Wednesday, August 15, 2012

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳသည္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္အျပစ္ေပးျပီး တားဆီးရန္ သမၼတေျပာ


by General Knowledge on Wednesday, August 15, 2012 at 3:30am ·

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳသည္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းမ်ားျဖင့္ တားဆီးသြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား၊ လက္ေတြ႔က်ေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္ရန္ ျပည္သူမ်ားလိုလား

Wednesday, 15 August 2012 12:41
  
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝက္ဘ္ဆိုဒ္)


လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစသည့္ အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းမ်ားျဖင့္ တားဆီးသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဂတိလိုက္စားမွဳသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္၌ ေနရာတိုင္းလိုလို ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမွဳသည္ ေပးသူေရာ ယူသူပါ အက်င့္ပ်က္သည့္ သိကၡာမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းမ်ားျဖင့္ တားဆီးသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဂတိတရား လိုက္စားမွဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚစြန္းထင္းေနေသာ အမည္းစက္ကိုလည္း မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ေခ်ဖ်က္ သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခက မည္သို႔ပင္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္သမွ်အားလံုးသည္ အထက္အႀကီးအကဲ၌သာ တာ၀န္ရွိသည္ဟုခံယူၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဒုတိယသမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသ ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည့္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂတိတရားလိုက္စားမွဳမွာ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲတြင္ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္၍ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳယႏၲရား တစ္ခုလံုးကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာရပ္တစ္ခု အျဖစ္လည္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွဳ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွာ ဆိုမာလီယာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တတိယေျမာက္ အဆိုး၀ါးဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တြက္ခ်က္မွဳမ်ားအရ သတ္မွတ္ခံထားရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ အဂတိလိုက္စားမွဳႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ ေပါမ်ားေလ့ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဂတိ လိုက္စားမွဳ ေလ်ာ့နည္းတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါေမာကၡေဒၚရီရီျမင့္ (ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး-ၿငိမ္း၊ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္) ကလည္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ အဂတိ လုိက္စားမွဳေတြ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမွဳေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုိ႔ မေျပာႏုိင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳအရ ဂါရ၀ျပဳတာ၊ ကန္ေတာ့တာစတာေတြကလည္း ရွိေနတယ္။ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားေတြ၊ ဆရာတပည့္ ဆက္ဆံေရးေတြ၊ အစ္ကုိႀကီး ညီေလး ဆက္ဆံေရးေတြမ်ားရင္ အဂတိလုိက္စားမွဳကုိ ထိန္းသိမ္းရ ခက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ေျခအဆင့္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳက ၀င္ေငြ မေလာက္ငမွဳေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ေပမယ့္ အထက္အဆင့္မွာျဖစ္တဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူက အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီအဂတိ လုိက္စားမႈကုိ ေျဖရွင္းမယ္ဆုိရင္ အေျပာ မဟုတ္ဘဲ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သူေတြကုိ အားေပးရမယ္၊ ကာကြယ္ေပးရမယ္၊ သိကၡာသမာဓိ ရွိသူေတြကုိ ေနရာေပးသင့္တယ္။ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သူေတြကုိ လက္ေတြ႕တိတိက်က် အေရးယူသလို အဲဒီလုိ အဂတိလုိက္စားမွဳ ျပဳႏုိင္တဲ့ ဥပေဒ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ စတာေတြကုိပါ အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္တယ္” ဟု တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အဂတိတရား ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ရာ၌ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက “ကြၽန္မအေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာက အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစ ႏုိင္တယ္ဆိုတာအျပင္ ေနာက္ထပ္တစ္ခုက တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္တစ္ခုလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲက တစ္ခုလို႔လည္း ျမင္မိပါတယ္။ ကိုယ့္အက်ဳိးကို အမ်ားအက်ဳိးထက္ ေရွ႕တန္းတင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြ ရွိေနေသးသမွ်ေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈဆိုတာကို ေျဖရွင္းဖို႔ကေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိေနဦးမွာပါ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈနဲ႔နာမည္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြ စသျဖင့္ကို အေရးယူတာမ်ဳိး၊ ဖယ္ရွားေပးတာမ်ဳိးစတဲ့ စံျပလုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ ျပႏုိင္မွသာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ႏုိင္မွာပါ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေျခအေနအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း စိုးရိမ္လ်က္ရွိၿပီး အဂတိတရား လိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္လည္း အမ်ားျပည္သူက လိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ဥပေဒအခုမွ ျပ႒ာန္းမွာပါ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ဖို႔က အရင္တုန္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ဥပေဒရွိခဲ့တယ္။ ဥပမာ- စစစ ဖြဲ႕ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီအတြက္ပါပဲ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီmechanism ႀကီးက ရပ္ေနတယ္။ ရပ္ေနတာ ၾကာေတာ့ ဘယ္ကဘယ္လို စရမွန္းမသိဘူး။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

ဒီလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ဘယ္လို action ယူမလဲလို႔ ဥပေဒ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မွဳအတြက္ ဥပေဒရဲ့ အားသာခ်က္ရွိလာၿပီ။ ဘာမွ မယူဘဲ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္ ဆြဲထားရင္ေတာင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ညႇိစြန္းေနတယ္။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးရင္ေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူတာေတြ ပီျပင္လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ၎၏ အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မရွိေတာ့၍ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါက အေရးယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးရန္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က “အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ Good Government (ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ Good Government (သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ) ျဖစ္ေပၚလာရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခံရသူမ်ားသည္ တို႔၏ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အဆို ကို ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းအဆိုမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး အတည္ျပဳရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၆၈ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၇၁ မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ ၁၅ မဲျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ကာ အဆိုမွာ အတည္မျဖစ္ခဲ့ေပ။
လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ ပညာရွင္ မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွဳကို စနစ္တက်၊ လက္ေတြ႕က်က် ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းမွဳမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔ကလည္း ဘယ္အဆင့္က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကို အေရးယူမွာလဲ၊ ေအာက္ေျခက မင္းေစ၊ ဂိတ္တံခါး ဖြင့္ေပးတဲ့ သူေတြ၊ ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းတဲ့ စာေရးေတြ၊ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းေတြကို လုပ္မွာလား။ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လူေတြ ကိုယ္တိုင္က လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ဆိုတာကို ရွင္းေစခ်င္တယ္ေလ။ ဆႏၵါ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟဆိုတာ။ အဂတိတရား ေလးပါး။ ဆႏၵပါလို႔ လုပ္ေပးလိုက္တာ ရွိတယ္။ မလုပ္ေပးသင့္တာကုိ လုပ္ေပးတာလည္း အဂတိ လုိက္စားတာပဲ။ လုပ္ေပးသင့္တာကို မလုပ္ေပးတာလည္း အဂတိ လိုက္စားတာပဲ။ အခုဆို တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ အသံေတြ ၾကားေနရတာပဲ။ အက်င့္ေတြလည္း မေျပာင္းႏိုင္ ၾကေသးဘူးေပါ့။ အခု ၀န္ႀကီးေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ စာရင္းကို တင္ျပပါဆိုၿပီး တင္တယ္၊ အဲဒါကို ျဖဳတ္ခ်တယ္။ အဲဒါဟာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္တယ္။ အလုပ္လုပ္ရာမွာ လူေကာင္းလူဆိုး ေရာေနတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း မဆိုေပါ့။ အတုအေယာင္ ရွိတယ္။ အဖြဲ႕တိုင္းမွာ ရွိတယ္။ သမၼတႀကီးကိုေတာ့ ဆန္ရင္း နာနာဖြပ္ပါလို႔ပဲ အၾကံျပဳခ်င္တယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနေသာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ျပသနာမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႔မွာ Under Table စားပြဲေအာက္က လာဘ္ထိုးမွဳမ်ားကို အတိအက် စာရင္းဇယားျဖင့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သက္ေသျပရန္ ခက္ခဲမွဳမ်ား ရွိေနသည့္အေပၚ အခြင့္အေကာင္းယူေနၾကဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူ ကိုညီညီေဇာ္ ကလည္း ေျပာျပသည္။

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွဳမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမွဳမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးတရပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ၾကသည္။ အကယ္၍ အဂတိ လိုက္စားမွဳကို ထိေရာက္စြာ မကိုင္တြယ္ ႏိုင္ပါကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္တစ္ခုလံုးပါ ျပိဳလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

လူအမ်ားၾကားတြင္ ပုဒ္မေလး ေပးမွလုပ္ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ခ်က္ျခင္း ပေပ်ာက္ရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း ထိပ္ဆံုးအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေပၚ ျမင္သာ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုလားလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ဆိုပါက ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ တိုးတက္ လာလိမ့္မည္ဟု လက္ခံထားၾကပါသည္။ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ လာဘ္ယူ၍ရသည့္ အေျခအေန မ်ဳိးတြင္ မရွိသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာခိုင္းရန္မွာ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း မည္သည့္ဌာန၊ မည္သည့္အဆင့္က ဘာလုပ္လို႔ ရသည္ ဆိုျခင္းကို ဆင္ျခင္တံု တရားျဖင့္သာ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းသြားေရး ကိစၥပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ေခတ္အေျခအေနအရ ျဖစ္သင့္သည္ကို ျဖည့္ေတြးနားလည္ ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း သိန္းေပါင္း ေသာင္းခ်ီ ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီဆိုလွ်င္မူ နားလည္ေပးႏိုင္စရာ မဟုတ္ေၾကာင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ လက္ရွိရာထူး တရား၀င္ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ မည္သို႔မည္ပံု စစ္ေဆးျခင္းသာ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိသားစု(သို႔)သားသမီးမ်ားက စီးပြားေရး လုပ္၍ပါ ဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ထားသလဲ စစ္လိုက္လွ်င္ ရွင္းပါေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အစိုးရ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႕ က်သည္မ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေစ လိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္သည့္ ဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဓိကထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ကို စိစစ္သင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ဆိုလ်င္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္အထိ ပိုင္ဆိုင္မႈ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အဓိကတာ၀န္ရွိသူ မ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘ၀ကို စာနာရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ အေျခခံ သန္႔ရွင္းေရ၀န္ထမ္း တစ္ဦး၏ လစာ ၇၀၀၀၀ ၀န္းက်င္၊ ကြၽမ္းက်င္ပန္းရံဆရာ တစ္ေယာက္၏ တစ္လ၀င္ေငြ ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိ ေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမွ ၫႊန္ခ်ဳပ္(DG)တစ္ဦး၏ လစာသည္ လက္ရွိ ေခတ္ကာလ အေနအထားအရ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ မည္သို႔မွ် ေလာက္ငွႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အမွန္တစ္ကယ္တြင္ တစ္လ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ခန္႔ ရသင့္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကို နားလည္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သည္ ထက္ပိုမိုေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ-၀န္ႀကီးတစ္ဦး၏ သားသမီး (သို႔) မိသားစု၀င္တစ္ဦးက သိန္းေသာင္းခ်ီတန္ေသာ ေျမကြက္ ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုပါက ယခင္ေလ်ာ့ေပါ့ထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထား ျဖစ္သည့္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါက အမွန္တကယ္ ေပးေဆာင္သင့္သည့္ လက္ရွိအခြန္ႏႈန္း ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း ေပးေဆာင္ေစျခင္း မ်ဳိးကဲ့သို႔မွ်တမႈကို စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အဂတိတရား လိုက္စားမႈ ကိစၥကို လက္ေတြ႕ထိေရာက္သည့္ နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ၀န္ထမ္းအားလံုး ဆိုသည္ထက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္းက Hot News ဂ်ာနယ္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကို ဘယ္သူက ေပးတယ္၊ ဘယ္သူက ယူတယ္ဆိုတာမ်ိဳး တိတိက်က် တိုင္ပါဟု စိန္ေခၚျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုထားသည့္ အြန္လိုင္းသတင္း တစ္ပုဒ္တြင္ ေအာက္မွ ေပးထားေသာ Comment တစ္ခုမွာ သေဘာ က်စရာေကာင္းၿပီး ယင္းFacebook Comment ပိုင္ရွင္က ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ ရသည့္လစာမွာ ငါးသိန္း၊ ၎တို႔ တစ္ကယ္ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ပမာဏက ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းစုမွ ရႏိုင္ေလာက္သည့္ ပမာဏ ျဖစ္ေနသည္ဟု ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၎အေနျဖင့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မလုပ္ဖို႔ကိုဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ၿပီး အရင္က လုပ္ခဲ့တာကို မေျပာဘဲ အကယ္၍ အရင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမွာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာပူစရာ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ အသိစိတ္ႏွင့္ကိုယ္ ရာထူးမွႏွဳတ္ထြက္ရန္ႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါက ယခုတာ၀န္ ဆက္ယူေနသည့္အေပၚ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားတယ္ဆိုရင္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ေၾကညာျခင္း၊ လိမ္လည္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ယူဆလွ်င္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ အေျဖပင္ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...