Monday, March 19, 2012

အနီးကပ္ရန္သူေရွးတုန္းက ဗာရာဏသီ ျပည္မွာ ျဗဟၼဒတ္မင္းၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္တယ္. . . ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀မွန္ကို သိလိုတဲ့အတြ႕္ မင္းၾကီးဟာ သူဆင္းရဲ အသြင္ ရုပ္ဖ်က္ၿပီး စနည္းနာ ထြက္ေတာ္မူပါတယ္.. . ပထမ ေနၿပည္ေတာ္တြင္း စနည္းနာ ၿပီး ထို႕ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ ျပင္ပ ေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားေလသည္။
ေက်းရြာ အျပင္ဘက္ ယာေတာတစ္ခုသို႕ ေရာက္တဲ့အခါ. . . အသက္အရြယ္ အိုမင္းၿပီျဖစ္ေသာ အဘိုးအို အဘြားအို ဇနီးေမာင္ႏွံကို ေတြ႕ရပါသည္. . . အလုပ္ႏွင့္လက္ မျပတ္ေအာင္လုပ္ေနေသာ အဘိုးအိုတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ၾကည့္ကာ "ဘၾကီးတို႕က အသက္ၾကီးလွၿပီ တရားဘာ၀နာနဲ႕ ေနသင့္တဲ့ အရြယ္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ အပင္ပန္းခံၿပီး လုပ္ေနရပါသလဲ. . သားေထာက္သမီးခံမရွိလို႕လား ဒါမွမဟုတ္ ေလာဘမသတ္ႏိုင္လို႕လား ". . . ဟုေမးေလသည္။

ထိုအခါ အဘိုးအုိက "တို႕မ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလွတာကို ေမာင္ရင္မွ မသိဘဲကြယ္. . . . . တို႕မ်ားမွာ
(၁) ခိုမွဴးၾကီးကို အခြန္ဆက္သရတယ္..
(၂) ဧည့္သည္ကိုလဲ ၾကာရွည္ေကြၽးရတယ္
(၃) သမုဒၵရာထဲကိုလဲ ပစ္ရတယ္
(၄) အနီးကပ္ရန္သူကိုလဲ ၾကည္ျဖဴစြာေကြၽးရတယ္.. . . " ဟုေျပာေလသည္. . .
မင္းၾကီးက ဘၾကီး စကားေလးခြန္း က ထူးဆန္းလွပါေပတယ္ ရွင္းပါဦး . . . . ဟုေျပာေသာအခါ. .

"ခိုမွဴးၾကီးကို အခြန္ဆက္သရတယ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဘုရင္ မင္းျမတ္ကို အခြန္ဆက္သရတယ္ လို႕ ဆိုလိုတာပါ. . .

"ဧည့္သည္ကို ၾကာရွည္ေကြၽးေမြးရတယ္ဆိုတာ က မိမိေမြးထားတဲ့ သားသမီးေတြကို အရြယ္ေရာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္က်တဲ့ အထိ ေစာင့္ေရွာက္ေကြၽးေမြးရတာကို ေျပာတာပါ. ."

"သမုဒၵရာထဲကို ပစ္ရတယ္ဆိုတာကေတာ့ မိမိ ခႏၶာ အာဟာရျပည့္ေအာင္ စားေသာက္ရတယ္. . . ဒါေပမယ့္ ဒီ၀မ္းဗိုက္ က ျပည့္ႏိုင္တယ္ မရွိဘူးေလ . . ေရေတြ႕ ဘယ္ေလာက္ပဲ စီး၀င္ စီး၀င္ မျပည့္ႏိုင္တဲ့ သမုဒၵရာလိုပါ ပဲ. "

အနီးကပ္ရန္သူကိုလည္း ၾကညျ္ဖဴစြာေကြၽးရတယ္ ဆိုတာက မိမိရဲ႕ မယားကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္. . " ဟု ျပန္လည္ ေျပာပါတယ္. . . .

အဘိုးအိုရဲ႕ ပုစာၦႏွင့္ အေျဖကို မင္းၾကီးသည္ အလြန္သေဘာက်သြားသည္. . . နန္းတြင္း ပညာရွိမ်ားကိုလည္း ေမးမည္ ဟုမွတ္သားထားလိုက္သည္. . . အေျဖမေပါက္ၾကားေအာင္လည္း တားျမစ္ထားမည္ ဟု စဥ္းစားၿပီး "ဒီမွာ ဘၾကီး က်ဳပ္ဟာ ေဟာဒီ ဗာရာဏသီျပည့္ရွင္ ျဗဟၼဒတ္မင္းၾကီး ျဖစ္တယ္. . . " ခုေျပာခဲ့တဲ့ ပုစာၦရဲ႕ အေျဖေတြကို မေပါက္ၾကားပါေစနဲ႕. . . ေပါက္ၾကားခဲ့ရင္ . . ေသဒဏ္ စီရင္ရလိမ့္မယ္. . . . " လို႕ ေျပာၿပီး မင္းၾကီးလည္း နန္းေတာ္သို႕ ျပန္ၿပီး ပုစာၦေလးရပ္ကို နန္းတြင္းပညာရွိမ်ားကို ေမးေလသည္. . . .

မွဴးမတ္တို႕မွာ မင္းၾကီး၏ ပုစာၦေလးရပ္၏ အေျဖကို မေပးႏိုင္၊ မၾကံႏိုင္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္. . . . ဒါနဲ႕ အမတ္ၾကီး တစ္ဦးကေတာ့ ပုစာၦရဲ႕ သဲလြန္စကို စဥ္းစားၿပီး မင္းၾကီးရဲ႕ နည္းအတိုင္း ရုပ္ဖ်က္ၿပီး မင္းၾကီးသြားခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ခရီးထြက္ခဲ့ေလသည္. . . . တြက္ခ်က္မိသည့္အတိုင္းပင္ အမတ္ၾကီး လည္း မင္းၾကီးတည္းခဲ့သည့္ ယာတဲေန အဘုိးၾကီးဆီသို႕ ေရာက္ခဲ့ေလသည္. . . အမတ္ၾကီး က အဘိုးအိုထံ ခ်ည္းကပ္၍ ပုစာၦ၏ အေျဖကို ေမးေလသည္. . အဘိုးအိုက မေျဖေပ. . . . မင္းတရားၾကီး အမိန္႕ကို မလြန္ဆန္ရဲ၍ တံစုိး လက္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း မရေပ. . .

သို႕ႏွင့္ အမတ္ၾကီး က အဘြားအိုကို ခ်ည္းကပ္၍ အသျပာ တစ္ေထာင္ ေပးေသာ အခါ အဘြားအိုက အေျဖကို ေျပာျပလိုက္ေလသည္. . . . အမတ္ၾကီးလည္း ပုစာၦေလးရပ္၏ အေျဖကို သိလွ်င္ နန္းေတာ္သို႕ ျပန္၍ မင္းၾကီးအား ေလွ်ာက္တင္ေလသည္. . . အေျဖကို ၾကားရလွ်င္ မင္းၾကီး က လြန္စြာ အ့ံၾသ သျဖင့္ အေျဖကို ဘယ္က ဘယ္ပံုရလာသနည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလွ်ာက္တင္ေပေတာ့ မေလွ်ာက္တင္ႏိုင္ရင္ အမတ္ၾကီးကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္ ရလိမ့္မည္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလသည္. . . .

ထိုအခါ အမတ္ၾကီး က အမွန္ကို မကြယ္မလ်က္ ေလွ်ာက္တင္ေလသည္. . . . ေနာက္တစ္ေန႕ ညီလာခံတြင္ မင္းၾကီး က အဘုိးအုိအား စစ္ေမးေတာ္မူေလသည္. . . .ထိုအခါ အဘုိးအိုက "ဒီအေျဖကို ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး ေျပာရျခင္း မဟုတ္ပါ ဘုရား . . . . ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးရဲ႕ ပုစာၦ ေနာက္ဆံုး အေျဖမွာ အနီးကပ္ရန္သူကို လည္း ၾကည္ျဖဴစြာေကြၽးေမြးရတယ္ လို႕ ပါပါတယ္ ဘုရား . . . အနီးကပ္ရန္သူဆိုတာ မိမိရဲ႕ မယားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း " ေလွ်ာက္တင္ေလသည္. . . . . . .


ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ပံုျပင္မ်ား

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္..
.

--
Be Happy,

          Moe Moe.

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...