Friday, September 2, 2011

ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ ့ ႏွစ္(၂၀)ေရးရာ သုံးသပ္ခ်က္နဲ ့ မျဖစ္မေနေျပာင္းလဲၾကရေတာ့မည့္ နည္းဗ်ဴဟာေရးရာ

.အရွင္ေခမာစာရ -5,3, 2010။-

နိဒါန္းအဖြင့္
ႏိုင္ငံေရးမွာ တရားတာ မတရားတာမရွိဘူး။ေအာင္ပဲြပဲရွိတယ္”ဆုိျပီးေျပာေနၾကေပမဲ့ လူသူေတာ္ေကာင္း ေတြအဖုိ ့ ေတာ့ “မတရားတာနဲ ့ေအာင္ပဲြခံေရး”ဆုိတာ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ပဲလုိ ့ နားလည္မိတယ္။။
မေတာ္ မတရားမေကာင္းတဲ့ လူ ့ဗာလာနံေတြအဖုိ ့ေတာ့ “မတရားတာ တရားတာ မရွိဘူး။ ေအာင္ပဲြပဲရွိတယ္”ဆုိတာ မွန္ႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ့ႏူိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကလဲ ဒီအတုိင္းပဲ အေျဖထြက္ေနတယ္ မဟုတ္လား။
ႏူိင္ငံေရးအရ ေအာင္ႏူိင္သူေတြသာ မွန္သြားၾကတယ္။။ သူတုိ ့ေနာက္ကုိ လုိက္သြားၾကတယ္။

ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ သြားၾကတယ္။ ေျပာင္းလဲေစရမယ္ဆုိျပီး ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာ အမွန္အမွားကုိ မၾကည့္ေတာ့ဘူး။
“သူတုိ ့ေအာင္ပဲြခံေနတာ မမွန္တဲ့ နည္းေတြနဲ ့ပဲ”ဆုိျပီး ေ၀ဖန္ရွဳတ္ခ်တာ ကေလးေတာင္ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။
တခ်ဳိ ့ အာစီယမ္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားျပီး။ အေမရိကန္ေတြလဲ ေျပာင္းလဲသြားျပီ။ ဥေရာပေတြလဲ ေျပာင္းလဲသြားျပီ။ အဲဒီ အထဲမွာ ႏုိင္ငံေရး ေၾကာင့္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘဲ။ စီးပြါးေရး လုပ္ကြက္ ေၾကာင့္လဲပဲ ေျပာင္းလဲ ကုန္တယ္။
ဒီေတာ့ ကုလသမဂၢကပါ ေျပာင္းလဲတဲ့ အထဲ ပါသြားတယ္။
အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ေအာင္ပဲြခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား ဘက္သုိ ့ ေျပာင္းလဲ သြားတာပါပဲ။
“ေျပာင္းလဲေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္သူ ေတြသာ ႏူိင္ငံေရးသမား” ျဖစ္တယ္။
ႏိုင္ငံရဲ ့အရွင္သခင္ေတြျဖစ္တယ္လုိ ့ သူတုိ ့ျမင္ၾကလုိ ့ျဖစ္မယ္။။ </span>
“ေအာင္ပဲြအတြက္ သူတုိ ့မတရားလုပ္သလုိ ငါတုိ ့လဲ မတရားလုပ္ၾကရေအာင္”ဆုိျပီး စည္းရုံးေျပာဆုိတာ မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။
“အမွန္တရားဆုိတာ တေန ့မွာေအာင္ပဲြခံရစျမဲပဲ”ဆုိတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ ့ အရုိးစြဲခံယူခ်က္ကုိ မစြန္ ့ေသးပါဘူး။
ဒါေပမဲ့လုိ ့“ေအာင္ပဲြ”ကုိ ဘယ္လုိ ရေအာင္လုပ္မလဲ ဆုိတာကေတာ့ မျဖစ္မေန စဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၈၈-ခု နည္းလမ္းလား။
ေတာတြင္း နည္းလမ္းလား။ ျပင္ပ နည္းလမ္းလား။ အီရန္ နည္းလမ္းလား။ ရုရွား နည္းလမ္းလား။ အေရွ ့ဥေရာပ နည္းလမ္းလား။ ဖိလစ္ပုိင္ အင္ဒုိနီးရွား နည္းလမ္းလား။ ဒီနည္းလမ္းေတြထဲက ဘယ္နည္းလမ္းကုိ ေရြးမလဲ။
ဒီေနရာမွာ လွဳပ္ရွားမွဳၾကဳိးပမ္းမွဳ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာလာတာနဲ ့အမွ် အယူအဆ ကဲြျပားမွဳေတြမ်ား လာတယ္။ ပဋိပကၡ ၀ိေရာဓိ ေတြလဲ တုိးလာတယ္။
ဒါေတြက ဘယ္ႏူိင္ငံမွာမဆုိ ေရွာင္လဲြမရတဲ့ ျဖစ္တတ္တဲ့ “ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ”လုိ ့ ဆုိရမယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ၾကဳိးပမ္းလွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာလဲ ေနရာမေရြး ၾကဳံေနရတယ္။
ေအာင္ျမင္မွဳေတြလဲ လုံး၀ေ၀းခ့ဲရတာမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ဘူး။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီၾကဳိးပမ္းမွဳမွာ ေအာင္ပဲြ အတြက္ အေျခအေန အေပးဆုံး ကာလေတြ ရွိခဲ့တယ္။။
၁၉၈၈-ခုလွဳပ္ရွားမွဳ။ ၁၉၉၀-ခု ေရြးေကာက္ပဲြလွဳပ္ရွားမွဳ။ ၂၀၀၀ ျပည့္လွဳပ္ရွားမွဳ။ ၂၀၀၃-ခု၂၀၀၄-ခု အေျခအေန။ ၂၀၀၄-ခု ၂၀၀၆-ခု တုိးတက္မွဳ ရခဲ့တဲ့အေျခအေနေတြ ဒါေတြဟာ ေအာင္ပဲြနဲ ့ အင္မတန္ နီးစပ္ ခဲ့တယ္။ ဒါေတြကုိ အႏုစိပ္ အႏုလုံပဋိလုံ သုံးသပ္ျပီး။ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္(၂၀)အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ တရပ္ ခုိင္မာစြာ ခ်မွတ္က်င့္သုံးဖုိ ့ အေရးတၾကီး လုိအပ္ေနျပီလုိ ့ ထင္ျမင္မိ ပါတယ္။။
၁၉၈၈-ခု ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံအတြင္း ေအာင္ပဲြရႏုိင္မွဳ အေျခအေန (သုံးသပ္ခ်က္)
၁၉၈၈-ခုမွာ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္ ့က်င္ျပီး ဒီမုိကေရစီၾကဳိးပမ္းမွဳဟာ“လူထုအေျခခံလွဳပ္ရွားမွဳ”ျဖစ္တယ္။
တနည္း ေျပာရရင္ေတာ့“လူထုေတာ္လွန္ေရး”ျဖစ္တယ္။

ျပည္သူလူထုဟာသူတုိ ့ရဲ ့အေပၚ ဖိစီးက်ေရာက္ေနတဲ့ စား ၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းမွဳ။ ဥပေဒမဲ့ ဖိႏွဳိပ္မွဳ။ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ေနမွဳ။ စီးပြါးေရးက်ဆင္းမွ ဳ နဲ ့ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ဖုိ ့ ၾကဳိးစားၾကတာျဖစ္တယ္။
မတ္(ခ်္)လေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပုံဆုိေပမဲ့ တကယ္ေျပာရရင္ ျပည္သူ တုိ ့ရဲ့ အေထြေထြ မေက်နပ္မွဳ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီမေက်နပ္မွဳ ေတြကုိ ေဖၚထုတ္ျပသဖုိ ့ အခ်ိန္ကာလ တခုကုိ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရ တာဟာ အၾကာၾကီး ျဖစ္တယ္။

<span>ဒါေၾကာင့္မုိ ့လုိ ့ မတ္(ခ်္)လမွစျပီး ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပုံဟာ “လူ ့အခြင့္ အေရး ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ ပုံ” ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
အဲဒီတုန္းက (ဦပဥၹင္း)ကုိယ္တုိင္က ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ဘဲ “ရုိးသားတဲ့ ျပည္သူထဲက ျပည္သူ တဦး”ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနနဲ ့ျပည္သူ ့ဘ၀အမွန္ ကုိ အရွိ အတုိင္း ေလ့လာျပီး တာ၀န္သိသိ ေဖၚျပပါျပည္သူ တုိ ့ရဲ ့(၈-၈-၈၈) အေရးေတာ္ပုံကုိ ပါ၀င္ဆင္ႏဲြခဲ့တာျဖစ္တယ္။
ျဖစ္စဥ္အေျခအေနမွန္ေတြကုိ ရုိးသားတဲ့ျပည္ သူတဦးတေယာက္အေနနဲ ့သိျမင္ ခံစားတတ္ရာက “ေတာ္လွန္မွဳ” ျဖစ္လာတယ္လုိ ့ ေျပာႏူိင္တယ္။
ဘယ္ႏုိင္ငံေရး သမား တဦးတေယာက္ရဲ ့လွဳံ ့ေဆာင္မွဳ။ စည္းရုံးမွဳ။ ခ်နင္းမွဳ။ အသုံးခ်မွဳ မပါခဲ့ဘူးလုိ ့ေျပာရဲတယ္။
အဲဒီျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံမွာ ျပည္သူတဦးတေယာက္အေနနဲ ့လုိအပ္သလုိ ဖဲြ ့စည္းျခင္း။ ဦးေဆာင္ျခင္း။ေနာက္လုိက္ ျခင္း။ ခ်ီတက္ျခင္း။ စည္းရုံးျခင္း။ နည္းဗ်ဴဟာ ေရးဆဲြျခင္း။ လုပ္ ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္း။ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္း။ တုိက္ပဲြ ၀င္ျခင္းမ်ား အစဥ္တစုိက္ လုပ္ခဲ့တယ္။ အေရးေတာ္ပုံနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ ေအာင္ပဲြအတြက္ လုပ္သင့္ တာ မွန္သမွ် ဘာသာေရးေဘာင္ထဲက လုပ္တယ္။
ဒီလုိ မိမိတဦး တေယာက္အေနနဲ ့သာမဟုတ္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ျပည္ သူ လူထုမွန္သမွ်ကုိ အေရးေတာ္ပုံ အတြင္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေအာင္ လွဳံ ့ေဆာ္ စည္းရုံးခဲ့တယ္။
ဥပမာ ၁၉၈၈-ခု (၈)လ (၈)ရက္ေန ့ လူထုခ်ီတက္ပဲြမွာ အမွန္ေျပာရရင္ စျပီးခ်ီတက္စဥ္က လူအင္အား နည္းတယ္။
လူနည္းနည္းနဲ ့တုိက္ပဲြ၀င္ရင္ ပစ္ခတ္ခံရမွာပဲ။
ပစ္ခတ္ခံရရင္ လူနည္းတဲ့အတြက္ လူစုကဲြသြားႏူိင္ တယ္။ အထိအခုိက္ရွိမယ္။ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။
ဒါျငင္းလုိ ့မရတဲ့ “ေတာ္လွန္ေရး နိယာမ”(သုိ ့မဟုတ္) “အေရး ေတာ္ပုံျဖစ္စဥ္”ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
လူတစုေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္ဘူး။ လူထုေတာ္လွန္ေရးမွာ လူထုအေရးေတာ္ပုံမွာ လူထုရွိဖုိ လုိတယ္။ လူ ထုနဲ ့သာ ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲ လုိ ့ရမယ္။
လူထုရွိေနမွ အႏၱရာယ္လည္းမရွိဘူး။ လူထုကုိမထိရဲဘူ း။ ဒီေတာ့ လူထု ရွိလာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။</span>
အဲ ဒီတုန္းက စဥ္းစားခ်က္က လမ္းေပၚမွာခ်ီတက္ရင္း စဥ္းစားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ သင္တန္းက ေက်ာင္းစာကေပးတဲ့ IDEA ေတြမဟုတ္ဘူး။
တုိက္ပဲြအေတြ ့အၾကဳံကေပးတဲ့ လက္ေတြ ့က်တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြျဖစ္တယ္။ အေဖၚ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတြကုိလဲ ဒီအတုိင္းပဲ ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ မုိ ့လုိ ့ ျပည္သူမွ န္သမွ် ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံမွာ ျပည္သူ ့အတြက္တုိက္ပဲြ၀င္ရာမွာ ပူေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ လမ္းေပၚကုိ ေခၚခဲ့ရတယ္။
လမ္းေပၚမွာေၾကြးေၾကာ္တတ္ေအာင္ ေတာင္းဆုိတတ္ေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့ရ တယ္။ သတၱိရွိလာေအာင္ တုိက္ပဲြ၀င္တတ္လာေအာင္ သင္ေပးခဲ့ရ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ ့လုိ ့ ျမဳိ ့ထဲမွၾကည္ျမင္တုိင္။ ၾကည့္ျမင္တုိင္မွ ေျမနီကုန္း။ တာေမြ။ ပုဇြန္ေတာင္ ျမဳိ ့ေတာ္ခမ္းမေရွ ့ထိ ျပည္သူေတြနဲ ့အတူ မုိးထဲေရထဲ ခ်ီတက္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဒီလုိ လူထုရဲ ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ီတက္တုိက္ပဲြ၀င္မွဳေတြကုိ ဘယ္အာဏာရွင္ေတြကမွ အဲ ဒီတုန္းက ရင္မဆုိင္ရဲဘူး။ ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီေန ့က ျပည္သူေတြ လွလွၾကီး ေအာင္ပဲြ ခံခဲ့တယ္။
ျပီးေတာ့မွ တစတစ တုိးခ်ဲခဲ့ၾကျပီး ျမဳိ ့နယ္အလုိက္ နယ္ေျမအလုိက္ အဖဲြ ့အစည္းေတြဖဲြ ့ ၾက။
စုစည္းညီညာ တဲ့ မဟာမိတ္ဖဲြ ့စည္းမွဳေတြလုပ္ၾက လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ေရွ ့ဆက္ဖုိ ့ အားျပဳတဲ့သေဘာပါပဲ။
ဒီအင္အားေတြ ဟာ မိမိတုိ ့ညီညြတ္ေရးသာမဟုတ္ အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ အင္အားေတြကုိလဲ ထင္သလုိမလုပ္ႏူိင္ေအာင္ မရမ္းကား ႏုိင္ေအာင္ ဟန္ ့တားႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ခုိင္မာတဲ့ အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ “မဆလပါတီ”ကုိ ျဖဳိႏိုင္ခဲ့တယ္။
<span>(ဦးပဥၨင္း) သတိထားမိသေလာက္ေတာ့ ေက်ာင္းသာအဖဲြ ့အစည္းေတြ။ ဗု ဒၶဘာသာသံဃာ့အဖဲြ ့အစည္းေတြ။ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းေတြ။ အရပ္သားအဖဲြ ့အစည္းေတြ စုံေနေအာင္ေတြ ့ရေတာ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ထင္ရွား ခဲ့တဲ့ “အေရးေတာ္ပုံၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ” (S,C,S) တုိ ့ အေထြေထြသပိတ္ေကာ္မတီ (G,S,C)တုိ ့လဲ မဟာမိတ္ ပုံစံဖဲြ ့ျပီး။ လမ္းေပၚေရာ လုပ္ငန္းခြင္ေတြကုိပါ မလွဳပ္မယွက္ႏူိင္ေအာင္ ၀င္ေရာက္လွဳပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္။ ေနရာယူခဲ့ၾက တယ္။
အဲဒီလုိ ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံျဖစ္သြားေတာ့ အင္မတန္ စစ္မာန္ၾကြေနတဲ့ အာဏာရွ င္ေတြဟာ ဘာတတ္ႏုိင္ခ့ဲ လုိ ့လဲ။
မွတ္မိမယ္ထင္တယ္။ စစ္တပ္ကအာဏာမသိမ္းမီ (၇)ရက္အလုိေတြ ့ဆုံပဲြတခုမွာ တႏုိင္ငံလုံးကုိယ္စားလွယ္ (၅၆၀) ထိ အေရအတြက္ရွိခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။
ဘယ္ေလာက္ထိ စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ေနၾကသလဲဆုိရင္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြဟာ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေရး ပ်က္ျပားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္မွ ကုိယ္နည္းကုိယ္ဟန္နဲ ့ ရန္ကုန္သုိ ့ ေရာက္ရွိ ႏုိင္ေအာင္ လာခဲ့ၾကတယ္။
ဒါေတြကုိၾကည့္ရင္ ရန္ကုန္ မႏၱေလးအေရးေတာ္ပုံ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံအ၀ွန္းတျပည္လုံး အတုိင္းအတာနဲ ့ ဆင္ႏြဲတဲ့ အေရးေတာ္ပုံ။
ဒါေၾကာင့္မုိ ့လုိ ့ လဲ “ေအာင္ပဲြ”ရခဲ့ၾကတယ္။

ဒီေအာင္ျမင္မွဳကုိ ေရွ ့ဆက္ျပီးသယ္ယူဖုိ ့ လက္ေဆးဖုိ ့ လက္စသတ္ဖုိ ့ဆုိတာ အဲဒီတုန္ းက တာ၀န္ရွိတဲ့လူလုိ ့ေျပာရ မဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘယ္သူေတြလဲဆုိရင္ “ႏုိင္ငံေရးသမား ေတြ” ျဖစ္ တယ္လုိ ့ေျပာရပါလိမ့္မယ္။။ အဲဒီေအာင္ျမင္မွဳ ကုိ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ေရွ ့ဆက္ျပီးမသယ္ယူသြားႏူိင္ဘူး။ ပဲြမသိမ္းႏူိင္ဘူး။ ဒါနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ ဒီကေန ့ျပန္သုံး သပ္ ၾကည့္ရင္ “ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ အေျမာ္အျမင္ေတြ အင္မတန္အားနည္းမွဳေတြကုိေတြ ့ရတယ္။ ခပ္ေအးေအးေျပာ ဆုိေနၾကျပီး ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆုိတာ လမ္းညြန္မွ ဳမေပးႏူိင္ဘူး။ ျပည္သူကုိဦးေဆာင္မွဳ မေပးႏုိင္ဘူး။
အဲဒီတုန္းက ဒီအေျခအေနအရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ “ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း” မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒီေတြ ့ဆုံပဲြမွာ ျပည္သူေတြက “စစ္တပ္ ကအာဏာသိမ္းဖုိ ့ၾကဳိးစားတာ (၄)ၾကိမ္ ရွိေနျပီ။ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဘာလုပ္ရမလဲ သိခ်င္ တယ္”ေမးခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ ဘာေျပာႏုိင္ခဲ့ၾကသလဲ။ ဘာမွမေျပာႏုိင္ဘူး။။ ေျပာခဲ့တာက ေတာ့။ “စိတ္နဲ ့ေတာင္မျပစ္မွားနဲ ့ဆုိတာမရဘူး။ ခဲနဲ ့သြားထုတယ္”ဆုိတာပဲ ေျပာခ့ဲတယ္။ </span>
ဦးေဆာင္မွဳနဲ ့အေရး ေတာ္ပုံအေျခအေန သိပ္ကြာျခားေနတယ္။ တခုလုံးျခဳံျပီး သုံးသပ္ထားတဲ့ ႏူိင္ငံေရးလမ္းညြန္ မွဳ နည္းဗ်ဴဟာလမ္းညြန္ မွဳ မရွိသလုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လဲ မရွိဘူး။ ဒါဟာအားနည္းခ်က္ပါပဲ။၈ -၈-၈-၈၈ ရဲ ့က်ဆုံးမွဳပါပဲ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ “ပါတီထူေထာင္ခြင့္ေပးေနျပီပဲ ။ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးေနျပီပဲ။ပါတီဖဲြ ့ၾကပါ။ ေရြး ေကာက္ပဲြႏုိင္ေအာင္လုပ္ၾကပါ။ ႏုိင္ရင္အာဏာအပ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီျဖစ္လာျပီေပါ့”ဆုိတဲ့ သေဘာထားခ်မွဳ ေတြကုိသာ ေတြ ့ရတယ္။
ဒီလုိေျပာဆုိမွဳေတြနဲ ့သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ယေန ့ကာလျဖစ္စဥ္အရ အင္မတန္မွားသြားတာကုိ သတိျပဳမိၾက မယ္ထင္တယ္။ အာဏာရွင္ေတြက “ပါတီစုံလုပ္ခြင့္ေပးမယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ေပးမယ္။ ျပီးရင္ စစ္တန္းလ်ားကုိ ျပန္မယ္” ေျပာတာဟာ အေရးေတာ္ပုံအေျခအေနေတြ အရွိန္အဟုန္ေတြေလွ်ာ ့ေပါ့သြားေအာင္ ေျပာခဲ့တာလုပ္ခဲ့ တာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီလုိ ပါတီစုံနဲ ့ေရြးေကာက္ပဲြလက္ခံမိတာကုိက “ရထားတဲ့ေအာင္ပဲြကုိ စြန္ ့လႊတ္လုိက္ရျပီး အရွဳံး ေပးခဲ့တာပဲ’’လုိ ့သတ္မွ တ္ႏုိင္မယ္ထင္တယ္။
ဒီကေန ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကလဲ ဒီအတုိင္းျဖစ္ခဲ့ျပီလုိ ့ယုံၾကည္တယ္။သင္ခန္း စာတခုကေတာ့ “ဘယ္ က်ားစဥ္းလဲကမွ သက္သတ္လြတ္မစားဘူး” ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။

၁၉၉၀ - ခု ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္နဲ ့ေျပာင္းလဲသြားေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး
<span>စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ၁၉၈၈-ခုမွာ ေပးထားတဲ့ကတိအတုိင္း ပါတီစုံကုိလုပ္ခြင့္ေပးတယ္။
ေရြး ေကာက္ပဲြလဲ လုပ္ေပးတယ္။ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ ့ေနာက္ထပ္ ေပးထားတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ကတိ(၂)မ်ဳိးကုိေတာ့ မလုိက္နာဘူး။
တခုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြႏူိင္ရင္ ႏူိင္တဲ့ပါတီကုိ “ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ” လႊဲေျပာင္းေပး မယ္ ဆုိတဲ့ဂတိ။ ေနာက္ဂတိတခုကေတာ့ “အာဏာလဲ¸ေျပာင္းေပးျပီးေနာက္ စစ္တန္းလ်ားကုိျပန္မယ္” ဆုိတဲ့ ဂတိေတြျဖစ္ တယ္။
ေရြးေကာက္ပဲြ ျပင္ဆင္ခ်ိန္(၂)ႏွစ္ကာလမွာ အာဏာရွင္ေတြဟာ ေနာက္ထပ္တခု အျမတ္ထြက္သြားတာ ကေတာ့ အျခားမဟုတ္ဘူး။ အေရးေတာ္ပုံအတြင္း ဦးေဆာင္ခဲ့ၾက တဲ့ ျပည္သူ ၅၀၀၀ (ငါးေထာင္)ေက်ာ္ေလာက္ကုိ ဖမ္း ဆီးေထာင္ခ်ႏူိင္ခဲ့ျပီး။ ၂၀၀၀၀(ႏွစ္ေသာင္း) ေက်ာ္ေလာက္ကုိ ေတာတြင္းနဲ ့ျပည္ပကုိ ႏွင္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ တာျဖစ္တယ္။
ဒါဟာ အေရးေတာ္ပုံရဲ ့ ေအာက္ေျခအမာခံတည္ေဆာက္ထားမွဳကုိ ျဖဳိခ်လုိက္တာပဲ။
ဒါေတြကုိ ဘယ္သူကမွ မတားဆီးႏုိင္ဘူး။။

(၂) ႏွစ္အတြင္း အဲဒီလုိျဖဳိခ်လုိက္ေတာ့ အာဏာလဲြသည္ျဖစ္ေစ မလြဲသည္ျဖစ္ေစ ဘာမွအေရးမၾကီး ေတာ့ ဘူး။ ေၾကာက္စရာလဲ မလုိေတာ့ဘူး။
၁၉၉၀-ခု ေရြးေကာက္ပြဲအရ ပါတီႏွစ္ရာ(၂၀၀)ေက်ာ္က ေမြးထုတ္ ေပးလုိက္တဲ့ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၀၀ (သုံးရာ)ေက်ာ္တုိ ့ရဲ ့“အား”ကုိ အာဏာရွင္ေတြ ဂရုစုိက္ပုံ မက်ဘူး။ ဒီကေန ့ထိလဲ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ဘာႏုိင္ငံေရးမွလဲ အေျဖထြက္မလာဘူး။
ဂႏၶီ ခန္းမ စည္းေ၀းပဲြလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ တစုံတရာ မရွိဘူး။
အဲဒီတုန္းက အာဏာရွင္ေတြဟာ စုိးရိမ္စိတ္ တခုေတာ့ ရွိခဲ့တယ္လုိ ့ထင္ျမင္မိတယ္။
၁၉၉၀-ခု ေရြး ေကာက္ပဲြအရ အာဏာမလဲြေပးဘူးဆုိရင္ ဒီမေက်နပ္ခ်က္ ေတြကုိ အသုံးခ်ျပီး ျပည္သူေတြရဲ ့ ဆန္႔က်င္ အုံၾကြမွဳ ရွိလာ ႏုိင္မယ္။
ေတာတြင္းကုိေရာက္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြကလဲ ေတာတြင္း စစ္တပ္ေတြနဲ ့ေပါင္းျပီး လွဳပ္ရွားမွဳ ေတြ လုပ္လာႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္ပဲျဖစ္တယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြျပီးစ ၁၉၉၂-ခု ၁၉၉၃-ခု ေလာက္အခ်ိန္မွာ (တခ်ဳိ ့)ေတာတြင္း အင္းအားစုေတြနဲ ့ ဗုိလ္မွဴးၾကီး အဆင့္ရွိ (နအဖ) အာဏာရွင္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြ အေရးတၾကီး လွ်ဳိ ့၀ွက္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ ေနတာကုိ (ျငိမ္းအဖဲြ ့)တခုရဲ ့ ေၾကးနန္းေပးစာ တေစာင္အရ သိရ တယ္။

ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္ ေထာက္လွမ္းေရးဘက္ဆုိင္ရာပုဂႂဳိလ္ေတြရဲ ့ “ပါးနပ္တဲ့ႏုိင္ငံေရး”လုိ ့ ေျပာလုိ ့ ရမယ္ထင္တယ္။ သူ ့အားကုိယ့္အား ခ်ိန္ဆတြက္တတ္တဲ့ သေဘာ ၾကဳိတင္ျမင္တတ္တဲ့သေဘာပါပဲ။
အဲဒီတုနး္က စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ စစ္တပ္အင္အားက ၂၅၀˜၀၀၀(ႏွစ္သိန္းခဲြ) မွ ၃၀၀˜၀၀၀ (သုံးသိန္း)ထိရွိႏူိင္ျပီး။ ေတာတြင္းစစ္ သည္ အင္အားက ၁၅၀˜၀၀၀ (တသိန္းခဲြ)ေက်ာ္ခန္ ့ရွိႏိုင္တယ္။
စိတ္ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ စစ္အာဏာရွင္စစ္တပ္က မခုိင္ဘူး။ လူထုေထာက္ခံမွဳ မရွိဘူး။
ေတာတြင္းစစ္သားေတြရဲ ့စိတ္ဓါတ္က အရမ္းခုိင္မာတယ္။ လူထုေထာက္ခံမွဳရွိ တယ္။
ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံမွဳရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအားလည္းရွိတဲ့အတြက္ ဒါေတြကုိ အေလး ထားစဥ္းစားခဲ့ၾကပုံရ တယ္။ ဒီအခ်က္ကုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ “အင္အား”ကုိ ပုိေၾကာက္ျပီး“ႏုိင္ငံေရး”ကုိ ရွိေနမွန္း ေတာင္မသိဘူး။ ဂရု မစုိက္ဘူး။
ျမဳိ ့ျပနဲ ့ေတာတြင္းမေပါင္းမိေအာင္ ေတာတြင္းအင္အားစုကုိ ျဖဳိဖုိ ့ “အပစ္အခတ္ရပ္ေစးေရး။ ေစ့စပ္ေဆြး ေႏြးရး” ဆုိတဲ့လုိင္းကုိ တင္လာတယ္။
လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ တၾကိမ္မွ အေလ်ာ့မေပးခဲ့တဲ့ စစ္အာ ဏာရွင္ေတြဟာ ဒီတခါေတာ့ “တက်ပ္မဟုတ္ပင္မဲ့ ငါးမူးေစ့တေစ့”ထိ ေပးထားတာကုိ ေတြ ့ရျပီး လွ်ဳိ ့၀ွက္ေဆြးေႏြးရာ က ေျဗာင္က်က်ထိ ေဆြးေႏြးလာတာ ကုိေတြ ့ရတယ္။
(၁) ကုိယ့္လက္နက္ ကုိယ္ကုိင္ထား
(၂) ကုိယ္နယ္ေျမ ကုိယ္အုပ္ခ်ဳပ္
(၃) ကုိယ့္စစ္ တပ္ ကုိယ္အုပ္ခ်ဳပ္
(၄) လြတ္လပ္စြာ စီးပြါးေရးလုပ္ၾက
(၅) ကုိယ့္ ဥပေဒနဲ ့ ကုိယ္ေန
(၆) မ်ားမၾကာမီ ႏူိင္ငံေရးစကားေျပာရေအာင္” ဆုိျပီးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္ ။

Agreement လုပ္တယ္။။ ခပ္တုိတုိေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအခြင့္အေရးေတြေၾကာင့္ ေတာတြင္းအင္အားစုေတြ ျပဳိက် သြားတယ္။

ေတြ ့ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး သေဘာတူ(တခ်ဴိ ့)အဖဲြ ့ေတြက အေစာပုိင္းမွာလုိ လွ်ဳိ ့၀ွ က္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေျဗာင္က်က်ပဲ ဂုဏ္ ယူ၀င့္ ၾကြားစြာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနတာကုိေတြ ့ ရတယ္ ။
“ျငိမ္းအုပ္စု” ရဲ ့အဖဲြ ့အစည္းတခုက DAB ဗဟုိသုိ ့ ေပးပုိ ့လုိက္ တဲ့ ေၾကးနန္းစာထဲမွာ “က်ဳပ္တုိ ့ေဆြးေႏြးတာ (၅)ၾကိမ္ ရွိျပီ” ေန ့စဲြနဲ ့ေနရာနဲ ့ ရာထူးအဆင့္နဲ ့ ဂုဏ္ယူ ၀င့္ၾကြားစြာ ေဖၚ ျပထားတယ္။
ရန္ကုန္ ကျပန္လာတဲ့ “ျငိမ္းအဖြဲ ့” တဖဲြ ့ရဲ ့ ထိပ္တန္းကုိယ္စားလွယ္တဦးက ဆုိရင္ “ခင္ဗ်ားတုိ ့သြား ရင္ သတိထား သြားၾကေနာ္။ ေခါင္မုိးေပၚလဲ ေမာ့ၾကည့္ၾက ဦးဗ်ဳိ ့။ <span>က်ဳပ္တို ့ကုိ ႏွ ိပ္ထည့္လုိက္တာ ခံလာရတယ္။ အုိး - ဒီေကာင္ေတြမလြယ္ဘူး တအားလည္တယ္--ဟဲ---ဟဲ--”ဆုိျပီး အေမာတေကာ ရီရႊန္းပက္ရႊန္း ေျပာေနတာကုိ မဟာမိတ္ EC စည္းေ၀းပဲြတခုမွာ ၾကားရေသးတယ္။
ဆုိလုိတာကေတာ့- “ၾကြပါ ၾကြပါ ဦးတုိ ့ ဘတုိ ့” ဆုိျပီးခန္းမတခုထဲကုိ ဖက္လဲတကင္းေခၚသြားတယ္။
လက္ဆဲြႏွဳတ္ဆက္ဖုိ ့ အေမာတေကာ ျဖစ္ေနေတာ့ အ၀င္၀ ေခါင္မုိးကုိ ေမာ့မၾကည့္မိဘူး ။ ဘာရွိမွန္းလဲ မသိလုိက္ဘူး ။ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြး ပဲြျပီးလုိ ့ ျပန္ထြက္လာေတာ့ (ေခါင္မုိးအ၀င္တံခါး တန္း) ေပၚမွာ ေမာ့ၾကည့္မိေတာ့မွ ခံသြားရျပီဆုိတာ သိလုိက္ရတယ္။
တျခားမဟုတ္ဘူး။ “ဥပေဒေဘာင္တြင္းသုိ ့လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ေရာက္လာျခင္း” ဆုိတဲ့ စာတန္းေရးထုိးခ်ိတ္ဆဲြ ထားတာျဖစ္တယ္။
ေနာက္တေန ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မွဳမွာ သတင္းစာေတြမွာ ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္မွဳေတြမွာ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္သူ ဘယ္အဖဲြ ့အစည္းက “ဥပေဒေဘာင္တြင္းသုိ ့ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ ေရာက္လာၾကျပီ” ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္လႊင့္ေဖၚျပၾကတယ္။
ဒီလုိလုပ္လုိက္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက ယုံထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ ကုန္ျပီး။ ေတာတြင္း ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကုိ အယုံအၾကည္မရွိေတာ့ဘူး ။
တခ်ဳိ ့(ျငိမ္းအဖဲြ ့)ေတြက တန္ျပန္ေက် ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျပီး ျငင္းခဲ့ၾကပင္မဲ့လုိ ့ မထိေရာက္ ဘူး ။ ဒီနည္းနဲ ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေတာတြင္းကုိျဖဳိခဲ့တယ္။ လက္ခံသူနဲ ့လက္မခံသူ ကဲြသြားတယ္။ ျပည္သူ နဲ ့ ေတာတြင္းေတာ္လွန္ေရး ကဲြသြားတယ္။
ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့။ ၁၉၉၀-ခု ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေအာင္ပဲြရႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြဟာ(၈-၈-၈၈) အေရးေတာ္ပုံအတြင္းကလုိပဲ “ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္ ေပ်ာ့ညံ့မွဳ”ေၾကာင့္ ဆုံးရွဴံးသြားရတယ္။
ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္ မလုပ္ ႏိုင္ဘူး။ ေဖာ္ျပပါ “ျငိမ္းအဖဲြ ့” ေတြဟာ(၁၈)ႏွစ္ ၾကာေနတာေတာင္ “ႏိုင္ငံေရးစကား” တလုံးမွ မေျပာရေသးဘူး။
ကမၻာေပၚမွာ သက္တန္းအရွည္ဆုံး (၁၅) ႏွစ္ၾကာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကုိ ရုိးရာ၀တ္စုံလွလွကေလးေတြ ၀တ္ဆင္ျပီး တက္ဖူ းခဲ့တာတခုပဲ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ခဲ့ရတယ္။ လုပ္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ အခုမွပဲ ဒီလူေတြ “စစ္အာဏာရွင္ေတြ မေကာင္းဘူး”“မမွန္ဘူး”“မရုိးသားဘူး”ဆုိျပီး ေတာတြင္းကုိ ျပန္ျပီး ေျပး၀င္ေနၾက တယ္။။
ေနာက္တမ်ဳိးေျပာရရင္ေတာ့ ခုမွပဲ “နအဖဆုိတာ ဖြတ္ေနတဲ့ေတာင္ပုိ ့ၾကီး” ျဖစ္မွန္း သိသြားၾကျပီ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္း ေနာက္က်သြားျပီ။

“ျငိမ္ းအဖဲြ ့” သူတုိ ့ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသနည္း
၁၉၈၈-ခု ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံကာလက ႏုိင္ငံေရးတြက္ခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသလုိပဲ ေတာတြင္း(ျငိမ္းအဖဲြ့) ေတြ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ေတြ တြက္ခ်က္ျပီး ႏုိင္ငံေရးေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက တယ္။
အေစာပုိင္းက ေထာက္ျပခဲ့သလုိပါပဲ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ လွဳပ္ရွားမွဳကာလက “စစ္အာဏာရွင္ေတြ အင္ အားေပ်ာ့သြားျပီ။ မလွဳပ္မယွက္ႏုိင္ျဖစ္သြားျပီ” ဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစဥ္းစားခ်က္ေတြလဲ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ကေလး စဥ္းစားၾကတယ္။ တြက္ခ်က္ၾကတယ္။
“ပါတီစုံလုပ္ေပးေနျပီပဲ။ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ေပးဖုိ ့ ေျပာေနျပီပဲ။ ႏိုင္တဲ့ပါတီ အာဏာအပ္ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့စစ္သား ေတြ စစ္တန္းလ်ားကုိျပန္မယ္ လုိ ့ ေျပာေနျပီပဲ -ဘာလုိေသးလဲ” ဆုိျပီး ေျပာတာ ၾကားၾကရသလုိ “သူ ့ဟာသူ ပရိတ္ရြတ္ျပီး ေသသြားပါေစ”ဆုိတာကုိလဲ ၾကားခဲ့ရတယ္။
ႏွစ္(၂၀)ၾကာေတာ့မွ ဒါေတြ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး ။ မဟုတ္ဘူး မျဖစ္ခဲ့ဘူး ။

ဒီလုိပါပဲ
ေတာတြင္းအင္အားစုေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းတယ္။ ေဆြးေႏြးလာတယ္ဆုိေတာ့ ေပ်ာ္ၾကတာကုိလဲ ေတြ ့ရတယ္။ မယုံၾကည္တာကုိလဲ ေတြ ့ရတယ္။ လက္ခံတဲ့အဖဲြ ့ေတြကေတာ့ “ဒီေကာင္ေတြဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ ဘူး။
အရွင္ဖမ္း ေပးသေလာက္ယူၾက” “ဟုိအရာရွိ ေတာ္လုိက္တာ ဒီအရာရွိ ေတာ္လုိက္တာ” “ကၽြန္ေတာ္တုိ ့တုိက္ လာတာၾကာျပီ ဘာမွမရဘူး။
ေပးတုန္း တမူးရလဲတမူ းေပါ့။ တက်ပ္က်ေတာ့ ေျဖးေျဖးေပါ့” ဆုိျပီး ကၾကခုန္ၾက သၾကၤန္ပဲြ တခုကုိျမင္ေနရ သလုိပဲ ျဖစ္ေနလုိက္ၾကတာ ေသာက္ေသာက္လဲ ပါပဲ။
ပင္လုံတုိ ့ မာနယ္ပေလာသေဘာတူညီခ်က္တုိ ့ စစ္မွန္တဲ့ျပည္နယ္ေပါင္းစု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတုိ ့ တပ္ေပါင္းစုနဲ ့ သာ ေအာင္ပဲြခံမယ္တုိ ့ သီးျခားမေဆြးေႏြးရ တပ္ေပါင္းစုမူနဲ ့သာ ေဆြးေႏြး ရမယ္တုိ ့ ဘာတုိ ့ညာတုိ ့ “တုိ ့” ထားတာေတြအမ်ားၾကီး။
အဲဒီ“တုိ ့”ေတြ ဘယ္ေရာက္လုိ ့ ဘယ္ေပါက္မွန္း မသိေတာ့ဘူး။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈-ခုခန့္က အဆုိပါ “ျငိမ္းအဖဲြ ့”ထဲက အေတာ္အတန္အဆင့္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးနဲ ့ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ဆုံျဖစ္ ခဲ့ၾကတယ္။
“ဘယ္လုိလဲ အေျခအေန” လုိ ့ေမးၾကည့္တယ္။ “အရွင္ဘုရား မလြယ္ ပါဘူး။ (၁၅) ႏွစ္ၾကာသြားျပီ။ ႏိုင္ငံေရးစကားတလုံးမွ မေျပာရေသးဘူး။
ေညာင္ႏွစ္ပင္တက္ဆုိေတာ့လဲတက္ (၁၅) ႏွစ္ၾကာတက္လဲ အေျဖမရ ႏိုင္ငံေရးစကား မေျပာရ ။ ျပီးေတာ့ေျပာတယ္၊ ၂၀၁၀-ခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္မယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးေတာ့ အစုိးရရွိလာမယ္။ အဲဒီ ေတာ့မွ အစုိးရနဲ ့စကားေျပာၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ကေတာ့ စစ္သား ေတြဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရးမတတ္ဘူး ဆုိျပီးေျပာတယ္၊ ပုတ္ထုတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ျခံစည္းရုိးေစာင့္ရမယ္ဆုိျပီး ေနာက္တ ခါေျပာလာေသးတယ္။ ဘာေတြမွန္းလဲမသိေတာ့ဘူး-ေခြးမျဖစ္ တျဖစ္ပါပဲ- ထြီ”ဆုိျပီး စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ေျပာျပ တယ္။ “ျငိမ္းအဖဲြ ့” (၁၇) ဖဲြ ့အနက္ ေသးငယ္တဲ့အဖဲြ ့ေတြကုိ တခုစီတခုစီ မသိ မသာ သိသိသာသာ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးျပီး ျဖဳိဖ်က္ပစ္လုိက္တယ္။ အင္အားၾကီးတာေတြက်ေတာ့ အတြင္းစည္း၀င္ျပီး ျဖဳိခဲြ။ မရရင္စစ္အင္အားသုံးျပီးတုိက္။
(ဒါမွမ ဟုတ္) ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဖမ္းဆီးျပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်ပစ္လုိက္ၾကတယ္။ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၀၀) ေက်ာ္ကုိ တဒိဒိျဖဳိဖ်က္ခဲ့သလုိပါပဲ။
ျဖဳိပစ္လုိက္ၾကတယ္။ အေစာပုိင္းက ေမ်ာ္လင့္ထားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ။ ျပည္ေထာင္စုေတြ။ သာတူညီမွ် ေနထုိင္ေရးေတြ။ ပင္လုံေတြ။ စစ္မွန္တဲ့ျပည္နယ္ေပါင္းစု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေတြ ဘယ္ေနလုိ ့ဘယ္ ကုိ ေရာက္သြားမွန္းေတာင္မသိဘူး။ “ျငိမ္းအဖဲြ ့”ေတြရဲ ့အျဖစ္ကေတာ့ ေက်ာျပင္ကေလး စပ္ဖ်န္းဖ်န္းေတြ ့ေတာ့မွ “ဓါးျပ ဓါးျပ”ေအာင္ဟစ္ေနၾကတာကုိ ေတြ ့ရတယ္။

“၂၀၀၆ -ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္႔ ဒီမုိကေရစီ ျမင္ေစရမည္”
အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ ့ကုလသမဂၢရဲ ့အ၀ုိင္းအ၀န္းမွာ“၂၀၀၆-ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႔ ဒီမုိကေရစီျမင္ေစရမည္”ဆုိတဲ့ စကားဟာ ျမန္မာနဲ ့ကမၻာအ၀ွန္းတခုလုံးသုိ ့ၾကီးမားတဲ့ ပဲ့တင္ထပ္မွဳ တခုျဖစ္ခဲ့တယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကမၻာကုိ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ(၂)ဦးရဲ ့ အေလးအနက္ ေျပာဆုိလုိက္တဲ့ စကားျဖစ္လုိ ့ပါပဲ။
“ေျပာခဲေစ ျမဲေစ”ဆုိတဲ့ ျမန္မာ့စကား ပုံအတုိင္း ဒီကမၻာ ေက်ာ္ပုဂၢဳိလ္(၂)ဦးဟာ တစုံတခုကုိ အေလးအနက္မထားဘဲ ေျပာမဲ့ဆုိမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြလဲ မဟုတ္ဘူး။
အမွန္တကယ္ ေျပာသလုိလုပ္ႏူိင္သူေတြလဲ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေတြကေတာ့ အရမ္းေပ်ာ္ခဲ့ၾကတယ္။ သၾကၤန္က်ခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလုိေျပာဆုိမွဳေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ရသလဲဆုိတာ ဆက္ျပီး ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္ ။
၂၀၀၃-ခု ေမလေလာက္မွာ အေမရိကန္သုိ ့ (ဦးပဥၨင္း)ေရာက္သြားခဲ့တယ္။
ဒီ ခရီးစဥ္ၾကြေရာက္ခဲ့တာက ေတာ့ အေမရိကန္အစုိးရနဲ ့ အရမ္းနီးစပ္သူေတြရဲ ့ စီ စဥ္ဖန္တီးမွဳေၾကာင့္ဆုိရင္မမွားပါဘူး။
ျပီးေတာ့ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီရရွိေရးကိစၥ ေတြမွာ အားသြန္ခြန္စုိက္ အားေပးေနသူေတြ ဆုိရင္လဲဆုိႏိုင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြျဖစ္တယ္။
တိတိက်က်ေဖၚျပဖုိ ့ေတာ့ ဒီေန ့ ဒီအခ်ိန္အခါမွာ မလုိေသးဘူးလုိ ့ထင္တယ္။ နားလည္မွဳေပးႏူိင္မယ္ထင္တယ္။။
သြားရ လာရခက္ခဲေတာ့ စီစဥ္ထားတဲ့ အတုိင္း ျဖစ္မလာဘူး။ အစီအစဥ္ေတြ ကမန္း ကတန္းျပန္လုပ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိပ္ အဆက္ေတြ ျပန္မိခဲ့တယ္။ ကံေကာင္းတယ္။

.အရွင္ေခမာစာရ- ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္ းပ်ဳိသမဂၢ
ပထမ အစုိးရနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ အရာရွိတခ်ဳိ ့နဲ ့ေတြ ့တယ္။ ေျပာၾကဆုိၾကေတာ့ အင္မတန္ေဖၚေရြတယ္။ လုိက္ေလ်ာမွဳရွိတယ္။
ေမ်ွာ္လင့္ထားတာထက္ ေဆြးေႏြးပဲြေအာင္ျမင္တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကုိလဲ ျမန္မာေတြ ထက္ သိေနတာေတြ ့ရေတာ့ သိပ္အံ့ၾသမိတယ္။
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ အစုိးရအစည္းအေ၀း တင္ျပရအုံးမယ္ ဆုိေတာ့ သူတုိ ့က အင္မတန္ျပဌာန္းတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြျဖစ္ေနေတာ့ ပုိျပီးအဆင္ေျပေအာင္ ေစတနာ ထားလုပ္ခဲ့တာလဲ ျဖစ္ ႏိုင္သလုိ သူတုိ ့ကုိယ္႔က လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အာဏာ ရထားပုံက်တယ္။
သူတုိ ့နဲ ့မေတြ ့ခင္လဲ ဖန္တီးသူေတြက သတိတခုေပးထားတယ္။ တျခားေတာ့မဟုတ္ဘူး။ “သူတုိ ့ေရွ ့မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကုိ မေ၀ဖန္နဲ ့” ဆုိတဲ့ သတိေပး ခ်က္ပါပဲ။ ဒါက မျဖစ္မေန စည္းေစာင့္ရမဲ့ အလုပ္ဆုိေတာ့ ျငင္းစရာ မရွိပါဘူး ။ သေဘာ မတူစရာ မရွိဘူး ။
ပထမေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးတာ ေအာင္ျမင္သြားတယ္။
ဒုတိယအၾကိမ္ ေတြ ့ရမဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြကလဲ အင္မတန္အေရးၾကီးတယ္လုိ ့ဆုိတယ္။
“ဒီတခါလဲ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ မေ၀ဖန္နဲ ့ေနာ္” ဆုိတဲ့ သတိေပးခ်က္လုပ္တယ္။ ဒုတိယအ ၾကိမ္မွာလဲ လူေျပာင္း သြားေပမဲ့ အေရအ တြက္ကေတာ့ (၂)ဦးပါပဲ။
သူတုိ ့ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ မိတ္ဆက္ ၾကတယ္။ အျပင္ကုိ မေပါက္ၾကားဖုိ ့က အေရးၾကီးတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ သတိျပဳမိတယ္။
ပုိအဆင္ေျပ ေအာင္ဆုိျပီး ( ဦးပဥၨင္း) နဲ ့ရင္းႏွီးတဲ့ တာ၀န္ရွိတဲ့ အေမရိကန္ တေယာက္ကုိပါ ေခၚသြားခဲ့တယ္ ။ တကယ္ေဆြေႏြးတဲ့အခါ သီးသန္ ့ေခၚလာတဲ့ အေမရိကန္ကပါ ၀င္ေရာက္ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြနဲ ့ မတူေတာ့ပဲ မိသားစုကိစၥေျပာၾကသလုိ ျဖစ္သြားတယ္။

(ဦးပဥၨင္း) ရဲ့ အခ်က္(၄)ခ်က္ ေတာင္းဆုိေနတာနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ေတာ့ ပထမေတာ့သူတုိ ့ျငင္းသလုိလုပ္တယ္။
“ဒီကိစၥ ေတြကုိ ဂ်ပန္တု ိ့အာစီယမ္တုိ ့နဲ ့ ေဆြးေႏြးပါလား”လုိ ့သူတုိ ့ တန္ျပန္အၾကံျပဳၾကတယ္။
(ဦပဥၨင္း)လက္မခံဘူး။“ငါတုိ ့ ဒီမုိကေရစီၾကဳိးပမ္းေနတာဟာ အေမရိကန္လုိ ခုိင္မာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏု ိင္ငံကုိ အား ကုိးလုိ ့ၾကဳိးပမ္းေနတာ” ဆုိေတာ့မွ သူတုိ ့ မေျပာေတာ့ဘူး။ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြကုိ သူတုိ ့ ေထာက္ျပ အၾကံျပဳတယ္။
ထူးျခားတာက ပထမ သူေတြ နဲ ့ေဆြးေႏြးသလုိပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ျမန္မာေတြထက္ ပု ိသိေနတာျဖစ္တယ္ ။
ေဆြးေႏြးခ်က္(၄)ခ်က္အားလုံး ရတယ္။ သူတုိ ့မျငင္းဘူး။
ေနာက္တေန ့ေတာ့ ၀ါရွင္တန္DC မွာ“သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ”တခု လုပ္ေပးတယ္။ တိဗက္ လွဳပ္ရွား မွဳတခုရဲ ့ရုံးကုိ အလည္အပတ္ ေခၚသြားတယ္။
အဓိကတာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂႂဳိလ္ေတြနဲ ့လဲ ေတြ ့ျဖစ္တယ္။။
ေနာက္ေန ့ေတြမွာေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ အစုိးရက လက္ခံသြားျပီ လႊတ္ေတာ္ကုိတင္ေပးလုိက္တယ္။
အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္ ့ကြက္သူမရွိ အဆုိေအာင္ျမင္သြားတယ္။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၂)ဦးပဲ ပ်က္ကြက္တယ္။
ဒါေပမဲ့ ကန္ ့ကြက္တာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေန ့က လႊတ္ေတာ္ကုိ မတက္ေရာက္ႏူိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ တယ္။ ဒါနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ အဓိက လက္မွတ္ထုိး အတည္ျပဳေပး ရမဲ့ပုဂၢဳိလ္က “သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘု(ရွ္)”ပဲ ျဖစ္ တယ္။
သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘု(ရွ္)က အဲဒီတုန္းက“ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခ်က္ေတြကုိ အတည္ျပဳ လက္ မွ တ္ ထုိးဖုိ ့ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ က်ေနာ္ ေစာင့္ေနတယ္”ဆုိျပီး ေျပာတယ္။ </span>
သမတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴ ဘု(ရွ္)ဟာ ေဆြးေႏြး တုန္းကမပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အခ်က္တခ်က္ျဖစ္တဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီကိစၥကုိ ေအာင္ျမင္မွဳရွိ လာသည္ထိ ဘယ္အစုိးရမဆုိ ၾကဳိးပမ္း သြားရမည္” ဆုိတဲ့လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ရဲ ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဥပေဒတခုလဲ လုပ္ေပးသြားတယ္။
အဲဒီတုန္းက ထုိင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ “မစၥတာတာ့ကဆင္”လဲေရာက္ေနတုန္း ဆုိေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဖန္းတီးတဲ့ အရာရွိေတြက “အစုိးရလူေတြနဲ ့ ေတြ ့တဲ့အခါ သမတကုိ ေျပာေပးပါ။
ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိလဲ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကိစၥ အေရးေပးဖုိ ့”ဆုိျပီး အၾကံေပးတဲ့ အတြက္ ဒုတိယ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ထည့္ေျပာခဲ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္မုိ့လုိ့ သမတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဳဘု(ရွ္)က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဧည့္ခံပဲြ ေတြ ့ဆုံပဲြအျပီး။ ႏူိင္ငံေခါင္းေဆာင္(၂)ဦး ပူးတဲြေက်ညာခ်က္ထဲမွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမုိကေရစီ ကိစၥ ပူးတဲြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဆုိျပီးေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။
အင္မတန္ေလးစားထုိက္တဲ့ သမတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘု(ရွ္)ဟာ ျမန္မာ ႏူိင္ငံနဲ ့ပတ္သက္လုိ့ အရမ္းတက္ၾကြေနပုံရပါတယ္။။
ဒါေၾကာင့္မုိလုိ ့ ေရွ ့ပုိင္းမွာေဖာ္ျပခဲ့သလုိ “၂၀၀၆-ခုမွာ ျမန္မာ ႏူိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီျမင္ေစရမည္”ဆုိျပီး ေျပာဆုိခဲ့တာျဖစ္မယ္ထင္တယ္။
သမတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘု(ရွ္) ေျပာဆုိျပီး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ “မစၥတာကုိဖီအာနန္ ေနာက္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ ကုလသမဂၢ”ကလည္း “ ၂၀၀၆-ခုႏွစ္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႔ ဒီမုိကေရစီ ျမင္ေစရမည္”ဆုိျပီး ေျပာခဲ့တယ္။</span>
ဒါနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ ေနာက္ဆက္တဲြလုပ္ေဆာင္မွဳေတြကေတာ့ ဂ်ပန္စည္းရုံးေရး အာစီယာမ္စည္းရုံးေရး ေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။
ဒီေနရာမွာ လွ်ဳိ ့၀ွက္စရာမလုိဘဲ ေဖာ္ျပႏူိင္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့
(၁)ဘ႑ာေငြ တုိးျမင့္ေထာက္ပံ့ေရး
(၂) ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကိစၥ အေလးထားအာရုံစုိက္ေပးေရး (တနည္းမဟုတ္) ဦးစား ေပးေရး ပဲ ျဖစ္တယ္။
ဒါေတြ အေျခ ခံတဲ့ အေမရိကန္အစုိးရရဲ ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ အထင္အရွား ေတြ ့ေနရတယ္။
အေမရိကန္အစုိးရက (လွ်ဳိ ့၀ွက္) ေမျမန္းခဲ့တဲ့ေမးခြန္း(၃၀)ကုိလဲ သတ္မွတ္ေန ့စဲြမေက်ာ္လြန္ေစဘဲ ေျဖ ၾကား ေပးခဲ့တယ္။။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...