Friday, March 16, 2012

႐ွင္ႀကီးက်ားထက္ဆိုး

by Kyaw Thu on Thursday, March 15, 2012 at 7:29pm ·

ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္သူသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းတြင္ လက္ဦးဆရာ ဒါ႐ိုက္တာဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္႐ိုက္ကူးေသာ “ခ်စ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္” ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာကထဲသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သူျဖစ္သည္။


          ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒါ႐ိုက္တာဇင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္႐ိုက္ကူးေသာ “တျပည္သူမေ႐ႊထား” ႐ုပ္႐ွင္ ဇာတ္ကားႏွင့္ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုကို ႐႐ွိခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ “အေမ့ႏို႔ဖိုး” ဇာတ္ကားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးဒါ႐ိုက္တာထူးခၽြန္ဆုကို ရ႐ွိခဲ့ကာယင္းဇာတ္ကားႏွင့္ အကယ္ဒမီေပါင္း (၇) ဆုကိုလည္းထိုက္ထိုက္တန္တန္ရ႐ွိေအာင္ ႐ိုက္ကူးဖန္တီးခဲ့ေသာသူတစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္သည္။

          ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး) မတိုင္ခင္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျပဳ ဇာတ္ကားမ်ား၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ဂုဏ္ျပဳပေဒသာကပြဲမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဇာတ္လမ္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးရံပံုေငြ႐ွာေဖြေရးေဘာလံုးပြဲမ်ား၊ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ားကို ႐ိုက္ကူးေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး)မွစ၍ ကၽြန္ေတာ့္အား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ အႏုပညာလုပ္ခြင့္မ်ားကိုပိတ္ပင္ထားသည္မွာယေန႔တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကႏွင့္ ေဝးကြာသြားသည္ေတာ့မဟုတ္။ အႏုပညာသမားမ်ား၏ သတင္းမ်ား၊ အႏုပညာေလာကအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကိုအတြင္းက်က်သိ႐ွိေနသူျဖစ္သည္။ အႏုပညာေလာကတြင္ က်င္လည္ခဲ့စဥ္ကအႏုပညာေမာင္ႏွမမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမွ် မေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႐ုပ္႐ွင္ဖခင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာဘဘဦးသုခမ်ိဳးေစ့ခ်ေပးေသာနာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ တစ္ဖတ္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္၍ အမ်ားျပည္သူတို႔အားတတတ္တအားကူညီေဖးမကာကုသိုလ္ျဖစ္ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အႏုပညာသမားအခ်ိဳ႕သည္ ကၽြန္ေတာ့္ႏွင့္ လက္တြဲ႐ိုက္ကူးျခင္းကိုမျပဳလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ကၽြန္ေတာ္လုပ္ကိုင္ ေပးဆပ္ေနေသာလုပ္ငန္းသည္ လာဘ္ပိတ္ျခင္း၊ နာမ္ႏွိမ္ခံရျခင္းစသည့္ အယူဝါဒအစြဲမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဒိ႒ိအယူဝါဒမ်ားအားတိုက္ဖ်က္ကာမိမိ၏ ခံယူခ်က္၊ ဘဘဦးသုခ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံကာအမ်ားျပည္ သူတို႔အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့သည္မွာယေန႔တိုင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

          ဘဘဦးသုခကြယ္လြန္သြားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေပးဆပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားနာေရးကူညီမႈတင္မက၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ စသည့္လူသားတို႔၏ မျဖစ္မေနႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕၍ ကူညီေဖးမေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ နာေရးကိစၥ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုကိုကူညီေဖးမေပးဆပ္ခဲ့သလို ႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာသည္မ်ားကိုလည္းမ်ားစြာကူညီေဖးမေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။

          ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာကသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ ရာတြင္ အာဏာ႐ွင္စနစ္အားတိုက္ဖ်က္လိုျခင္း၊ အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အား ျမႇင့္တင္လို ျခင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကသားမ်ားမိသားစုသဖြယ္ စည္းစည္းလံုးလံုးညီညီၫႊတ္ၫႊတ္ျဖစ္ေစလိုျခင္းစသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးအားအသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္သိ႐ွိခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေက်းဇူးမကင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းအား အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္မားစြာျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကိုအမွန္တကယ္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႔လိုခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္ခြင့္မရ႐ွိေသးေသာ္လည္းတဖက္တလမ္းမွ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းအားတိုးတက္ေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ မိမိတြင္႐ွိေသာလူမႈေရးစိတ္ဓါတ္၊ အႏုပညာစိတ္ဓါတ္၊ ခိုင္ၿမဲေသာသီလတုိ႔ျဖင့္ ျပန္လည္၍ေက်းဇူးဆပ္လိုပါသျဖင့္ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္အလႊာမွ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခ်ယ္ခံရန္အတြက္ စဥ္းစားမိေတာ့သည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးေသာအႏုပညာလက္တြဲေဖာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္႐ွင္တည္းျဖတ္ ပညာ႐ွင္တစ္ဦးအားမိမိ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္းကာကြန္ျပဴတာစာ႐ိုက္၍ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ အစည္းအ႐ံုးသို႔ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္အလႊာတြင္ ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္မႈေလွ်ာက္လႊာအားတေလးတစားျဖင့္ သြားေရာက္ယူငင္ခိုင္းခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘးစသည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေန၍ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ ေလွ်ာက္လႊာအားမယူျဖစ္ ခဲ့ပါ။ ယင္းေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီခန္႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြ တည္းျဖတ္ပညာ႐ွင္ထံမွ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ “ကိုယ္တိုင္လာမယူ၍ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း” ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကေျပာၾကားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

          ဤတြင္ ကၽြန္ေတာ္မွ ျပန္လည္၍ ေမးခြန္းမ်ားျပန္လည္ ေမးျမန္းခ်င္ေတာ့သည္။

-         ကၽြန္ေတာ့္ကဲ့သို႔ အကယ္ဒမီ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ အကယ္ဒမီဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအားကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်လာယူမွေပးမည္ဟုေျပာခဲ့ေသာ္လည္းဇာတ္ပို႔/ရံအလႊာမွ လူ႐ႊင္ေတာ္တစ္ဦးအားတယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္းခံျခင္းကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ေပးခဲ့သနည္း .. ?

-         ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာဇာတ္ၫႊန္းအလႊာမွ ဇာတ္ၫႊန္းဆရာတစ္ဦးအားလည္းအဘယ့္ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာေပးခဲ့သနည္း .. ?
ထို႔အျပင္ ယင္းစစ္မွန္ေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲအားအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနေသာအႏုပညာသမားမ်ားထဲတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး)အၿပီး ကၽြန္ေတာ္အဖမ္းခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာအခ်ိန္တြင္ အႏုပညာ႐ွင္တစ္ဦး၏ စ်ာပနအခမ္းအနား၌ “ေမာင္ေမာင္ … မင္းကအခ်ိန္မတန္ေသးဘဲလုပ္တာကိုး” ဟုဆရာႀကီးပုံစံနဲ႔ ေျပာဆိုခဲ့ေသာအခြင့္အေရးသမားတစ္ဦးပါဝင္ေနျခင္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫႊန္႔ အထိန္းသိမ္းခံရာမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာစဥ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကေသာအႏုပညာသမားမ်ားထဲမွ “ေက်ာ္သူကတစ္ခ်ိန္လံုးမူးေနတာ၊ ဂ်ပန္မွာေတာ္ေတာ္ဒုကၡေပးခဲ့တယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ေသာကိုယ့္ဂုဏ္ျမင့္ ၍ အျခားသူအားအပုပ္ခ်ခဲ့ေသာခြက္ပုံးအႏုပညာသမားပါဝင္ေနျခင္းတို႔အားကၽြန္ေတာ္မ်ားစြာေတြးေတာစဥ္းစားမိေတာ့သည္။ ယခု ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးအား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာသည္မ်ားေျပာၾကားၾကေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာကအႏုပညာေမာင္ ႏွမမ်ားအားစည္းလံုးညီၫႊတ္စြာျဖင့္ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ထားကာတစ္ဦး၏အခက္အခဲမ်ားကိုဝိုင္းဝန္းေျဖ ႐ွင္းေပးလိုျခင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာသမားမ်ား၏ သာေရး/နာေရးကိစၥမ်ားကိုဝိုင္းဝန္း၍ ကူညီေဆာင္႐ြက္လိုျခင္းစသည့္စကားမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလ၌ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေရးယူပိတ္ပင္ခံထားရေသာအႏုပညာသမားမ်ား၏ အသက္႐ွင္သန္မႈ၊ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုစဥ္အခါက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုတိုင္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔စဥ္းစားေပးရန္၊ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းမႈ၊ အႀကံေပးမႈ၊ အသနားခံမႈမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါ၍ ယင္းကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာအႏုပညာသမားမ်ား ျပန္လည္၍ အႏုပညာေလာကတြင္ သက္ဝင္လႈပ္႐ွားပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျငင္း၍မရေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွစ၍ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားအပိတ္ပင္ခံခဲ့ရေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ ကိစၥရပ္အားမည္သည့္အႏုပညာသမားမ်ား၊ မည္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးမွ တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားတို႔မွ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္သူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကစဥ္ တစ္ခြန္းတပါဒမွ ေျပာၾကားေပးခဲ့ျခင္း မ႐ွိေခ်။ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာေလာကမွ ႏိုင္ငံေတာ္မွအႏုပညာလုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသူအႏုပညာ႐ွင္မ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပိတ္ပင္ခံရမႈ သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုးအႏုပညာသမားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကဖခင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာဘဘဦးသုခမ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့ေသာလူမႈေရးလုပ္ငန္းႀကီးအားတိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရင္းႏွင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာကတြင္႐ွိၾကေသာအဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဇာတ္ပို႔/ရံမ်ား၊ လူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားမွအစ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး႒ာနမွဝန္ထမ္းမ်ား (ဥကၠ႒မွအစသန္႔႐ွင္းေရးအဆံုး) ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာနာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအားမနားမေနကူညီေဖးမေပးေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုသုိလ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားထမ္း႐ြက္ေပးေနရသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္၏ေက်းဇူး႐ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာအမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ျပင္ပေလာကတြင္ အနီးကပ္ထိေတြ႔ ေပးဆပ္ေနရမႈကိုေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

     ယေန႔ ကၽြန္ေတာ့္၏မိတ္ေဆြျဖစ္သူတည္းျဖတ္ပညာ႐ွင္အားလမ္းႀကံဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္ အစည္းအ႐ံုးအေဆာက္အဦးသို႔ ဝင္ေရာက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုး၏ ဆင္ဝင္ေအာက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အားေခတၱရပ္နား၍ ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြ ကားေပၚမွဆင္းခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အနီးတြင္႐ွိေသာလူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ရက္ခန္႔က ယင္းလူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္ အစ္မျဖစ္သူ၏ နာေရးကိစၥရပ္အားအဆင္ေျပမႈအားေမးျမန္းေနစဥ္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကမွ ဗီဒီယိုဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးေရာက္လာကာ“ေဟ့လူ … ဒီေနရာကကားရပ္ရတဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူး” ဟူ၍ ရင့္သီးစြာေျပာဆိုျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သည္မွာအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္႐ွိေသာဆင္ဝင္ေအာက္သည္ လူအပို႔/ႀကိဳ ျပဳလုပ္ရန္ထား႐ွိေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခတၱရပ္နားရန္ ေနရာပင္မဟုတ္ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အားစက္ရပ္နားျခင္းလည္းမျပဳလုပ္။ မိနစ္ဝက္ခန္႔သာစကားလွမ္းေျပာျခင္းကိုသာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္၏အေပၚ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္႐ွိ ျပန္ၾကားေရး႒ာနမွ ပိတ္ပင္ထားခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္ပြင့္လင္းေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္အားယခုကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာဗီဒီယိုဒါ႐ိုက္တာမွ ရင့္သီးစြာဆက္ဆံျခင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္႐ွိ အႏုပညာသမားမ်ားလုပ္ရမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမဟုတ္ေပ။

     မည္သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္သည္ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးေပၚေပါက္ေပၚေပါက္ ကၽြန္ေတာ့္၏တာဝန္မွာလူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ မိတ္ေဆြရန္သူမေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ စသည္တို႔ကိုေသတပန္ သက္တစ္ဆံုးလုပ္ကိုင္ ေပးဆပ္သြားရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။အဆံုးသတ္ရေသာ္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းတိုးတက္ျမင့္မားေအာင္၊ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာသမားမ်ားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေအာင္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမပါဝင္ေသာ NGO စစ္စစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးေပၚေပါက္လာေအာင္၊ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာသမားမ်ားညီရင္းအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သဖြယ္ တစ္ဦး၏ကိစၥရပ္မ်ားကိုစုေပါင္းေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ေအာင္ စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္၍ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ရာအႏုပညာသမားစစ္စစ္မ်ားအေနျဖင့္အေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးခ်င္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္သီလ၊ ခံယူခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကအေရးႀကီးေပသည္။ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာျဖင့္ ဘဝကိုရပ္တည္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ “က်ားေၾကာက္လို႔ ႐ွင္ႀကီးကိုး၊ ႐ွင္ႀကီးက်ားထက္ဆိုး” ဟူ၍ မျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိျပဳေစလိုေတာ့သည္။


ေက်ာ္သူ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...