Saturday, March 3, 2012

ေဒါက္တာစိုးသိမ္း-ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရဖူးသည့္သူတုိ႔ဆီက လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

by Pho San on Sunday, March 4, 2012 at 2:08am ·
 
မၾကာေသးမီက စာေရးသူ၏ အေဒၚအရင္း အသက္ ၈၀အရြယ္ရွိ အိမ္ေထာင္မရွိ အပ်ဳိႀကီးသည္ ႐ုတ္တရက္ မူးလဲသတိလစ္ ၍ ကုိယ္တစ္ျခမ္း ေလျဖတ္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အိမ္ႏွင့္နီးသည့္ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု တစ္႐ံုတြင္တင္၍ကုသခဲ့ရပါသည္။ အေဒၚသည္ သတိလစ္ေနရာမွ ရွစ္ရက္ေျမာက္တြင္သတိျပန္လည္ လာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ ပုိင္းတစ္စ သတိရျခင္း ( Semiconscious )သာျဖစ္ၿပီး စကား မေျပာႏုိင္၊ အစာမစားႏုိင္၊ မလႈပ္ရွားႏုိင္သည့္ အေျခအေနပါ။ လူနာ အတြက္ အစြမ္းကုန္ကုသျပဳစုျခင္း ( Intensive Care ) လုိအပ္ ေနေသးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
အေဒၚ၏ ေဆးကုသစရိတ္အတြက္ အေ၀းေရာက္ တူ၊ တူမ မ်ားက စုေပါင္းကာ လွမ္း၍ ေငြ ရွစ္သိန္းပို႔ေပးပါသည္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသစရိတ္မွာ တစ္ရက္ လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ရွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိသျဖင့္ ဆယ္ရက္အၾကာ၌ ထုိေငြရွစ္သိန္းမွာ ၿပိဳက္ခနဲ ကုန္သြားပါေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေဆးကုသစရိတ္ကိုေျဖရွင္းရန္ အေဒၚႏွင့္ စာေရးသူ ပူးတြဲေငြစာရင္း ( Joint Account ) ဖြင့္ထားသည့္ ေငြစု ဘဏ္စာအုပ္ထဲမွ ေငြဆယ္သိန္း ထုတ္လုိက္ရပါေတာ့သည္။
၎င္း ေငြစုဘဏ္စာရင္းမွာလည္း အေဒၚ ၏ အိမ္ေျမကို ခြဲေရာင္း၍ရသည့္ ေငြေလးအား စား၀တ္ေနေရးအ တြက္ အတုိးကေလးရေအာင္ ထည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေဒၚသည္ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္ျဖင့္ ပင္ စင္ယူခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ပင္စင္လစာ ကေလးႏွင့္ ဘဏ္တုိးေလးေပါင္း ကာ စား၀တ္ေနေရးကိုေျဖရွင္း ေနရသည္။ စာေရးသူက အခါ အားေလ်ာ္စြာတတ္ႏုိင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ ေငြေလးမ်ားမွာ အေဒၚအတြက္ မတ္တတ္နာေဆး ဖုိးေလးေတြပဲျဖစ္ပါသည္။

အေဒၚ ေဆး႐ံုတြင္ တက္ ေရာက္ကုသမႈ ၁၈ ရက္ေျမာက္၌ အေဒၚ့အထက္က အစ္ကုိ စာ ေရးသူ၏ ဦးေလးက ေဆး႐ံုမွာ ကုသေနျခင္းသည္ လူနာကိုဒုကၡေပးညႇဥ္းဆဲ သလုိ ျဖစ္ေနမည္။ သက္သက္သာသာျဖင့္ အိမ္မွာပဲ ဘ၀ကူးေျပာင္းပါေစဟုဆုိၿပီး အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ျပဳစုေနသည့္ စာေရးသူ တူအႀကီးဆံုးက သေဘာမတူဘဲ ပါရဂူ၊ ဆရာ၀န္မ်ားကိုေျပာၿပီး ေဆး႐ံုမွဆင္း၍ အိမ္တြင္ပဲျပဳစုေစပါသည္။    အေဒၚ၏ ၁၈ရက္ၾကာ ေဆး႐ံုတြင္ တက္ေရာက္၍ ကုန္က်သည့္ေဆးကုသစရိတ္မွာ ေငြဆယ့္
သုံးသိန္းရွိပါသည္။
၎ေငြဆယ့္သုံးသိန္းစာရင္း ( Bill  ) ကိုၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေဆးစစ္ ေဆးခ်က္မ်ားက တစ္ေသာင္း၀န္း က်င္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဖုိးက တစ္ ေသာင္း၊ ဆရာ၀န္ကုသစရိတ္က ေျခာက္ေထာင္၊ ေန႔ည  Special Nurse  ငွားခက ခုနစ္ေထာင္၊ အခန္းခက ခုနစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ အေထြေထြစရိတ္က သံုးေထာင္ ႏွင့္ ေဆး၀ါးဖုိးက တစ္ေသာင္းႏွင့္ သံုးေသာင္းၾကားရွိပါသည္။ ပ်မ္းမွ် တစ္ရက္လွ်င္  ကုန္က်ေငြ ငါးေသာင္းႏွင့္ ရွစ္ေသာင္းၾကားျဖစ္ပါသည္။ ကဲ-လူနာကို ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု  တြင္ ကုသေစမည္ဆုိပါက သီး သန္႔ခန္းခ ငါးေထာင္သာေပးရ မည္ျဖစ္ရာ သက္သာမည့္ေငြ ႏွစ္ ေထာင့္ငါးရာ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဖုိး ႏွစ္ေထာင္သာေပးရမည္ျဖစ္ရာ သက္သာမည့္  ေငြရွစ္ေထာင္၊ ဆရာ၀န္စရိတ္သက္သာမည့္ ေငြ ေျခာက္ေထာင္ စသည္ျဖင့္ ခန္႔ မွန္းသက္သာမည့္ေငြမွာ တစ္ေန႔ လွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းျဖစ္ပါသည္။ထုိေရာအခါ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု တြင္ ကုသပါက ကုန္က်မည့္ေငြ မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေငြသံုး ေသာင္းႏွင့္ေျခာက္ေသာင္းၾကား ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ား ကို ဆန္းစစ္အေျဖထုတ္လုိက္ပါက အုိ၊ နာ၊ ေသေဘးတြင္ အုိေရးက မခက္ခဲ၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ သူ႔ဘာ သာသူေရာက္လာမည္။ နာေရး ကေတာ့ အေတာ့္ကို ခက္ခဲလွပါ သည္။ ေငြေၾကးျပည့္စံုသူမ်ားအ တြက္ မခက္ခဲလွေသာ္လည္း လူ လတ္တန္းစားႏွင့္ ေအာက္ေျခလူ တန္းစားမ်ားအတြက္မူ အေတာ့္ ကို ခက္ခဲေသာကိစၥျဖစ္သည္မွာ ဘယ္သူမွ ျငင္း၍မရပါေခ်။    အေဒၚ၏ ေဆးကုသစရိတ္ ေတြေၾကာင့္ စာေရးသူမွာ သံေ၀ဂ လည္းရ၊ စိတ္အစဥ္တြင္လည္း ႐ႈပ္ေထြး ေနာက္က်ိသြားခဲ့ရပါသည္။ စာေရးသူမွာ တပ္မေတာ္တြင္ အရာရွိႀကီးအဆင့္မွ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္၀န္ထမ္း ဘ၀တြင္လည္း ငါးႏွစ္တာမွ် တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ သက္ ျပည့္အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးဘ၀၊ အရပ္ဘက္အရာရွိႀကီးဘ၀တြင္ လည္း က်င္လည္ခဲ့စဥ္ သမၼာအာ ဇီ၀အျဖစ္ လစာေငြႏွင့္ အျခား စရိတ္ေငြမ်ားသာ ၀င္ေငြရွိခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္၌ ေငြေၾကးအ ျဖစ္ မ်ားမ်ားစားစားစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။
အေဒၚ့လုိအျဖစ္မ်ဳိး စာေရး သူထံသုိ႔လည္း မေရာက္ဟုမေျပာ ႏုိင္ပါ။ အုိနာေသေဘးမွ ဘယ္သူ မွ ေျပးမလြတ္ပါ။ ကဲ-စာေရးသူ အုိသည့္အေျခအေနမွ နာသည့္ အေျခ အေနေရာက္လာလွ်င္ ဘယ္လိုမ်ား ေဆးကုသႏုိင္ပါမည္ နည္း။ အေဒၚ၏ သာဓကကိုယူ ၍ သံေ၀ဂလည္းရ၊ ပူလည္း ပူပန္ မိပါသည္။ တစ္ေလာက ဂ်ာနယ္တစ္ ေစာင္၏ ကာတြန္းက႑ေလးကို သေဘာက်ၿပံဳးမိပါသည္။ ကာတြန္းတြင္တစ္ဦးက “ျမန္မာျပည္ မွာ ငတ္ေသတဲ့မသာမရွိဘူး”ဟု ေျပာရာ က်န္တစ္ဦးက “ငတ္ေသ တဲ့မသာ ေတာ့မရွိေသးဘူး။ ေဆး မကုႏုိင္လုိ႔ ေသရတဲ့ မသာေတြက ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္””ဟု ျပန္ေျပာလိုက္ပံုသည္ ဟာသရသ ေျမာက္လွပါသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ား ကို ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး စာေရးသူ၏အေတြး သည္ အတိတ္သို႔ ေရာက္သြားပါ ေတာ့သည္။
စာေရးသူသည္ အမိႏုိင္ငံ ေတာ္၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၌ ပါရဂူဘြဲ႕လြန္သုေတသနလုပ္ငန္း ( Post Doctoral Research ) ေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေတာ္သင္ အျဖစ္ ေစလႊတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ႐ုရွားေျမတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမွ် ၾကာသည့္အခါ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ၏ ညဥ့္တစ္ည၌ စာေရးသူ၏ ညာဘက္နံေစာင္း အေနာက္က မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ နာက်င္သည့္ေ၀ဒနာကို ခံစားရပါ သည္။ ေလေအာင့္သည္ထင္၍ ပါလာသည့္ အစာေၾကေဆးစား၊ လိမ္းေဆးမ်ား လိမ္းေသာ္လည္း မသက္သာပါ။ နံနက္ မုိးလင္း ေတာ့လည္း မသက္သာလာပါ။ ထုိေရာအခါ စာေရးသူတုိ႔ ႏုိင္ငံ ျခားသား ပညာေတာ္သင္မ်ားအ တြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံေဒၚလာ ၂၀၀ သြင္းထား သျဖင့္ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ရွိ ေသာ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမ ေဆး ခန္းႀကီး( Poly Clinic )သို႔ သြား ေရာက္ျပသရပါသည္။ ၎ေဆး ခန္းႀကီးသည္ ေရာဂါေပါင္းစံု ( Case ) ေပါင္းစံုကို ကုသေပးႏုိင္ ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ ပါရဂူအမ်ဳိး မ်ဳိး၊  ဆရာ၀န္အဖံုဖံု၊ ကိရိယာစံု လင္စြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္က ပုဂၢလိကေဆး႐ံုအငယ္စားမ်ားထက္ ဆယ္ဆခန္႔ႀကီးေသာ အေဆာက္ အအုံျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူအား သက္ဆုိင္ရာ ပါရဂူဆရာ၀န္မႀကီးက လုိအပ္ ေသာ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ ၿပီး “ေဆး႐ံုတက္ရမယ္၊ အမွတ္ ၅၂ ေဆး႐ံုကိုသြားရမယ္။ အေရးေပၚလူနာ တင္ယာဥ္ ( Ambulance )  စီစဥ္ေပးမယ္”ဟုဆုိ ကာ လိုအပ္ေသာ စီစဥ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ စာေရးသူ ေဆး႐ံုသို႔ေရာက္သြားပါသည္။ စာေရးသူ၏ တပည့္ ပညာေတာ္သင္ အရာရွိေလးတစ္ဦးက လိုက္ ပါကူညီေပးပါသည္။  Poly  Clinic  ေဆးခန္းႀကီးမွာ ကုသခႏွင့္  Ambulance  ကားခစရိတ္ေငြ လံုး၀ မေပးေခ်ရပါေခ်။    ေဆး႐ံုေပၚေရာက္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ပါရဂူဆရာ၀န္ႀကီး က လုိအပ္ေသာ ပဏာမစစ္ေဆး စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္  G.N. Spectroscopy  ဟုေခၚသည့္ အစာအိမ္ႏွင့္ရင္ေခါင္းတြင္း အေျခအေနကို မွန္ေျပာင္းျဖင့္ စစ္ ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ပါသည္။ သူနာျပဳ ဆရာမေလး အကူအညီျဖင့္ အာ ေခါင္အတြင္းသို႔ ပိုက္ကိုထုိးထည့္ ၿပီး မွန္ေျပာင္းျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ေရာဂါရွာမရ သျဖင့္ ၀မ္းဗိုက္ကိုခြဲ၍ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရဦးမည္ဟု ေျပာကာ သေဘာတူေၾကာင္း ပံုစံ ( Form ) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းသျဖင့္ လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ သည္။ ထုိအခါ သူနာျပဳဆရာမ ေခ်ာေခ်ာေလးတစ္ဦးက စာေရးသူကုိ ထမ္းစင္တြန္းလွည္း ( Wheel Stretcher ) ေပၚတင္၍ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတြန္းကာ ဓာတ္ေလွ ကားျဖင့္ အခန္းတစ္ခုသို႔ေခၚသြား ၿပီး စာေရးသူ၏ ေအာက္ပုိင္း အေမြးအမွင္မ်ားကို ရိတ္ေပး သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခြဲစိတ္ခန္းမႀကီး ( Operation Theatre ) ထဲသိ႔ု ေခၚသြားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါရဂူဆရာ၀န္ႀကီးက စာေရးသူ၏ ၀မ္းဗိုက္ခ်က္ေအာက္နားတြင္ ထံု ေဆးထုိး၍ ခြဲ၊ ခြဲေၾကာင္းထဲသုိ႔ မွန္ေျပာင္းထည့္ၿပီး ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ စာေရးသူက ပါရဂူ ဆရာ၀န္ႀကီးအား အေျခအေန ေမးျမန္းရာ “ပံုမွန္အေျခအေနပါပဲ ေရာဂါရွာမေတြ႕ ဘူး”ဟုေျပာပါသည္။
သို႔ႏွင့္ စာေရးသူသည္ ခြဲ စိတ္ကုသလူနာေဆာင္တြင္ ေနရ ၿပီး မိမိအား ေန႔စဥ္  Drip  မ်ား သြင္းျခင္း၊ အသားေဆး ေျခာက္ ႀကိမ္ထုိးျခင္း၊ စားေဆးမ်ဳိးစံုေပးျခင္းျပဳလုပ္ရာ သံုးရက္ေျမာက္ တြင္ နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ား လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းသြားပါသည္။ ပါရဂူႀကီး၊ တာ၀န္က် ဆရာ ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳဆရာမမ်ားလည္း အသီးသီး တာ၀န္ေက် ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထူးျခားပံု မွာ ၎င္းတုိ႔သည္ လူနာထံ တစ္ဦး ခ်င္းလာၿပီး ျပဳစုကုသၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ပါရဂူႀကီးသည္လည္း အၿခံအရံျဖင့္ မလာဘဲ တစ္ဦး တည္းလာ၍ လုိအပ္ခ်က္ကို ေရး မွတ္သြားသည္။ တာ၀န္က်ဆရာ ၀န္လည္း ထုိနည္းတူပင္။
စာေရးသူသည္ ေ၀ဒနာမ်ား သက္သာလာၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း ပါရဂူႀကီး၊ ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳ မ်ားကို ဂါရ၀ျပဳလိုသျဖင့္ ဦးစြာ သူနာျပဳမေလးထံ လက္ေဆာင္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား သြားေပး ၍ ဗန္းစကားအရ “ဂါ” ပါသည္။ ထုိေရာအခါ သူနာျပဳမေလးက “ဒါ ထံုးစံမဟုတ္ဘူး။ ဘာလက္ ေဆာင္မွ ေပးစရာမလိုဘူး”ဟု မာေက်ာစြာ ျပန္ေျပာလုိက္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔ လူမ်ဳိးထံုးစံက ေမြးေန႔တုိ႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလတုိ႔ လူနာအမည္ အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ ပတ္လည္ေန႔ေတြမွ လက္ေဆာင္ ပဏၰာေပးၾကတာကို ေနာက္မွ သိရသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ လက္ ေဆာင္ေပးလွ်င္ “ေၾကာင္”သည္ဟု သတ္မွတ္ပံုရပါသည္။ သို႔ျဖင့္ စာေရးသူမွာ ဆရာ၀န္ကိုေရာ ပါရဂူႀကီးကိုေရာ လက္ေဆာင္ေပး ဂါရ၀ျပဳျခင္းကိစၥကို လက္ေလွ်ာ့ လိုက္ရပါေတာ့သည္။ သူတုိ႔၏ ေဆးေလာကကို တေစ့တေစာင္း ေလ့လာၾကည့္ခဲ့ရာ သူတုိ႔လည္းသူတို႔ပညာျဖင့္ အေနာက္တုိင္းေဆးပညာရပ္ကို ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ေဆးပညာ သာမက ၀ိဇာ၊ သိပံၸပညာရပ္အလံုးစံုကို သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက က်မ္းစာအုပ္အသီးသီးကို ႐ုရွားဘာသာျဖင့္ ျပဳစုထားရွိၿပီး က႑အသီးသီးတြင္ ၎ တုိ႔ဘာသာ ထူးခၽြန္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ ကမၻာအသိ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆး ပညာေလာကတြင္ အေနာက္ ဥေရာပ၊ ၿဗိတိန္မွ နာမည္ေက်ာ္  M.R.C.P  ဘြဲ႕တုိ႔၊  F.R.C.S  ဘြဲ႕တုိ႔ကို ၎င္းတုိ႔ စိတ္မ၀င္စားၾကေခ်။ အဂၤ လိပ္စကားကိုလည္း အထင္ႀကီး စြာမသံုးၾကေခ်။ မိမိကုိယ္ကိုသာ ယံုၾကည္အားထား ( Self Reliance ) သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္  M.Sc .  Med. Sc  သင္တန္းတက္ေနေသာ စာေရးသူ၏ တပည့္/မိတ္ေဆြ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဆရာ၀န္ေလးက သူ႔အေတြ႕အႀကံဳကိုေျပာျပပါ သည္။ သူက ခြဲစိတ္ပညာ  Surgery ဘြဲ႕လြန္ တက္ေနသူပါ။ သူက“အဘေရ ဒီမွာ ေရာဂါရွာေဖြတာ နဲ႔ ေရာဂါစစ္တမ္း  Diagnosis  ထုတ္တဲ့ကိစၥက ဘာမွကို မခက္ခဲဘူး။ ကိရိယာ ေတြ အစံုရွိတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ေရာဂါကို အတိအက် သိတယ္။  Diagnosis  သိတာနဲ႔ တန္းခြဲစိတ္ေတာ့တာပဲ။ ကၽြန္ ေတာ္လည္း ခြဲစိတ္တဲ့အေတြ႕အ ႀကံဳေတြ အမ်ားႀကီးကို ရလာခဲ့ တယ္”ဟုေျပာပါသည္။

၎တုိ႔ ေဆး႐ုံတြင္ လူနာ မ်ားကို ေကၽြးေမြးျပဳစုပံု ေဖာက္ သည္ခ်ပါဦးမည္။ နံနက္ေစာေစာ မနက္စာ( Breakfast  )၊ ေန႔လယ္ စာ ( Lunch )ႏွင့္ ညစာ ( Dinner ) ကို ေကာင္းေကာင္းေကၽြးပါ သည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူမွာ သူတုိ႔အစားအစာကို ၿငီးေငြ႕လွ သျဖင့္ တပည့္ရင္း ျမန္မာေက်ာင္း သားမ်ားကို ညစာျမန္မာထမင္းဟင္းစား လိုေၾကာင္းေျပာျပရာ ၎တို႔က ေျမေအာက္ရထားသံုးဆင့္ေျပာင္းစီးၿပီး တကူးတက ျမန္မာ ထမင္းဟင္းလာပို႔ေပးၾက သည္။ ထုိေက်းဇူးကို အၿမဲေအာက္
ေမ့သတိရပါသည္။ စာေရးသူကို ခြဲစိတ္ကုသ ေဆာင္ ( Surgical Ward ) တြင္ တစ္ပတ္ထားၿပီး စိတ္ခ်ရသျဖင့္ ေဆး၀ါးကုသေဆာင္( Medical Ward )သို႔ေျပာင္းေပးပါသည္။ ၎ Ward  တြင္လည္း ျပဳစုကုသ ေကၽြးေမြးပံုမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါ သည္။
၎တုိ႔ ေဆး႐ံုတြင္ ထူးျခား သည္က ညေနဆုိလွ်င္ ျမန္မာ ထံုးစံလို လူနာလာၾကည့္ ေမးၾက ျခင္းမ်ဳိး မရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။စာေရးသူက လူနာမိတ္ေဆြကို ခင္ဗ်ား ေဆး႐ံုလာတက္တာ ေငြ ဘယ္ေလာက္ကုန္သလဲဟု ေမး ၾကည့္ရာ ၎င္းက အံ့ၾသသည့္ပံုစံျဖင့္ ဘာမွမကုန္ဘူးဟုေျပာပါ သည္။ ၎တုိ႔သည္ အိတ္တစ္လံုးျဖင့္ ေဆး႐ံု လာတက္၊ ေဆး႐ံု ဆင္းေတာ့လည္း အိတ္တစ္လံုး ႏွင့္တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ဆင္း သြားၾကပါသည္။ ဘာ“ပလိေဘာ ဒ”မွမရွိၾကပါ။ အေတာ္ေကာင္းသည့္လူထုက်န္း မာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအစီအမံပါပဲဟု မွတ္ခ်က္ေကာင္းစြာျပဳခဲ့ရပါသည္။ စာေရးသူသည္  Medical  Ward  တြင္ ၁၀ ရက္ေနရၿပီး စုစုေပါင္း ေဆး႐ံုတက္ရက္ ၁၇ ရက္ အၾကာတြင္ ေဆး႐ံုက ဆင္းေပးလုိက္ပါသည္။ ေလွာင္ခ်ဳိင့္အတြင္းက လႊတ္လိုက္သည့္ ငွက္ငယ္လုိေပါ့ပါးရႊင္လန္းသြားပါေတာ့သည္။ စာေရးသူ ေဆး႐ံုတြင္ ၁၇ ရက္ ၾကာ တက္ေရာက္ကုသျခင္းအ တြက္ ေငြတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မေပး ခဲ့ရပါ။
သို႔ေသာ္လည္း ေဆး႐ံုက ဆင္းေပးရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ  Poly  Clinic  ပါရဂူဆရာ၀န္မႀကီးထံ ျပန္လည္သတင္းပို႔ပါဟု ၫႊန္ ၾကားလုိက္ျပန္ပါသည္။ ကဲ ..သူတုိ႔ေလာက တြင္ စစ္ေဆး  Refer  လုပ္ခဲ့သူ ဆရာ၀န္ထံ လူနာကို ျပန္၍လႊဲေပးျခင္းသည္ ေဆး ေလာက၏ ေလးစားဖြယ္  Procedure ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူမွာ  Poly  Clinic  ျပန္သြား၍ ပါရဂူဆရာ၀န္မႀကီးကို သတင္းပို႔ရာ ပါရဂူဆရာ၀န္ မႀကီးက ေဆးကုသခ်က္မွတ္တမ္း မ်ားအား ဖတ္ၾကည့္ၿပီး “ေဆး႐ံုက ကုသတာေတြကို မႀကိဳက္ ေသးဘူး။ Gamma  Camera  နဲ႔႐ုိက္ၿပီး ထပ္စစ္ရဦးမယ္။  Gamma  Camera ရွိတဲ့ အမွတ္ ၈၂ ေဆး႐ံုကိုသြားပါဟု ၫႊန္ၾကား ျပန္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ စာေရးသူမွာ အမွတ္ ၈၂ ေဆး႐ံုသုိ႔ ေျမေအာက္ရထား တစ္တန္၊ ဘတ္စ္ကားတစ္တန္ ျဖင့္ သြားၿပီး  Gamma Camera  အ႐ိုက္ခံရျပန္ပါသည္။ Radiologist ဆရာ၀န္ကို အေျခအေနေမးၾကည့္ရာ “ပံုမွန္ပါပဲ။ စုိးရိမ္စရာ မရွိပါ”ဟုေျပာ၍ စိတ္ေအးလက္ ေအးသြားကာ ၎င္း  Result  ကိုပါရဂူဆရာ၀န္မႀကီးထံ သတင္းပို႔ ရာ “အင္း-မဆုိးပါဘူး။ ေနာက္ တစ္ပတ္ ျပန္လာခဲ့ဦး”ဟုေျပာျပန္ပါသည္။ သူတုိ႔ ေဆးေလာက၏  Procedure  က်ပံု၊ ဂ႐ုစုိက္ပံု၊ ေစ့ စပ္ေသခ်ာပံု၊ က႐ုဏာထားပံု၊ ေငြ ေၾကးကို အဓိကမထားပံု စသည့္ေကာင္း မြန္ မြန္ျမတ္လွေသာ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စာေရးသူ တစ္သက္ေမ့ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါေခ်။
စာေရးသူ၏ ေ၀ဒနာမွာ လည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္း သြားၿပီျဖစ္၍  Poly  Clinic  ပါရဂူ ဆရာ၀န္မႀကီးထံ မသြားေတာ့ ေခ်။ ဤေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ ေတာ့မည္။ စာေရးသူ၏ တင္ျပ ခ်က္မ်ားမွာ တုိင္းတစ္ပါးကို အထင္ႀကီးစြာ ေရးသားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ုိးသားစြာ၀န္ခံရပါမည္။  သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ ေကာင္းမြန္သည့္ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ မ်ားကိုမူ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ကုိယ့္ေျမမွာ မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို နည္းနာယူသင့္ပါ သည္။ ၎တုိ႔၏ လူထုက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ား ကုိလည္း အတုယူသင့္ပါသည္။ လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈမွ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ဘက္ကိုေရာက္မည္။ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစုိးရက က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ပိုသံုး မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ၾကား ရသည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား တုိး ေပးမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ျပန္ေကာက္ရပါဦးမည္။ အုိ ေရးက မခက္၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ သူ႔အလုိလို ေရာက္လာမည္။ ေသ ေရးလည္း မခက္ပါ။ ဦးေက်ာ္သူတို႔လို ပုဂိဳလ္ေတြ ဦးေဆာင္ေနသည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္းေတြ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အႏွံ႔ရွိေနပါၿပီ။ ခက္ ေနသည္က နာေရးပင္။ ၾကာၾကာ မနာခ်င္၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ျမန္ျမန္ေသသြားသည္ကပင္ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆခ်င္ပါသည္။
7Day News မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...