Saturday, August 25, 2012

ေရွ႕ေနဦးပါစီျပည္ဟိန္း(ခ)ဦးမ်ိဳးမင္းထြနး္ ေရွ႕ေနလုိင္စင္ အသိမ္းခံရ


by Naung Taw Lay on Friday, August 24, 2012 at 11:57pm ·


ယေန႔ (၂၄.၈.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘဲ ေရွ႕ေနဦးပါစီျပည္ဟိန္း၏ ေရွ႕ေနလုိင္စင္အား သိမ္းဆည္းလုိက္ေၾကာင္း စာေပးပို႔လာသည္ဟု ဦးပါစီျပည္ဟိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ ဦးပါစီျပည္ဟိန္း၏ အထက္တန္းေရွ႕ေနလုိင္စင္အမွတ္ ၃၁၁၂၉ လုိင္စင္မူရင္းကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ေပးပို႔လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေရွ႕ေနလုိင္စင္ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ေပးပို႔စာတြင္ ေရွ႕ေနဦးပါစီျပည္ဟိန္းအား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၆ အရ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၃)လ က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရဖူးသူ ျဖစ္ျခင္း၊ ယခုအခါတြင္ မဂၤလာဒံု ၿမိိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရျခင္းတို႔မွာ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္လုပ္ငနး္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ တရား ရံုး၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီအရင္ခံစာအရ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ထုိသုိ႔စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရ
ားသူႀကီးမ်ား၏ ၆/၂၀၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းသုိ႔တင္ျပခဲ့ရာ အစည္းအေ၀းက ေရွ႕ေနလုိက္သူမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃(စ) အရ အထက္တန္းေရွ႕ေနအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
အဆိုပါကိစၥအတြက္ ကာယကံရွင္ျဖစ္သူ ဦးပါစီျပည္ဟိန္းမွ `ဒီလုိစာမ်ိဳးၾကေတာ့ တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္ထုတ္တယ္။ ဒီေန႔ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ဆီေရာက္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၾကတာက မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးရီထြန္းနဲ႔ သဃၤန္းကၽြန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အမွတ္(၃)လမ္း မေဘးမွာ ဆိုင္ေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပိုင္ရွင္ရွိတဲ့ေနရာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စား ေျပာေပးတာကေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကို ပုဒ္မ(၁၈၆) တာ၀န္၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္(၃)လက်ခံခဲ့ရတာပါ။ တရားရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အမႈေတြကေတာ့ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ျပစ္မႈႀကီးအမႈအမွတ္ (၄၄၃/၂၀၁၂) (၄၄၂/
၂၀၁၂) ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၄ ၊ ၃၂၃ ၊ ၅၀၆ အမႈေတြျဖစ္တယ္။ ဒီအမႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ျခံေျမျဖစ္သည့္ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္ သဃၤန္းကၽြန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ေျမတိုင္းအမွတ္(၅၃၄ A) ေျမကြက္အမွတ္ (၁၉) ေျမကြက္ အက်ယ္ ၂.၇၈ ဧက ကၽြန္ေတာ္က အပိုင္ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသူထံမွ ၀ယ္ယူၿပီး ၿခံစည္းရိုးခတ္၍ တဲအိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ ၎တို႔ပိုင္ ေျမျဖစ္သည္ ဆုိကာ ျခံစည္းရိုးမ်ားဖ်က္ျခင္း တဲအိမ္မ်ားဖ်က္စီးျခင္း ၊ ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မွ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၀န္ထမ္း (၁၀)ဦးကို တရားစြဲဆိုထားၿပီး (၄)ဦးအား တရားခံေျပးမႈဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစ္မႈပုဒ္မ (၃၈၀ ပ/၆၈၂/၂၀၁၁) အမႈအားဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ သစ္မ်ားမရွိဟုဆို၍ မဂၤလာဒံုရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ညီညီေအာင္မွ တရားလုိျပဳလုပ္ၿပီး မမွန္တိုင္ၾကားမႈ ပစ္မႈပုဒ္မ ၁၈၂ ျဖင့္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား စြဲဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ လုိင္စင္သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားသည္မွာ မိမိလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေသာ အမႈသည္မ်ားေပၚတြင္ တာ၀န္မေက်၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ေငြေၾကးမ်ား မေတာ္ မတရားယူ၍ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ျပဳေသာကိစၥမ်ိ
ဳးေပၚေပါက္မွသာ ေရွ႕ေနက်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္ မညီဟု သံုးသပ္၍ လုိင္စင္သိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထားပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ မည္သည့္အမႈသည္ကိုမွ အႏိုင္က်င့္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္က ေထာင္က်ၿပီးမွ ေရွ႕ေနျဖစ္လာတာပါ။´´ ဟုေျပာဆိုပါတယ္။
ေရွ႕ေနဦးပါစီျပည္ဟိန္းမွာ ဦးေနမ်ိဳးေ၀အား ေဇကမၻာမွ စြဲဆိုသည့္ အမႈတြင္ အခမဲ့လုိက္ပါေဆာင္ ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ဦးပါစီျပည္ဟိန္းသည္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေရွ႕ေနမျဖစ္မီက အဂၤလိပ္စာနည္းျပ က်ဴရွင္ဆရာအျဖစ္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလုိင္စင္အသိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံသုိ႔ အသနားခံစာတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ေရွ႕ေန ဦးပါစီျပည္ဟိန္းအား ဆက္သြယ္ရန္ ၀၉၄၃၁၆၃၄၇၅

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...