Sunday, March 11, 2012

နိစၥဓူဝ (ဝါ) တစ္ေန႔ တစ္ခါ

by Zay Ya on Sunday, March 11, 2012 at 1:02pm ·
ဘာဝနာ ကို အစပ်ိဳး သူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ပိုင္း ပို႔စ္ အမ်ားစု မွာ ဘာဝနာ အေၾကာင္းေတြ ခ်ည္း (အမ်ား အားျဖင့္) ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ ေျပာခဲ့တိုင္း လည္း ဘာဝနာ ဟာ "၂၄ နာရီလံုး ေနထိုင္တာ ျဖစ္တယ္" (Alert in 24 hours) လို႔ ဆိုခဲ့ ပါတယ္။ ဒါဆို ၂၄ နာရီ လံုး မလုပ္ႏိုင္ ခဲ့ရင္ ဘာဝနာ မဟုတ္ေတာ့ ဘူးလား လို႔ ေမးသူ အခ်ိဳ႕ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပန္ေျဖ လိုပါတယ္။"ဘာဝနာ ဟာ ၂၄ နာရီ ပတ္လံုး ေနထိုင္ ဖို႔ ကို ရည္ညႊန္း တယ္။"  ဒီစကားကို ဆိုခဲ့တာဟာ ဘာဝနာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ေစ ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္ ဘာဝနာ ဟာ မိမိ အခ်ိန္တိုင္း အသက္  ရွဴေနတာနဲ႔ မျခား ရွင္သန္ေနမႈ ကိုသာ ဆိုလိုတယ္။ အခ်ိန္တိုင္း သိမွတ္မႈ အပၸမာဒ မလြတ္ကင္းဘဲ ေနထိုင္သြား တယ္။ ဒါဟာ ဘာဝနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရွး အတီေတ ကတည္းက ဘာဝနာ မျပဳခဲ့ဖူးသူ အတြက္၂၄ နာရီ ထားဦး ~ ငါးမိနစ္ တည္တံ့ဖို႔ ေတာင္ လြယ္ကူမွာ မဟုတ္ဘူး ရယ္။  အၾကိမ္ၾကိမ္ အထပ္ထပ္ သတိစြဲကပ္ႏိုင္ဖို႔ အစဦး အခ်ိန္ဟာ အားစိုက္ ရပါတယ္။ ဇြဲ လံု႕လ သန္ရပါလိမ့္မယ္။


ဆိုပါစို႔ ~ တစ္ေန႔ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါေလာက္ ျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္သက္ရာ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာ နည္းနာ တစ္ခုခု ကို  ျပဳက်င့္ေစ ခ်င္ပါ တယ္ ။ ၂၄ နာရီ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ စိတ္ပ်က္ စရာ မရွိဘူး။ သတိဝင္တိုင္း မျပတ္ ပြားမ်ား ေနရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶ ဘာသာ အတြင္းက အာနာပါန၊ စိတၱာႏုပႆနာ၊ ေဝဒနာႏုပႆနာ၊ ကာယာႏုပႆနာ၊ ဓမၼာႏုပႆနာ စသည္ အျပင္၊ ျပင္ဆင္ ယူထား တဲ့ တရား စခန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးက နည္းနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိမယ္။ ကမၼ႒ာန္း အားျဖင့္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိမယ္။ ဟိႏၵဴ တို႔ရဲ႕ ေယာဂ နည္းနာ ေတြ လည္း ကိုယ္စီ ရွိမယ္။ မဟာယာန ဒါမွမဟုတ္ ဇင္ တို႔ကလာတဲ့ နည္းစနစ္ ေတြလည္း ရွိမယ္။ ဘယ္နည္းစနစ္က ဘယ္လို မွန္ကန္ျပီး ဘယ္နည္း စနစ္ က ဘယ္လို မွားယြင္းတယ္ က်ေနာ္ မေျပာပါဘူး ။ ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ နည္းနာကို မိမိ သမၸဇဥ္နဲ႔ တိုက္ညွိ က်င့္သံုး ႏုိင္ ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သိေစလိုတာက - နည္းစနစ္ ဘယ္ေလာက္ ကြဲျပား ေနပါေစ ~ ဘာဝနာ မွန္ရင္ သူ႕ ရဲ႕ ဦးတည္ရာဟာ ယခုပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ အေပၚ အရင္းအတိုင္း သိျမင္ေရး သာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါကို အမွတ္ရဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာဝနာ နည္းစနစ္ အားလံုးရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ဟာ "အပၸမာဒ" တစ္လံုး တည္း (ဝါ) သတိ မျပတ္ သိမွတ္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မႈ တစ္ခုတည္း။ အဲ့ဒါ သာ အရင္းအျခာ ျဖစ္တယ္။

ဘယ္နည္းစနစ္ က ဘယ္အက်ိဳးကို ရမယ္ ~ ဟိုနည္းစနစ္က ဟိုလိုျဖင့္ ပိုေကာင္းတယ္ စသျဖင့္ မ်ွာ္လင့္ရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။ အက်ိဳး ရလာဒ္ က သူ႕ဟာသူ ျဖစ္တည္ လာပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားလုပ္ရမွာက သတိမျပတ္ ရွိေနရံုေလးပဲ။ အဲ့ဒါ အေရးၾကီးပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ~

Methods don't work. What really works is patience.
Methods are devices to help you to remain patient and open.

ဘာဝနာ ဘယ္နည္း စနစ္မွာ မဆို ၊ အဲ့သည္ နည္းစနစ္ ေတြက အလုပ္လုပ္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ အက်ိဳးအာနိသင္ ထုတ္ေပး တာက သည္းခံ ေစာင့္ၾကည့္မႈ "သတိ (ဝါ) အပၸမာဒ" ဆီကသာ ျဖစ္တယ္ ။ နည္းစနစ္ ဆိုတာ သည္းခံ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ အေထာက္ အကူ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို နားလည္ထားဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။

ဥပမာ - ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ား အခန္း ထဲမွာ တစ္ဦးတည္း ျငိမ္သက္ရင္း ထိုင္ရံုမ်ွ ထိုင္ေနမယ္။ ထိုင္ေနရံုမ်ွေလး အေပၚ အသိ၊ သတိ ရွိေန တယ္။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွိတယ္။ အျခား အေတြး မဝင္ ထိုင္ရံုမ်ွေလးပဲ ရွိမယ္။ ဒါဆိုရင္ လည္း ျပည့္စံုပါတယ္။ နည္းစနစ္ တစ္ခု ခ်င္းစီ ဟာ အဲ့လို ထိုင္ရံု မ်ွ မထိုင္ေနႏိုင္သူ၊ ေတာင္ေတာင္အီအီ အေတြးမ်ား ေနသူေတြ အတြက္ အေျခတည္ ေပးဖို႔ တာဝန္ယူ ထား တယ္။  အဲ့သည္ နည္းစနစ္ အသိေၾကာင့္ လူဟာ အျခား အေရးအရာေတြကို ခဏရပ္တယ္။ တစ္နာရီ ၊ နွစ္နာရီ စသည္ျဖင့္ သတိကပ္ဖို႔ အာရံု စိုက္ တယ္။ ဒီ နည္းစနစ္ တစ္ခုခုမွ ရွိမေနရင္ သူ႕မွာ ဒီလို မထိုင္ႏိုင္ဘူး ရယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာဝနာ ဆိုတာ ဘာလဲ လို႔ ေမးရင္ ~

ဘာဝနာ ဆိုတာ အျခား မဟုတ္။ အခုခဏ အေပၚ အသိ၊ သတိ စြဲျမဲ ထားျခင္း၊ ႏိုးၾကား သက္ဝင္ေနျခင္း သက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ခဏ အေပၚ သဘာဝ အက်ဆံုး ရွဳျမင္တာ ျဖစ္ျပီး ၊ အျခား အေတြးအၾကံ၊ ခံယူခ်က္ ၊ ေမ်ွာ္လင့္ တမ္းတခ်က္ ဘာမွ ေရာစြက္ ရွိ မေနဘူးရယ္။

...................
March 11st 2012 at 11:30 AM
...................
http://zayya.blog.com/
http://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
...................

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...