Sunday, March 11, 2012

၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ ဘီလီယံေဒၚလာ ပုိင္ဆုိင္မႈ (ဒုတိယပုိင္း)

by Swe Swe Kyi on Saturday, March 10, 2012 at 2:37pm ·

By: ေမာင္ေဆာက္-ေက်ာက္ကာ
(စုေဆာင္းတင္ဆက္သည္) 
ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ေအာင္ေသာင္း

က်င္းပဆဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ၀န္ၾကီးအမည္စာရင္း ၃၀ ကုိ ေၾကျငာလုိက္ေပမဲ့ မူလ စစ္အစိုးရ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔ထဲက ၀န္ၾကီးေဟာင္း ၁၃ ဦး ျပန္ပါမလာတာ ေတြ့ရပါတယ္- စာရင္းခ်ဳပ္တဲ့အခါ ၀န္ၾကီးလစာနဲ့မကာမိေအာင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ၾကီးေဟာင္းတခ်ိဳ႔ ခ်မ္းသာသူေတြ ခ်မ္းသာသြားေပမဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနတခ်ိဳ႕လဲ အရွုံးမ်ားစြာနဲ့က်န္ခဲ့ပါတယ္။


၀န္ၾကီးသစ္အဖြဲ့မွာ ျပန္ပါမလာတဲ့ ၀န္ၾကီးေဟာင္း ၁၃ ဦးထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ ပညေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာခ်မ္းျငိမ္း ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ဦး လယ္ဆည္၀န္ၾကီး ဦးေဌးဦး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဇာ္ ေမြးျမ်ေရးနဲ့ေရလုပ္ငန္း၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္ သစ္ေတာ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေအာင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၀န္ၾကီး ဦးစိုးသာ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဦးလြန္းသီနဲ သိပၸံနည္းပညာ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းနဲ့ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္း တို့ ျဖစ္ပါတယ္

၀န္ၾကီးသစ္ေတြ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ ဘယ္လုိစီမံခန့္ခြဲမလဲ မသိရေသးေပမဲ့ စစ္အစိုးရ၀န္ၾကီးေဟာင္းေတြထဲမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္တေလွွ်ာက္လုံး သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနက ခြက္ခြက္လန္ အရွဳံးေပၚေနေပမဲ့ ဒီ၀န္ၾကီးဌာနကုိင္ခဲ့တဲ့ ၀န္ၾကီးတခ်ိဳံကေတာ့ ရတဲ့၀န္ၾကီးလစာနဲ့မမၽွေအာင္ ခ်မ္းသာခဲ့ပါတယ္။ ပုိပီးထူးျခားတာက ဒီလုိနည္းနဲ့ မတရားခ်မ္းသာလာတဲ့ ၀န္ၾကိးမ်ိဳးေတြကုိ ဘယ္အဖြဲ့အစည္းကမွ စစ္ေဆးခြင့္မရွိဘဲ ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူခြင့္ေပးတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္
ဒီလုိ ၀န္ၾကီးအမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းလဲ ပါ၀င္တာေတြ့ရပါတယ္

၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကုိင္ခဲ့တဲ့ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးဌာနကုိ အရပ္သားအစိုးရသစ္ မလြဲေျပာင္းခင္ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ျပႆနာက စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ လုပ္ငန္းၾကီး ၆ ခုမွာ အရွုံးေပၚ အေလ်ာ့တြက္ျပေနတဲ့ တန္ဘုိးက က်ပ္ေငြ ၃ ဘီလီယံနီးပါးကေန ဘီလီယံ ၄၀ေက်ာ္ထိ ရွိေနပါတယ္

ဥပမာ-ဦးေအာင္ေသာင္း လက္ေအာက္က ေၾကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္းဆုိရင္ွ က်ပ္ေငြ ၂.၆ ဘီလီယံထိ အေလ်ာ့တြက္ျပေနသလုိ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းဆုိရင္လဲ  က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၄၀ ထိ အေလ်ာ့တြက္ျပေနတယ္လုိ႔  စုံစမ္းသိရပါတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္-၀င္းသူဇာဂုိေဒါင္ေတြမွာလဲ ကုန္ေခ်ာလက္က်န္ေတြ ပ်က္စီးကုူန္တဲ့အတြက္ ဆုံးရွုံးတဲ့တန္ဘုိးက ဂုိေဒါင္တလုံးကုိ က်ပ္ေငြ သိန္း ၄၀၀ ထိ အေလ်ာ့တြက္ျပေနတာမုိ႔ ဂုိေဒါင္ ၃၀၀ နီးပါးအတြက္ က်ပ္ေငြ ကုေဋ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ အေလ်ာ့တြက္ျပေနတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ

စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးဌာနမွာ အေလ်ာ့တြက္ေတြ ခုလို ဘီလီယံနဲ့ခ်ီပီး အရွုံးျပေနတာကုိ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္း တာ၀န္ယူစရာ မလုိဘဲ အလြယ္တကူ ေက်ာခုိင္းေတာ့မဲ့အေျခအေနမွာ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈက အံ့မခန္းျဖစ္ပါတယ္

ေနျပည္ေတာ္က ဥတၱရသီရိ ရပ္ကြက္က ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းပုိင္ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ၾကီး္ရဲ့ ခန္းနား ၾကြယ္၀မႈကုိ ေနျပည္ေတာ္ အရာထမ္းေတြက သံသယရွိပါတယ္ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးဌာန ျပင္ထိန္းေခၚ အေထြေထြျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးဌာနအသုံးခ်ပီး ကုိယ္ပုိင္အိမ္ေဆာက္ရာမွာ အသုံးခ်ထားတယ္။.

ဒီအိမ္ၾကီးကုိ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ မနွစ္က ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရကိ္က ေျပာင္းခဲ့တာျဖစ္ပီး အိမ္ၾကီးတခုလုံးကုိ ေနေရာင္ျခည္သုံး လ်ွပ္စစ္ထုတ္ျပားေတြနဲ႔ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္ေပးထားပါတယ္။

ဒါတင္မက ေနျပည္ေတာ္ မင္းကုန္းအုတ္စက္နားက ၃၈ ဧကရွီတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းပုိင္ ျခံၾကီးကုိလဲ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ ျပင္ထိန္းေခၚ အေထြေထြျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးဌာနအသုံးခ်ပီး ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ေနပါတယ္။

ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ့မိသားစု ပုိင္ဆုိင္မွဳတန္ဘုိးေတြကုိ ျခဳံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စစ္အစိုးရေပးထားတဲ့ ဝန္ၾကီးလစာေငြ တလက်ပ္ေငြ ၄သိန္းနဲ့ မကာမိေအာင္ အဆမတန္မ်ားျပားေနတာ ေတြ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ခုေတာ့ ဒီေငြေတြ ဘယ္ကရသလဲဆုိတာ ဘယ္သူမွ မေမးႏုိင္ခင္ ဦးေအာင္ေသာင္း အနားယူေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန့မွာ ၀န္ၾကီးေအာင္ေသာင္း ၀န္ၾကီးရာထူးက အနားယူေတာ့မွာမုိ႔ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြကုိ ဒံေပါက္ေက်ြးပီး တရား၀င္ ႏွုတ္ဆက္ပြဲလုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကားေတြ ရပ္တဲ့ အုပ္တမံတလင္း ကြင္းျပင္မွာ ညေန ၄ ရီ ေနက်စ္က်စ္ေတာက္ ပူေနခ်ိန္ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ပဆစ္တုတ္ ဒူူးတုူတ္ပုံစံနဲ့ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ကန္ေတာ့ခုိင္းခဲ့လုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းလဲ စုံစမ္းသိရပါတယ္

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ငါ့ေဆြမ်ိဳးအားလုံး ေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပးၿပီးမွ ဝန္ႀကီးရာထူးက ထြက္မယ္လုိ့ တခ်ိန္က ၀န္ၾကီးဌာန အီးစီအစည္းအေ၀းမွာ တရားဝင္ ေျပာဆုိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္

ႏုိင္ငံပုိင္ေတြ ခြဲယူၾကျပီ

ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္ခင္ ႏုုိင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္းၾကီးေတြကုုိ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းနဲ့ နီးစပ္တဲ့ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြက ခြဲယူအပီးမွာ ေနျပည္ေတာ္မွာလဲ ၀န္ၾကီးေတြ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ေျမကြက္ေတြ အျမန္ ခြဲေ၀ယူေနပါတယ္။

ၾကံ့ခုုိင္ဖြံ့ျဖိဳးေရးပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲအႏုုိင္ရေရး တဘက္ကၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာလဲ စစ္အစုုိးရေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းက ရသမွ်ကုုိ သိမ္းၾကံဳးပီး အိတ္ထဲထည့္ေနတယ္လုုိ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ကြင္းၾကီးဘက္မွာ ၀န္ၾကီးတဦးကုုိ ဧက ၁၀၀ စီ ခြဲတမ္းခ်ေပးေနပီး ဥတၱရသီရီျမုုိနယ္ဘက္မွာလဲ ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္ေျမတကြက္ကုုိ သိန္း၃၀နဲ့ ၀န္ၾကီးေတြ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုုိ ေရာင္းေပးေနတယ္လုုိ့ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ အေရွ့ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပမွာကုုိေမွ်ာ္ကုုိးပီး ေဟာ္တယ္ေဆာက္ခ်င္သူေတြက သိန္း၃၀တန္ ၀န္ၾကီးေတြေပးတဲ့ ေျမကြက္ေတြကုုိ သိန္း၃၀၀ ခ်က္ခ်င္းေပး၀ယ္ေနတယ္လုုိ့ပါ လုုပ္ငနိးရွင္တဦးက ေျပာပါတယ္

ေနျပည္ေတာ္ သေျပကုုန္းေစ်း ေက်ာက္မ်က္ျပတုုိက္နားမွာလဲ ဧရာမ ေဆးပလာဇာ ကြန္ဒိုုၾကီးေဆာက္ေနပါတယ္ တျပည္လုုံးအတြက္ အဂၤလိပ္ေဆး၀ါးေတြကုုိ ဒီေဆးပလာဇာၾကီးက ဒိုုင္ကုုိင္ ျဖန့္ေ၀ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္  ေဆးပလာဇာ ကြန္ဒုုိမွာပါတဲ့ အခန္း ၅၆ ခန္းကုုိလဲ ေဆးလုုပ္ငန္းက်ြမး္က်င္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြကုုိမေပးဘဲ ၀န္ၾကီး ၃၀ေက်ာ္နဲ့ တုုိင္းမွဴးတပ္မမွဴး၂၀ေက်ာ္ကုုိ ခ်ေပးလုုိက္တယ္။

ဘိလပ္ေျမေအာင္ေသာင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္ခင္ ေခတ္စားေနတဲ့ ေနာက္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတခုုက ေတာထဲက ထုုံးေက်ာက္ေတာင္ေတြကုုိ ဘိလပ္ေျမထုုတ္ႏုုိင္တဲ့အဆင့္ စမ္းသပ္ပီးပါပီဆုုိပီး စက္မွဳ(၁) ၀နၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းဆီက ခြင့္ျပဴခ်က္ပါမစ္ရေအာင္ လုုပ္တဲ့နည္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘိလပ္ေျမထုုတ္ခ်င္တဲ့ ပုုဂၢလိက ကုုမၼဏီတခုုဟာ ျမန္မာျပည္ ေတာေတာင္တခုုခုုထဲက ထုုံးေက်ာက္ေတာင္ကုုိ ဘိလပ္ေျမထုုတ္လုုိ့ရေအာင္ စမ္းပီးပါပီဆုုိပီး အရင္ဆုုံး ၀န္ၾကီး ဥိးေအာင္ေသာင္းဆီ ေလွွ်ာက္လႊာတင္ရပါတယ္-၀န္ၾကီးဦးေအာင္ေသာင္းကုုိ ဘာမွမေပးတဲ့ ေလ်ွာက္လႊာရွင္ေတြကုုိ ျမိုု့နဲ့နီးသလားေ၀းသလား သဘာ၀၀န္းက်င္းကုုိ ထိခုုိက္ႏုုိင္သလားစတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းက မွတ္ခ်က္ေရး ထစ္လုုိက္တာနဲ့ ရန္ကုုန္ျမိုု့က အိမ္မွာ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းလာတဲ့အခ်ိန္သြားပီး ကန္ေတာ့ၾကရတယ္လုုိ့ လုုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာပါတယ္

ဘိလပ္ေျမထုုတ္မဲ့ ထုုံးေက်ာက္ေတာင္တခုုကုုိ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္၇ဘုု့ိအတြက္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကုုိ အနည္းဆုုံး က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀၀ ထိေပးရတယ္လုုိ့ စုုံစမ္းသိရပါတယ္ ထုုံးေက်ာက္ေတာင္ေလွွ်ာက္ထားတဲ့ ကုုမၼဏီေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ရွိတဲ့အတြက္ ဒီလုုပ္ငန္းတခုုထဲကတင္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၂ေသာင္းနီးပါး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းရလုုိက္တယ္ဆုုိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္

မၾကာခင္ရက္ပုုိင္းအတြင္း ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖြင့္တဲ့ ဘဏ္လုုပ္ငန္းအသစ္ေတြထဲမွာ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့သားပုုိင္တဲ့ United Amara ဘဏ္လုုပ္ငန္းလဲပါ၀င္ပါတယ္ ၀န္ၾကီးပုုိင္တဲ့ဘဏ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စက္မွဳတစ္၀န္ၾကီးဌာန အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြျဖစ္တဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေတြ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြအားလုုံးကုုိ မစုုမေနရ ေငြစုုဘုု့ိ ဦးေအာင္ေသာင္းက ဖိအားေပးလုုိုု တခ်ိဳ့အရာရွိေတြဆုုိရင္ သိန္းရာနဲ့ခ်ီပီး ေငြထဲ့ခဲ့ရတယ္လုုိ့ စုုံစမ္းသိရပါတယ္


ဦးေအာင္ေသာင္းပုိင္ အမရာဘဏ္


အထုုူးသျဖင့္ ဦးေအာင္ေသာာင္းလက္ေအာက္က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေတြ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြထဲက တခ်ိဳ့ဆုုိရင္ သူတိုု့တသက္ အိမ္မက္ထဲေတာင္ စိတ္မကူးႏုုိင္တဲ့ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမွုုမ်ိဳးေတြရေစမဲ့ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ိဳးေတြကုုိ ဦးေအာင္ေသာင္းက ဖန္တီးေပးထားတာ ျဖစ္တယ္-ဒါေၾကာင့္လဲ ခုုလိုု သားျဖစ္သူရဲ့ဘဏ္မွာ ေငြအတင္းစုုေအာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းက ဒီပုုဂၢိဳလ္ေတြကုုိ အနုုိင္က်င့္တာ သေဘာ၀က်ပါတယ္လုုိ့ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့ လက္ေထာက္အရာရွိတဦးက ေျပာပါတယ္

ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္ခင္ စစ္အစိုုးရရဲ့ အဓိက ျပႆနာေတြထဲမွာ သက္ဆုုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြကုုိ ျပႆနာမရွိ စာရင္းပိတ္ပီး ေရြးေကာက္ပြဲအပီးတက္လာမဲ့ ေနာက္အရပ္သားအစိုုးရသစ္ကုုိ လႊဲေပးႏုုိင္ဘုုိ့ျဖစ္ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ ေနာက္အစိုုးရသစ္မွာ ၾကံ့ခုုိင္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီကသာမက တျခားပါတီေတြက လူသစ္ေတြပါ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ တရားစြဲတာေတြ အေရးယူတာေတြ ေရွာင္ရွားဘုုိ့ရည္ရြယ္တာလုု့ိ အရာထမ္းေတြက ယူဆပါတယ္

စက္မႈတစ္အရွဳံးျပျပီ

အမ်ားဆုုံးအရွုုံးေပၚပီူး ကုုန္ေခ်ာလက္က်န္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံနဲ့ခ်ီ လက္က်န္ျပေနတဲ့ စက္မွဳတစ္ ၀န္ၾကီးဌာနက လုုပ္ငန္းေတြကုုိ ဘယ္လုုိေျဖရွင္းရမလဲဆုု္တာ ၀န္ၾကီး ဥၤီးေအာင္ေသာင္းအတြက္ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္ေနပါတယ္ ဒီမွာတင္ စက္မွဳတစ္၀န္ၿၾကီးဌာန လုုပ္ငန္းေတြ စက္ရုုံေတြ အရွံဳးေပၚေနတာဟာ သူထုုတ္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုုိ လကိေအာက္အရာရွီေတြက မလုုိက္နာလုုိ့ျဖစ္တယ္ဆုုိပီး မၾကာခင္ကဘဲ ဦးေအာင္ေသာင္းက စြဲခ်က္တင္ပါတယ္

၀န္ၾကီးထုုတ္ျပန္ထားတဲ့ ရာနဲ့ေထာင္နဲ့ခ်ီတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုုိ နားလည္မလည္ စမ္းသပ္ဘုုိ့ အဖြဲ့ေတြခြဲပီး မန္ေနဂ်ာနဲ့ဒုုမန္ေနဂ်ာေတြ ေမးမယ္-မေျဖႏုုိင္သူေတြကိုု ရာထူးခ် ေနရာေျပာင္းမယ္ဆုုိပီး အမိန့္ထုုတ္ထားလုုိ့ အရာထမ္းေတြ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္ သေဘာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္ခင္မွာ လူစေတးမဲ့ တရားခံရွာပြဲအတြက္ စာေမးပြဲစစ္ပီး ရာထူးခ်ဘုု့ိ လုုပ္ကုုိင္ေနတဲ့သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္

ဒါျဖင့္ရင္ စက္မွဳတစ္လုုပ္ငန္းေတြ ဘာေၾကာင့္ အရွံဳးေပၚသလဲလုု့ိ အာအာက္ေအကေမးတဲ့အခါ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့ ေပၚလစီအမွားအျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မရတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြေၾကာင့္လုု့ိ လက္ေအာက္ခံ၀န္ထမ္းေတြက ေထာက္ျပပါတယ္

ဥပမာ-ခ်ည္မွ်င္နဲ့အထည္လုုပ္ငန္း အရွံဳးေပၚေနတာၾကည့္ရင္ မေကာင္းတဲ့၀ါေတြ ၀ယ္ခုုိင္းတာလဲ ဦးေအာင္ေသာင္းျဖစ္တယ္-အရည္အေသြးညံ့တဲ့ တရုုတ္စက္ေတြနဲ့လည္ခုုိင္းလုုိ့ ခဏနဲ့စက္ပ်က္ပီး ကုုန္မထြက္တာလဲ ဦးေအာင္ေသာင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္
ဒီလုုိ တရုုတ္စက္ေတြ မေကာင္းတာ၀ယ္မွ ဦးေအာင္ေသာင္းအတြက္ ေကာ္မရွင္မ်က္မ်က္စားရမွာျဖစ္လုုိ့ စက္မွဳတစ္တခုုလုုံး အရွုုံးေပၚတာအတြက္ ၀န္ၾကီး ဥၤီးေအာင္ေသာင္းဟာ တာ၀န္အရွိဆုုံးျဖစ္တယ္လုုိ့ စက္ရုုံမွဳးအမ်ားစုုက ျမင္ၾကပါတယ္။

အီးယူဒဏ္ခတ္စာရင္း

အီးယူဒဏ္ခတ္စာရင္းကုိျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ တျခားဝန္ၾကီးေတြပါသလုိ စက္မွဳတစ္ဝန္ၾကီးဦးေအာင္ေသာင္းအျပင္ သူမိသားစုဝင္ေတြ မိသားစုပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပါဒဏ္ခတ္စာရင္းမွာ ထဲ့ထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕သားဗိုလ္မွဴး မုိးေအာင္နဲ႔ဇနီး၊ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕သား ေအာင္ရီျဖိဳးကုမၸဏီနဲ႔ အုိင္ဂ်ီအီးကုမၸဏီ ဒါရုိက္တာ ဦးေနေအာင္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕သားလဲျဖစ္အုိင္ဂ်ီအီးကုမၸဏီဒါရုိက္တာလဲျဖစ္ ဒုဗိ္ုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကိးေမာင္ေအးသမက္လဲျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴးျပည့္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းသမီး ခင္ငုရည္ျဖိဳး၊ ဦးေအာင္ေသာင္းသမီး ေဒါက္တာ သုနဒၵေအာင္၊ဦးေအာင္ေသာင္းသမီး ေအးျမတ္ျဖိဳးေအာင္အျပင္ ဦးေအာင္ေသာင္းမိသားစုပုိင္တဲ့ ေအာင္ရီျဖိဳးကုမၸဏီနဲ့ Queen Star ကြန္ျပဴတာကုမၸဏီေတြပါ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အီးယူ ဒဏ္ခတ္စာရင္းမွာ ပါေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္၊

ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ ယုံၾကည္အသုံးခ်တဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္

-စက္မႈ(၁)၀န္ၾကီးဌာနက ရသမွ် ခုိး၀ွက္ျပီး ၾကံ့ဖြံအသင္း ပါတီေထာင္တဲ့အခ်ိန္ ရံပုံေငြရေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့အခ်က္ (ဥပမာ-ေက်ာက္ဆည္ဘက္မွာ ၾကံ့ဖြံပါတီပုိင္း ဘိလပ္ေျမစက္ရုံေတြ တည္ေပးထား)

-စက္မႈ(၁)က ခုိး၀ွက္ရသမွ်နဲ႔ သန္းေရႊမိသားစုအတြက္ ျဖည့္တင္းေပးသလုိ သူ႔အတြက္လဲ ခ်မ္းသာေအာင္ ခုိးတဲ့အခ်က္

-ေခတ္ပညာတ္ ဘြဲ႔ရ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ျဖစ္ေပမဲ့ ေကာက္က်စ္တဲ့ဥာဏ္အရာမွာ ထူးခြ်န္တဲ့အခ်က္ (၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိင္ေအာင္ ကလိမ္ကက်စ္နည္းေတြ သုံးေပးခဲ့၊ ဒီပယင္းအေရးအခင္းကုိ ၾကိဳးကုိင္ခဲ့ စသည္)

ဒီအခ်က္ေတြက အဓိက်တာ ေတြ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကေန့ထိ ၾကံ့ဖြံပါတီအတြင္းေရးမႉးအဖြဲမွာ ပါ၀င္ေနသလုိ လက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာဆုိတဲ့ (ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ရမဲ့) အလုပ္ေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္ ခုိင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။Rederences:
  1. http://photayokeking.org/hot-news/897-aung-thaung-corruption
  2. 2.     ဒီပဲယင္း တရားခံ စက္မႈ(၁) ဝန္ၾကီးဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ စံအိမ္ေတာ္အေၾကာင္း (http://www.demowaiyan.co.cc/2010/07/generals-and-their-relatives-watchers.html
  3. ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနေဆာင္းပါးမ်ား

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...