Wednesday, August 29, 2012

အေနာက္ဘက္တံတိုုင္းသိုု႕ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း (၁၄)


by ၿငိမ္းေအးအိမ္ on Wednesday, August 29, 2012 at 10:23am ·

1-11-83 ေန႕စြဲျဖင့္ တင္ျပသူ-ၾကည္း (၉၇၉၁) ဗိုလ္မွဴးလွၿမိဳင္၊ အမွတ္(၉၂)ေျခလွ်င္တပ္ရင္း၏“ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနအခ်ဳိ႕” အမည္ရွိ တင္ျပခ်က္၊ အပိုဒ္ (၉)(၁၀) တို႔တြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္မ်ားသည္လည္း 1983ခုႏွစ္၀န္းက်င္၏ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ေဒသ၏ ပကတိအေနအထားမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။       ( http://minus.com/lqjqQCiM2pKlp)
မူရင္းေဖၚျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။


မူဆလင္ဘာသာ၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေန။
၉။ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ၀င္လာမစဲ ၀င္ေရာက္လာလွ်က္ရွိေနၾကေသာ မြတ္ဆလင္တို႕၏ ပင္ရင္းႏိုင္ငံမွာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ ပထ၀ီအေနအထားအရ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ လြယ္ကူရုံမွ်သာမကေသးဘဲ၊ ၀င္လာ ၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ လုံျခဳံေရးမွအစ၊ စား၀တ္ ေနေရးအထိ စိတ္ပူပင္စရာမလိုပါ။ ယင္းတို႕ အတြက္ မေတာင့္မတ၊ မေၾကာင့္မက်ရဘဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေန တစ္ရပ္မွာ ယင္းတို႕၀င္ေရာက္ လာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ယင္းတို႕၏ဇာတ္တူသားမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ၊ အမာခံနယ္ေျမ အတြင္းသို႕ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္၊ လုံျခဳံစြာေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသည့္ ျပႆနာမွ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕အစိုးရတြင္ လူထုစား၀တ္ေနေရး ျပႆနာ ႀကီးထြားေနစဥ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းပညာတတ္ မြတ္ဆလင္ မ်ား၏ သာသနာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးထူေထာင္ရန္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈၽားအရ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို တနည္းတစ္ဖုံအားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေပၚလာ ပါသည္။

၁၁။        ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အူရဒူဘာသာ၊ ဘဂၤါလီ ဘာသာမ်ားျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆို တီးမႈတ္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္၊ ေရးသားမႈ၊ သီဆိုမႈမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ေဖၚေဆာင္ခ်က္အက်ဥ္းကို မိတ္ဆက္ေပးရေသာ္ - ““ သင္တို႕ေနထိုင္ရာေဒသ သည္ သင္တို႕အားလုံး၏ မိဘ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား အဆမတန္အင္အား ႀကီးမား တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ခ်ဳိ႕တဲ့လွ်က္ရွိပါသည္။ သင္တို႕ႏွင့္ နီးကပ္လွ်က္ရွိေသာ တစ္ဘက္ကမ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆန္ေရစပါး၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား စားမကုန္ႏိုင္ေအာင္ စုပုံလွ်က္ရွိ ပါသည္။ စားေသာက္စရာ ေပါမ်ားရုံမွ်သာ မကေသးဘဲ သြားလာေနထိုင္ေရးအတြက္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ စရာလုံး၀မရွိပါ။ လမ္းေဘးေရဘုံဘိုင္ႏွင့္ ေရတြင္းေရကန္မ်ားတြင္လည္း ေခ်ာေမာလွပသည့္ လွပ်ဳိျဖဴ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လုံခ်ည္ရင္လ်ားႏွင့္ ေရခပ္လွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္တို႕စား၀တ္ေန ေရး ေအးၿငိမ္းသာယာေစဖို႕ သြားႏိုင္ၾကသည္။ သင္တို႕၏ဘ၀ တိုးတက္ႀကီးပြားေရး တစ္ခုတည္း သာမက အလြန္လွပေခ်ာေမာၿပီး ခ်စ္စဖြယ္အမ်ဳိးသမီးအေခ်ာအလွမ်ား ကိုလည္း အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ အစၥလာမ္ဘာသာျပန္႕ပြားေစရန္ သာသနာ့အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေလာ့။””
(ပထ၀ီအေနအထားအေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈအေျခအေနအရ “ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ”သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ား(migration) ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အတားအဆီးမဲ့ ကေလး ေမြးဖြားႏႈန္းမ်ားေသာ လူမ်ဳိးစုတစ္စုသည္ ေနထိုင္စားေသာက္ရပ္တည္ေရးအတြက္သာမက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေသြးထိုး လႈံ႕တစ္ခု ေအာက္တြင္ အေျမာက္အမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္လာျခင္းက ႏိုင္ငံအတြက္ မေသးလွေသာ အနာဂတ္ အႏၱရာယ္တစ္ခု ျဖစ္၏။
အမွန္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕၏ တရားမ၀င္ခိုး၀င္ေသာျပႆနာ (လူကုန္ကူးမႈျပဳလုပ္ေနျခင္းအပါ) သည္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ႀသစေတးလ်၊ အိႏိၵယ၊ ေဆာ္ဒီ၊ ပါကစၥတန္၊ ယူေအအီး စေသာႏိုင္ငံမ်ားတိုင္ ပ်႕ံႏွံ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။ နယ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ထိုဒဏ္ကို အခံရဆုံးျဖစ္ေနသည္။)

မန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ မြတ္ဆလင္မ်ား လက္ရွိ၀င္ေရာက္လာသည့္အေျခအေန
၂၀။        ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရပတ္လည္၀ိုင္းရံလွ်က္ လည္းေကာင္း၊ အနည္းဆုံး ေရေၾကာင္းလမ္းပြင့္လွ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ျဖင္း ထိစပ္လွ်က္ရွိေသာ ေနရာေဒသတို႕ အားမဆိုထား၊ နယ္ဆက္စပ္မႈရွိေသာ အတြင္းပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား သို႕ပင္ ၀င္လာမစဲရွိေနၾကသည္။ ၀င္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူသည့္ အေလွ်ာက္ ၀င္ပုံ၀င္နည္းမွာလည္း
ေအးေအးမွန္မွန္ တစ္စိမ့္စိမ့္၀င္ေနျခင္းႏွင့္၊ 
အစုလိုက္အဖြဲ႕လိုက္ အျခိမ္းအခ်က္ျပဳလုပ္၍ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေသာ စနစ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဖၚျပပါ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္တို႕တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ နည္းလမ္းခြဲအခ်ဳိ႕မွာ၊ မြတ္ဆလင္ဘဂၤါလီ မ်ား အေျချပဳေရာက္ရွိထားၿပီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားသို႕၊ ခ်ိန္းဆိုစီစဥ္ထားၾကသည့္အတိုင္း၊ ေလာင္း၊ ေလွ၊ သမၺာန္၊ႀကီးမ်ားျဖင့္ အစုလိုက္၊ အအုပ္လိုက္ ညဘက္တြင္ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး၊ လက္ခံ ႀကိဳဆိုသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႕ တဟုန္တည္း ၀င္ေရာက္သြား ၾကျခင္း၊ လက္ခံသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္း ေက်းရြာတြင္ ဖားခုန္စနစ္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႕အျပားသို႕ ျဖန္႕ခြဲထြက္ခြာသြားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ၊  ဘဂၤါလီ ေနအိမ္အလြတ္မ်ား ေနရာတြင္  တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးသို႕ ၀င္ေရာက္သြားၾကေသာ အီစြပ္၏အိမ္တြင္ ေနာက္ထပ္ အီစြပ္အသစ္အား အစားထိုး၍လည္းေကာင္း၊ မိုဟာမက္၏ အိမ္တြင္ ေနာက္ထပ္ မိုဟာမက္အသစ္အား အစားထိုး၍လည္းေကာင္း၊ အိမ္ႏွင့္ လူဦးေရအေျပာင္းအလဲမရွိေစရဘဲ အစားထိုးျဖည့္တင္းေနရာခ်ထား ေပးျခင္းျဖစ္၍ တစ္စုံတရာ အခက္အခဲအေႏွာက္အယွက္ မေတြ႕ၾကဳံရပါ။

ဤနည္းလမ္းအရ၊ အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္၊ မြတ္ဆလင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း၊ အိမ္ေျခႏွင့္ လူဦးေရတိုးလာသည္ဟု မျမင္မေတြ႕ေစရဘဲ၊ မိမိႏိုင္ငံေနရာအႏွံ႕အျပားသို႕ မရပ္မနားအခြင့္အလမ္း သာသာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ မြတ္ဆလင္တို႕၏ လွည့္ကြက္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ အစိုးရႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးဂိုဏ္းဆရာမ်ား အရသာေတြ႕ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ပုံ တစ္နည္းမွာ မြတ္ဆလင္သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႕ သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာမ်ား မ်ားျပားပါသည္။ ဘဂၤါလီသက္ႀကီးပိုင္းမ်ားထက္ လူငယ္ပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္၊ “အစၥလာမ္ကမၻာ” တည္ေဆာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အၾကပ္အတည္း မ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးသားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလားအလာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္၍ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္သက္ႀကီးပိုင္းတို႕အေနျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဟန္ပန္ ဓေလ့ထုံးစံ တတ္သိနားလည္းမႈ၊ တိုင္းရင္းသားတို႕ႏွင့္ ေရာေႏွာထိေတြ႕ရန္ မလြယ္ကူမႈ၊  စသည္တို႕ကို အဆင္ေျပေစရန္ ႏွစ္ကာလအားျဖင့္ မ်ားစြာလိုအပ္ၿပီး၊ အခက္အခဲေပါင္းစုံ ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္အျပင္၊ ၀င္ေရာက္လာစဥ္ ေလာေလာလတ္လတ္တြင္လည္း စား၀တ္ေနေရး အခက္ အခဲေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႕ျဖစ္၍ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အတြင္းရွိကေလးမ်ားကို (၅)ေယာက္မွ (၁၀)ေယာက္၊ (၁၀)ေယာက္မွ (၃၀) ေယာက္အထိ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႕ တင္ပို႕လာၾကသည္။  ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ မြတ္ဆလင္ အမ်ဳိးသားမ်ားက ထိုကေလးမ်ားကို မိမိတို႕ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ခံ၍ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႕ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီးေနာက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံမွတစ္ဆင့္ အျခား တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႕ေစလႊတ္ၾကသည္။

ထိုကေလးငယ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ရွိ ဗလီမ်ား၊ စီးပြားေရးအဆင္ေျပေသာ မြတ္ဆလင္ေက်းေရ တက္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ထမင္းဆိုင္၊ ကုန္စုံဆိုင္မ်ားသို႕ပါမက်န္ ျဖန္႕ခြဲ ပို႕ေဆာင္၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကပါသည္။
ဤမြတ္ဆလင္ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၂ႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံ ဟန္ပန္အေနအထားတို႕သာမက၊ စီးပြားေရးမ်က္စိပါ ပြင့္လင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ထား ၿပီးသား ျဖစ္သြားၾကပါသည္။
အရြယ္ေရာက္လာၾကသည့္ ယင္းမြတ္ဆလင္လူငယ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိး သမီး တစ္ဦးဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ပါက၊ ယင္းအိမ္ေထာင္အား စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ အစၥလာမ္သာသနာျပဳႏိုင္ သည့္အတြက္ ၊ သီးျခားဆုခ်ီးျမွင့္ေငြမ်ားကို “အူလ္မာ” အဖြဲ႕ႀကီးလက္ေအာက္ရွိ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အား တာ၀န္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္တို႕သည္ ၎တို႕၏ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ေဒသမ်ားတြင္ ေဖၚျပပါ “အူလ္မာ”အဖြဲ႕ႀကီး ကိုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ယင္းအဖြဲ႕ႀကီး၏ လက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားမွာ၊ ဗလီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ဘာသာ သာသနာ ျပန္႕ပြားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕တို႕ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ မြတ္ဆလင္ထုတစ္ခုလုံး၏ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတို႕အတြက္၊ အျခားေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္အသင္းမ်ားကိုလည္း အထူးလွ်ိ႕၀ွက္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

အထက္ေဖၚျပပါ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ခန္႕က တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္စာတမ္းထဲတြင္ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲေနသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ပိုင္နယ္ျခင္းထိစပ္ေနျခင္း၊ ယင္းနယ္စပ္မ်ဥ္းမွတစ္ဆင့္ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူသူမ်ား က စိမ့္၀င္စိုးမိုးရန္ (သို႕မဟုတ္) ၎တို႕အေျခခ်ေနထိုင္ရွင္သန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအႏၱရာယ္က်ေရာက္ ေနမႈကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိုအခ်က္မ်ားကို သိျမင္ေသာ္လည္း ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့၊ မဟန္႕တား မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...