Monday, March 19, 2012

အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား

Phoe Thar


၁။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပင္လယ္ဥပေဒဆိုင္ရာတရားခုံရုံး(International Tribunal for Law of the Sea) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမွဳတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအား အမွုအႏိုင္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္

၂။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စိန္ ့မာတင္ကြ်န္း(ေဒသခံမ်ားအေခၚ အုန္းကြ်န္း- coconut island) တ၀ိုက္ေရပိုင္နက္မွ်သာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာလည္း မထင္မွတ္ပဲ စတုရန္းကီလိုမီတာ တသိန္းေက်ာ္မွ်ေရပိုင္နက္ကို ရရွိယုံသာမက ကမ္းေျခမွမိုင္ႏွစ္ရာအထိစီးပြားေရးဇုံအက်ယ္အ၀န္းကိုပါရရွိခဲ့သျဖင့္ ထင္ထားတာထက္ပိုအက်ဳိးရွိေစေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စိန္ ့ မာတင္ကြ်န္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနာက္ေျမာက္ဘက္မွာရွိေသာ နတ္ျမစ္၀ႏွင့္ရွစ္မိုင္အကြာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္မွာရွိေသာ ေကာ့ဘာဇာကမ္းေျခႏွင့္ကိုးမိုင္အကြာမွာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားျဖင့္တည္ရွိေနသည့္ ကြ်န္းျဖစ္ပါသည္။ယခုကဲ့သို ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွရရွိသြားေသာ ေရပိုင္နက္စတုရန္းကီလိုမီတာတသိန္းေက်ာ္သည္ စင္ကၤာပူႏိုင္ငံေရပိုင္နက္ထက္ပိုႀကီးမားပါသည္။

၃။စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
၏ညံ့ဖ်င္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုံးရွုံးပ်က္ဆီးမွုမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမွုက မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္ျပန္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုအေျခအေနအတိုင္းသာ စခန္းသြားေနပါက ဘဂၤါလီရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားလည္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္းေတာနယ္ေျမအျငင္းပြားမွုျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာခုံရုံးသာတက္ပါက ရခိုင္တျပည္လုံးထိုးအပ္ရမည့္ကိန္းဆိုက္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ ပါသည္။

၄။ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဆက္ဆက္တေလွ်ာက္လုံးမွာ တိုင္းျပည္၏နယ္နမိတ္မ်ားဆုံးရွုံးခဲ့ရျခင္းကို ကခ်င္ျပည္မွဖီးေမာ္၊ေဂၚလန္၊ကန္ပိုက္တီးဆိုေသာ ခရိုင္၃ခရိုင္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို ့ထိုးအပ္ေပးရသလို၊တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ကိုးကန္ ့ တိုင္းရင္းသားအဆင့္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ရသည္။ေလာစစ္ဟန္ႏွင့္စတီဗင္ေလာတို ့ အထင္ကရျဖစ္ပါသည္။ထို ့အျပင္ ကပၸလီကြ်န္း(အက္ဒမန္ကြ်န္း)ကိုလည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံသို ့ ေပးအပ္ခဲ့ရသည္။ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ေရွးေဟာင္းဘုရားသုံးဆူေစတီအစစ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊စံခေရကာတာႀကီးေအာက္ေရာက္သြားခဲ့ရျခင္း၊491 ေတာင္ကုန္း၊ဒိြဳင္လန္တိုင္းေတာင္ကုန္းတို ့လို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ နယ္ေျမအျငင္းပြားမွုမ်ားလည္းရွိေနေသးသည္။

၅။တိုင္းျပည္၏အေရးႀကီးဆုံးေသာ ဒို ့တာ၀န္အေရးသုံးပါးသည္ ေျမ၊ေရ၊ေလအခ်ယ္အခ်ာအာဏာတည္ၿမဲေရးျဖစ္ပါသည္။ရာထူး၊အသျပာ၊အာဏာကိုသာ
မက္ေမာေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆက္ဆက္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေရးအခင္းတိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အရွုံးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ အေရွ ့-အေနာက္ပါကစၥတန္အေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

၆။ဗိုလ္ေန၀င္း မဆလေခတ္မွာ ဟသၤာစီမံခ်က္ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ခိုး၀င္အေျခခ်ခဲ့သူမ်ားအားေမာင္းထုတ္ခဲ့ဘူးေသာလည္း ျပန္လက္ခံေပးရေသာအခါမွာ ကိန္းဂဏန္းအရည္အတြက္ႏွစ္ဆမကလက္ခံေပးရသည္။လက္ခံေပးခဲ့ရေသာ ဘဂၤါလီဆိုသူမ်ားအား ေမာ္လၿမိဳင္၊လားရွုိး၊ေတာင္ႀကီးတို ့လို ျပည္နယ္ေနရာမ်ားအထိ စစ္ကားမ်ား၊ကပရကားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူအေျခခ်ခိုင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္မွာလည္း ဘဂၤါလီစုဆိုၿပီးပိုႀကီးမားခဲ့သည္။ထိုကိစၥမ်ားကို ၾကပ္ေျပးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗို္လ္သိန္းစိန္
၏ လ၀က၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ အေျခခ်လာသူမ်ားျပန္မထြက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ယေန ့ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမွုတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဗိုလ္ေန၀င္းေခတ္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္စာခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပကာ ကိုးကားခဲ့ပါသည္။ အေမ်ာ္အျမင္နည္းပါးေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေရတိမ္နစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၇။ဗိုလ္ေစာေမာင္-ဗိုလ္သန္းေရႊလက္ထက္ ၉၀၀န္းက်င္ခုႏွစ္တ၀ိုက္မွာလည္း ခိုး၀င္ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအားေမာင္းထုတ္ပစ္ခဲ့ပါသည္။ယူအန္အထိ လူ ့ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွုျဖင့္ တိုင္တန္းခံရ၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပန္လက္ခံရေသာအခါမွာ လူႏွစ္သိန္းခဲြျဖင့္စၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာအသုတ္လိုက္လက္ခံခဲ့ရသည္။ယေန ့ အထိရေသ့ေတာင္၊ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္းေတာတို ့မွာႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ားအား ရုံးဖြင့္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေနေသာ မ်ဳိးခ်စ္စစ္တပ္ျဖစ္ပါသည္။

၈။မဆလအေမြသည္ တိုင္းျပည္အားအဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ေပးခဲ့သည္။ေစာေမာင္-သန္းေရႊ-သိန္းစိန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ထက္မွာ သံယံဇာတႏွင့္နယ္ေျမပိုင္နက္အထိ ေပးအပ္ေနရသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဘနဖူးသိုက္တူးေနမွုမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ကဲ-ေပါက္ေဖာ္တို ့၊ရာကြပ္-အီစြပ္တို ့အေခ်ာင္ႏွုိက္ခြင့္ရေနပါသည္။ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပၚမွာသာ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္ရဲၿပီး ျပည္ပႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေသာအခါတိုင္းမွာ အၿမွီးကုတ္ေလ့ရွိေသာ အာဂစစ္တပ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

၉။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး(တိုးရစ္)ခရီးသြားတဦးမွ ရန္ကုန္မွဟိုတယ္၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသၼီးတဦးအား ပါးရိုက္မွုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီးမင္းေအာင္လွဳိင္မွ တရားစဲြမည္ဆိုၿပီး မီဒီယာမ်ား မွာေဖာ္ျပခဲ့ဘူးပါသည္။ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမွုကိ
စၥမွာ အမွုရွုံးသြားျခင္းအား တိုင္းျပည္ကို အသိေပးျခင္းမရွိေသးတာကို ေတြ ့ရပါသည္။

ထို ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္္ေလာကတြင္ စစ္အုပ္စုလူလိမ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားေသာ တင့္ေက်ာ္လွုိင္၊၀င္းမရ၊လင္းၿမိဳင္တို ့လို ႏွုိက္ႏွုိက္ခြ်တ္ခြ်တ္လိမ္လည္တက္သည့္သူမ်ားမွ
ာလည္း ေရပိုင္နက္အေရးမွာ စြမ္းရည္မျပႏိုင္တာကို ေတြ ့ရပါသည္။ ထိန္ခ်န္ထားေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားေအာက္မွာ ပြင့္လင္းလူ ့အဖဲြ ့အစည္းမထူေထာင္ႏိုင္သလို၊ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းစံနစ္ႏွင့္သာယွဥ္ပါးေနေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမိန္ ့ေပးမွုေအာက္မွ စစ္တပ္သည္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကို အက်ဳိးျပဳေရးအတြက္ အလွမ္းေ၀းလွ်က္ရွိေနပါသည္။ 

စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆိုးေအာက္မွ တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ပါေစ

စစ္ေအာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...