Saturday, August 25, 2012

ထုိင္းေရာက္ေရႊေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း


ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေစ်းအသက္သာဆံုးေသာ ျပည္ပထြက္ခြာမွဳ. (တရားမ၀င္)မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံမွာ ထုိင္းနိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းနိုင္ငံသည္ ျမန္မာ နိုင္ငံနွင့္ နယ္ေျမျခင္းထိစပ္လွ်က္ ရွိေသာ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ ျမန္မာနိုင္ငံ သားတုိ. တရား၀င္ (သုိ.)တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္မွဳ.မွာလဲ ျမန္မာ့အလုပ္သမား အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူတုိ.ဧ။္ ခန္.မွန္ခ်က္ပမာဏ လူဦးေရ (၂)သန္းနီးပါးျဖစ္သည္။


ထုိင္းအစုိးရမွာတရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ပမာဏမွာ ထုိလူဦးေရဧ။္ ၃ ပံု ၁ ပံုပင္မရွိပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိင္းနိုင္ငံသုိ. ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားျပားရပါသနည္းဟု ေမးေသာ္ အေျဖကား

၁။ လုပ္အားခကြာျခားျခင္း

၂။ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရလြယ္ကူျခင္း

၃။ ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မွဳ. နည္းပါးျခင္း

၄။ ၀င္ေရာက္ရန္လြယ္ကူျခင္း

၅။ ၂ နွစ္ ၃နွစ္ ၁ၾကိမ္ ခန္. အလုပ္သမားလက္မွတ္ (၁) နွစ္စာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

၆။ ထုိင္းနိုင္ငံဧ။္ အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္ မ်ားျခင္း

၇။ လူကုန္ကူးသူမ်ားဧ။္ အေျပာေကာင္းျခင္း

၈။ ခရီးစရိတ္အား အတုိးျဖင့္ ေပးဆပ္နိုင္ျခင္း

၉။ ေငြပုိ. ေငြလႊဲရန္ အဆင္ေျပျခင္း

၁၀။ အဆက္အသြယ္ အရ လာျခင္း


စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအေျခခံကာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတုိ.အဖုိ. ထုိင္းနိုင္ငံကုိ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။

မည္ကဲ့သုိ.ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္၀င္လာၾကပါသနည္းဆုိေသာ္


၁။ လူကုန္ကူးပဲြစားမ်ားမွ တဆင့္လာျခင္း(တရားမ၀င္)

၂။ နယ္စပ္ျမိဳ.မ်ားတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ (၇)ရက္လက္မွတ္ျပဳလုပ္ကာ ထုိင္းနိုင္ငံသုိ.၀င္ေရာက္လာျပီး ပဲြစားမွတဆင့္လာျခင္း(တရားမ၀င္)

၃။ နယ္စပ္ မ်ားမွ ကယ္ရီ ေခၚ ပဲြစားမ်ားျဖင့္ လာျခင္း (တရားမ၀င္)

၄။ MOU ျဖင့္လာျခင္း(တရား၀င္)


စေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၀င္လာမဆဲတသဲသဲ ပင္ျဖစ္သည္။

(အခ်ိဳ.မွာ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာျပီး ထုိင္းအစုိးရမွ တစ္နွစ္ ဘတ္(အလုပ္လုပ္ခြင့္) ထုတ္ေပးေသာအခါ ယာယီ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ စာရင္း၀င္သြားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ အလုပ္သမားအျဖစ္သုိ. ေရာက္ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ျပီး ယခုအခါ ထုိင္းနိုင္ငံတြင္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရံုး ၅ ရံုးဖြင့္လွစ္ကာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္)


ဘယ္ေနရာေတြကေန၀င္လာပါသနည္းဟုဆုိေသာ္


၁။ ျမ၀တီ - မဲေဆာက္

၂။ တာခ်ီလိတ္-မဲဆုိင္

၃။ ေကာ့ေသာင္း-ရေနာင္း


စတဲ့ေနရာေတြကေန ၀င္ေရာက္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။


မည္ကဲ့သုိ.၀င္လာေစကာမူ ထုိင္းနိုင္ငံမွ အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္အရ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္လြယ္ကူေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္လာသူျမန္မာအလုပ္သမားတုိ.မွာ လုပ္အားခ မည္သုိ.ရသနည္းဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ျဖစ္လာပါသည္။

မၾကာခင္က ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ နန္းေစာင္ယင္လပ္ တက္လာေသာအခ်ိန္တြင္ တစ္ေန. လုပ္အားခ ဘတ္ ၃၀၀ ေပးမည္ဆုိေသာသတင္းသည္ ထုိင္းလူမ်ိဳးအလုပ္သမားမ်ားကုိယ္တုိင္ ရာနဳန္းျပည့္မရရွိေသးပါ ျမန္မာအလုပ္သမားဆုိလွ်င္ေ၀းလာေ၀းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ.ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၈၅ ဘတ္၊ အခ်ိန္ပုိေၾကး ၂၅ ဘတ္ နဳန္းျဖင့္ စက္ရံုူအလုပ္ရံုမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။(အခ််ိဳ. .စက္ရံုမ်ားတြင္မူ ပုဒ္ျဖတ္ေပးလုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိ.ထက္ပုိေသာ၀င္ေငြလဲရရွိၾကသူမ်ားလဲ ရွိသည္)
အခ်ိဳ.မွာ ၂၁၀ ဘတ္ ရရွိသည္ သုိ.ေသာ္ နည္းပါးလွပါသည္.။

ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား မွာမူ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၅၀ ဘတ္(အၾကမ္းသမား) ၊ ၃၀၀ ဘတ္ (ဆရာ) ျဖင့္ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိသည္။

ေရာ္ဘာျခံသမားမ်ားကေတာ့ ထြက္ရွိေသာ ရာဘာ အေလးခ်ိန္ေပၚမူတည္ျပီး
အလုပ္ရွင္နွင့္ ၃၀-၇၀ / ၄၀-၆၀/ ၅၀-၅၀ ရာခုိင္နွဳန္းျဖင့္၀င္ေငြအရေကာင္းေသာ္လဲ မုိးရြာမွဳ. /ေရာ္ဘာေစ်းက်ဆင္းမွဳ. /အလုပ္ရွင္ဧ။္ ေခါင္းပံုျဖတ္မွဳ. မ်ားေၾကာင့္ အဆင္မေျပမွဳ.မ်ားလဲ ရွိသည္။


အိမ္အကူ အလုပ္သမ မ်ားအတြက္ကေတာ့ တစ္လလွ်င္ လစာ ၅၀၀၀ ဘတ္ /၆၀၀၀ ဘတ္/ ၇၀၀၀ ဘတ္ တုိ.ျဖင့္ စရိတ္ျငိမ္း (သုိ.)စရိတ္မျငိမ္း အလုပ္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိၾကသည္။

သန္.ရွင္းေရး လုပ္သား ၊ တည္းခုိေဆာင္ ေစာင့္ (ဘန္ဂလုိ) လုပ္သားမ်ားမွာမူ တလလွ်င္ တစ္ဦး (၆၅၀၀) ဘတ္ ခန္. နွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္မွဳ. မရွိ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိၾကသည္။

(အထက္ပါအလုပ္မ်ားမွာ ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစု လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။)

ထုိသုိ.ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကုိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ရရွိသည္လဲ ရွိသည္ မရရွိသည္လဲ ရွိသည္ အဆင္ေျပသည္လဲရွိသည္ အဆင္မေျပသည္လဲရွိသည္ ။
လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရသည္လဲ ရွိသည္ ။ လူိဳးျခား တုိ.၏ ျခိမ္းေျခာက္ ေငြေၾကး လုယက္ခံရမွဳ.မ်ားလဲရွိ၏ ။ အခ်ိဳ.မွာ ေရာ္ဘာ ေတာထဲ၌ လူမသိသူမသိ အသတ္ခံရသည္လဲ ရွိ၏ ။
သုိ.ေသာ္လည္း ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အႏၱရာယ္မ်ားကုိေရွာင္ကြင္းေနထုိင္းရင္း မိမိ မိသားစု စား၀တ္ေနထုိင္ေရး အတြက္ မိမိတုိ.၏ လုပ္အား ကုိ အသံုးျပဳကာ ဆက္လက္ ရွာေဖြ စားေသာက္ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကသည္။

ေရႊ.ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြ နွင့္ ထြက္ေငြ ျပန္ၾကည့္လွ်င္

ဆန္ (သာမန္) တစ္အိတ္ ၁၂၀၀ ဘတ္၊
ဆီ(သာမန္) တစ္ဗူး ၃၀ ဘတ္၊
ၾကက္ဥတစ္လံုး ၅ ဘတ္ ၊
ကန္စြန္းရြက္တစ္စီး ၅ ဘတ္၊
ၾကက္သားတစ္ကီလုီ ၁၂၀ ဘတ္ ၊
၀က္တစ္ကီလုိ ၁၃၀ ဘတ္ စေသာ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူစားေသာက္ၾကရသည္။


ေယာက်ာ္ေလးမ်ားအရက္ေသာက္တတ္ပါက ေလာက္ေခါင္(အရက္)တစ္လံုး ၁၁၀ ဘတ္ ၊ဘီယာတစ္လံုး ၅၀ဘတ္၊ ေဆးလိပ္တစ္ဗူး ၆၀ ဘတ္ ၊ ကြမ္း ၅ယာ ၁၀ ဘတ္ စသည္မွာလဲ အေထြေထြ အသံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေငြျဖစ္သြားၾကသည္။

အခ်ိဳ. မွာ မိမိတုိ. မိတ္ေဆြမ်ား နွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရန္ ဖုန္း အား၀ယ္ယူထားရျပီး ဖုန္းကဒ္ဖုိးမွာလဲ ၁လ လွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၅၀) ဘတ္ခန္. ကုန္က်နိုင္သည္။


က်န္ပါေသးသည္ မျဖစ္မေနကုန္ရမည့္ ထြက္ေငြ

အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မရွိသူမ်ား

၁။ ဘတ္မရွိသူ (အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္) ၁လ လွ်င္ ရဲစခန္းသုိ. ၅၀၀ ဘတ္ (လစဥ္)ေၾကး

၂။ တာေမာ(လူ၀င္မွဳ.ၾကီးၾကပ္ေရး)သုိ. ၅၀၀ ဘတ္ လစဥ္ေၾကး

၂။ ရဲ နွင့္ လူ၀င္မွဳ.ၾကီးၾကပ္ေရး ဖမ္းမိပါက နဳတ္ယူရန္ ၅၀၀၀ ဘတ္မွ ၁၀၀၀၀ ဘတ္ အတြင္း (၁လလွ်င္ဘယ္နွစ္ၾကိမ္းမွန္းမသိ)

အခ်ိဳ. ဆုိလွ်င္ ၃လ တြင္း ၂ ခါ ျပန္မိသူမ်ားလဲရွိသည္။


အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ရွိသူမ်ား

၁။ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (၁)နွစ္စာ ၁၀၀၀ ဘတ္ (တရား၀င္) (ပဲြစားျဖင့္လုပ္ေသာ္ ၂၅၀၀ ဘတ္)
အမ်ားအားျဖင့္ ပဲြစားျဖင့္ လုပ္ၾကေလ့ရွိသည္။

၂။ ေဆးရံုး အာမာခံ ကဒ္ ၁ နွစ္စာ ၁၉၀၀ ဘတ္
(ပဲြစားျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ၂၃၀၀ ဘတ္)


တရား၀င္နွဳန္းထားအတုိင္းကုန္က်မွဳ.မွာ နည္းပါးလွျပီး စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ၁ နွစ္လွ်င္ ၅၁၀၀ ဘတ္ ခန္.ျဖစ္ပါသည္။


ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရွိသူမ်ား


၁။ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၅၅၀၀ ဘတ္(၆ နွစ္စာ) အခ်ိဳ.ေနရာမ်ားတြင္ ၆၅၀၀ ဘတ္

၂။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ (၂ နွစ္စာ) ၂၅၀၀ ဘတ္(ပဲြစားေစ်း ၃၀၀၀ ဘတ္)

၃။ ေဆးရံုဘတ္ ၁၉၀၀ (၁ နွစ္)

၄။ ဗီဇာ သက္တမ္းတုိး (၂) နွစ္ ၂၅၀၀ (တရား၀င္ေစ်း)
ပဲြစားျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ၄၀၀၀ ဘတ္ ခန္. တုိ.ျဖစ္ပါသည္။


ယခုကုန္က်မွဳ.နွဳန္းမ်ားမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားတုိ. မျဖစ္မေနေတြ.ၾကံဳရမည့္ ကုန္က်မွဳ.မ်ိဳးျဖစ္ျပီး အလုပ္မွ ရရွိေသာ ေငြသည္ စာေရးေသာက္ေရးနွင့္ မိမိေဘးရွင္းရန္ စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္မွဳ.တုိ.နွင့္အတူ ကုန္လုနီးနီးျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ. အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ.လုပ္ကုိင္ၾကျပီး အလုပ္ရွင္ မေျပာင္းမိပါက ထုိင္း ရဲ မ်ားမွ ဖမ္းဆီးကာ ဒဏ္ေငြ ရုိက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိျပီး အနိမ့္ဆံုးဒဏ္ေငြမွာ ၂၀၀၀ ဘတ္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အဆင္မေျပသည္ကမ်ားျပီး အဆင္ေျပသူမွာ နည္းပါးလွပါသည္။ သုိ.ေသာ္ မိမိေနရပ္ ေဒသ မျပန္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ.က ေနရပ္ရင္းတြင္း အလုပ္အကုိင္အခက္အခဲ ၊ေနထုိင္မွဳ.အခက္အခဲ ၊ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြ နွင့္ မိသားစု အခက္အခဲ စေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ မျပန္နိုင္ပဲ ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္း တ၀ဲလည္လည္ ေနထုိင္ကာ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ေနရျခင္းသာ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ထုိ.အျပင္ ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းျပီး ထုိင္းဘတ္ေငြ ေလ်ာ့ရဲရဲ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာေငြ တန္ဖုိးတက္ လာျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ထုိင္းေငြ ၁ ဘတ္လွ်င္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၂၅ က်ပ္ ျပား၆၀ ေပါက္ေစ်းသုိ.ဆင္းသြားျပီျဖစ္သည္။
ထုိ.အတူ ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္လဲ ..မွန္းခ်က္နွင့္ နွမ္းထြက္ မကုိက္ျဖစ္ကာ ေနရပ္ရင္းသုိ. ျပန္ၾကသူမ်ားလဲ ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။


မင္းလြမ္းေနာင္(ပန္းတေနာ္)

(ေခတၱ) ထုိင္းနိုင္ငံေတာင္ပုိင္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...