Monday, August 27, 2012

အိမ္မက္မ်ား ေမြးဖြားေပးမည္႕ တုိင္းၿပည္ ( ၀ါ ) ျမန္မာျပည္by Burma Thwe on Monday, August 27, 2012 at 8:53am 

ၿမန္မာႏူိင္ငံကုိ ထူးၿခားလွပသည္႕ သဘာ၀ အလွတရားတုိ႕ႏွင္႕ ၿပည္စုံေသာ ၊ ေလ႕လာခ်င္စရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္တုိ႕ၿဖင္႕ ၿပည္႕ႏွက္ေနေသာ ၊ ေဖာ္ေရြ ယဥ္ေက်းကာ  ရုိးသာခ်စ္ခင္ စရာ လူမ်ား စုေ၀းေနထိုင္ေသာ ၊ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအႏွံ ၊ အသားငါးတုိ႕ၿဖင္႕ ခ်က္ၿပဳတ္စီမံထားေသာ အရႆာရွိသည္႕ ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ စားသုံးႏူိင္ေသာ ၊ ႏူိင္ငံ တ၀န္းလုံး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကာ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္သည္႕ပုံသ႑န္ ၊ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ ေနရာ ၊
ထူးၿခားဆန္းၿပားသည္႕ အၿပင္ ရွားပါးလွေသာ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္႕ ႏူိင္ငံ ၊ 
အစရွိသည္႕ ေကာင္းမြန္သည္႕ သြင္ၿပင္လကၡဏာမ်ားကုိ  ေတြ႕ၿမင္ရလွ်င္  ျမန္မာႏူိင္ငံသုိ႕ ႏူိင္ငံၿခားသား ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ တုိးၿမင္႕လာႏူိင္သလုိ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနၿဖင္႕လည္း  ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ ၿပဳလုပ္ ၾကေပလိမ္႕မည္ ။


ထုိသုိ႕ေသာ အေနအထားကုိ ေရာက္ရွိေအာင္ ၿမန္မာႏူိင္ငံကုိ ဘယ္လုိ ၿမွင္႕တင္ေပးႏူိင္သလည္း ဆုိတာနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး 19-08-2012 ေန႕ကUMFCCI တြင္ ဆရာေအာင္ခ်စ္ခင္ ( Strategy First Institute ) မွ Developing Myanmar's  Nation Brand ေခါင္းစဥ္ၿဖင္႕ ေဟာေၿပာခဲ႕သည္႕Seminar ကုိ တက္ေရာက္ခဲ႕ပါသည္ ။

ထုိပြဲက အၿပန္တြင္ က်ေနာ္တြင္ ကပ္ပါလာေသာ အေတြးပုံရိပ္မ်ားကုိ အားလုံးကုိ သိရွိေစရန္ ေ၀ဌလုိစိတ္ ဆႏၵၿပင္းၿပလာခဲ႕ပါသည္ ။


က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ကုိ  ကမာၻ႕ႏူိင္ငံ အသီးသီးက မည္သည္႕ ပုံသ႑န္ၿဖင္႕ ရႈၿမင္ သုံးသပ္ၾကပါသလည္းဆုိတာကုိ
ေသခ်ာ မသိႏိူင္ေသးေပမယ္႕ ၊ က်ေနာ္တုိ႕ ႏူိင္ငံသားမ်ားက က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ကုိ အေကာင္းၿမင္သည္႕ ရႈေထာင္႕မွ ၿမင္ႏူိင္ၾကၿပီလား
ဆုိတာေတာ႕ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် ေမးခြန္းထုတ္ကာ ေၿဖၾကည္႕ေစခ်င္ပါသည္ ။ 


ၿမန္မာႏူိင္ငံဆုိလွ်င္ ကုိယ္႕ဒုကၡကုိ ကုိယ္တုိင္ ပုံေဖာ္ေသာ  ၿပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ေနသည္႕ႏူိင္ငံ ၊ ႏူိင္ငံေရး ႏွင္႕ လူမ်ိဳးေရး ၿပႆနားမ်ား ေၾကာင္႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ႏူိင္ငံ ၊ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေၾကာင္႕ တရားမွ်တမႈ ေပ်ာက္ဆုံးကာ လူ႕အခြင္႕အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေနေသာ ႏူိင္ငံ ၊သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကုိ တန္ဖုိးၿမွင္႕တင္ ႏူိ္င္ၿခင္း မရွိဘဲ  ကုန္ၾကမ္းအၿဖစ္သာ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ေသာ ႏူိင္ငံ ၊ ၀င္ေငြ နည္းပါး၍  စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲမႈေၾကာင္႕ ကုိယ္က်င္႕တရားေခါင္းပါးကာ လဘ္စားမႈမ်ား ထူေၿပာေသာ ႏူိင္ငံ ၊ အၿမီးက်က္ အၿမီးစား ၊  ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား  ေနရာတကာ လိမ္လည္ လွည္႕ဖ်ားကာ ဂတိစကားကုိ မေလးစားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကီးပြားေနသည္႕ ႏူိင္ငံ  အစရွိသည္ၿဖင္႕ နာမည္ဆုိးၿဖင္႕ ေက်ာ္ၾကားသည္႕တုိင္းၿပည္ဟု ကမာၻက အသိအမွတ္ၿပဳ လက္ခံထားၾကေလသည္ ။


ထုိသုိ႕ေသာ တုိင္းၿပည္မ်ိဳးကုိ လာေရာက္ လည္ပတ္လုိသည္႕ ႏူိင္ငံၿခားသား ကမာၻလွည္႕ ခရီးသည္မ်ား အေတာ္ရွားသလုိ ၊ရင္းႏီွးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား  ၿပဳလုပ္လုိသည္႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အေတာ္ရွားလွပါသည္ ။


ကမာၻက ထုိသုိ႕ေသာ ရႈၿမင္ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင္႕ အစုိးရ၏ တင္းမာေသာ သေဘာထားတုိ႕ေၾကာင္႕ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္
ေခတ္ေနာက္က် က်န္ခဲ႕သည္႕ ဆုိးကိ်ဳးကုိ ခံစားခဲ႕ရေလသည္ ။ ယခုအခါတြင္ လက္ရွိ အစုိးရသည္ သူတုိ႕အမွားကုိ ေနာင္တရကာ
ၿပင္ဆင္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္႕ ၿမင္ကြင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရသလုိ အခ်ိဳ႕ေသာ အမွားမ်ားကုိေတာ႕ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနဆဲ ၿဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရပါသည္ ။ မည္သုိ႕ပင္ ၿဖစ္ေစ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ မတုိးတက္လွ်င္ က်ေနာ္တုိ႕ ႏူိင္ငံသားမ်ား ၊ အထူးသၿဖင္႕ ၿပည္သူလူထုမွာ
ပုိမုိ ဒုကၡခံစားရေၾကာင္း လက္ေတြ႕က်က် သိရွိခဲ႕ရၿပီး ၿဖစ္သည္႕ အတြက္ အားလုံးၿပင္ဆင္ႏူိင္ၾကေစရန္ ေလးစားစြာ တုိက္တြန္းႏူိးေဆာ္လိုပါတယ္ ။


Facebook ကုိ 4 ႏွစ္နီးပါး အသုံးၿပဳခဲ႕ဘူးသည္႕ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကုိ ၿပန္လည္စဥ္းစား သုံးသပ္ရင္းက ေဖ႕ဘြတ္ကုိ အသုံးခ်ကာ
တုိင္းၿပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏူိင္မည္႕ နည္းလမ္းကုိ အမ်ားသိရွိေအာင္ တင္ၿပေပးလုိသည္႕ ဆႏၵၿပင္းၿပလာေအာင္
ဆရာေအာင္ခ်စ္ခင္၏ ေဟာေၿပာပြဲေလးက ပုိမုိ ႏူိးဆြေပးခဲ႕သလုိ ခံစားရသည္႕ အတြက္  ယခုစာစုေလးကုိ ေရးသားခဲ႕ၿခင္း
ၿဖစ္ေၾကာင္း ရုိးသားစြာ အသိေပးလုိပါသည္ ။


FaceBook ဆုိေသာ မီဒီယာ တေန႕တၿခား ပုိမုိ နံမည္ၾကီးကာ အသုံးၿပဳသူ အေရအတြက္ ပုိမုိ မ်ားၿပာလာသည္မွာ အဘယ္႕ေၾကာင္႕နည္း ။
က်ေနာ္႕အၿမင္အရ ဆုိရပါလွ်င္  ေလာကၾကီးတြင္ အသက္ရွင္ေသာ လူသားတုိင္း စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ အဓိကထားတတ္ၾကသည္႕ သဘာ၀
တရားေၾကာင္႕ဟု ထင္ၿမင္မိပါသည္ ။ လူသားမ်ား၏ ပင္ကုိယ္ဗီဇအရ တရားမွ်တမႈကုိ ၿမတ္ႏူိးသည္ ၊ လြတ္လပ္မႈကုိ ခုံမင္သည္ ၊
 အၿပဳသေဘာေဆာင္သည္႕ အေတြးအေခၚ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သေဘာက်တတ္ၾကသည္ ၊ အသစ္အဆန္းဆုိ စူးစမ္းေလ႕လာခ်င္ၾကသည္ ။


 မိမိတုိ႕၏ ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ကုိ အၿခားသူမ်ားကုိ မွ်ေ၀လုိတတ္ၾကသည္ ၊ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္လွ်င္ ေ၀ဖန္ အၾကံၿပဳလုိၾကသည္ ။
ထုိကဲ႕သုိ႕ လူသားမ်ား၏ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ကုိ လွပစြာ ပုံေဖာ္ခြင္႕ ေပးထားၿခင္းေၾကာင္႕ Facebook သည္ ကမာၻ႕ေပၚတြင္ အေအာင္ၿမင္ဆုံးေသာမီဒီယာ ၿဖစ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ ယုံၾကည္ထားမိေလသည္ ။


 ထုိအရာမ်ားအားလုံး ကုိ Facebook ၏ Like Button ၊ Comment ၊ Share ၊ Notification တုိ႕က  ၀ုိင္း၀န္း ကူညီေထာက္ပံ႕
  ေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေလသည္ ။ ထုိသုိ႕ အခ်ိဳးညီမွ်စြာ ေပါင္းစပ္ေပါင္းမႈမ်ားေၾကာင္႕ Facebook သုံးစြဲသူတုိင္း ႏွစ္ၿခိဳက္
 ေက်နပ္ကာ Facebook ကုိ  စြဲလန္းေနၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္ တင္ၿပလုိသည္က ေဖ႕ဘြတ္ကုိ အသုံးခ်ကာ တုိင္းၿပည္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လူသားအားလုံးက
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏူိင္မည္႕ အေၾကာင္းေလးပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။ 

က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ပုိမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဖ႕ဘြတ္ကုိ အသုံးခ်ကာ စြမ္းေဆာင္ႏူိင္သည္ဟု က်ေနာ္က ေၿပာခဲ႕ပါလွ်င္ လူအမ်ားက
ၿငင္းဆန္ၾကေပလိမ္႕မည္ ။ မၿဖစ္ႏူိင္ပါဟု ေတြးေတာကာ ေစာဒက တတ္ၾကေပလိမ္႕မည္ ၊ အခ်ိဳ႕က ခါးခါးသီးသီး ကန္႕ကြက္ၾကေပလိမ္႕မည္ ။


တကယ္ပါ  Facebook ကုိ အသုံးခ်ကာ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးစားေပးႏူိင္တယ္ဆုိတဲ႕
က်ေနာ္႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေလးကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ ။


အလြန္နံမည္ၾကီးလွေသာ ေဖ႕ဘြတ္သည္ ယခင္က အေပ်ာ္တမ္း အသုံးခ်ခဲ႕သူမ်ားသာ ရွိခဲ႕ေသာ္လည္း ယေန႕ မ်က္ေမွာက္ကမာၻတြင္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဌင္းတုိ႕၏ အက်ိဳးစီးပြား ပုိမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ေဖ႕ဘြတ္ကုိ အသုံးခ်လာခဲ႕ၾကသလုိ ၊ ႏူိင္ငံေရး သမားမ်ား၏ မဲဆြယ္ရာဌာန ၊ အလွအပ ႏွင္႕ စားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိက ေၾကာ္ၿငာၿဖန္႕ၿဖဴးရာ ေနရာ ၊ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင္႕ နည္းပညာရွင္တုိ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ရာ ၊ ၿဖန္႕ၿဖဴးရာ ေနရာ အၿဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရွိေနသည္ ကုိ ၾကည္႕ၿခင္းအားၿဖင္႕ ေဖ႕ဘြတ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏူိင္မႈကုိခန္႕မွန္းႏူိင္ၾကပါလိမ္႕မည္ ။


Facebook ၏ ထူးၿခားခ်က္မွာ မိမိ သိရွိ သမွ် ၊ မိမိတုိ႕ ရႈၿမင္ ခံစားရသည္႕ အရာအားလုံးကုိ မိမိတုိ႕၏ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း သိရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏူိင္သလုိ မိမိတုိ႕ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ရႈၿမင္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႕ လြယ္ကူစြာ သိရွိႏူိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏူိင္ေလသည္။ထုိ႕အၿပင္ မည္သည္႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယခုလက္ရွိ အေနအထားတြင္ လူအမ်ားဆုံး စိတ္၀င္စားေနသည္႕ ဆုိသည္႕ အေၾကာင္းကုိလည္း Facebook က သုံးစြဲသူတုိင္းကုိ အသိေပးေလ႕ရွိပါသည္ ။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ပင္လွ်င္ ေဖ႕ဘြတ္ကုိ အသုံးခ်ကာတုိင္းၿပည္ကုိ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏူိင္ပါမည္ဟု က်ေနာ္က အၾကံၿပဳ တင္ၿပၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။


ဥပမာ မိမိက ဓါတ္ပုံတပုံ တင္လုိက္သည္႕ အခါ မိမိတုိ႕ မိတ္ေဆြမ်ား လြယ္ကူစြာ သိရွိေအာင္ ေဖ႕ဘြတ္က စြမ္းေဆာင္ေပးသလုိ ၊ ထုိမိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစံုတေယာက္က ႏွစ္ၿခိဳက္၍ Like ႏွိပ္သည္႕ အခါတြင္ ၿဖစ္ေစ ၊ ထုိဓါတ္ပုံႏွင္႕ ပက္သက္၍ သူခံစားရတာကုိ Comment ၿပန္ေရးသည္႕ အခါၿဖစ္ေစ ေဖ႕ဘြတ္က က်ေနာ္တုိ႕ကုိ ထပ္မံ အသိေပးၿပန္ေလသည္ ။ ထုိဓါတ္ပုံႏွင္႕ ပက္သက္သမွ် တုန္႕ၿပန္မႈမ်ား အားလုံးသည္ မိမိကုိသာ မကမိတ္ေဆြမ်ား ၊ ထုိမိတ္ေဆြမ်ား၏ မိတ္ေဆြမ်ားထိေအာင္ အသိေပးေလ႕ရွိၿခင္း ဆုိသည္႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႕ ေဖ႕ဘြတ္သည္ ယေန႕ မ်က္ေမွာက္ကမာၻတြင္ အလြန္ထင္ရွားလာၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။


ထုိေၾကာင္႕ က်ေနာ္တုိ႕ အေနၿဖင္႕ ၿမန္မာႏူိင္ငံ၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေအာင္ ရႈေထာင္႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွရုိက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ား ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းေသာ ၿမင္ကြင္းမ်ား ၊ သာယာလွပေသာ သဘာ၀ ရႈခင္းမ်ား ၊ အံ႕ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္သည္႕ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္ရာမ်ား ၊ ေကာင္းမြန္လတ္ဆတ္၍ အရသာ ရွိလွေသာ အစားအစာမ်ားအစရွိသည္တုိ႕ကုိ ၿမန္မာႏူိင္ငံသားမ်ားသာ မက ကမာၻတ၀န္းမွ လူအမ်ား အာရုံစူးစုိက္လာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ေပးႏူိင္ဖုိ႕ အတြက္ က်ေနာ္တုိ႕ Facebook တြင္ Fanpage တခု အသုံးၿပဳကာ  အကိ်ဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏူိင္ပါသည္ ။

ထုိ Fanpage တြင္ တင္ထားသည္႕ သတင္း ဓါတ္ပုံမ်ား ႏွင္႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ မိမိတုိ႕က Like ႏွိပ္ေပးၾကၿခင္း ၊
 အမ်ားပုိမုိ သိရွိေစရန္ Share လုပ္ေပးၿခင္း ၊ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည္႕ စိတ္ကူးမ်ား ႏွင္႕ ထုိ သတင္းဓါတ္ပုံ ႏွင္႕ သက္ဆုိင္သည္႕ ပိုမုိ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာေကာင္းသည္႕ကုိယ္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အၿပဳသေဘာဆန္စြာ တင္ၿပေပးႏူိင္မည္ဆုိပါက ၿမန္မာကုိ ကမာၻက အေကာင္းၿမင္သည္႕ ရႈေထာင္႕မ်ားမွ သိရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏူိင္မည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အၾကံၿပဳ တင္ၿပအပ္ပါသည္ ။


ထုိစိတ္ကူးကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိတ္ေဆြတုိ႕ အေနၿဖင္႕လည္း  Facebook ရဲ႕ Like,Share,Comment,  Button ေလးမ်ားကုိ အသုံးခ်ကာ  လူတစ္ေယာက္ ၊ အဖြဲ႕အစည္းတခု ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တခု ကုိ အားေပးရုံတင္ မကဘဲ  တုိင္းၿပည္တၿပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏူိင္လုိ႕က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ FanPage မွာ သင္သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္မိတာေလးမ်ား ရွိခဲ႕ရင္ Like ႏွိပ္ဖုိ႕ မေမ႕ပါေစနဲ႕လုိ႕  မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးကုိ  ေလးစားစြာ အသိေပးရင္း ,,,,,, ။


( မၾကာခင္မွာ Fanpage တည္ေဆာက္ၿပီး ၿမန္မာႏူိင္ငံရဲ႕ ထူးၿခားတဲ႕ အလွတရားမ်ားကုိ က်ေနာ္ အတတ္ႏူိင္ဆုံး စုစည္းတင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္႕ လုိ ႕မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ဂတိေပးသလုိ မိတ္ေဆြတုိ႕ အေနၿဖင္႕လည္း ပါ၀င္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလုိ႕ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။ )


ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဗမာ႕ေသြး
0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...