Tuesday, August 28, 2012

ရခိုင္အေရးအခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္တဦး၏ အျမင္-အင္တာဗ်ဴး၊ အပိုင္း (၂)


by Yangon Press International on Tuesday, August 28, 2012 at 1:53am 

``ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံ တကာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ က ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို ခုခံႏုိင္စြမ္းအားနည္းတဲ့ အစု အဖြဲ႕အျဖစ္ျမင္ၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးတဲ့အခါမွာ သာ မန္အရပ္သူ၊ အရပ္သား ရခုိင္ေတြဟာ ငါတုိ႔ေတာ့ တစ္ခါထပ္ ႐ံႈးရျပန္ၿပီဆိုၿပီး ေဒါသထြက္ၾကတာပဲ။´´

ဥာဏ္လင္း ႏွင့္ ေဇယ်ာလိႈင္ေတြ႕ေမးသည္။

(ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္ - ၁ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းအား ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။)
ေဒါက္တာ ဂ်ာ့က္ပီ၊လုိက္ဒါ

MAWKUN -- အနာဂတ္မွာ အလားတူပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္ရင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မလဲ။

LEIDER            - ေလာေလာလတ္လတ္ျပႆနာက ေျဖရွင္းလုိ႔ရေသးတဲ့ ပံုမေပၚေသးဘူး။ အခုမွစတာပါ။
ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္သူ ေတြအားလံုးက အျခားတစ္ဖက္ဟာ အမွားေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘာေတြေတာ့ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တယ္စသျဖင့္ စြပ္စြဲေနၾက တုန္းပါပဲ။ လူေတြဟာ ျပတ္ျပတ္သားသား တစ္ဖက္ဖက္မွာ ရပ္တည္ေနၾကတယ္။ မတူညီတဲ့အစုအဖြဲ႕ေတြဟာ ပုိၿပီး ရန္ေစာင္လာ ၾကတယ္။ သံုးႏႈန္းတဲ့ ဘာသာစကားေတြက ႐ုိင္းစုိင္းလာတယ္။ ခံယူခ်က္ေတြကလည္း အစြန္းေရာက္လာၾကတယ္။

တုိးတက္မႈကိုသြားတဲ့လမ္းက တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ဆက္သြယ္မႈရွိဖို႔၊ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အဲဒါေတြ အသင့္ရွိၿပီးမွ စတင္ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္ႏုိင္မလဲဆုိေတာ့ (ပဋိပကၡမွာ) ခံစားေနၾကရတဲ့ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕နစ္နာမႈေတြ၊ မေက်မနပ္မႈေတြကို အျပည့္အ၀ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၾကတယ္လုိ႔ ခံစားလာရေတာ့မွပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အၿမဲတမ္းပါပဲ ၊ အစီရင္ခံစာေတြထြက္လာၿပီဆုိရင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လူလူခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ အျဖစ္ အပ်က္ေတြကုိပဲ ဗဟုိျပဳေရးသားၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ သူတုိ႔ကိုေတာ့ မွ်မွ်တတသေဘာမထားၾကဘူး၊ မွ်မွ်တတမဆက္ဆံၾကဘူးလုိ႔ ခံစားေနၾကရတာပဲ။

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာေတြရဲ႕ တရား၀င္တဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ေတြအေပၚမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တကယ္ပဲ ေမးခြန္း မထုတ္သင့္ပါဘူး။ အဲဒါေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရွိေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တင္းမာမႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေျဖထုတ္ဖုိ႔ နည္းနာေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာရွိေနတယ္။ အဲဒါေတြက ဘာေတြလဲဆုိရင္ ခံစားခဲ့ရသူေတြကုိ ေျပာေရးဆုိခြင့္ေပးတာ၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖတာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔လုိ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားတူညီတဲ့အရာေတြနဲ႔ လူေတြကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးတာမ်ဳိးေပါ့။

ရခုိင္အနာဂတ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စစ္မွန္တဲ့အလားအလာမွာ ဘာပါသင့္ သလဲဆုိရင္ အဲဒီေဒသမွာ ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ၊ သူတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြ ပါရွိရပါမယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ အႀကိတ္ အနယ္စကားစစ္ထုိးပြဲေတြမွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိတဲ့ကိစၥကုိ ဗဟုိ ျပဳေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူေတြဟာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရွိတယ္။ ဘယ္သူေတြဟာေတာ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိဘူး ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံေတြဟာ လက္ေတြ႕က်က် ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရပါလိမ့္မယ္။


MAWKUN  - ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြေ၀ဖန္ၾကတာရွိတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဘဂၤါလီေတြကို ေတာ္ေတာ္ဦးစားေပးတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရွိေနၾကတာဟာ ဘဂၤါလီ ေတြကိုပဲ ကူညီဖုိ႔ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ ေရာက္ေနၾကတယ္လုိ႔လည္း ေ၀ဖန္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်က္ေပၚမွာ ဘာမ်ားသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

LEIDER              - ဗုဒၶဘာသာရခုိင္ေတြမွာရွိတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ လကၡဏာက သူတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ပ်က္စီးသြားကတည္းက သူတုိ႔ ကံၾကမၼာရဲ႕ အရွင္သခင္ဟာ သူတို႔မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ (ကုိယ့္ကံ ၾကမၼာကို ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္မရွိေတာ့ဘူး)လုိ႔ ခံစားေနၾကရတယ္။ ကိုလုိနီေခတ္မွာ ၀င္ေရာက္လာၾကတဲ့ အိႏိၵယလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ လူမႈ ေရး၊ စီးပြားေရးဖိအားေတြက ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ရခုိင္ေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ပုိၿပီးျပင္းထန္သြားေအာင္ လုပ္လုိက္သလုိျဖစ္သြားတယ္။

ၿခံဳေျပာရရင္ ဒီအေျခအေနဟာ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ေျပာင္းကုိမေျပာင္းလဲဘူး။ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံ တကာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို ခုခံႏုိင္စြမ္းအားနည္းတဲ့ အစုအဖြဲ႕အျဖစ္ျမင္ၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးတဲ့အခါမွာ သာ မန္အရပ္သူ၊ အရပ္သား ရခုိင္ေတြဟာ ငါတုိ႔ေတာ့ တစ္ခါထပ္ ႐ံႈးရျပန္ၿပီဆိုၿပီး ေဒါသထြက္ၾကတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ ရခုိင္ ေတြရဲ႕အေျခအေနဟာ တျခားျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြထက္ ပုိဆုိးၾကတယ္လုိ႔ မဆုိလုိခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ မွ်တမႈမရွိဘူး၊ မတရား ဘူးလို႔ ခံစားေနရၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္၊ အခုဆုိရင္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြမွာရွိတဲ့ တာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ဒီျပႆနာကို သေဘာေပါက္၊ နားလည္ကုန္ ၾကၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္ ၾကရသလဲဆုိတာကိုလည္း နားလည္လာၾကၿပီလုိ႔ ထင္တယ္။


MAWKUN - တခ်ဳိ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ အနာဂတ္မွာ ကုိဆုိဗုိလုိမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး ယူဆေနၾကတာရွိတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ဘာမ်ားသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

LEIDER              - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မၿပိဳကြဲေသးပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ကလည္း လြတ္လပ္တဲ့ သမၼတႏုိင္ငံ အျဖစ္လည္း ေၾကညာဦးမွာမဟုတ္ဘူး။ ကုိဆုိဗုိကိစၥမွာ ဆားဗီးယားက ဆာ့ဗ္လူနည္းစုေတြဘက္ကေန ၀င္စြက္ဖက္ေပမယ့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ ဘယ္ႏုိင္ငံျခားအင္အားႀကီးႏုိင္ငံကမွ ၀င္ေရာက္၊ စြက္ဖက္တာ မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယူဂုိစလားဗီးယားကေန ကုိဆုိဗုိခြဲထြက္သြားခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ယွဥ္ထုိးၾကည့္တာဟာ မဆီေလ်ာ္ပါဘူး။


MAWKUN - ရခုိင္ျပည္နယ္လုိပဲ အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အာသံျပည္နယ္မွာလည္း ဘဂၤါလီေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားေတြပါ၀င္တဲ့ အုပ္စုလုိက္တုိက္ခုိက္မႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ လူဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ေသေၾကၿပီး လူႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေနရပ္က ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရတယ္။ ရခုိင္မွာျဖစ္တဲ့ အေရးကိစၥနဲ႔ အာသံမွာျဖစ္တဲ့အေရး ဘာေတြမွာ တူညီမႈရွိလဲ။

LEIDER             - တူညီမႈေတြရွိရင္ မတူညီမႈေတြလည္း ရွိမွာပါ။ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တင္းမာမႈေတြ ျမင့္တက္လာေနတာကို ႀကိဳတင္မသိရေကာင္းလား၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳတင္မကာကြယ္ႏုိင္ေကာင္းလားဆုိၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသကေရာ ႏုိင္ငံတကာကပါ အစုိးရ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ေ၀ဖန္တာေတြရွိတယ္။

တစ္ကမၻာလံုးအေနအထားနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးအရ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရြႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကတာကို တားလို႔ေတာ့မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းဆံုးစီမံကြပ္ကဲလုိ႔ရတယ္။ အစုိးရအရာရွိေတြရဲ႕ ျငင္းပယ္မႈေတြ၊ လံုၿခံဳမႈမရွိတာေတြ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ တာေတြ၊ တု႔ံျပန္မႈေနာက္က်တာေတြ၊ ေရာေထြးေနတာဟာ စိတ္မခ်ရဘူး။ အဲဒါေတြဟာ ေဒသခံေတြ၊  ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ထိခုိက္ေစတယ္။ ေနာက္ဆံုး လူေတြကုိကိုင္တြယ္တာမွားတဲ့ အစိုးရေတြလည္း သူတို႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာေတြ အထိအခုိက္ခံရတယ္။

အစုိးရေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိးေတြျဖစ္ထြန္းတယ္ဆုိရင္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္အားမထက္သန္ၾကဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးက အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ရခုိင္မွာျဖစ္ေနတာက အျခားအစုအဖြဲ႕တစ္ခုက (သူတို႔နယ္ေျမမွာ) အျခားအစုအဖြဲ႕တစ္ခုရွိေနတာဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခံစားေနရတယ္။


MAWKUN - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရမ်ားျပားေနတာဟာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြေပၚမွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြ ျဖစ္လာေစမလား။ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိပံုစံမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာမလဲ။ အုပ္စုလုိက္တုိက္ပြဲေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိႀကိဳတင္ကာ ကြယ္လုိ႔ရမလဲ။

LEIDER             - ရခုိင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကို ဘဂၤါလီေတြ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလုိ႔စဥ္းစားရင္ မွားသြားမယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္ဆလင္ေတြရွိေနတာဟာ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကလုိ႔ဆုိတဲ့ ေယဘုယ်ယူဆခ်က္ဟာ လက္ခံရခက္ပါတယ္။  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္က မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သေဘၤာေတြနဲ႔ ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားကို ထြက္သြားၾကတယ္။

ဟုိမွာ သူတုိ႔ဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဟာ တုိင္းျပည္မဲ့ဒုကၡသည္ေတြအျဖစ္ ဆက္ဆံခံၾကရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလာတဲ့ တရားမ၀င္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ ေနရာေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူဘူး။

တစ္ဖက္မွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေဒသတြင္းအေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကတာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ ေသခ်ာေပါက္ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသခံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အခုိင္အမာယူဆထားတဲ့ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း၊ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လုိ႔ဆုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔က မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး။ အလြယ္တကူ ျဖတ္သန္းသြားလာလုိ႔ရတဲ့ နယ္စပ္ရွိေနတာ၊ ျခစားမႈေတြရွိေနတာ၊ လူဦးေရေရြ႕လ်ားမႈကို အစုိးရက ေျခရာခံဖုိ႔ပ်က္ကြက္တာ စတာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိလာရလိမ့္မယ္။

ကိန္းဂဏန္းေတြမရွိတာရယ္၊ အားကုိးအားထားျပဳရေလာက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြမရွိတာနဲ႔ကိုပဲ ေလးနက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရတယ္။ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ဳိးေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာေတြ ထပ္ခါထပ္ခါ ေပၚထြက္လာခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကတဲ့ ပကတိအေျခအေနမွန္ဟာ ဘယ္လုိဟာမ်ဳိးလဲဆုိတာကို လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိၾကေတာ့ပါဘူး။

ဆုိေတာ့ကာ သူတုိ႔ဟာ ဘယ္လုိလူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ နယ္စပ္ကို ဘယ္လုိပဲ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ပဲ လာၾကလာၾက ဒီကေန႔ကမၻာမွာ အစုိးရေတြဟာ သူတုိ႔ေတြကို ကန္ထုတ္ပစ္လုိက္လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥက အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြဟာ အဲဒီႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအတြက္ ေရရွည္မွာအလုပ္ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ ဆိုတာပါပဲ။ ထုိင္းမွာဆုိရင္ ျမန္မာလုပ္သား သိန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးက လုိအပ္ေနတဲ့ လုပ္သားအင္အားကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ပံ့ပုိးေပးေနတယ္။

တစ္ဖက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေတြကုိ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးယူဆခ်က္ရွိေနတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ အစုိးရက ဘာေတြဘယ္လုိပဲလုပ္ေန လုပ္ေန ၀မ္းေရးအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရတဲ့ စီးပြားေရးဖိအား ေတြကရွိေနတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ ကြာဟမႈက ေတာ္ေတာ္ကို ႀကီးေနတယ္။


MAWKUN - မၾကာေသးခင္က ပါကစၥတန္က တာလီဘန္အဖြဲ႕က ရခုိင္မွာေသဆံုးသြားတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္ သူတို႔လက္စားေခ်တဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရကို တုိက္ခုိက္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။ တကယ္တမ္းသာ သူတို႔ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ အတုိင္း လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိလူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမလဲ။

LEIDER              - ျမန္မာျပည္က မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တာလီဘန္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အဲသလုိ ေဟာင္ဖြာ၊ ေဟာင္ဖြာ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ေနတာကို မႀကိဳဆုိ႐ံုမက ပယ္ကို ပယ္ခ် လိုက္ၾကပါလိမ့္္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ပူးတြဲကာကြယ္မႈေပးထားတဲ့ ကိစၥေတြ၊ မီဒီယာေတြကလည္း ၀ုိင္းေရးေနၾကတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အစြန္းေရာက္အဖဲြ႕ေတြဟာ လူအမ်ားရဲဲ႕  အာ႐ံုစုိက္မႈေတြကို ရယူဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ၾကတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာင္လည္း ေအာင္ျမင္ၾကပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ သူတို႔ဟာ အျပင္လူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကၿပီ။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြဟာ သူတို႔အတြက္ပဲ ကုိယ္စားျပဳၾကတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာျဖစ္လာမယ္ဆုိ ရင္ ႏွစ္ဖက္အစုိးရအေနနဲ႔ ပူးပါင္းေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။

အုပ္စု လုိက္တုိက္ခုိက္တာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ကို စုိးရိမ္ေနရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီလုိအေနအထားမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ကြန္ရက္ေတြ ေျခကုပ္ယူမသြားႏုိင္ေအာင္ အေျခအေနေတြကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကရပါလိမ့္မယ္။       ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...