Tuesday, May 31, 2011

အတုိက္အခံေတြ ဒိတ္ေအာက္ကုန္ၿပီလား

အခုတေလာ အေပါင္းအသင္းအခ်ိဳ႕နဲ႕ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ သူက ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံသူ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေဆာက္အဦးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံေပမယ့္ ဒီအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ အႏွစ္(၂၀) ပူးသတ္ဖို႔ စဥ္းစားေနသူ ျဖစ္တယ္။


တိုင္းရင္းသားပါတီေတြထဲက ရခိုင္နဲ႔ရွမ္းကို အားက်ၿပီး က်ားျဖဴပါတီဟာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ က်ားျဖဴပါတီဟာ ပါတီရန္ပုံေငြအတြက္ စီးပြားေရးကိုလည္း လုပ္မွာျဖစ္လို႔ ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရကို ေကာင္းေကာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မယ္လို႔ သူက ယုံတယ္။ ပါတီရန္ပုံေငြမရွိယင္ ေရရွည္သြားဖို႔ မျဖစ္ေၾကာင္း သူက သုံးသပ္ျပတယ္။ စီးပြားေရးမလုပ္တဲ့ အေရြးေကာက္ခံမြန္ပါတီကိုေတာ့ ေဝဖန္သြားပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိၾကံ့ဖြတ္အစိုးရက တ႐ုတ္နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံမွာ ျဖစ္လို႔ အတိုက္အခံတို႔ကို အားေပးေလ့ရွိတဲ့ အေမရိကန္ေတာင္ ပ်ာယာခတ္ေနရၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ေရႊလီ လမ္းမနဲ႔ပိုက္လိုင္း၊ တ႐ုတ္က ေငြေခ်းခြင့္ေပးျခင္း၊ တ႐ုတ္လို တိုးတက္လာတဲ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို အကာအကြယ္ယူႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင္း ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရဟာ အင္အားပိုႀကီးလာဖို႔ ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အေရြးခ်ယ္မခံတဲ့ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဟာ လမ္းမွားသို႔ ဆက္လက္ဦးတည္ေနေၾကာင္း၊ ေဒၚစုကိုပဲ ဗဟိုျပဳထားလို႔ ေဒၚစုက အိုသြားယင္ ပါတီကလည္း အိုသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ခုရလာဒ္ကို ကိုင္စြဲထားျခင္းျဖင့္ ဒိတ္ေအာက္ေနပုံကို သိရေၾကာင္း၊ အတိုက္အခံေတြအတြက္ ဇရာမရဏသေဘာေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေဆြးေႏြးပါတယ္။

သိန္းစိန္အစိုးရက မွန္ကန္တဲ့ေျခလွမ္းကို လွမ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚစုတို႔အတိုက္အခံေတြက ဘာမွေရေရရာရာမရွိဘဲ ၁၉၉၀ခု ရလာဒ္ကို ျပန္ေဖာ္ေနျခင္းဟာ မိုက္မဲရာေရာက္ေနတယ္လို႔ ဆက္လက္ေဝဖန္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ဗုံးမ်ားခြဲ႐ုံနဲ႕ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္သလို လက္ရွိအစိုးရကိုလည္း ဘာမွ လုပ္ႏိုင္မွာဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပပါတယ္။ တိုင္းျပည္ႀကီးပြားတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ဒီတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြလည္း ပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ (ထိုင္း၊ မေလး၊) စင္ကာပူႏိုင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသလိုမ်ိဳး လုံးပါးပါးသြားမွာ မလြဲမေသြပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ခန္႔မွန္းပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရဟာ ျပည္နယ္အစိုးရကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာ ေပးအပ္ထားရာ ယင္းအခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ကိုယ့္ျပည္နယ္နဲ႔လူမ်ိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္မွသာ ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝရာ ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအားလုံးဟာ သူ႔အျမင္ေတြပါ။ မွန္တယ္မွားတယ္ မေဝဖန္လိုပါ။ ဒါေပမယ့္ သူက စာေရးသူ႔အျမင္ကိုလည္း ေတာင္းခံပါတယ္။ စာေရးသူကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပါပဲ။ သူ႔အျမင္ကို ေလးစားေပမယ့္ ကိုယ့္အျမင္ကိုလည္း ေျပာျပျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒက မျပည့္ဝဘူးဆိုယင္ အႏွစ္(၂၀)ေစာင့္စရာမလိုပါ။ အေျခခံဥပေဒမတည္ၿငိမ္ယင္ ႏိုင္ငံကလည္း တည္ၿငိမ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ အေျခခံဥပေဒကို ခဏခဏျပင္ေနယင္လည္း မေကာင္းပါ၊ လက္ရွိအစိုးရမွာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္လို႔မရေအာင္လည္း ႀကိဳတင္စီမံထားပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္တဲ့တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အျပစ္မတင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟာ ႏိုင္ငံေရးကိုပဲ လုပ္သင့္ပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာ မပတ္သက္သင့္ဘူး။ စီးပြားေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ျပည္သူလူထုက အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ႔ေလ့ ရွိပါတယ္။ ပါတီရန္ပုံေငြကို ရွာခြင့္ရွိပါတယ္။ ပါတီတစ္ရပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳဖို႔ လုပ္ရပါတယ္၊ ကိုယ္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ဥပေဒေတြ ျပဳေပးလို႔ရေအာင္ ကူညီရမွာျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ ေကာင္းေစမယ့္ ဥပေဒေတြကို ျပဳေပးၿပီး စီးပြားေရးသမားေတြကပဲ စီးပြားေရးကို လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီစီးပြားေရးသမားေတြဆီက အစိုးရက အေကာက္ခြန္ေကာက္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစီးပြားေရးသမားေတြက ဘယ္ပါတီက သူတို႔အတြက္ ပိုလုပ္ေပးႏိုင္မယ္ကို ၾကည့္ၿပီး ရန္ပုံေငြလႉၾကမွာျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးသမားတစ္ပိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ပိုင္းျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ရဘူး။

ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ိုးလို႔ ေအာ္ေနတဲ့ဒီအစိုးရဟာ တ႐ုတ္ကို ေျပာင္ပဲ အားကိုးလိုက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ တ႐ုတ္အစိုးဟာ ဒီအစိုးရကို ႀကိဳက္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳတာ မဟုတ္ပါ။ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ အသိအမွတ္ျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ဦးႏုရဲ႕ ပါလီမာန္အစိုးရနဲ႔လည္း တည့္ေအာင္ ေပါင္းခဲ့ပါတယ္။ ေသခ်ာတာက ဦးႏုနဲ႔ ခ်ဴတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ လက္ရွိသိန္းစိန္နဲ႔ ဝမ္းၾကားေပါင္းတို႔ဆက္ဆံေရးထက္ အမ်ားႀကီး သာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ေထာက္ျပရမွာက တ႐ုတ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးပါ။ တ႐ုတ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားေတြကို သူ႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သူ႔တိုင္းရင္းသားေတြေလာက္ အခြင့္အေရးရဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို စဥ္းစားေစခ်င္ပုံရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဟာ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ ဆက္ဆံေရးမပ်က္ျပားခဲ့ပါဘူး။ ဒီတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို ႏိုင္ဖဲအျဖစ္ကိုင္ၿပီး ျမန္မာ့အစိုးရကို တိတ္တဆိတ္ဖိအားေပးေနတာကို ခန္႔မွန္းလို႔ ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ တရုတ္အစိုးရဟာ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရကို ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ အေမရိကန္ေလာက္ ႐ိုးသားမႈ မရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

တ႐ုတ္က ေငြေခ်းေပးတာကိုေတာ့ ေက်းဇူးတင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရက ေပးဆပ္ရမယ့္အတိုင္းအတာကိုလည္း ခန္႔မွန္းၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဟာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို တရုတ္လက္ထဲ ထိုးအပ္ရသလို ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကိုလည္း ထိုင္းလက္ထဲ အတင္းထည့္ေပးေနပါတယ္။ ဒီထားဝယ္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴကို တ႐ုတ္က အေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳဖို႔ မ်ားေနပါတယ္။ တ႐ုတ္က အိႏၵိယနဲ႔ အေမရိကန္ကို ကိုင္ဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ပါကစၥတန္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေနပါတယ္။ ေသခ်ာတာက တ႐ုတ္ေခ်းေပးတဲ့ေငြဟာ အေျခစိုက္စခန္းအတြက္ ငွားရမယ့္ေငြေတြ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဖိလစ္ပိုင္၊ အခု ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံေတြမွာ အေမရိကန္အေျခစိုက္စခန္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခစိုက္စခန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္က ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ေပးငွားရပါတယ္။ ဗီယက္နာမ္စစ္ပြဲတုန္းက ထိုင္းအေျခစိုက္စခန္းကို အသုံးျပဳရလို႔ ထိုင္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားတာကိုပဲ ၾကည့္ပါ။

၁၉၉၀ -ခု ရလာဒ္ကို ဆုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ ေဒၚစုတို႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ တိုက္ခဲ့ၿပီ၊ မေအာင္ျမင္ေသးဘူး။ ဒါက လမ္းမွားေနလို႔ပဲလို႔ စြပ္ဆြဲလို႔ မျဖစ္ဘူး။ နယ္လဆင္မန္ဒဲလားတို႔ဆို ေဒၚစုထက္ ပိုၾကာပါတယ္။ ဇြဲရွိဖို႔ပဲ လုိပါတယ္။ ေနာင္အႏွစ္(၂၀)မွာ လက္ရွိဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ခြင့္ရဖို႔ မေသခ်ာသလို လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးကို ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ယင္လည္း လုံးဝမေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူက ျငင္းပယ္ဝံ့လဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးသစၥာရွိရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ကိုယ္ယုံၾကည္ခ်က္ကို မေရာင္းစားရဘူး။ အေပးအယူမလုပ္ရဘူး။ အေလွ်ာ့အတင္းမလုပ္ရဘူး။ ေသတပန္သက္တဆုံး တိုက္ပြဲဝင္ရမယ္။ မေအာင္ျမင္ယင္လည္း ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက ဆက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယင္ မွားပါတယ္။ ထိုင္းတို႔၊ မေလးရွားတို႔၊ စင္ကာပူတို႔က ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔ယုံၾကည္ခ်က္ကို ပဲေလွာ္နဲ႔ လဲစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း တ႐ုတ္ဆိုတဲ့နဂါးက အၿမီးဖ်ားနဲ႔ ႐ိုက္လိုက္လို႔ ဘဝပ်က္သြားတာပါ။ (ဒါဟာ တရုတ္ေတြဟာ သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဆိုယင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကိုေတာင္ သစၥာေဖာက္ဖို႔ ဝန္ေလးသူေတြ မဟုတ္ပါ)။ ေနာက္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္တို႔ရဲ႕ အစြန္းေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ အမာခံနယ္ေျမေတြ ဆုံးရႈံးကုန္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ခြဲထြက္ဖို႔ တိုက္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ရဲ႔အခြင့္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတာပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္အစစ္အမွန္က လူမ်ိဳးတန္းတူေရးသာ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္က တိုးတက္လာသည္နဲ႔အမွ် လုံးပါးပါးကုန္မယ္လို႔ ေျပာယင္ သမိုင္းမေၾကရာေရာက္ပါတယ္။ အမွန္မေတာ့ ဒီတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအမ်ားစုက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အခ်မ္းသာဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ဦးႏုပါလီမာန္အစိုးရေခတ္ကတည္းက ရွိေနခဲ့တာပါ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ယင္ အစိုးရက အင္းအာႀကီးလာသလို သူပုန္ေတြလည္း အင္အားႀကီးလာတတ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး သုံးသပ္ခ်င္တာက သိန္းစိန္တို႔က လမ္းမွန္ကို ေလွ်ာက္ေနတယ္လို႔ မယူဆပါ။ သိန္းစိန္အစိုးရဟာ လြတ္လပ္စြာ တက္လာတဲ့အစိုးရ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကို မတရားတင္ေျမွာက္ေပးတဲ့ေနာက္ကြယ္က လူေတြရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ကေန ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ သူက အတိုက္အခံေတြအေပၚပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚပဲျဖစ္ျဖစ္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းလို႔ မရပါ။ အဆင္မေျပပါက စစ္တပ္က အခ်ိန္မေရြး အာဏာျပန္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ အႏိုင္ႏိုင္ထိန္းေနရတယ္ဆိုေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္ဖို႔ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

(ရာမည)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...