Friday, May 27, 2011

ရာဇ၀င္ထဲက ေျခေလးေခ်ာင္း စစ္သည္ေတာ္မ်ား

စစ္သမိုင္းတေလ်ာက္ ေရွးပေ၀သဏီ ကတည္းကပင္ စစ္ပြဲမ်ား ဠ္ ေခြမ်ား ပါ၀င္ အမွဳထမ္းခဲ့သည္ ကိုေတြ့ ရသည္ ။ ေရွးက်လြန္းေသာ စစ္ပြဲ မ်ားကတည္း ပါ၀င္ ခဲ့ၾကရ်္လည္း မည္သည့္ ေခတ္ အခါက စတင္ အမွဳထမ္္းခဲ့ေၾကာင္းကို ပင္ စစ္သမိုင္း ဆရာ တို့ မွတ္တမ္းတင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ ။ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေခြးမ်ားက္ု တက္ၾကြ စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မွဳ ေၾကာင့္ အဂၤလန္ျပည္ရွင္ ဖရက္ဒရစ္ ဘုရင္ၾကီးက “ လူေတြ ရဲံ အားနည္း ခ်က္ေတြကို ေတြ့ရေလ က်ဳပ္ေတာ့ ေခြးေတြကို ပုိျပီးသေဘာက်ေလ ပါပဲ ” ဟု ထုတ္ေဖၚခ်ီးက်ဴးဘူးေၾကာင္း စစ္မွတ္တမ္း တစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည္ ။   
      
  ေခြးမ်ားကို စနစ္တက်  အသံုုးျပဳခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေရာမ တို့ျဖစ္သည္ ။ ေရာမတို့သည္ အမဲလိုက္ေခြးမ်ားကို သံမွိဳ ႏွက္ ထားေသာ လည္ပတ္ မ်ားတတ္ဆင္ရ်္ ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခါ ရွဴးတိုက္ျပီး တိုက္ခိုက္ေစ ခဲံသည္ ကုိေတြ့ ရသည္ ။ စစ္ေခြးမ်ားအျဖစ္ စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ ျပန္ျပန့္ အသံုးျပဳ ခဲ့ သူမ်ားမွာ ဂ်ာမန္ မ်ားျဖစ္သည္ ။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္းက စစ္ေခြးေကာင္ေရ ႏွစ္သိန္း အထိ သံုးခဲ့သည္ ။ ပထမကမၻာ စစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္း စစ္ေခြးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္ျပန့္ ေလ့က်င္ အသံုးခ် ခဲ့ၾကသည္   အလားတူပင္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တို့လည္း စစ္ေခြးမ်ား အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကသည္ ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီး အျပိးတြင္  “ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ ေရး ေခြးမ်ား အစီအစဥ္” ဟူေသာ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္ ။ အထူးသျဖင့္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲ ကာလ အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က စစ္ေခြးမ်ားကိုက်ယ္ ျပန့္စြာ ေလ့က်င့္ အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ပင္လယ္ေကြ့စစ္ပြဲ မွသည္ အာဖဂန္ နစ္စတန္ ၊ အီရတ္ စစ္ပြဲ မ်ားထိေအာင္ပင္ ျဖစ္ သည္ ။   ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္း အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ သည္ စစ္ေခြးအင္အား ႏွစ္ေသာင္း နီးပါးရွိေသာ ( K 9 ) ေခြးတပ္မၾကီး ကို ဖြဲ့စည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္ ။ ထိုစစ္ေခြးမ်ားကို ဥေရာပ စစ္မ်က္ႏွာ ၊ ေျမာက္အာဖရိက စစ္မ်က္ႏွာ ၊ ပိစိဖိတ္ စစ္မ်က္ႏွာတို့တြင္ မိုင္းရွာျခင္း ၊ ကင္းေစာင့္ျခင္း ၊ သတင္းပို့ ဆက္သားတာ၀န္ယူ ေစျခင္း အေစာင့္ လိုက္ပါျခင္း ၊ ကင္းလွည့္ျခင္း တာ၀န္မ်ားေစခိုင္းခဲ့ၾကသည္ ။   စစ္ေခြး အမ်ိဳးမ်ဳိး ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ စစ္ေခြးအျဖစ္ အမ်ိဳးေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ မွ် အသံုးျပဳေနျပီး မ်ားေသာ အားျဖင့္  ရွက္ပတ္ေခၚ ဂ်ာမန္ သိုးေက်ာင္းေခြး ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ သိုးေက်ာင္းေခြး ၊ ဒိုဘာမင္ရွာ ၊ စေကာတလန္ လယ္ေစာင့့္ေခြး ၊ ဆိုက္ေဘးရီးယား ဟက္စ္ကီ ၊ အလာစကာ မာလာမြတ္ ၊ အက္စ္စကီမို အမဲလိုက္ေခြး ၊ အယ္လ္ေဇးရွင္း ႏွင့္ လာဘရာေဒါ တို့မွာ အရြယ္အစားႏွင့္ နာမည္ အၾကီး ဆံုးျဖစ္သည္ ။ သို့ေသာ္ ကမာၻအရပ္ရပ္ မွ မည္သည့္ ေခြးမဆို စနစ္တက် သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်င္ စစ္ပြဲဠ္ အသံုျပဳႏိုင္သည္ကိုေတြရသည္ ။ သိုေသာ္ အရြယ္ အစားႏွင့္ ခြန္အားမွာ မူ အထက္ပါ ေခြး အမ်ိဳးအစားတို့ကို မမီေပ ။   အထူးသျဖင့္ ေခြးသည္ လူထက္ အဆ ေပါင္း ၄၀ ပိုရ်္ အနံ့ အာရံု ခံေကာင္းျပီး ၂၀ ဆပိုရ်္ အၾကားအာရံုေကာင္းသည္ ။ အျမင္အာရံု တြင္မူ ၁၀ ဆ ပိုရ်္ သာလြန္သည္ ။ ဆိုးရြားေသာ ၊ အလြန္ေအးေသာ ၊ အလြန္ပူေသာ ၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ပင္ ကိုက္ ၁၀၀ မွ ရန္သူကို အနံ ခံႏိုူင္စြမ္း ရွိသည္ ။ ေလသင့္ပါက ကိုက္ ၅၀၀ အကြာမွ ေနရ်္ အနံခံ့ သိရွိႏိုင္သည္ ။မ်ားေသာ အားျဖင့္  ၂ႏွစ္ခြဲ အရြယ္ ေခြးသည္ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ျပီး တိုက္ပြဲတြင္ အသက္မေသပါက အသက္ ( ၇ ) ႏွစ္ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ သည္ ။ သည့္ထက္ အသက္ၾကီးသြားလ်င္မူ ပင္စင္ေပးရေလ့ ရွိသည္ ။   ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲ အတြင္း အေမရိကန္ စစ္ေခြးမ်ား၏ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းမွဳ ေၾကာင့္ ဗီယက္ေကာင္းတပ္မ်ားတြင္ ေခြး ႏွင့္ ေခြးထိန္း စစ္သည္ကို ျမင္လ်င္ ေခြးကို ပထမ ၊ စစ္သည္ ကို ဒုတိယတို္က္ခိုက္ရမည္ ဟု အမိန့္ထုတ္ထားခဲ့ရသည္ အထိ ျဖစ္သည္ ။ယေန့ ေခတ္ ေမာ္ဒန္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ေတာ့ ေခြးမ်ားသည္ လမ္းေဘး လက္လုပ္ဗံုုး အိုင္အီးဒီ မ်ားကို အမ်ားဆံုး ၇ွာေဖြ ေဖၚထုတ္ေပးရေလ့ ရွိသည္ ။   တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပံု ေခြးမ်ားကို မိုင္းရွာျခင္း ၊ လွည့္ကင္း ၊ တိုက္ကင္း ၊ ကင္းေစာင့္ျခင္း ၊ ရန္သူနယ္ေျမသို့ခ်ီတက္ရာတြင္ ေရွ့ေျပးကင္းေထာက္ တာ၀န္ေပးျခင္း ၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း ၊ လမ္းျပ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ျခင္း ၊ စသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေစခိုင္း ႏိုင္သည္ ။တာ၀န္တစ္ရပ္ ကို မထမ္းေဆာင္မီ ေခြထိန္း စစိသည္ သည္ ေခြးကို အတူတက  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ မိမိ ရဲေဘာ္မ်ားႏွုင့္ မိတ္ဆက္ေပးရသည္ ။ သို့မွသာ ရန္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြ ခြဲျခား  ႏိုင္ျပီး  မိတ္ေဆြ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အနံကိုလည္း မွတ္မိေပလိမ့္မည္။ ေခြးထိန္းစစိသည္ က်ဆံုး ဒဏ္ရာ ရရွိပါက ေခြးကလက္ခံသည့္ ရဲေဘာ္တစ္ဦး မွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ကိုင္တြယ္ရသည္ ။   ေခြးႏွင့္ ေခြးထိန္း ရဲေဘာ္ တို့သည္ တစ္ဦး ၏ အၾကိဳက္ ၊ အမူအက်င့္တို့ကို နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရသည္ အေရးၾကံဳလာသည့္ အခါ ေခြးတစ္ေကာင္သည္ အနံ သို့မဟုတ္ အသံလာရာ ဆီသို့ေခါင္းလွည့္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အျခားေခြးတစ္ေကာင္ကမူ နားရြက္မ်ား ေထာင္ထတတ္ေလ့ ရွိခ်င္ ရွိေပမည္ သို့မဟုတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ၾကိဳးကို ေဆာင့္ဆြဲ ျခင္း လည္း ျပဳလုပ္ ခ်င္ ျပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္ ။သို့ျဖစ္ရ်္ ေခြးႏွင့္ ေခြးထိန္း ရဲေဘာ္ တို့အား သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ တြဲထားရေလ့ရွိသည္ ။ေတာတြင္း ဠ္ သြားလာေနစဥ္ ေခြးတစ္ေကာင္ သည ္တစ္နည္း နည္းျဖင့္ အႏၱရယ္ ကိုေတြ့ရွိေၾကာင္း သတိေပးသည့္ေနသည့္အခါ ေခြးကိုင္ စစ္သည္က သူ၏ေခြးကို ရပ္တန့္ေစရမည္ ။ ျပီးေနာက္ ေခြးကိုင္စစ္သည္ က ေခြးစူးစမ္းေသာ ေနရာက္ု လက္မ်ားဆန့္တန္း ညြန္ျပျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဘက္မွ ပါလာသည့္ စစ္သည္မ်ား အား ညြန္ျပ ရေပမည္ ။   ေခြးမ်ားသည္ မည္သည့္ တာ၀န္ကိုမွ် ကင္းလြတ္ခြင့္ မရၾကရွာေပ ။ ေခြးထိန္းစစ္သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာ ေနရာတိုင္းကို လိုက္ပါရ်္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ အကယ္ရ်္ ေခြးထိန္စစ္သည္ ေလထီးခုန္ ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာပါကလည္း အတူ ခုန္ ရေပသည္ ။ တိုက္ကင္းလွည့္လည္ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ ရျပီး ရန္သူ့စခန္းမ်ား ၊ ရြာပံုး မ်ားရွာေဖြ ရာတြင္လည္း သက္စြန့္ ဆံဖ်ား တာ၀န္ယူၾကရသည္ ။     ကင္းေစာင့္ေခြး မိမိတပ္ မ်ား အေျခစိုက္ရာ စခန္းမ်ားအတြင္း ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား ၊ နယ္ေျမ အ၀န္းအ၀ိုင္း အတြင္းသို့ ရန္သူ တိတ္တဆိတ္ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္းမွ ေရွာင္ရွား ႏိုင္ေစရန္ ကင္းေစာင့္ေခြးမ်ားကို တာ၀န္ ခ် ထားသည္ ။အကယ္ရ်္ တိတ္တဆိတ္ ေခ်ာင္းေျမာင္းခ်ဥ္းကပ္လာပါက အသံျပဳ ေဟာင္ျခင္း ၊ တန္ျပန္ ခ်ဥ္းကပ္ရ်္ သတ္ပုတ္ ကိုက္ခဲျခင္း ၊ ျပဳလုပ္ႏုိုင္သည္ ။သို့တည္းမဟုတ္ ရန္သူ အေ၀းမွ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ႏွုင့္ ကင္းေစာင့္စစ္သည္ကို သတိေပး ေပလိမ့္မည္ ။ ကင္းေစာင့္ေခြးမ်ားကို ကိုရီးယားစစ္ပြဲ အတြင္က ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္မ်ား ၊ ေလယာဥ္ကြငး္ငယ္မ်ား ၊ ရိကာဂိုေထာင္ မ်ားတြင္တာ၀န္က်ထားေပရာ အထူး လံုျခံဳမွဳ ရွိခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။ အလားတူပင္ တပ္စခန္း လံုျခံဳေရး ၊ လက္နက္ခဲယမ္းတိုက္လံုျခဳံေရး ၊ ဓါတ္ဆီဂိုေထာင္ ႏွင့္ဆိပ္ကမ္းလံုျခံဳေရး စသည့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွ္ိရသည္ ။ကင္းေစာင့္ေခြးတစ္ေကာင္သည္ ကင္းေစာင့္ ရဲေဘာ္ ၅ ဦးမွ ၁၀ ဦးထိ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားကို ယူႏိုင္သည္ ။   ကင္းလွည့္ေခြး ကင္းလွည့္ေခြးမ်ားမွာ ကင္းေစာင့္ေခြူးမ်ားထက္ ပိုရ်္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ ေခြးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကင္းလွည့္ေခြးမ်ားသည္ ကင္းေစာင့္ေခြးမ်ားကဲ့သို့ ရန္လိုျခင္း ၊ေဒါသၾကီး ျခင္း မရွိၾကေပ ။တစ္ခါတရံ ၾကိဳးခ်ည္ထားရန္ မလိုပဲ ၾကိးလႊတ္ရ်္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ကင္းလွည့္ေခြးမ်ားသည္ ဘက္စံု သံုးႏိုင္ေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္ျပီး စစ္ေသြးၾကြ အုပ္စု အစုအေ၀း မ်ိဳးကိုလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ရသည့္အခါ လိုက္ပါ ေစာင့္ၾကပ္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္သည္။ လက္ေျဖာင့္ တပ္သားမ်ား ကိုလည္း တန္ျပန္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ေဖၚထုတ္ႏိုင္ျခင္း ၊ လက္နက္ခဲယမ္း ၊ ေငြေသတၱာ မ်ား ေစာင့္ေရ်ာက္လိုက္ပါျခင္းတို့ကိုလညိး တာ၀န္ေပးႏုိင္သည္။                                                                                                                  ကင္းေထာက္ေခြး ကင္းေထာက္ေခြးမ်ားကို ဒုတိယကမာၳစစ္ မွ စတင္ ရ်္ ကိုရီးယား ၊ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲမ်ား အတြင္းမွ ယေန့ထက္တုိင္ အထူးတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္ ။ကင္းေထက္ေခြးမ်ားသည္ ရန္သူ အစုလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း  ၊ တဦးခ်င္းေသာ္လည္ူေကာင္း ရွာေဖြေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အျပင္ ရန္သူႏွင့္ မေတြ့ဆံုမီ မိမိတို့ တပ္ဖြဲ့ၾကိဳတင္ေနရာယူ အသင့္ျပင္ႏိုင္ရန္ သတိေပးျခင္း မ်ိဳးလည္း လုပ္ႏိုင္ေပသည္။ မိမိ တပ္ဖြဲ့ ခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းရွိ ရန္သူ့ ေထာက္ေခ်ာက္မ်ား ၊ မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ကြင္း လမ္းျပေခၚေဆာင္သြားႏီုင္သည္။                                             အနာဂတ္ အလားအလာ စစ္လက္နက္ ပစြည္းမ်ား ဆန္းသစ္ ေနေသာ အနာဂတ္ စစ္ေျမျပင္ တြင္ စစ္ေခြးမ်ား၏ အခန္းက႑ ေမွးမိန္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္ေပသေလာဟု ေမးစရာ ရွိပါသည္။ စစ္လက္နက္မ်ား မည္မွ်ပင္ ဆန္းသစ္ေနပါေစ ၊ နည္းပညာမ်ား မည္မွ်ပင္ တိုးတက္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေတာၾကီးမ်က္မည္းအတြင္း ရန္သူကို ရွာေဖြ ရန္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ တိုက္ကင္း လွည့္ကင္း လုပ္ငန္မ်ား ၊ ကင္းေစာင့္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ကို ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ရ်္   စစ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနသမွ် အသံုးျပဳေနရဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္ ။ ထို့ျပင္လည္း စစ္ေခြးကဲ့သို့ လိမြာ ပါးနပ္ တိုက္ခိုက္တတ္ျခင္း ၊ အႏၱရယ္ကို လမ္းညြန္ အသိေပးႏိုင္ျခင္း ၊ လံုလ၀ီရိယ ၾကီးမားျခင္း စေသာ အရည္အေသြးမ်ား စုေပါင္းပို္င္ဆိုင္သည့္ စက္ပစြည္းကိရိယာ မ်ိဳး တီထြင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသေရြ့  တိုက္ပြဲ၀င္ စစ္ေခြးမ်ားကို လိုအပ္ေနဦး မည္သာ ျဖစ္ေပသည္ ။   အမွန္အားျဖင့္ ေခြးမ်ားသည္ လူသား စစ္သည္မ်ား ကဲ့သို့ပင္ စစ္ေျမျပင္တြင္ အားထားရသည့္ ေသြးေသာက္ ရဲေဘာ္မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကမာၻ. တပ္မေတာ္ အသီသီးကယူဆ ထားၾကေပသည္ ။

  1 comment:

  1. အေနာ္ ဆိုဒ္မွာ ကူး ယူ ေဖၚျပခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။
    ေက်းဇဴးတင္ပါတယ္။
    ငဇဴး :)

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...