိန္းတိန္းတိန္းႏွင့္ပင္ မ်ိဳခ်လိုက္ရသည္။ သူ ့ကို ဖတ္ေနစဥ္ပင္ အသစ္အဆန္းကေလးမ်ားကို
  မေတြ ့၀ံ့၀ံ့ ေတြ ့၀ံ့၀ံ့ ၿဖစ္ေနရသည္။ သို ့ရာတြင္ ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ သူ  ့ကိုေတြ ့ရ၍ ခံစားရမည့္ ေ၀ဒနာကို
  ရင္ဆိုင္ရမည္။ သူ ့အယုအယကို ခံယူရာ၌ သူ ့ကို အေရလယ္ဖို ့လိုသည္။ သူ၏ ယုယမႈမွာ အေရလယ္
  ေရး ေပၚတြင္ တည္ေလသည္။ အေရလယ္လာေလ ဖတ္၍ အင္မတန္အရသာရွိေလ ၿဖစ္သည္။ သူ ့
  စိတ္ကူးကို ေဖာ္က်ဴးေသာ အေရးအသားမွာ အႏုစိပ္သည္။ သူ အႏုစိပ္သေလာက္ကို ႀကည့္သူက ၿမင္မွ
  ဟန္က်မည္။ သူ၏ ေရာင္ၿခည္မ်ားသည္ ေရွ ့၀ယ္ လွပစြာ ထင္လာေလသည္။ ထိုေရာင္ၿခည္မ်ားသည္
  ပဥၥလက္နည္းၿဖင့္ ေပၚလာေသာေရာင္ၿခည္ၿဖစ္၍ ထိုဟာသာ သူ၏ Art အႏုပညာ ၿဖစ္ေလသည္။
  ဒီဟာမ်ားသာ အရက္ကိုမူးရေသာ အရသာၿဖစ္ေလသည္။
        ေမသည္ မည္သူ  ့အအုပ္အထိန္းကိုမွ မခံရေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူကေလးၿဖစ္သည္။ သူ  ့သေဘာ
  အတိုင္း ဘာမဆို လုပ္ႏိုင္သည္။ ေမသည္ ေက်ာင္းကထြက္လွ်င္ ထြက္ခ်င္း လူကံုထံေတြႏွင့္ ေတြ ့ရသည္။
  ပထမေတာ့ လူကံုထံကို နားမလည္။ လူကံုထံကို အကဲ မခတ္တတ္။ ေနာက္ဆံုး ေမသည္ လူကံုထံကို
  နားလည္ေလသည္။ နားလည္လွ်င္ လူကံုထံ၏ ဒဏ္ေႀကာင့္ပင္ သူတို ့ကို စြန္ ့ခြာ၍  သြားရေလသည္။
  ေနာက္ ေမသည္ သူ ့ကိုယ္သူ လူကံုထံၿဖစ္ေအာင္ က ေလသည္။ ဒီအခန္းအထိ ၀တၳဳေရးဆရာက လူကံုထံ
  ေတြကို ေလွာင္ေၿပာင္ေလသည္။ ၀တၳဳေရးဆရာသည္ ေမ့ဘက္မွေန၍ လူကံုထံကို သေရာ္သည္။ ႏႈတ္ခမ္း
  မဲ ့သည္။ က်န္အခန္းမ်ားတြင္ ၀တၳဳေရးဆရာသည္ ေမ့ဘက္ကလည္း မေန၊ ဘယ္ဘက္ကမွ မေနေပ။
  ေမ ့ဘ၀ကိုသာ ၀တၳဳေရးဆရာသည္ ပန္းခ်ီဆရာလို ပံုတူေရးၿပသည္။ ေမ့ပံုကားကို ေရးရာ၌ တစ္လံုး
  တစ္ပါဒမွ် မကြန္ ့၊ ေဆးေရာင္ႏွင့္လည္း မမႈန္းေသး။ ေမ့ကို စကၡဳၿဖင့္ ၿမင္ရသည့္အတိုင္းသာ ေရးဆြဲေလ
  သည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ပံုကားကို ဆြဲရာတြင္ ေဆးသား အင္မတန္ ညီသည္။ အခ်ယ္အလွယ္ လွပသည္။
  လက္ရာ ယဥ္ေက်းသည္။ ပံုကား ၿပီးလွ်င္ ၀တၳဳေရးဆရာသည္ အသာ ေထာင္ထားလိုက္ေလသည္။ ဘယ္
  ေနရာက အေမွာင္၊ ဘယ္ေနရာက အလင္း စသည္တို ့ကိုမူ ၀တၳဳေရးဆရာက မညႊန္ၿပ။ ႀကည့္သူကသာ
  အလင္းႏွင့္ အေမွာင္ကို ခြဲၿခားရမည္ ၿဖစ္ေလသည္။ ခြဲၿခား၍ စိတ္ကူးဥာဏ္ ထုတ္ရၿခင္းမွာ အရသာတစ္မ်ိဳး
  ၿဖစ္ေလသည္။
       ေမ၀တၳဳကို ေရးေသာ ကိုေဌးၿမိဳင္ (ဒဂုန္တာရာ) မွာ ေက်ာင္းသားၿဖစ္ေလသည္။ သူသည္ တကၠသိုလ္
  သမဂၢအသင္းတြင္ အမႈေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္၍္ သူသည္ မႏွစ္က ၀ါဒၿပန္ ့ပြားေရးမႈး ၿဖစ္ေလသည္။ ဗမာႏိုင္ငံ
  လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ မ်ိဳးညြန္ ့မဂၢဇင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္သမဂၢမွ ထုတ္ေ၀
  ေသာ အိုးေ၀မဂၢဇင္းတို ့တြင္ အယ္ဒီတာၿဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ သမဂၢအစည္းအရံုးစင္ၿမင့္မွ လာေသာ
  စာေရးဆရာၿဖစ္ေလသည္။ သူေရးေသာ ၀တၳဳတို၊ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာမ်ားကို ဒဂုန္မဂၢဇင္း၊ ဂႏ ၱေလာက၊
  ယူနီဗာစတီေကာလိပ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ဖတ္ရသည္။ သူသည္ စာေပကို ေရးစ က ကဗ်ာမ်ားကို ေရးသည္။
  ယခုမူ သူသည္ ၀တၳဳေရးဆရာ ၿဖစ္ေလၿပီ။ သူ ့တြင္ ကဗ်ာစိတ္ကူး ရွိသည္။ ထို ့ေႀကာင့္ သူေရးသားရာ၌
  စာလံုးကေလးမ်ားမွာ ကဗ်ာဆန္သည္။ အင္မတန္ လွပသည္။ သူသည္ ၀တၳဳကို ေရးသားရာ၌ စာလံုး
  ကေလးမ်ာကို ပန္းသီသလို သီသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ သူသည္ စကားလံုးထုဆရာ ၿဖစ္သည္။ သူသည္
  စကားလံုးအသစ္ကေလးမ်ားကို ထုလုပ္သည္။ အသစ္အဆန္းမ်ား ေပါင္းဖြဲ ့၍ အေရးအသား ၿဖစ္လာရ
  သည္။ သူသည္ သီကံုးေရးသားရာ၌ Rhythmic ညီညြတ္၍ ေၿပၿပစ္သည္။
        သူသည္ ေတာ္လွန္ေရးသမားလည္း ၿဖစ္ေလသည္။ ေရးေနႀက စိတ္ကူးေနႀကမ်ားကို ေတာ္လွန္၍္
  အသစ္ထြင္သည္။ ေလေၿပေလညွင္းဟု မသံုး။ ေလႏုေအး ဟု ေရးသည္။ ကစားသည္ဟု မေရး။
  ေနာ့သည္ဟု ေရးသည္။ ဒီလို သူသည္ ဘယ္သူႏွင့္မွ မတူ၊ ဘယ္ဟာႏွင့္မွ မတူေသာအရသာ ရွန္ပိန္
  အရက္ကို ေသာက္၍ မူးေနေသာ အရသာၿဖစ္ေလသည္။ ေမ၏ ပံုကားသည္ ေရွ ့တြင္ အခိုးအေငြ ့မ်ား
  သဖြယ္ လိပ္၍လိပ္၍ သဏၴာန္၀တၳဳတစ္ခု ၿဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္။ ထိုပံုသဏၴာန္သည္ ေမ၀တၳဳၿဖစ္၍္
  အရက္လို မူး၍ လာရန္မွာ အမွာကိုေက်ာ္၍ ေရွ ့ဆက္ ၀တၳဳကို ဖတ္ဖို ့ပင္ ၿဖစ္ေလသည္။

   ၈- ၈- ၁၉၄၁                                                                      သခင္ဗဟိန္း
                                                                       တကၠသိုလ္သမဂၢႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
                                                                     ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအသင္း ဥကၠဌေဟာင္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...