Saturday, March 3, 2012

၁.၃.၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း

by Than Tun on Sunday, March 4, 2012 at 12:59am ·
WRITTEN BY သန္းထြဋ္ေအာင္ (EMG) ၃၁.၃.၂၀၁၁ မႇာ ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္ကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္း တစ္ႏႇစ္ျပည့္ခါနီး မတ္လကုန္ပိုင္းေလာက္မႇာ တိုင္းျပည္ကို တစ္ႏႇစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ထားခဲ့ေပမယ့္ ၁၁ လၿပည့္ ခ်ိန္မႇာပဲ ေျပာၾကားခဲ့လို႔ အခ်ိန္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အံ့ၾသစရာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
ဒီမိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားမႇာကို ႀကိဳသိတဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူအမ်ားက သမၼတမိန္႔ခြန္းမႇာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔သေဘာကြဲလြဲတဲ့ ၀န္ထမ္းလစာကိစၥနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖက်န္ေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားအ ေရးကိစၥတို႔ ပါ၀င္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္တြက္ဆထားခဲ့ၾကပါတယ္။

ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမႇာ အစိုးရရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေၾကညာထားခဲ့တဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႇဳစနစ္နဲ႔ သန္႔ရႇင္းေသာ အစိုးရေပၚေပါက္ေရးဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ ဒီတစ္ႏႇစ္ျပည့္မႇာ အက်ယ္တ၀င့္ ရႇင္းလင္းသြားခဲ့တာမရႇိေပမယ့္ ဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေတာ့ အက်ယ္တ၀င့္ ဂုဏ္ယူစြာ ရႇင္းလင္းခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တတိယလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယခင္တစ္ခါ ရႇင္းလင္းတာထက္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုေတြ၊ အျမင္ကြဲ လြဲသူေတြရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျခင္း ထပ္တူျဖစ္ေအာင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။
ဒီတစ္ႀကိမ္ သမၼတမိန္႔ခြန္းဟာ ယခင္တစ္ႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေတြထက္စာရင္ လူထုနဲ႔ ပိုမိုရင္းႏႇီးတဲ့အသြင္ေဆာင္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားလို႔ သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ စတင္သံုးစြဲခဲ့တာကို တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖလို႔ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နားယဥ္ခဲ့ရတဲ့ လူထုအတြက္ အံၾသ စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဟာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ၿပီး ဒီမိန္႔ခြန္းတစ္ခုလံုးမႇာ သမၼတေျပာၾကားသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာအားလံုးဟာ Online Media ေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေတြမႇာ ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူ ထုရဲ႕အသံ၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသာမက သေဘာထားကြဲလြဲသူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကိုပါရယူၿပီး ေျပာၾကားသြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ကို သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ စတင္က်င့္သံုးေနၿပီဆိုတာကို ျပသခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ လူထုရဲ႕ အသံနားေထာင္ေနၿပီဆိုတာ ထင္ရႇားေပမယ့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲယား တစ္ခုလံုးကေတာ့ ဒီလိုအေလ့အက်င့္မ်ဳိး ေလ့က်င့္ထားေၾကာင္းကိုေတာ့ တိတိက်က် ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ အ ခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြမႇာ ေယဘူယ်ဆန္ၿပီး လက္ေတြ႔ဘ၀နဲ႔ ကြာဟေနတာေတြ၊ တိတိက်က်ရႇိရမယ့္ လမ္းစဥ္ေတြ၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္မႇတ္ခ်က္မပါတာေတြ အေပၚမႇာေတာ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြရႇိမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအေနနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအလယ္မႇာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေဖာ္ျပသြားၿပီး စစ္မႇန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေလာကပါလတရား ထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အေ၀းႀကီးလိုေသးတယ္ဆိုတာကို သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ၀န္ခံသြားခဲ့ပါတယ္။ ယခုလက္ရႇိ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈ ေကာင္းေမြ၊ ဆုိးေမြေတြအတြက္ ယခုအစိုးရက တာ၀န္ယူမႇာျဖစ္သလို လက္ရႇိေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ အစိုးရသက္သက္ခ်ည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ စတုတၴမ႑ိဳင္မီဒီယာေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ေတြကိုလည္း credit ေပးကာ (ခ်ီးက်ဴး)သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ ရႇင္သန္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္မႇာ ပါ၀င္ေရးကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ All Inclusive Political Process ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဗမာဟာလည္း တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးသာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲတစ္ဦးအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀န္ခံသြားခဲ့ၿပီး ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို စြန္႔ပယ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားအေပၚ စာနာနားလည္မႈရႇိေၾကာင္း ျပသခဲ့ေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ တစ္လံုးတစ္ပါဒမႇ ေျပာသြားျခင္းမရႇိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ Road Map လမ္းျပေျမပံု သံုးခ်က္ကို ေျပာျပသြားရာမႇာ ပထမအဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးနဲ႔ အသြင္သ႑ာန္တူညီၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြဖက္က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ အေျဖရႇာေရးကို အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈတစ္ခုနဲ႔ ေတာင္းဆိုလာဖြယ္ရႇိပါတယ္။
ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုႏႇင့္အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေျပာထားပါ တယ္။

တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ Stakeholders ေတြအား လံုးလႊတ္ေတာ္ႀကီးမႇာ လက္မႇတ္ထိုးၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အမ်ားဆႏၵနဲ႔ သေဘာတူျပင္ဆင္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။
ဒီလိုဆိုရင္ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအားလံုးကို အာဏာရပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၈၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ရႇိေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း(ၾကားျဖတ္ ၄၈ ေနရာအားလံုး အျခားပါတီမ်ား အႏိုင္ရသည့္တုိင္)၌သာ ေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရမႇာ လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ၿပီးမႇ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမႇ (သို႔) သမၼတႀကီးရဲ႕လက္ထက္ ေက်ာ္လြန္မႇလုိ႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္တာက သမၼတႀကီးတုိ႔ အရင္ကေျပာထားခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ရဲ႕သက္တမ္းအတြင္းမႇာ သက္ဆိုင္ရာ  Stakeholders အားလံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပညီလာခံမႇာ ေဆြးေႏြး၊ သမၼတႀကီးတို႔ပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမႇာ လႊတ္ေတာ္မႇာ အတည္ျပဳၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရစီမက်တာေတြ၊ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္သြားၾကရမႇာလို႔ ျမင္ပါတယ္။
သမၼတႀကီးရဲ႕ အစုိးရရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္အတူ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေရးသည္ လူထု၏ လက္ေတြ႔ဘ၀ လုိအင္ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္မႈရႇိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႏႇးေကြးေန ရတဲ့ အခ်က္မ်ားထဲ၌ ကမၻာ့စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ ရႇိေနမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း မရႇိမႈတုိ႔ကုိ ေထာက္ျပသြားေသာ္လည္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကစ၍ တည္ရႇိခဲ့ေသာ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း အက်ဳိးဆက္ႏႇင့္ ယခုတုိင္ ျပဳျပင္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားကုိ ၀န္ခံသြားျခင္းမရႇိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေခတ္ႏႇင့္မေလ်ာ္ညီေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဖယ္ရႇားမႈ၊ ေငြလဲလႇယ္မႈႏႈန္းထား စနစ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္မႈ၊ Transactional Cost ေတြက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚ ႀကိဳဆုိရေပမယ့္ လူတစ္စုလက္၀ယ္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး မေရာက္ရႇိေစမႈ၊ မညီမွ်မႈမ်ား မျဖစ္ေစမႈ၊ ခ႐ုိနီလူတန္းစား ေနာက္ထပ္တစ္စု ျဖစ္ေပၚလာေနမႈ စတဲ့ ေ၀ဖန္စရာေတြ ရႇိေနခဲ့ပါတယ္။ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားေနတဲ့ မုိဘုိင္းဖုန္းကိစၥကုိ စာနာမႈရႇိေၾကာင္း ျပသခဲ့ေပမယ့္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခဲ့ျခင္း မည္သည့္အခ်ိန္ ကာလ ေနာက္ေျခာက္လ(သုိ႔မဟုတ္) တစ္ႏႇစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုိေသာ အာမခံခ်က္မ်ဳိးကုိ မေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမႇ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမႇ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ား အသိခ်င္ဆုံးျဖစ္ေသာ လစာ တုိးေရးကိစၥအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္မႇတ္ခ်က္မပါတာကုိလည္း မိန္႔ခြန္းနားေထာင္သူအမ်ားစုက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၀န္ထမ္း ၃ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္မဟုတ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမရႇိေစရန္ က်န္ျပည္သူ ၉၆ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ဆုိေသာစကားမႇာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းတစ္ခုမဟုတ္သလုိ ခံစားၾကရပါတယ္။  ၀န္ထမ္းလစာတုိးမႈ ေဆြးေႏြးတာေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္ တက္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေနာက္ပုိင္း စတင္တုိးျမႇင့္ခဲ့ေသာ မီတာခႏႇင့္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလေရာက္မႇ အက်ဳိးဆက္ စတင္ခံစားခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရးႏႇင့္ သန္႔ရႇင္းေသာအစုိးရ ျဖစ္ေပၚေရးတုိ႔အတြက္ မီဒီယာႏႇင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား သိသာထင္ရႇားေသာ ရလဒ္ မေပၚေပါက္ေသးေသာအခ်က္မႇာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပစရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတမႇအစ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး အခြန္ေပးေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ကုိေတာ့ ႀကိဳဆုိရပါမယ္။

ညီမွ်၊ မွ်တတဲ့ အခြန္စနစ္ေအာက္မႇာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး အခြန္ေပးေဆာင္ေရးဆုိတာဟာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းေအာက္မႇာ ေပ်ာက္ဆုံးေလ်ာ့နည္းရတဲ့ ျပည္သူ႔အခြန္ေငြေတြအတြက္ တိက်ခုိင္မာတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအခြန္မ်ား အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ကုိလည္း စဥ္းစားသင့္တာေတာ့ အမႇန္ပါပဲ။
သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ Rule of Law ကုိ အထူးအေလးေပး ေျပာဆုိသြားၿပီး ျမန္မာ့လူေဘာင္အတြင္း၌ ဒီမုိကေရစီႏႇင့္ ထုိက္တန္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အဓိက တုိက္တြန္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္မ်ား Autocracy ယႏၲရားရႇင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခဖိႏႇိပ္ခံရသူေတြ (Underdogs) ေတြဟာ ခုထိ ဒီမုိကေရစီ အႏႇစ္သာရကုိ စတင္ထိေတြ႔ႏုိင္စြမ္း မရႇိတာေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ စိတ္ေန စိတ္ထား၊ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲၾကဖုိ႔ တုိက္ တြန္းတာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။ Autocracy Mechanism ေအာက္မႇာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေနရာအသီးသီးမႇာ အသာစီးရယူထားတဲ့ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြကုိ အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္ေတြ ျပင္ၾကဖုိ႔ သြယ္၀ုိက္တုိက္တြန္းသြားတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ႀကိဳဆုိရပါတယ္။

အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားေကာင္းဖုိ႔ သမၼတႀကီးက တုိက္တြန္းသြားၿပီး အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအားေကာင္းမႇ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခုိင္မာမယ္၊ ေဖာင္ေဒးရႇင္းေတြ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားသမဂၢေတြ စနစ္တက် ေပၚထြက္ေရးအတြက္ သမၼတႀကီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ႀကိဳဆုိရၿပီး သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရးကုိပါ ထည့္ေျပာခဲ့ရင္ေတာ့ အတုိင္းထက္အလြန္ပါ။ ပညာရည္ ျမင့္မားေရး၊ အက်င့္စာရိတၲမ႑ဳိင္ ျမင့္မားေရး၊ ပညာေရးစနစ္သစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၌ အေထာက္အကူျပဳေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ အသီးသီး၌ ပညာတတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္  အေျခခံျဖစ္ေစေရး အစရႇိတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့အစဥ္အလာနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သမၼတႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းမႇာသာ ပါသြားခဲ့ရင္ ျပည့္စုံတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖတ္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။
ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏႇင့္အညီ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈကို စတုတၴမ႑ိဳင္မ်ားအေနနဲ႔ မွ်မွ်တတ ထိန္းေက်ာင္းသြားရန္ဆိုတဲ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ သတင္းမီဒီယာမ်ား မႇတ္ခ်က္က ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုတာကိုေတာ့ အေလးအနက္ထားၿပီး အခ်ိန္ယူစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္။ စိစစ္ေရး မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ ေလ်ာ့ေပါ့ေပး႐ုံနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ လြတ္လပ္တဲ့ စတုတၴမ႑ိဳင္ ေပၚထြန္းၿပီလို႔ ေျပာလို႔မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕အေျပာင္းအလဲေတြမႇာ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္အေရး ရဲ၀ံ့အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ရႇိလာခဲ့ေပမယ့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတာင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္မျပဳခဲ့တာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအစား ပုံႏႇိပ္ဥပေဒပဲ ျပဌာန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနခဲ့တာေတြ၊ အီလက္ထေရာနစ္ မီဒီယာကို အစိုးရကပဲ အလုံးစုံ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ(တျခားႏိုင္ငံေတြမႇာေတာင္ ခြင့္မျပဳတဲ့ အီလက္ထ ေရာနစ္ သတင္းမီဒီယာမႇာ ထိုင္းႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏႇီး ျမႇဳပ္ႏႇံမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့တာ)ေတြဟာ စတုတၴမ႑ိဳင္ေတြ လြတ္လပ္လာၿပီ တာ၀န္ယူေတာ့လို႔ ေျပာလို႔ မရႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ပိုခြင့္ျပဳေနတာပါပဲလို႔ ဆင္ေျခေပးလို႔ရေပမယ့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လြန္ႏႇစ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရာနဲ႔ခ်ီ မႇတ္ပုံတင္ထားေနတာပဲလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေျပာခဲ့တာကို ျပန္အမႇတ္ရေစၿပီး ခံရခက္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ သတင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္တဲ့နည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
အစိုးရက တာ၀န္ေပးတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြမႇာ အခြင့္အေရးအရ ဟိုကပ္ဒီကပ္ ေတာက္တဲ့လို လုပ္တတ္တဲ့သူေတြ၊ ဂ်ပန္ေခတ္က စကားျပန္ေတြလို အစိုးရရဲ႕ စကားျပန္အျဖစ္သာ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြသာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးခဲ့ရင္ အမ်ဳိးသားစာနယ္ဇင္းေကာင္စီေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို  ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္မႇာအမႇန္ပါပဲ။

သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမႇာ ႏိုင္ငံတံခါးဖြင့္တာနဲ႔အမွ် အခြင့္အလမ္းနဲ႔အတူ တြဲပါလာမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို  စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္မႇာေဖာ္ျပသြားၿပီး ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။
၂.၃.၁၉၆၂ ကစၿပီး စစ္ဖက္က စတင္အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးတဲ့ ႏႇစ္ ၅၀ ျပည့္ ၁.၃.၂၀၁၂ မႇာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမႇာ ေ၀ဖန္စရာေတြ ရႇိေနေပမယ့္ ႏႇစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲတစ္ဦးအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အထင္ဟပ္ႏိုင္ဆုံး၊ ဒီမိုကေရစီရနံ႔ အသင္းပ်ံ႕ဆုံး မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္လိုက္ရပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...