Wednesday, August 1, 2012

“ေခါင္းေဆာင္ေလလား၊ ေနာက္လိုက္လား” သို႕“ ဗမာ့ပညာေရးအတြင္းသ႐ုပ္”


by ကိုဝိုင္ ဝိုင္ေက on Wednesday, August 1, 2012 at 2:58pm


“ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္း ေက်ာင္းသားကဒ္ခ်ိတ္ဆြဲၿပီးမွ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္”
“ေက်ာင္းတြင္းအတြင္း မည္သည့္ယာဥ္မွမ၀င္ရ”
“ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားျမန္မာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ၀တ္စားဆင္ယဥ္ရမည္”။


အထက္ပါစာတမ္းမ်ားကေတာ့ယေန႕ေခတ္တကၠသိုလ္တက္ေနေသာမည္သည့္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမဆိုေန႕စဥ္ေက်ာင္း၀င္ေပါက္ေရာက္တိုင္းျမင္ေတြ႕ေနရေသာစည္းကမ္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။


ထို႕အျပင္
“ဤတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းမည္သူမဆိုလံုျခံဳေရးအရစစ္ေဆးခံရမည္”
“ေက်ာင္းသားမ်ားေဘာင္းဘီရွည္မ၀တ္ရ”၊
"ေက်ာင္းသူမ်ားပန္းမပန္ရ၊သနပ္ခါးမလိမ္းရ”၊
“စာသင္ခ်ိန္အတြင္းစားေသာက္ဆိုင္တန္းတြင္ရွိမေနေစရ”
“ေက်ာင္းသားနားေနေဆာင္(RC)ကိုမည္သည့္ေက်ာင္းသူမွမလာရ”
"ေက်ာင္းသူနားေနေဆာင္ကို မည္သည့္ေက်ာင္းသားမွမလာရ” စသည့္စသည့္ စည္းကမ္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုလည္းေက်ာင္း၀င္းအႏွံေနရာမ်ိဳးစံုတြင္လက္ညွိဳးထိုးမလြဲစိုက္ထူထားသည္ကို
ေန႕စဥ္အျမဲေတြ႕ရွိေနရသည္။
၎စည္းကမ္းမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ  
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္အားလံုးတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။အဆိုပါစည္းကမ္းမ်ားသည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ႏွစ္ရွည္ပညာေရးစီမံကိန္း၏ အတြင္းသရုပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း အစိုးရ၏ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ရုွျမင္သူနည္းလွေပသည္။ အေပၚယံအျမင္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စည္းကမ္းျပည့္၀ေသ၀ပ္ေစရန္ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ေသာ္လည္းနက္နဲစြာ ေတြးဆၾကည့္ပါက ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လံုးကို လြတ္လပ္စြာေတြးေတာဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းအား(creative thinking)ကို တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး အမိန္႕နာခံေသ၀ပ္မႈ(obedience)ရွိသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တားျမစ္ထားမွန္း သိသာေစပါသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္မဟုတ္ဘဲ ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားေမြးထုတ္ေပးေနေသာ ပညာေရးတစ္ခုကို ရုပ္လံုးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါက ၎တို႕၏ ဗ်ဴရိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားလည္ပတ္ေစရန္ အတြက္ အဂၤလိပ္အရာရွိမ်ား လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား(I.C.S)အရာရွိမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေသာ ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာထူးမျခားနား လွေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္။

ယေန႕ေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအျဖစ္ အဂၤလိပ္အရာရွိဆိုးမ်ားမရွိေသာ္လည္း ထိုအဂၤလိပ္အရာရွိဆိုးမ်ားေနရာတြင္ စစ္တပ္မွအၿငိမ္းစားယူ၍ အရပ္ဖက္ေျပာင္းလာေသာအရာရွိမ်ားႏွင့္
စစ္တပ္မွတိုက္ရိုက္ခန္႕အပ္ထားေသာစစ္သားဆန္သည့္ အရပ္ဖက္အရာရွိဆိုးမ်ား အစိုးရဌာန အသီးသီး တြင ္အစားထိုးမင္းမူႀကီးစိုးေနၾကေၾကာင္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။၎အရာရွိဆိုးမ်ားလက္ေအာက္တြင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ဘြဲ႕ရလာေသာ လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားက အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ျမန္မာ(ICS) အရာရွိမ်ားကဲ့သို႕ ၀င္ေရာက္ အမႈထမ္းေနၾက ရၿပီး စစ္အစိုးရတစ္ျဖစ္လဲႀကံ့ဖြံအစိုးရ၏ “အထက္ဖားေအာက္ဖိဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယား”ကို လွဳပ္ရွား လည္ပတ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကရေပသည္။

စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ထိုသို႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားျဖစ္ေပၚလည္ပတ္လာေစရန္ပညာေရးက႑ကိုတစ္ဆင့္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းျပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း(၁၉၈၈မွ၂၀၁၀ကာလ) ၎တို႕အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါကလယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ထင္ရွားစြာသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။၁၉၈၈အေရးေတာ္ပံုမတိုင္ခင္ကာလကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလွည္းတန္းလမ္းဆံုမွ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အထိ ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္သည္ တကၠသိုလ္အမ်ားစုတည္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ထိုတကၠသိုလ္ နယ္ေျမသည္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးရွိ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ား စုစည္းညီညြတ္စြာ လွဳပ္ရွားရွင္သန္ခဲ့ရာဘူမိနက္သန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ပညာေရးက႑ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အေျခေနအေၾကာင္းတစ္စံုတရာ ေပၚေပါက္ လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရကမွားယြင္းေသာေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္လွ်င္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား အစိုးရႏွင့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္လူငယ္တို႕အၾကားေခတ္အဆက္ဆက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအင္အားစုႏွစ္ခု(တစ္နည္းအားျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခံ)တို႕အၾကားစုစည္းညီညြတ္မႈအင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေနသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရဘက္မွ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလဲ ရွိခဲ့ေပသည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးန.၀.တ စစ္အစိုးရ လတ္တေလာအခ်ိန္မွစ၍ ထိုသို႕စုစည္း ညီညြတ္ေနေသာအင္အားစုတစ္ခုျဖစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာပညာတတ္ လူတန္းစားေက်ာင္းသားမ်ားကို ုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာ ျဖိဳခြဲသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုတစ္ဆင့္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကိုအနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္၍ေက်ာင္းသားအင္အားစု၏ စုစည္းညီညြတ္မႈကိုျဖိဳခြဲျခင္း၊သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေခတ္နဲ႕ေလွ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ျခင္းမရွိဘဲအမိန္႕နာခံတတ္ေစရန္သင္ၾကားျခင္း၊တစ္ခ်ိန္က လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္သမိုင္းမ်ား၊ ရွင္ဘုရင္ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕မ်ား၊ ေရွးရိုးစြဲအယူအဆ အတိတ္နိမိတ္မ်ား စသည့္ သင္ရိုးမ်ားကိုသာျပဌာန္းျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးလူငယ္ထုအတြင္းအမိန္႕နာခံတတ္မ၊ႈသစၥာေစာင့္သိမႈႏွင့္ အားႀကီးသူႏိုင္စတမ္းစိတ္ဓာတ္မ်ား ရိုက္သြင္းချဲ့ပီး ျမန္မာ့ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စိတ္ဓာတ္ကိုရိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ျဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးလိုက္ေသာအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္လူငယ္အင္အားစုေနရာတြင္ အရံသင့္အစားထိုးႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ဗ်ဴရိုကေရစီပညာေရးစနစ္ (Bureaucracy Education System)မွ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ေနာက္လိုက္ေကာင္း ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊စစ္အစိုးရတစ္ရပ္လံုး (Military Government Institution) ကို အင္အားေကာင္းေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု (State) အတြင္း အျခားႏိုင္ငံေတာ္ (State) တစ္ခု သြပ္သြင္းတည္ေဆာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ထင္ရွားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာအရပ္ဘက္ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၊နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊သူနာျပဳတကၠသိုလ္မ်ားရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္းစစ္ေဆးတကၠသိုလ္၊စစ္အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္၊တပ္မေတာ္သူနာျပဳတကၠသိုလ္မ်ားထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီးစစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္းႀကီး (Military Institution) တစ္ခုလံုးအင္အားေကာင္းေအာင္ဖန္တီးခဲ့သည္။ထိုသို႕ဖန္တီးျခင္းျဖင္ ့ယခင္က တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရၿပီးမွစစ္တပ္တြင္အမႈထမ္းခဲ့ေသာ“ေက်ာင္းသားဆန္ေသာစစ္အရာရွိမ်ား”ေနရာတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ၿပီးအေတြးအေခၚႏုနယ္ေသးေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားကိုစစ္တပ္အတြင္းတိုက္ရိုက္သြပ္သြင္း၍“စစ္သားဆန္ေသာအရာရွိမ်ား”အျဖစ္အစားထိုး၍အထက္ေအာက္အမိန္႕နာခံတတ္မႈသစၥာေစာင့္သိက်ိဳးႏြံမႈတို႕ပိုမိုခိုင္မာလာၿပီးဗ်ဴရိုကရက္စစ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္အားကိုးရေသာအရာရွိမ်ားႏွင့္လွဳပ္ရွားလည္ပတ္ေစခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘဲြ႕ရရွိလာေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွာ မည္မွ်ပင္ေတာ္ေနတတ္ေနသည္ျဖစ္ေစ စစ္တပ္မွခန္႕အပ္ထားေသာ အၿငိမ္းစားစစ္အရာရွိမ်ား၊အရပ္ဘက္ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္အရာရွိမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ စစ္တပ္ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္ခံအျဖစ္ လည္ပတ္အမႈထမ္းေနရင္း ၎တို႕ကိုယ္တိုင္မသိလိုက္ပါဘဲ “ဗ်ဴရိုကေရစီစစ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးယႏၱယား”၏ အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အေနႏွင့္အသံုးခ်ခံေနၾကရရွာသည္။
၁၉၈၈မွခုႏွစ္မွစတင္၍ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခတ္အဆက္ဆက္အုပ္ခ်ုဳပ္လာေသာ အစိုးရသည္ န.၀.တ၊န.အ.ဖ၊ ႀကံ့ဖြတ္အစိုးရအျဖစ္မည္မွ်ပင္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ပညာေရးစနစ္ေပၚဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္တကယ္မရွိဘဲ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံခိုင္မာလာေစရန္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ယေန႕ေခတ္ပညာေရး၏ ယိုေပါက္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မမီေတာ့ေသာ သင္ရိုးမ်ား၊ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ေစျခင္းမရွိေသာ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ေငြေပးအတန္းေအာင္ေနေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုျပဳျပင္ျခင္းမရွိဘဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာတစ္မ်ိဳးၿပီး တစ္မ်ိဳးထုတ္ျပန္၍ တကၠသိုလ္၀င္းကို အက်ဥ္းေထာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနျခင္းကို ယေန႕ေခတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္နားလည္ၾကဖို႕လိုပါသည္။စာရြက္ေပၚမွာသာရွိၿပီးလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းေသာ မူလတန္းအခမဲ့ ပညာေရးစနစ္၊ အမွန္တက္ယ္တတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္တန္ခင္အလုပ္သမားျဖစ္သြားရေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္သူမ်ား၊တကၠသိုလ္၀င္းနားတစ္ေခၚစာပင္ မေ၀းေသာအရက္ဆိုင္မ်ား အတြင္းမူးရစ္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ မိဘမ်က္ကြယ္တြင္ ေက်ာင္းလာတက္ရင္း အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းျဖစ္ေနၾကေသာ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ား၊ရပ္ကြက္အတြင္း ဆိုးသြမ္းလူငယ္မ်ား၊ ကားစပယ္ယာမ်ားႏွင့္မၾကာခဏ ရိုက္ပြဲျဖစ္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေနေသာ (DayClub) မ်ား၊(show) ပြဲမ်ား စသည္တို႕သည္မေတာ္တဆျဖစ္ပ်က္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ တမင္တကာ ႀကံရြယ္က်ံဳးသြင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈ တမင္တကာျပဳျပင္မႈ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနၾကရေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားထု တစ္ရပ္လံုး သတိျပဳမိဖို႕လိုပါသည္။ပညာေရးစနစ္ယိုယြင္းမႈ၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ ယေန႕တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါသည္။ဗမာ့တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အေ၀းသင္တကၠသို္လ္ပညာေရးႏွင့္ ေန႕သင္တန္း တကၠသိုလ္ပညာေရး အျဖစ္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး ေန႔သင္တန္း(Day)မွာ အထူးသျဖင့္ေငြေၾကးအတန္အသင့္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ အထက္တန္းလႊာႏွင့္ အလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကားၾကၿပီး အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ (U.D.E) မွာေတာ့ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ား၊ အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ ေနရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ေန႕သင္တန္း(Day)တြင္တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုမွာ ဓါတ္ခြဲခန္းေၾကး၊ေက်ာင္း၀င္ေၾကးမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္တိုင္းမပ်င္မကြက္ေပးသြင္းေနရေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မျပည့္စံုေသာ စက္ပစၥည္း ဓါတ္ခြဲခန္းကိရိယာမ်ားကိုသာ သံုးစြဲေနၾကရသည္။အျခားတဖက္တြင္ျမင့္မားလာေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္အၿပိဳင္ေစ်းတက္လာေသာ က်ဴရွင္ခမ်ား၊ စာအုပ္စာ တမ္းစာေရးကိရိယာဖိုးႏွင့္ ဖယ္ရီကားခကိုလဲလစဥ္မွန္မွန္ၾကိဳးစားေပးေဆာင္ေနၾကရသည္။ျပင္ပစားေသာက္ဆိုင္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းထက္ႀကီးျမင့္ေနေသာ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္မ်ား၏ တစ္ဘက္ တစ္လမ္းမွႏွိပ္စက္မႈဒါဏ္ကိုလည္းခံေနၾကရသည္။ထို႕ျပင္ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္(၇၅%)မျပည့္မႈ၊ေက်ာင္းစည္း ကမ္းမ်ားေဖာက္ဖ်က္မႈ စသည့္ျပစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ေက်ာင္းနားခံေနရေသာ
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း ဒုႏွင့္ေဒးပင္။ မပီျပင္ေသာသင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ပညာတတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း “မေအာင္မေနရပညာေရးစနစ္”အရ စာေမးပြဲက်ရွံုးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖဆိုၾကရၿပီး ဘဲြ႕ရသြားေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားလွသည္။ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ လည္း အႏွစ္မရွိေသာ ပညာေရးစနစ္၏ ႐ုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကိုခံေနၾကရသည္။သတ္မွတ္ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း သင္ၾကားမႈၿပီးစီးရမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ ေပးထားေသာ သင္ခန္းစားမ်ားသင္ၾကားၿပီးေျမာက္၍ အထက္လူႀကီးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား ၿငဳိျငင္ခံရမႈမရွိေစရန္ တပည့္မ်ားနားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ တတ္သုတ္႐ုိက္ သင္ၾကားေနၾကရၿပီး ပညာေရးႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေရးကိစၥမ်ားတြင္ေတာ့ ခပ္လွ်ဳိလွ်ဳိေနတတ္ေသာ အမူအက်င့္မွာယေန႔တကၠသုိလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။ ထုိသုိ႔အာမခံခ်က္မရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအမ်ားစုမွာ တကၠသုိလ္ပညာေရးသင္ၾကားရင္း တစ္ဖက္မွလည္း အျခားပညာ ရပ္သင္တန္းမ်ားကို ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ သင္ယူေနၾကရသည္။ ယခုေခတ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔သင္ၾကားေနၾကရေသာ ပညာေရးစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈလံုး၀ ကင္းမဲ့ ေနၾကၿပီး ဤပညာေရးစနစ္အရ ရရွိလာမည့္ဘြဲ႕ကို အေဆာင္အေယာင္ ဂုဏ္တစ္ခု၊ျပယုဂ္တစ္ခု အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားမွရရွိလာေသာဘြဲ႕မွာ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလုပ္တစ္ေနရာစာမွ်ေလာက္ကုိပင္ အာခံခ်က္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ဘြဲ႕အေပၚ တန္ဖုိးမထားျခင္းမွာမ်ားစြာ ထူးျခားလွေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္ဘြဲ႕ရရွိၿပီးပါက သင္တန္းတစ္ခုခု တတ္၍ ႏိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ၾကျခင္းဓေလ့မွာ လူငယ္မ်ားအၾကားေခတ္ေပၚယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆမတန္ႀကီးထြားလာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အတြင္းတြင္ အျခားဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ပုိ၍ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈျပႆနာကို ပုိမိုရင္ဆုိင္လာေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ေက်ာင္းသားလူငယ္ထုအတြင္း မိမိတို႔သင္ၾကားေနၾကရေသာ ပညာေရးစနစ္အေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ျခင္းသည္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ အတြက္အႀကီးမားဆံုးေသာျပႆနာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ငါးဆယ္ကာလက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သည္အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယံုတမ္းပံုျပင္ တစ္ခုအျဖစ္သာအတိတ္ကာလတြင္ ကုန္လြန္က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးမႈေနာက္က်ေနျခင္း၊အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ နည္းပညာကြာဟခ်က္ႀကီးမားေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သာမာန္အေျခ အေနေလးအတြင္းပင္ ျပည္သူတိုင္း ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးခက္ခဲေနျခင္းအရင္းခံျပႆနာဇစ္ျမစ္သည္ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ စနစ္တက်ၿဖဳိခြင္းခံထားရေသာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတုိင္း သေဘာေပါက္နားလည္ကာ အဖက္ဖက္ကပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ မိမိတို႔ပညာေရး စနစ္ကို မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ဒီမုိကေရစီပညာေရးနစ္ဆီသုိ ႔ဦးတည္ခ်ီတတ္ၾကဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

မင္းေသြးသစ္
ဗကသမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...