Monday, March 19, 2012

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း (၁၅)

ဇူလိုင္ ၁၉ ၏မွတ္တမ္းတစ္ခု

ဘီလူးကၽြန္း ခ်စ္ေငြ

          ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ပါသည္။ ထုိႏွစ္ကာလမွ  ယေန႕အထိဆိုေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁ ႏွစ္တည္း ဟူေသာ ခရီးမွတ္တိုင္မ်ားကို  ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း  ထုိစဥ္က ထိေတြ႕ခံစားခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ရပ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္းစာအုပ္ ထဲတြင္ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္သည္ႏွင့္ အမွ် ကၽြန္ေတာ္၏ ဦးေဏွာက္ထဲတြင္လည္း ယေန႕တုိင္ မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ေသးပါ။

          ယခု ဤအျဖစ္အပ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္မွ  တဆင့္တင္ျပေနခ်ိန္၌  ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္သည္ မၾကာေသးမီကပင္  ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ေလျပီ။ သို႕ေသာ္လည္း  ကၽြန္ေတာ္၏ တစ္သက္တာအဖို႕  မည္သည့္ ကာလတြင္မွ ကုန္ဆုံးႏိုင္မည္ မဟုန္ေသး။ ေနာက္လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႕မ်ားႏွင့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ေျပာင္းတုိင္း ေျပာင္းတိုင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ၾကဳံေတြ႕ေနရဦးမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႕ ဤအျဖစ္အပ်က္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္၏ တစ္သက္တာတြင္ မည္သည့္ကာလမွ် ေမ့ေပ်ာက္၍ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ ဘဲ ထပ္ခါတလဲလဲ သတိရ၍ ေနဦးမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

          ထုိအခ်ိန္သည္ကား  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  လုံးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ လြတ္လပ္ေရးကို မရေသးမီ စက္ကူး မပ္ကူး ၾကားကာလပင္ျဖစ္၏။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဗမာလူထုတစ္ရပ္လုံး အုံၾကြေတာ္လွန္ခဲ့ၾက ျပီးေနာက္ ဖ-ဆ-ပ-လ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား  ျပည္သူလူထု အေပါင္းက ေသာင္းေသာင္း ဖ်ဖ် ေထာက္ခံအားေပးၾက၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမုိင္းတြင္ မၾကဳံစဖူး ထူးကဲလွသည့္ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြန္ မႈ ၾကီးကုိ ရရွိေနကာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ၾကီးကလည္း အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး တပ္ဦးအျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာ အခ်ိန္အခါ သမယ ပင္ျဖစ္ေလသည္။  ထိုစဥ္က ဂ်ပန္လက္မွ မဟာမိတ္ တပ္မ်ား ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ျပန္လည္းအုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေသာ  ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္ စမစ္ ျပန္ျပီးေနာက္ ဆာ ေပၚထြန္း အစိုးရႏႈတ္ထြက္ျပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးစည္းသည့္ ဖ-ဆ-ပ-လ ၾကားျဖတ္ အစိုးရသည္  ဘိလပ္သို႕ သြားေရာက္ အေ၇းဆုိကာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕လက္မွ  တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရမည္ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံၾကီးျဖင့္ တုိင္းျပည္အား ရဲရဲဝန္႕ဝန္႕ ကတိေပးေၾကျငာေသာ အခါသမယ ပင္တည္း။

အေရးၾကီးေသာ စာတစ္ေစာင္

          ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ  ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ၾကီးအား  ဖ်က္သိမ္း၍  တပ္သား ၅၅၀၀ သာ ကန္႕သက္ထား ရွိရန္ သေဘာတူခဲ့သျဖင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ က်န္ရဲေဘာ္ရဲဘက္ႏွင့္ လူငယ္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု မ်ား ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ ပီ-ဗြီ-အုိ ဟူေသာ အေပ်ာ္တမ္းတပ္ဖြဲ႕အသြင္သို႕  ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စီးလုိက္သည့္အေလ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕  ဘီလူးကၽြန္းတြင္လညး္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား ဦးစီး၍ ဘီလူးကၽြန္း ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ၾကီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိစဥ္က ဘီလူးကၽြန္း ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ခရုိင္သစ္ေက်းရြာတြင္ ေခ်ာင္းဆုံ ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္႒ာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ထားရွိျပီး တစ္ကၽြန္းလုံးရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ရြာေက်ာ္တြင္ ေက်းရြာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စီးထားလွ်က္ စစ္ပညာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း  နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ တရားမ်ား သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္  လူငယ္လူရြယ္ မ်ား၏ စစ္စိတ္ စစ္ေသြးကို ေျပာင္ေျမာက္တတ္ၾကြလာေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိၾကသည္။

          ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘီလူးကၽြန္းေတာင္ပိုင္း ေက်းရြာမ်ားအတြက္ စည္းရုံးေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး တာဝန္မ်ားကုိ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္႒ာနခ်ဳပ္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ မၾကာခဏ ဆုိသလုိပင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ စည္းရုံးေရးတရားပြဲမ်ားကို က်င္းပ ရင္း ခရီးထြက္ခဲ့ရေလသည္။ ထုိသို႕ခရီးထြက္၍ စည္းရုံးေ၇းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးတာဝန္မ်ားကို ဘီလူးကၽြန္းေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာၾကီးတစ္ရြာ ျဖစ္ေသာ မူးရစ္ကေလး ေက်းရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိစဥ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႕ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္၌ ရဲေဘာ္ဆက္သား တစ္ဦးျဖင့္ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္႒ာနခ်ဳပ္မွ  ကၽြန္ေတာ့ထံ သို႕ အေရးတၾကီး ေပးပို႕လိုက္ေသာ စာတစ္ေစာင္ကုိ ရုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရရွိခဲ့ေလသည္။

          ရဲေဘာ္တုိ႕-------
          ငါတို႕၏  ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕တကြ  ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ ယေန႕ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႕ နံနက္  ၉နာရီ အခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းဝန္မ်ား ၏ ရုံးခန္းအတြင္း၌ စည္းေဝးတုိင္ပင္လွ်က္ ရွိၾကစဥ္  မသမာသူ လူသတ္ေကာင္မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ စတင္းဂန္းလက္နက္တို႕ႏွင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံလုိက္ရေပျပီ။ ဤအေရးသည္ တမ်ိဳးသားလုံ ဆုံးရႈံးမႈၾကီးျဖစ္သည္သာ မက ငါတုိ႕၏ ဆုံးရႈံးမႈၾကီးတရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႕အတြက္ မနက္ျဖန္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ေက်းရြာ အသီးသီးမွ ရဲေဘာ္မ်ား ၊ ရဲေမမ်ားအပါအဝင္ အားလုံးျမိဳ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕ ရုံးသုိ႕ နံနက္ ၈ နာရီတိတိ အေရာက္ခ်ီတတ္၍ စုရုံး ခ်ီတတ္ၾကရမည္။ ဤသို႕ ခ်ီတတ္ရာတြင္  မိမိတို႕ေက်းရြာအသီးသီးမွ ကာကြယ္ေ၇းေသနတ္မ်ား။ သူၾကီးေသနတ္မ်ားကိုပါ  ေတာင္းယူ၍ ရဲေဘာ္တုိ႕ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္လာၾကရမည္။ က်ဆုံးေလျပီးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား တျပိဳင္တည္း  ေသနတ္ေဖာက္ အေလးျပဳရန္အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ အသာတၾကည္ေတာင္းယူခဲ့ ၾကရမည္။ အဓမၼနည္းျဖင့္ ေတာင္းယူျခင္းမျပဳရ။
                                                                      အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္
                                                                           ျမိဳ႕နယ္စစ္ေခါင္းေဆာင္

နယ္ခ်ဲ႕ သစၥာေတာ္ခံ ရြာသူၾကီး

          ေနာက္တစ္ေန႕ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႕  နံနက္ေစာေစာတြင္ကား ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အတူ မူးရစ္ကေလး ေက်းရြာ စစ္ေခါင္းေဆာင္  ရဲေဘာ္ကိုသာဇံ ၊ ေက်းရြာ အတြင္းေရးမႈး ရဲေဘာ္ကိုေအာင္ေဖတို႕သည္ ပထမဦးဆုံး ေက်းရြာ သူၾကီး၏ အိမ္သို႕ ၎၏ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္တစ္လက္ကို ေတာင္းယူရန္အတြက္  သြားေရာက္ ခဲ့ၾကေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူစု သူၾကီးအိမ္ေပၚသုိ႕ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း သူၾကီးသည္ အံ့အား သင့္ေနသည့္အမူအရာျဖင့္ အိမ္တြင္းမွ ထြက္၍လာကာဧည့္ခန္းတြင္ ေနရာထုိင္ခင္းေပးရင္း မည္သည့္ ကိစၥျဖင့္ လာေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေလသည္။ ထုိအခါရဲေဘာ္ ကိုသာဇံက ``ယေန႕ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္႒ာနခ်ဳပ္တြင္  ဘီလူးကၽြန္း တစ္ကၽြန္းလုံးမွ ကၽြန္းလုံးကၽြတ္  ရဲေဘာ္ ရဲေမမ်ား စုေပါင္းျပီး က်ဆုံး ေလျပီးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား တျပိဳင္နက္တည္း ေသနတ္ေဖာက္ အေလးျပဳၾကရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ သူၾကီး၏ ေသနတ္ကို ေခတၱငွားယူလုိေၾကာင္း ၊ အေလးျပဳျခင္းကိစၥ ျပီးလွ်င္ ေသနတ္ကို တစ္စုံတရာ ခၽြတ္ယြင္းမႈ မရွိေစရဘဲ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ေသနတ္ႏွင့္အတူ ယမ္းေတာင့္ကဒ္ တစ္ကဒ္ကိုပါ ေပးလုိက္ေစလုိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပကာ သူၾကီး၏ ေသနတ္ကို ေတာင္းယူ ေလသည္ ။ ထိုစဥ္က သူၾကီးလုပ္သူမွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရေခတ္၏ တစ္ေလွ်ာက္လုံး သူၾကီးမ်ိဳးရုိးမွ ဆင္းသက္လာေသာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ၏ သစၥာေတာ္ခံ ျဗဴရိုကရက္ေခတ္ ဘုရားထူးေခတ္၏ ေလာင္းရိပ္ ေအာက္တြင္ သူၾကီးျဖစ္လာရေသာသူ ျဖစ္သျဖင့္ ရဲေဘာ္ ကိုသာဇံ၏ စကားကုိ ၾကားလို္က္လွ်င္ ပင္ မ်က္စိ မ်က္ႏွာပ်က္၍ သြားကာ ------

          ``ဟာ ---- ဦးရဲ႕ ေသနတ္ကိုေတာ့  ေမာင္ရင္တို႕ကိုေပးလုိက္လုိ႕ မျဖစ္ဘူးထင္တယ္ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆုိေတာ့ ဦးရဲ႕ေသနတ္ဟာ  မေန႕တေန႕ကဘဲ ျမိဳ႕ပိုင္ရုံးက အသစ္လဲျပီး ထုတ္လာခဲ့တဲ့ ေသနတ္ပဲ ၊ပူပူ ေႏြးေႏြး ကေလးပဲ ရွိေသးတယ္ကြဲ႕။ ေမာင္ရင္တုိ႕ ဘယ္လိုပဲ တာဝန္ယူပါတယ္ ဆိုေပမယ့္ မေတာ္တဆ ျမိဳ႕ပိုင္မင္းအနား ေပါက္ၾကား သြားရင္  ဦးမွာ အျပစ္မကင္းပဲ ျဖစ္ေနပါအုံးမယ္ကြယ္-- ဦး  ေမာင္ရင္တုိ႕ကို ေတာင္းပန္ပါတယ္--``ဟု တစုံတ၇ာကို စုိးရိမ္ထိတ္လန္႕ေနေသာ အမူအရာျဖင့္ ျပန္ေျပာေလေတာ့သည္။ ဘယ္ေလာက္မ်ား အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ ေခါင္းပါးလုိက္ပါသနည္း။ ဘယ္ေလာက္မ်ား အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ သစၥာ ေတာ္ခံ ပီသေနလုိက္ပါသနည္း။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ားအား အေလးျပဳရန္အတြက္ဟု ေျပာပါ လွ်က္ႏွင့္ အျပစ္မကင္း ျဖစ္ေနပါအုံးမယ္ကြယ္  ဟုေျပာေနသည္မွာ အသဲနာစရာလည္းေကာင္း မသိမိုက္မဲ ျခင္းအတြက္ သနားစရာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထုိေသနတ္ကုိ မရလွ်င္ ရေအာင္ အႏုနည္း ျဖင့္ ေတာင္းယူရမည့္ တာဝန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ တာဝန္ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ----

          ``ဒါကေတာ့ ဦးရယ္-- မိုးျပဳိမွာကို ေတြးေၾကာက္ေနရင္ေတာ့  ဘယ္ျဖစ္မလဲ ၊ အခုကိစၥမွာကေတာ့ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ အေရးမို႕ ဦးမွာ ဘာမွ အျပစ္ေရာက္စရာ မရွိပါဘူး။ ျမဳိ႕ပုိင္ဆုိတာဟာ လဲ ကုိယ့္အမ်ိဳးသားထဲက ဟာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါေလာက္ ေတြးေၾကာက္စရာ မလိုပါဘူး ``ဟု ကၽြန္ေတာ္က ဝင္ေထာက္လုိက္ပါသည္။ ထုိအခါ သူၾကီးသည္ မိမိ၏ ေသနတ္ကုိ ေပးလုိက္သင့္ မေပးလုိက္သင့္ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ေနလိုက္ျပီးေနာက္ ေခါင္းကို ကုတ္လုိက္ ဟိုဟုိဒီဒီ ၾကည့္လိုက္ႏွင့္ စိတ္တည္ျငိမ္ရာ မရသလုိ ျဖစ္ေနရာက------

          ``ဦး သေဘာကေတာ့  ေမာင္ရင္တုိ႕ ကိစၥကို အားေပးခ်င္ပါတယ္။ ကူညီခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးကို တာဝန္ေပးအပ္ထားတဲ့  အထက္အရာရွိကို  မလြန္ဆန္ဝ့ံလုိ႕ သာမေပးခ်င္တာပါ။ ဒီေသနတ္ဟာ အစိုးရ ပစၥည္း ျဖစ္ေနေတာ့ ဦးသေဘာအတုိင္း ေပးပုိင္ခြင့္ မရွိဘူးေပါ့ ၊ ဦးပိုင္တဲ့ ပစၥည္းထဲက ဆုိရင္ ဦးေပးႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းဆုိရင္ ေတာင္းၾကပါ  ဦးက ေရွာေရွာ ရႈရႈ ေပးလုိက္မွာပါပဲ ၊ မဟုတ္ဘူးလား ဦးေျပာတာ-``ဟု ေျပာရင္း ျငင္းဆန္ေန ျပန္ပါသည္။

          ကၽြန္ေတာ့္အနီးတြင္ ထုိင္ေနေသာ ရဲေဘာ္ကိုသာဇံသည္ကား တုိတိုႏွင့္ ေျပာ၍မရလွ်င္ ဆက္၍မေျပာ ေစလုိေတာ့ ၊ စိတ္ျမန္သူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ အၾကမ္းဖက္လုိစိတ္ ေပါက္လာသကဲ့သို႕ သူၾကီးျဖစ္သူအား မ်က္လုံးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး ၾကီးႏွင့္ၾကည့္ကာ  အစိမ္းလုိက္ဝါးစားေတာ့မည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနေပျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကပင္ အိေျႏၵမပ်က္ေစရန္ လက္ကုတ္သတိေပးလုိက္ျပီးေနာက္  ဆက္လက္၍----

          ``ဒီမွာ ဦး  ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေလာက္ေျပာပါရေစ  ဦးကို ဆရာလုပ္တယ္လုိ႕လဲ မေအာက္ေမ့ပါနဲ႕ ေနာ္ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ဦးကအေၾကာက္လြန္ျပီး အေတြးေခါင္ေနလို႔ပါ  အခုအခ်ိန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အရင္ေခတ္ ေဟာင္းတုန္းကလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အေျခအေနေတြဟာ အားလုံးေျပာင္းလဲေနပါျပီ။ ဗမာတျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားမွန္သမွ် ေက်ာျခင္းကပ္ ရင္ျခင္းအပ္ျပီး  အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အင္အားဟာ ဒီေရလုိ တဟုန္ထုိး တုိးတတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္ေကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဒီအမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအင္အားကိုျပျပီး လြတ္လပ္ေရးကို မရ အရယူဘို႕ ပရိယာယ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တုိင္းျပည္ဟာ စစ္ဒဏ္ကို ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခံခဲ့ရလို႕ တိုင္းျပည္ေနာက္ထပ္ မနစ္နာသင့္ဘဲ မနစ္နာရေလေအာင္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြကလည္း အႏုနည္း နဲ႕သာ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူဘုိ႕ သံႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တိုင္းျပည္ ကို အႏွစ္တစ္၇ာေက်ာ္ ကၽြန္ဘဝမွာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရဟာ မ်က္လုံးျပဴးေနပါျပီ။ သူတို႕ဟာ အခု ဒုတိယ ကမၻာစစ္အျပီးမွာ အရိုးနဲ႕ အေရပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္ ဦးရဲ႕။ သူတုိ႕ဆီမွာ ခံရတဲ့ စစ္ပြဲ ၾကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဆီမွာ ခံရတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကီးမားပါတယ္။ သူတို႕ဆီမွာ စီးပြားေရး အၾကပ္ ရိုက္မႈေတြနဲ႕ ၾကဳံေနရျပီး သူတုိ႕ရဲ႕ ေနမဝင္ အင္ပါယာကိုလည္း ထင္သလုိ မအုပ္စီးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဖ-ဆ-ပ-လ နဲ႕ ဖ-ဆ-ပ-လ အလံေတာ္ေအာက္ မွာရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုကို ျပျပီး အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕လက္က တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရမယ္ ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႕  ကတိေပးခဲ့တာကိုလည္း ဦး သိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္``

          ``အဲဒီလို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ ကတိေပး ၾကိဳးစားေနဆဲမွာ  လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံလုိက္ရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားလုံ ဆုံးရႈံးမႈၾကီး အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တေတြ ယူၾကဳံးမရ ျဖစ္ေနရျခင္းပါပဲ။ ဦး ဟာလည္းပဲ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ပါ။ ဒီလို တမ်ိဳးသားလုံးနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးမွာ ဦး မကူညီႏိုင္ရင္ မကူညီ ဝံ့ဘူး ဆုိရင္ ဦးဟာ အမ်ိဳးသား မပီသရာေရာက္ေနမွာေပါ့။ ဒီေသနတ္ကို ဦးကေပးခ်င္ရင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ဘက္ေတာ္သား အထက္အရာရွိေတြကို ဒီေလာက္ေတာင္ ေတြးေၾကာက္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ျပီး ဒီေသနတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ က အပိုင္ယူသြားၾကမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ကိစၥျပီးျပီးခ်င္း ျပန္ေပးမွာပါ။ ကဲ-- ဘယ့္ႏွယ့္လဲ  ဒါေလာက္ဆုိရင္ ဦး သေဘာေပါက္ျပီး ေက်နပ္ေလာက္ျပီး လုိ႕ထင္ပါတယ္--``

          တတ္သမွ်  မွတ္သမွ်  နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးတရ ားမ်ားေဟာရင္း  သူၾကီး၏ ေသနတ္တစ္လက္ကို ရရွိေရးအတြက္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေတာင္းဆုိလိုက္ရေလသည္။ သို႕ေသာ္လည္း မည္သို႕ပင္ အာေပါက္မတတ္ ေျပာေဟာ သိမ္းသြင္းေနေစကာမူ သူၾကီးမွာ ၎၏ေသနတ္ကို မေပးခ်င္သည့္ အမူအရာ ကိုသာ ျပလွ်က္ရွိျပီး မည္ကဲ့သို႕ ျငင္းဆန္ျခင္းျပဳရမည္ကုိသာ စကားစ ရွာေနသည့္အလား မ်က္ေမွာင္ ကုတ္၍ ေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ မတတ္သာသည့္ အဆုံး သူၾကီးအား တုိတိုတုတ္တုတ္ ပင္ႏႈတ္ဆက္၍ သူၾကီး အိမ္မွ စိတ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ဆင္းခဲ့ၾကရေလေတာ့သည္။

          ထုိုအခ်ိန္ကား နံနက္ ၆ နာရီခြဲခန္႕ ရွိျပီ ျဖစ္ေလသည္။ ျမိဳ႕နယ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္၏ အမိန္႕အရ ဘီလူးကၽြန္းေတာင္ပိုင္း ရွိ ေက်းရြာအသီးသီးမွ  ရွိသမွ် ကာကြယ္ေ၇း ေသနတ္မ်ားႏွင့္ အျခား လုိင္စင္ရ ေသနတ္မ်ားကို သိမ္းၾကဳံးယူေဆာင္၍ နံနက္ ၈ နာရီတိတိတြင္ ျမိဳ႕နယ္ တပ္ဖြဲ႕ရုံးသို႕ အားလုံးေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္၇ာ ေနာက္ထပ္တစ္နာရီခြဲအတြင္း ကိစၥအားလုံးျပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သူၾကီး၏ ေသနတ္ကို ပထမဆုံး ရရွိပါမွ က်န္ရွိေသာ ေက်းရြာေကာ္မတီ လူၾကီးမ်ား၏ ေသနတ္မ်ား လယ္ပိုင္ရွင္အခ်ိဳ႕၏ လုိင္စင္ရေသနတ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေ၇းေသနတ္မ်ားကိုပါ အားလုံးလြယ္လင့္ တကူ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ထုိသူၾကီး၏ ေသနတ္ကုိ ရရွိေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ ၾကံဖန္ရမည္ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရင္း အၾကံအုိက္ေနၾကေလသည္။

          ထုိသုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕တေတြ အၾကံအိုက္လွ်က္ရွိစဥ္  ဘီလူးကၽြန္းေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ တင္ၾကိဳအေၾကာင္းၾကားထားခ်က္အရ ရဲေဘာ္မ်ားအားလုံ မိမိတို႕ေက်းရြာရွိ ေသနတ္မ်ားကို သိမ္း၍ မိမိတို႕ တပ္စုအလိုက္ စည္းကမ္းတက် စုရုံးခ်ီတတ္ လာၾကသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ တအားတတ္သြားကာ အခက္အခဲ ကိုေျဖရွင္းရန္ အၾကံတစ္ခုကိုလည္း  ရလုိက္ၾကေလေတာ့သည္။

          ထုိအၾကံကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လက္နက္ကိုယ္စီႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ ရဲေဘာ္ တပ္စု ႏွစ္စုကို သူၾကီး အိမ္သုိ႕ ခ်က္ခ်င္း ေခၚယူသြားၾကျပီး သူၾကီး၏အိမ္ေရွ႕  ေျမနီလမ္းမၾကီးေပၚတြင္ သူၾကီးျမင္သာေအာင္ တန္းစီ၍ ရပ္ျပထားၾကသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ကိုသာဇံသည္ သူၾကီးအိမ္ေပၚသို႕ တတ္သြား ၾကျပီး သူၾကီး၏ ေသနတ္ကိုေတာင္းယူၾကျပန္သည္။ ပထမတြင္ သူၾကီးက ရႈတင္းတင္းျဖင့္ အိမ္ထဲမွ ထြက္၍ လာေသာ္လည္း မိမိအိမ္ေရွ႕ ေျမနီလမ္းမေပၚတြင္  ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ကိုယ္စီျဖင့္ တန္းစီရပ္ထားေသာရဲေဘာ တပ္စိပ္ ႏွစ္စိပ္ကုိ ျမင္လိုက္ေတာ့မွ  မ်က္လုံးျပဴးသြားကာ ဘာမေျပာ ညာမေျပာ ခ်ာကနဲ အိမ္ထဲသုိ႕ လွည့္ဝင္ သြားျပီ း ၎၏ေသနတ္ကို ပ်ာပ်ာသလဲ ထုတ္ေပးေလေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သူၾကီး၏ အမူအရာကို ၾကည့္ရင္း ရယ္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း အိေျႏၵမနည္းေဆာင္ကာ သူၾကီး၏ အမည္  ေသနတ္နံပါတ္ႏွင့္ ယမ္းေတာင့္ အေရအတြက္တုိ႕ကုိ ေရးမွတ္ျပီး ဝမ္းသာအားရျဖင့္ သူၾကီး၏ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။ ထုိအခါမွ ရြာတြင္းရွိ အျခားကာကြယ္ေရး ေသနတ္မ်ား လယ္ပုိင္ရွင္အခ်ဳိ႕၏ လုိင္စင္ျဖင့္ကုိင္ေသာ ေသနတ္မ်ား ကိုပါ လုိက္လံေတာင္းယူ ႏိုင္ၾကကာ ဘီလူးကၽြန္းေတာင္ပိုင္း ေက်းရြာ အသီးသီးမွ ေ၇ာက္ရွိလာေသာ ရဲေဘာ္မ်ား ႏွင့္အတူ အခ်ိန္မီ ခ်ီတတ္၍ ျမိဳ႕နယ္ တပ္ဖြဲ႕ရုံးသုိ႕  ထြက္ခြာ သြားႏိုင္ၾကေလေတာ့သည္။

ေသဆု  (သို႕မဟုတ္)  လြတ္လပ္ေရးဆု

          ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဲေဘာ္မ်ားအားလုံး ျမိဳ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕ရုံးသုိ႕ ေရာက္ရွိေသာအခါ အျခားေက်းရြာအသီးသီး မွ ရဲေဘာ္ ရဲေမမ်ားလည္း စုံစုံညီညီ ေရာက္ရွိစုရုံး ေနၾကျပီျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လူစုအား ဝမ္းသာအားရ ဆီးၾကိဳႏႈတ္ဆက္ၾကကာ ``အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္``ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား လႊမ္း၍သြားေတာ့သည္။

          ထုိစဥ္က အမွန္ကုိ ဝန္ခံရလွ်င္  ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္မ်ားအားလုံး ျမိဳ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕ရုံးသို႕  စုရုံး၍ သာေရာက္လာၾကေသာ္လည္း  က်ဆုံးေလျပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား ေသနတ္ေဖာက္အေလးျပဳ ရန္ ဟူေသာ မူလ ညႊန္ၾကားခ်က္မွတပါး ေရွ႕ဆက္၍ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို လုံးဝမသိၾကရေသးေခ်။ ထုိေန႕ နံနက္ က ျမဳိ႕နယ္ တပ္ဖြဲ႕ရုံးေရွ႕တြင္ စုရုံးေရာက္ရွိေနၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဘီလူးကၽြန္းျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားအား စစ္ပညာသင္တန္းေပးေ၇းအတြက္ ေခတၱတာဝန္ျဖင့္ ေစလႊတ္ထားေသာ  (ဘီ-အုိင္-ေအ  ဘီ-ဒီ-ေအ )  ဗိုလ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္စုိးတင့္က ရဲရဲေတာက္ မိန္႕ခြန္းတစ္ခုကို ေပးေတာ့မွပင္ ရဲေဘာ္မ်ား ဘာေတြလုပ္ျပီးျပီႏွင့္  ေရွ႕တြင္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္တုိ႕ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိရွိၾကရေပေတာ့သည္။

          ဘီလူးကၽြန္းသည္ သံလြင္ျမစ္ဝရွိ ေရပတ္လည္ဝိုင္းလွ်က္၇ွိေသာ အလ်ား ၂၄ မိုင္ အနံ ၁၂ မိုင္ခန္႕ရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းျဖစ္၍ ေက်းရြာၾကီးေပါင္း ၆၄ ရြာ ေက်ာ္မွ်ရွိျပီး ျမဳိ႕ပိုင္ရုံးစိုက္ေသာ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ ရွိရာ ထိုေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ရြာေက်ာ္မွ လက္ေရြးစဥ္ ရဲေဘာ္မ်ား တျပိဳင္နက္တည္း လက္နက္ကိုယ္စီႏွင့္  ျမိဳ႕နယ္ တပ္ဖြဲ႕ရုံးသို႕ စုရုံးလာၾကသျဖင့္ အေတာ္အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ စစ္တပ္ၾကီး တစ္တပ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနေလသည္။ လက္နက္မပါေသာ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ လက္ေရြးူစဥ္ ရဲေမ ၂၀ ခန္႕အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ရဲေဘာ္ အင္အား ၆၀၀ ခန္႕ရွိေလသည္။ ထုိအခ်ိန္အခါ ကရဲေဘာ္မ်ားမွာ လူေစ့တတ္ေစ့ ယူနီေဖာင္း မျပည့္စုံၾက အခ်ိဳ႕ ေသာေက်းရြာမ်ားမွ ရဲေဘာ္ၾကီးမ်ားမွာ ေပါင္တြင္ ထုိးကြင္းမင္ေက်ာင္ျဖင့္ ခါးေတာင္းေမွ်ာင္ေအာင္ က်ဳိက္ထား ေသာ လူၾကီးမ်ား ခေမာက္တုိကေလးမ်ား ကိုေဆာင္း၍ အဂၤလိပ္လုပ္ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ၾကီးမ်ားကို လြယ္ထား ၾကေသာ လယ္သမားၾကီးမ်ားပင္ ပါဝင္လာၾကေလသည္။  ဤအခ်က္ကို ေထာက္ရႈၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထုိစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအေပၚ ဗမာ့ေက်ာမြဲ လူတန္းစားတစ္၇ပ္လုံးက အဘယ္မွ်အထိ ၾကည္ညိဳ ေလးစားၾကျခင္းႏွင့္ အဘယ္မွ်အထိ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ေနၾကပုံကို သိရွိႏိုင္ေပသည္။

          ထုိစဥ္က ဗိုလ္စုိးတင့္သည္ စုရုံးေရာက္၇ွိေနၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ ျပင္းထန္မာေက်ာေသာ အသံၾကီးျဖင့္---------

          ``ရဲေဘာ္တို႕-- ဒီကေန႕  ဒီအခ်ိန္  ဒီေနရာမွာ ရဲေဘာ္တို႕အားလုံး  ကၽြန္းမွာရွိတဲ့  သူၾကီးေသနတ္ေတြ နဲ႕ ကာကြယ္ေရးေသနတ္ေတြကို  ေတာင္းယူလာၾကျပီး စုရုံးလာၾကဘုိ႕ အမိန္႕ထုတ္လိုက္တာဟာ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ  ဘာလုပ္ဖို႕လဲ ဆိုတာ  ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္  က်ဆုံးေလျပီးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕တကြ ေခါင္းေဆာင္ ၾကီးမ်ားကို ေသနတ္ေဖာက္အေလးျပဳ ၾကဘုိ႕မဟုတ္ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕တကြ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ ၾကိဳးပမ္းသြား ၾကတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ၊ အသက္အစေတးခံသြားၾကတဲ့  လြတ္လပ္ေရး မရမခ်င္း အသက္စြန္႕တုိက္ယူဘုိ႕ အတြက္ ဒီကၽြန္းကို နည္းပရိယာယ္သုံးျပီး ရဲေဘာ္ေတြလက္ထဲ သိမ္းပိုက္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္``

          ``ဒါထက္ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ငါတုိ႔ဟာ ဒီကေန႕ကစျပီး  ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို ရတဲ့အထိ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ကို အျမစ္ကပါ မက်န္ေအာင္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၾကဘုိ႕ပဲျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႕မနက္ ေဝလီေဝလင္း အခ်ိန္မွာပဲ ျမဳိ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕ရုံးမွာ ရွိသမွ်ရဲေဘာ္ေတြနဲ႕ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕နဲ႕ ဂါတ္ကိုပါ စီးျပီးျပီ ၊ ေငြတုိက္လဲ သိမ္းျပီးျပီ ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ ရုတ္တရက္ သိမ္းပိုက္လိုက္ရတာလဲ ဆုိတာကိုေတာ့ အထူးေျပာေနဘို႕ လိုမယ္မထင္ဘူး။ ငါတုိ႕ရဲ႕ ဖခင္ၾကီးသဖြယ္ျဖစ္တဲ့  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕ပေယာကေၾကာင့္ လူမသမာရဲ႕လက္ခ်က္နဲ႕ မရႈ႕မလွ က်ဆုံးခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါကို ငါတုိ႕တေတြ ဒီအတုိင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေန ၾကရေတာ့မွာလား။ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ မၾကည့္ႏိုင္ဘူး။ ဒီနယ္ခ်ဲ႕ မေကာင္းဆုိးဝါးေတြကို  ဗမာ့ေျမေပၚက ငါတုိ႕ ေမာင္းထုတ္ၾကရမယ္။  အဲဒီလုိေမာင္းထုတ္တယ္ ဆုိတာဟာ လြယ္လြယ္နဲ႕ ျပီးမယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘူး``

          ``ငါတို႕ရဲေဘာ္ေတြဟာ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ႕  တပ္ဦးကေနျပီး တိုက္ၾကမယ္ဆိုတာ ၾကပ္ၾကပ္ၾကီး နားလည္ ထားေစခ်င္တယ္။ သူရဲေဘာနည္းတဲ့လူေတြ ၊ မိန္းမရွာေတြကို မလိုခ်င္ဘူး။ ေနာက္ဆုတ္ခ်င္တဲ့ လူေတြရွိရင္ ခုကတည္းက အိမ္ကိုျပန္သြားၾကပါ။ ေနာက္မွ သစၥာေဖာက္ျပီး ထြက္ေျပးရင္ အသတ္ခံရမွာဘဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးကို ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မညွာႏိုင္ဘူး။ ငါတုိ႕ဟာ ဒီေနရာ ကေနျပီး ေတာထဲေတာင္ထဲကုိ ေရာက္ခ်င္ေရာက္သြားမယ္။ ထမင္းငတ္ခ်င္ ငတ္မယ္။ ေနာက္ဆုံး ေသခ်င္ ေသမယ္။ ငါတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးဆုလဒ္ၾကီးဟာ ေသဆု ၊ သုိ႕မဟုတ္ လြတ္လပ္ေ၇း ဆုၾကီးပဲျဖစ္မယ္``ဟု စိတ္တတ္ၾကြဖြယ္ရာ ရဲရဲေတာက္မိန္႕ခြန္းကုိ ေျပာရင္းက ျဖန္႕ထားေသာ သူ၏ ညာဘက္လက္ဖဝါးကို ရုတ္တရက္ အေပၚသုိ႕ေမွ်ာက္၍ ျပလုိက္ျပီးေနာက္ ----

          ``ေဟာဒီ  ျဖန္႕ထားတဲ့ လက္ဖဝါးကုိ ၾကည့္ၾကစမ္းပါ  ၊ ဘာလုပ္လုိ႕ရလဲ။ ျဖန္႕ထားတဲ့ လက္ေခ်ာင္း ကေလးေတြကို တစ္ေခ်ာင္းစီ အကုန္ခ်ိဳးဖဲ့ျပစ္လုိက္ရင္ အကုန္က်ိဳးသြားမွာပဲ ။ ေဟာ  အခုလို လက္သီးဆုတ္ လိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္သြားသလဲ။ သံလက္သီး ျဖစ္သြားတယ္မဟုတ္လား။ လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြကို ခ်ိဳးလို႕ မရတဲ့အျပင္ ခ်ိဳးတဲ့သူကုိ ဒီသံလက္သီးနဲ႕ေတာင္ ျပန္ျပီးအလဲထုိးႏိုင္တယ္ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တို႕ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ သံလက္သီးလို စည္းလုံးမႈ အင္အားယူျပီး ဒီနယ္ခ်ဲ႕ ပေယာဂအေကာင္ေတြ ကို အလဲထိုးရမယ့္ အခ်ိန္ ေရာက္လာျပီဆိုတာ ျမဲျမဲၾကီးမွတ္ထား လုိက္ၾကပါ။ ဒီလို အလဲထုိးရမယ့္ ပြဲမွာ ေနာက္ဆုံး ရမယ့္ ဆုဟာကေတာ့ ခုတင္က ေျပာခဲ့ျပီးတဲ့ ေသဆု ဒါမွမဟုတ္ လြတ္လပ္ေရးဆု ဒီႏွစ္ဆုပဲ ရွိတဲ့ အတြက္ တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ဖို႕အတြက္ ဒီကေန႕ ဒီအခ်ိန္ ဒီေနရာကစျပီး သစၥာအဓိ႒ာန္ ျပဳၾကပါစုိ႕လုိ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ တိုတိုဘဲ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္`` ဟု ေနာက္ဆုံးတြင္ လက္ဝါးႏႈင့္ သံလက္သီးကို ဥပမာေဆာင္၍ အဆုံးသတ္လုိက္ရာ ရဲေဘာ္မ်ားထံမွ လက္ခုပ္သံ တေျဖာင္းေျဖာင္းႏွင့္  ``ခ်မယ္--- တုိက္မယ္--အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္`` ဟူေသာ တခဲနက္အသံၾကီး ပဲ့တင္ထပ္၍ သြားေလေတာ့သည္။

ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

          ေနာက္တစ္ေန႕ နံနက္တြင္ကား ဘီလူးကၽြန္း  ကၽြန္းသူ ၊ ကၽြန္းသားမ်ားမွာ ရုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဘီလူးကၽြန္းကို ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက သိမ္းပိုက္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သျဖင့္ အံ့အား သင့္သြားၾကေလသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမဳိ႕နယ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုေငြေသာ္၏ တာဝန္ေပး ခ်က္အရ ျမဳိ႕နယ္တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ ဝါဒ ျဖန္႕ခ်ိေရးမႈးတာဝန္ကုိ ရဲေဘာ္ေသာင္းတင္  ရဲျဖဴ ဗိုလ္ယကၡ (ယၡဳ လက္နက္ခ်ျပီးသူ ) ၏ေနရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ တကၽြန္းလုံးအႏႈံ႕အျပား လူစည္ကားေသာ လမ္းဆုံလမ္းဂြမ်ား ေဈးမ်ား လမ္းေဘး သစ္ပင္ၾကီးမ်ားတြင္ နံရံကပ္ ပိုစတာမ်ားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး ဝါးျဖန္႕ခ်ိေရး ရုပ္ျပ ေၾကျငာစာတမ္း မ်ား ေရးဆြဲ၍ လိုက္လံ ကပ္ထားၾက သည္။ ထုိရုပ္ျပ ေၾကျငာ စာတမ္းမ်ားတြင္ ဆြဲထားသည့္ပုံမွာ ရဲေဘာ္တစ္ဦးသည္ အဂၤလိပ္ ယူနီယံ ဂ်က္အလံ ကို စစ္ဘိနပ္ စီးထားေသာ ေျခတစ္ဖက္ျဖင့္ နင္းလွ်က္ လက္တစ္ဖက္မွ လွံစြတ္တပ္ ေသနတ္တစ္လက္ကို ကုိင္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ရန္သူကို တအားထုိးေနပုံ ျဖစ္သည့္အျပင္ ``နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ မိစၦာေကာင္မ်ားအား ေမာင္းထုတ္ ၾကေလာ့````လြတ္လပ္ေရး ခ်က္ခ်င္းေပး````နယ္ခ်ဲ႕အလုိမရွိ``စေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံ စာတမ္း မ်ားကိုလည္း ေရးထားၾကသည္။ ထုိနံရံကပ္ ပုိစတာၾကီးမ်ား၏ ေအာက္နားတြင္ကား ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ဟု ကမၺည္းထုိးထားၾကသည္။

          ထုိစဥ္အခါက ေမာ္လျမိဳင္တြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား တပ္စြဲလွ်က္ရွိေသးရာ အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္အခ်ိဳ႕သည္ ဘီလူးကၽြန္းကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သိမ္းပုိက္လို္က္ျခင္းအတြက္  မ်ားစြာခံျပင္းလွ်က္ရွိျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕အား တုိက္ခိုက္ ေခ်မႈံးလိုေၾကာင္း သိရွိရရာ အကယ္၍ ၎တို႕ ရုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္မည္ဆိုပါက ခုခံ တုိက္ခို္က္ႏုိ္င္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလည္း ဘီလူးကၽြန္း ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းဟူသမွ်တြင္ ကမ္းေျခ ေစာင့္ကင္းတပ္မ်ား ခ်က္ခ်င္း ေစလႊတ္ခ်ထားခဲ့ၾကေပသည္။ ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ထဲတြင္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား အား ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေရးတာဝန္ကို ယူထားၾကေသာ လက္ေရြးစဥ္ရဲေမ ၂၀ ခန္႕ပါဝင္ရာ ၎ရဲေမမ်ားမွာ အကယ္၍  ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တေတြ အေျခအေနအရ ေတာထဲေတာင္ထဲသို႕ ထြက္ခြာ သြားၾကရလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွင့္အတူ ေသမကြဲ ရွင္မကြာ လုိက္ပါ၍ နယ္ခ်ဲ႕အား တိုက္ထုတ္ၾက မည့္ ရဲေမမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ အခ်ိဳ႕ရဲေမမ်ားမွာ လယ္ပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ား ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ၾကီးမ်ား၏ သမီးမ်ား ပါဝင္လွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရရာ ထုိစဥ္က အမ်ိဳးသားစိတ္ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္ အဘယ္မွ် ျပင္းထန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ခန္႕မွန္းႏိုင္ေပသည္။

          ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္  ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႕  ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္၌ ဘုရားၾကီးကုန္း ေအာင္မဂၤလာ ရုပ္ရွင္ရုံၾကီးတြင္ လူထုတရားပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပ၍ ဘီလူးကၽြန္းကို ဘာေၾကာင့္ သိမ္းပိုက္လိုက္ ရသည္ကုိ ရွင္းလင္းၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ဗမာတျပည္လုံးရွိ ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု မ်ား ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ ဗမာ့ေျမေပၚမွအဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕အား အျပီးအပုိင္ ေမာင္းထုတ္ရန္ အခ်ိန္ က်ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဤကဲ့သို႕ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ဗမာျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လုိလားေတာင္းတ ေနၾကသည့္ လြတ္လပ္ေ၇းကို ရႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႏုနည္းျဖင့္ လုပ္ေနပါက ေနာက္ထပ္၍ နယ္ခ်ဲ႕ စစ္ဘီလူးၾကီးမ်ားသည္ ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား ဝါးျမိဳသတ္ျဖတ္ဦးမည္ကုိပင္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရန္ အတြက္ျပဳလုပ္ရ ေၾကာင္း ၊ ဤကဲ့သို႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရာ၌ လက္နက္အတြက္ ရံပုံေငြမ်ား စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ေနာက္ပုိင္းမွေန၍ စုေဆာင္းေပးရန္လိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာၾကရာ ၎တရားပြဲအျပီး၌ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ား ၊ လယ္ပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ားသည္ မိမိတို႕ လႈဒါန္းလိုသည့္ ပစၥည္းစားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းပင္ စာ၇င္းေပးသြင္း ၾကေလသည္။

          ထုိေန႕ ညေနပိုင္း ၃ နာရီခန္႕တြင္ကား  တပ္ဖြဲ႕ရုံးသို႕  ဘီလူးကၽြန္းေခ်ာင္းဆုံ ျမိဳ႕ပိုင္ ဦးသိန္းသန္းႏွင့္ ကၽြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ဆုိင္ရာ အရာရွိအခ်ိဳ႕ ေရာက္ရွိလာၾကရာ ျမဳိ႕မိျမဳိ႕ဖ အခ်ိဳ႕အား ဖိတ္ေခၚ၍ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပလုိေၾကာင္း ေျပာဆုိသျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕ ရုံးခန္းအတြင္းမွာပင္ ျမဳိ႕ပုိင္ ဦးသိန္းသန္း၏ ရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ ကို က်င္းပေပးရျပန္ေလသည္။ ထုိရွင္းလင္းပြဲတြင္  ျမဳိ႕ပိုင္ ဦးသိန္းသန္းက ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား ယခုကဲ့သို႕ ရုတ္တရက္ ကၽြန္းကို သိမ္းပို္က္လုိက္ျခင္းအတြက္  မွားသည္ မွန္သည္ကို မိမိ အေနျဖင့္ မည္သုိ႕မွ် မေဝဖန္လုိေၾကာင္း ၊ မိမိမွာ အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေနသျဖင့္ သာမာန္မ်က္စိျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ယခု ရဲေဘာ္တို႕ ၏ အျပဳအမူႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္အေနတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈ ကင္းလြတ္ျခင္းကို မိမိက မလိုလားပါေၾကာင္း။ မိမိမွာလည္း အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို အလြန္ၾကည္ညိဳေလးစားသူ ဗမာအမ်ိဳးသား တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သျဖင့္ တဖက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း တမ်ိဳးသားလုံးဆုံးရႈံး နစ္နာမႈအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္ထိခိုက္မိပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္းလူထုက မိမိအေပၚသံသယ မကင္း မျဖစ္ေစရန္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာသြားေလသည္။

          ထုိေန႕မွစ၍  ဘီလူးကၽြန္းကုိ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား သိမ္းပိုက္လုိက္ျခင္း သတင္းကား ဗမာတျပည္လုံး ဂယက္ရိုက္၍ လႈပ္ရွားသြားခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် ဘီလူးကၽြန္း ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား၏ နံရံကပ္ ပိုစတာ မ်ားႏွင့္အတူ ``ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေ၇းတပ္မေတာ္``ဟူေသာ အမည္မွာလည္း  ဘီလူးကၽြန္း တကၽြန္းလုံးေပၚတြင္ ပလူပ်ံ သကဲ့သုိ႕ ရွိခဲ့ေလသတည္း။

စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ လက္နက္ခ်ျခင္း

          ဤသို႕ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္  ဘီလူးကၽြန္းအား ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားၾကျပီး ေနာက္ေလးရက္ ခန္႕ၾကာေသာအခါ ေမာ္လျမိဳင္ခရုိင္  ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ ဖြဲ႕စည္းေရးမႈး ႏွင့္ ဝါဒျဖန္႕ခ်ိ ေရးမႈး ဗိုလ္ေက်ာ္သန္း (ယခင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ - ယခု သူပုန္အသတ္ခံရသူ) တုိ႕ေရာက္ရွိ လာၾကျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕အား အထက္အမိန္႕တစ္စုံတရာ အရရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႕ အၾကမ္းဖက္မႈကို မျပဳလုပ္ေစလုိေၾကာင္း ။ အေျခအေနအရ လက္နက္ခ်သင့္ေၾကာင္း ၊ လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဗိုလ္စိုးတင့္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဲေဘာ္မ်ားက လက္နက္ခ်ရန္ မလိုလားသည့္ အျပင္ ရန္ကုန္႒ာနခ်ဳပ္မွ အမိန္႕ရရွိမွသာ လက္နက္ ခ်ႏိုင္မည္ဟု တင္းမာေနၾကသျဖင့္ ထုိလက္နက္ခ်ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရေလသည္။

          သုိ႕ေသာ္လည္း ခရုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စိတ္အားမေလွ်ာ့ၾကဘဲ ေလယဥ္ပ်ံျဖင့္ ရန္ကုန္႒ာနခ်ဳပ္ သို႕ အေရးတၾကီး သြားေရာက္ၾကကာ ႒ာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္စိန္မွန္ (မက်ဆုံးမီ) ၏ အမိန္႕ စာတစ္ေစာင္ကို ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႕ ညေနဘက္ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ထံသို႕ ယူေဆာင္လာၾကျပန္ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ထုိေန႕ညခ်င္းပင္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ကုိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကျပန္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခရုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္ၾကီး သခင္ႏု (ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု) ဦးစီးေသာ ဖ-ဆ-ပ-လ အစုိးရ သစ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ က်ဆုံးသြားသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္  တစ္ဗိုလ္က် တစ္ဗိုလ္တတ္ စနစ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ဖြဲ႕စည္း ထားျပီျဖစ္သျဖင့္  လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေသးေၾကာင္း ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရ အဖြဲ႕ သစ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ ခ်မွတ္သြားသည့္ လမ္းစဥ္အတုိင္း လြတ္လပ္ေရးကို တစ္ႏွစ္အတြင္းရရွိရန္ ၾကိဳးစား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အကယ္၍ ရဲေဘာ္တုိ႕ လက္နက္မခ်ဘဲ ေတာခိုသြားၾကမည္ဆုိပါက ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ခ်မွတ္သြားေသာ လမ္းစဥ္ကုိ ဖ်က္ဆီး၇ာ ေရာက္မည့္အျပင္ လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္ သို႕လည္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ႏွင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ။ ယခုအခါ လြတ္လပ္ေရးရရန္ လက္တကမ္း သာလိုေတာ့သျဖင့္ အေျခအေနအရ လက္နက္ခ်ေစလုိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဖ်ာင္းဖ် ေျပာဆုိေဆြး ေႏြးၾကရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ အားလုံးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသြားရာ ေနာက္တစ္ေန႕ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ဘီလူးကၽြန္း ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား လက္နက္ခ်ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၾကျပီး ေခ်ာင္းဆုံ ေငြတုိက္မွ သိမ္းယူထားၾကေသာ ေငြတစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံရဲ႒ာနမွ လက္နက္မ်ားကို ျပန္၍ အပ္လိုက္ၾကသည့္အျပင္ ေက်းရြာ အသီးသီးမွ ရဲေဘာ္မ်ား ရယူလာၾကသည့္ ကာကြယ္ေရးေသနတ္မ်ား သူၾကီး ေသနတ္မ်ားကိုပါ သက္ဆုိ္င္ရာေက်းရြာ အသီးသီးမွ ကာကြယ္ေရးလူၾကီးမ်ား ၊သူၾကီးမ်ား အားဆင့္ေခၚ၍ ျပန္လည္ေပးအပ္လုိက္ၾကေလသည္။

          ထုိကဲ့သို႕ ေက်နပ္မႈ ရရွိၾက၍ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဲေဘာ္မ်ား လက္နက္ခ်အပ္သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႕ ႏွင့္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ဖ-ဆ-ပ-လ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္တြင္ ပညာေရး ဝန္ၾကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ေစာစံဘိုးသင္  ဘီလူးကၽြန္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ကၽြန္းလူထု ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ပညာေရးဝန္ၾကီးအား ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾကိဳဆုိလိုက္ၾကျပီးေနာက္ ရဲေဘာ္မ်ားအားလုံး စည္းကမ္း ေသဝပ္စြာ မိမိတို႕ ေက်းရြာ အသီးသီးသို႕ တပ္ေခါက္၍ ျပန္သြားၾကေလေတာ့သတည္း။

 ဘီလူးကၽြန္း ခ်စ္ေငြ

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ
ကိုစိုးႏို္င္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...