Wednesday, March 14, 2012

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ျပဳျပင္ရန္ အေမရိကန္သူေဌး ေဒၚလာသန္းခ်ီ ေပးမည္။

by Myat Thi Ha on Wednesday, March 14, 2012 at 10:09pm ·
 


ကမၻာ႔အဆင့္မီ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ အေမရိကန္ သူေဌးတစ္ဦးက ေဒၚလာသန္းခ်ီ လွဴဒါန္း သြားရန္ရွိသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရ သည္။ အေမရိကန္ရိွ ဂြၽန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေန ၾကေၾကာင္း ပူးေပါင္းျခင္း ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဒၚလာသန္း ႏွင့္ခ်ီ၍ ကုန္က်မည္ျဖစ္ရာ အေမ ရိကန္သူေဌး တစ္ဦးက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္အား လွဴဒါန္းေငြ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအးၾကဴက ေျပာသည္။ ”
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ကမၻာ က အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အထိကို ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း တကၠ သိုလ္ႀကီးမွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရန္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ထိပ္တန္းတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကၿပီး ကန္တကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရိွ သူမ်ား အဆင့္ဆင့္ ထပ္မံ လာေရာက္ရန္လည္း ရိွေနသည္ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတက“ၠသိုလ္ ႏွစ္ခု မွာ သုေတသန တကၠသိုလ္ အဆင့္ သာ ရိွေနေသးရာ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ကို (National University) အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ ၾကမည္ဟုလည္း ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ ”သုေတသန ပူးေပါင္းမႈကို ေတာ့ အခ်ိန္မၾကာေစဘဲ ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အထိ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႀကီး၏ လက္ေအာက္ တြင္ ေဆးပညာ၊ စက္မႈပညာ အစရိွသည္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ တျခား ေသာ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံပညာရပ္ မ်ားမွာ မဟာဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ရိွခဲ့ေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဟာဌာန အသီးသီးတို႔ ခဲြထြက္၍ တကၠသိုလ္ မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ လက္ရိွ တြင္ မဟာ ဘဲြ႕လြန္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပါရဂူ ဘဲြ႕ သင္တန္းတို႔သာ ပို႔ခ်ေပးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ထြန္းခင္က ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ ေဒါက္တာထြန္း ခင္က ”ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္အရ ဆုိ ရင္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္နဲ႔ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္သာ ပူးေပါင္းလိုက္ ရင္သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာလည္း ႏွစ္ ႏုိင္ငံ တန္းတူျဖစ္သြားမယ္။ ဒီလိုပဲ သင္႐ုိး၊ ၫႊန္းတမ္းေတြလည္းကမၻာ႔ အဆင့္မီသြားမယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ဆီ ဧည့္ပါေမာကၡ ေတြ လာၾကမယ္။ သုေတသနေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ ဒီလိုပဲ ဒီက ထူးခြၽန္တဲ့ သူေတြလည္း ဟို ဘက္မွာ ဒီလိုပဲ သြားလုပ္ၾကမယ္။ အားလံုးက ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္း ပိုျမင့္သြားဖို႔ လုပ္ရပ္ ေတြႀကီးပဲ” ဟု သံုးသပ္သည္။ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား စသည့္ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္လည္း အမ်ဳိး သားတကၠသိုလ္မ်ား ရိွၿပီးျဖစ္ေနရာ ျမန္မာတြင္လည္း လုပ္လွ်င္လုပ္ သလို ျဖစ္မည့္ အေနအထားမ်ဳိး ရိွေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းခင္က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး အတုိင္ပင္ခံ ေဒါက္တာေနဝင္းႏိုင္က ျမန္ မာႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းမည့္ ဂြၽန္ ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္ဆုိသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌သာမက ကမၻာ ကပင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး သိကၡာ ရိွသည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယေန႔ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ေခတ္မီသင္ၾကား နည္းစနစ္မ်ား သုေတသနပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုး မ်ား လိုအပ္မႈရိွေနသည့္အတြက္ ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားပါ အလုိလိုေျဖရွင္း ၿပီးသား ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အိႏၵိယတကၠသိုလ္ရဲ႕ လက္ ေအာက္ခံတကၠသိုလ္ခြဲတစ္ခုအေန ျဖင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာ ၁၉၂ဝ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယုဒႆန္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို ေပါင္း၍ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၏ ပထမဆံုးအဓိပတိ မွာ ျမန္မာျပည္ဒုတိယဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ ကရက္ေဒါက္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ဟု ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ရက္စဥ္ သမုိင္းအရ သိရသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ကို ၁၉၄ဝ -၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ အေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ၁၉၅ဝ-၁၉၆၂ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ဒုတိယအဆင့္တကၠသိုလ္အျဖစ္ စာရင္းေပါက္ ခဲ့သည္။
မင္းသုေအာင္ (Popular Myanmar News Journal)
သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ...

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...