Tuesday, September 20, 2011

ႏုိင္ငံေရး ကႀကီးခေကြး

by cherrymyodaw on Tuesday, September 20, 2011 at 6:19pm
 
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။)

Assemblies

တစ္ခါတစ္ေလ ပါလီမန္လို႔လည္း ေခၚတယ္။ ဥပေဒျပဳ ညီလာခံလို႔လည္း ေခၚတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႔ထက္စာရင္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူကို တကယ္ကိုယ္စား ျပဳသူေတြပါ။ အဲဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ‘ေလးစားမႈ’ ကိုရမွာ အမွန္ပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ က႑ဟာ ေလ်ာ့က်လာလို႔ ‘စကားေျပာဆိုင္’ talking shops ေတြလို႔ေတာင္ အေခၚခံေနရသလို ‘တံဆိပ္တံုး ရိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေနၾကတာ’ Rubber stamp decision လို႔ေတာင္ ေျပာခံေနရပါၿပီ။


Role of assemblies
လႊတ္ေတာ္အခန္းက႑

(၁) ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲပါတယ္။
(၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမားေတြက ဥပေဒနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳၾကတယ္။
(၃) တရားစီရင္ေရး သမားေတြက တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ က်င့္ႀကံဖို႔ အားထုတ္တယ္။
အဓိကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး ဆုိတဲ့ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ပါပဲ။ ပါလီမန္ဆိုတာ ျပင္သစ္စကားပါ။ ‘စကားေျပာရန္’လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ assemblies ဆိုတာ စကားေျပာဖို႔ သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒျပဳဖို႔ စကားေျပာတဲ့ ေနရာပါ။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ ေပၚလစီေရးရာေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ စိစစ္ဖို႔ ဖိုရမ္ တစ္ခုဟာ Assembly ပါလို႔ ေျပာရပါ့မယ္။

Parlimentary systems and Presidential systems.
ပါလီမန္စနစ္နဲ႔ သမၼတစနစ္

ႏုိင္ငံေရး စနစ္တစ္ခုရဲ႕ အဓိက လကၡဏာဟာ Assembly နဲ႔ အစိုးရၾကားက ဆက္သြယ္မႈပါ (တစ္နည္း) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာနဲ႔ ဥပေဒျပဳမႈ အာဏာ ႏွစ္ရပ္ၾကားက အဆက္အသြယ္ လို႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ရွားပါးတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ကေတာ့ ‘Assembly government’ ေခၚ ‘လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ’ပါပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပဳေရး၊ အာဏာႏွစ္ရပ္ကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုထားတာပါ။ Robespierre နဲ႔ the Jacobins အခ်ိန္တုန္းက (ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလကေပါ့) ဒီလိုစနစ္မ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ပါလီမန္စနစ္နဲ႔ သမၼတစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးကိုပဲ ပီပီျပင္ျပင္ သာဓက ျပရမွာပါ။
ပါလီမန္အစိုးရ ဆိုတာကေတာ့ UK ပါလီမန္ပါပဲ။ ဝက္စ္မင္စတာ ပါလီမန္လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ဂ်ာမနီ၊ ဆီြဒင္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ် တို႔မွာလည္း ပါလီမန္စနစ္ပါပဲ။ ဒီစနစ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုးတာပါ။ အစိုးရကို ပါလီမန္က ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး အဲဒီ အစိုးရက ပါလီမန္ကို တာဝန္ခံ ရပါတယ္။ Responsible government (ပါလီမန္က ေပးအပ္တဲ့ တာဝန္ကို ယူရတဲ့ အစိုးရ) လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ပါလီမန္မွာ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္တဲ့ အာဏာ ရွိပါတယ္။
ပါလီမန္စနစ္မွာ အားနည္းၿပီး မတည္မၿငိမ္ အစိုးရေတြ ေပၚေပါက္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ျပင္သစ္မွာ(၁၉၄၅-၅၈) ၁၂ ႏွစ္ အတြင္း အစိုးရ ၂၅ ဆက္ ေျပာင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ အီတလီမွာ (၁၉၄၅-၂၀၀၁) ၅၆ ႏွစ္အတြင္း အစိုးရ ၅၉ ဆက္ ေျပာင္းခဲ့ ဖူးပါတယ္။
သမၼတစနစ္မွာေတာ့ အာဏာကို ခြဲေဝသံုးပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို သတ္သတ္စီ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ ပါတယ္။ ဥပမာ- USA၊ Checks and balances ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ကြန္ဂရက္(လႊတ္ေတာ္)ရယ္ တရားစီရင္ေရးရယ္ သမၼတရယ္ အာဏာ ၃ ရပ္ သတ္သတ္စီ ခြဲထားပါသတဲ့။ ကြန္ဂရက္က ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းရင္ အစိုးရက ဗီတို အာဏာနဲ႔ ပယ္ခ်ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ဂရက္ရဲ႕ (ေအာက္နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္က) စုစုေပါင္း မဲ ၃ ပံု ၂ ပံုနဲ႔ သမၼတရဲ႕ ပယ္ခ်မႈကို ျပန္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တယ္။ သမၼတက တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ တရားသူႀကီးေတြကို ခန္႔ပိုင္ခြင့္ ရွိတာ မွန္ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္က ေထာက္ခံမွ ျဖစ္မွာပါ။ လက္တင္ အေမရိက ႏုိင္ငံေတြ ျပင္သစ္နဲ႔ ဖင္လန္မွာ ဒီစနစ္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီသမၼတစနစ္ဟာ ‘႐ုန္းကန္မႈေတြကို ဖိတ္ေခၚတယ္’တဲ့။ သမၼတက ‘အဆိုျပဳတယ္’ လႊတ္ေတာ္က ‘ပယ္ခ်တယ္’။ ဒါနဲ႔တင္ ညိွႏိႈင္းရတာ အလုပ္မျဖစ္ဖူးတဲ့။ သမၼတက တစ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကို အမ်ားစု ႀကီးစိုးထားတာက တျခားပါတီဆိုရင္ ျပႆနာ ပိုဆိုးတယ္။ ကာတာ လက္ထက္တုန္းက သမၼတေရာ လႊတ္ေတာ္ အမ်ားစုေရာ တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ျပန္ေတာ့ ‘checks and balances’ အားနည္း သြားျပန္ေရာတဲ့။

Function of Assemblies
လႊတ္ေတာ္တာဝန္မ်ား
(1) Legislation
ဥပေဒျပဳျခင္း

Assemblies ေတြရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးပါပဲ။
(၁) Assembly မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၿပီးမွ သေဘာတူညီမႈ ရတဲ့အခါ ဥပေဒျပဳ ၾကရပါတယ္။
(၂) Assembly က တစ္ဆင့္သာ ျပည္သူေတြဟာ ကိုယ့္ ဥပေဒ ကိုယ္ ေရးဆြဲခြင့္ ရွိတယ္။
Assemblies ေတြဟာ ဖြဲ႕/ဥပေဒ( ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆိုလိုပါသည္။ ပိေတာက္ေျမ) က ခြင့္ျပဳသေလာက္သာ ၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ျပင္ခြင့္ရွိတာပါ။ အိုင္ယာလန္မွာ ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ၿပီးမွသာ ဖြဲ႕/ဥပေဒကို ျပင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ျပင္သစ္ သမၼတဟာ သူ႔ရဲ႕ ဒီဂရီနဲ႔ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္တယ္။ US သမၼတက ဗီတို သံုးႏုိင္တယ္။ UK ပါလီမန္ဟာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔က တင္ျပတဲ့ ဥပေဒကို ဝင္ၿပီး စိစစ္တာ နည္းပါတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးကို ဖြဲ႔/ဥပေဒက သတ္မွတ္ေပးတာပါ။
လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ Positive legislative power ေခၚတဲ့ အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဥပေဒျပဳ အာဏာဆိုတာ (ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပမယ္၊ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ဖို႔ ပညာရွင္ေတြကို ေခၚယူ တိုင္ပင္မယ္၊ အားလံုး/ အမ်ားစု သေဘာတူမွ အတည္ျဖစ္တယ္) Negative legislative power ေခၚတဲ့ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ ဥပေဒျပဳ အာဏာဆိုတာ (ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ခ်င္ရင္ ပယ္ခ်င္ရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္မႈရွိတယ္။ ဥပမာ- နယ္သာလန္မွာ ဥပေဒအားလံုးရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပါလီမန္ ဝင္စြက္ဖက္ၿပီး ျပင္ရတာေတြျဖစ္တယ္)စတဲ့ ဥပေဒျပဳမႈ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးက ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ့ ‘ဥပေဒ မွန္သမွ် လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္သန္းသြားရမွာပါ’

(2) Representation
ကိုယ္စားျပဳျခင္း

Assemblies ဆိုတာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳမႈ အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အညႊန္းပါပဲ။ တကယ္ကေတာ့ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ဆိုတာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။ UK မွာ ပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား (အေရးအရာကိစၥေတြကို) သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္အသိနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ Mandate စနစ္ဟာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ပါပဲ။ US မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ‘Pork barre’ politics လို႔ေတာင္ ေျပာတယ္။ (ဝက္စည္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရး ဆိုတာ သက္သက္ ပိုက္ဆံ ျဖဳန္းေနတာ ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ USSR မွာ က်ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတာ ‘လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုး’ရဲ႕ ‘အလြန္ေသးတဲ့ အဖြဲ႔ ေလးတစ္ခု’ ျဖစ္သြားျပန္ေရာ။
သတိျပဳစရာ ဥပမာကေတာ့ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ US လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယံ ေတာင္ ရွိပါတယ္။

(3) Scrutiny and oversight
စိစစ္ျခင္းနဲ႔ သံုးသပ္ျခင္း

လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြ လုပ္ပံုလုပ္နည္း ပံုမက်တဲ့ အခါမွာ ဝင္ေရာက္ စိစစ္ သံုးသပ္ ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ UK မွာဆိုရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ တစ္ပတ္တစ္ခါ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ဂ်ာမနီ ဖင္လန္တို႔မွာလည္း ဒီလိုပဲ ေမးခံရတယ္။ ၿပီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒီဝန္ႀကီး(သို႔) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးသင့္ မေပးသင့္ မဲေပး ဆံုးျဖတ္ၾကရပါတယ္။
အဓိက တာဝန္ကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အတြင္းသတင္းကို လႊတ္ေတာ္က ‘အစ္ေအာက္’ ၿပီး အရယူတာပါပဲ။ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆီကေန ‘ျပည့္စံုကၽြမ္းက်င္’တဲ့ အႀကံဉာဏ္ ေပးမႈကို အရယူတာပါပဲ။

(4) Recruitment and training
စုစည္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း

လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ အရည္အေသြး ရွိသူေတြကို စုေဝးတဲ့ ေနရာပဲ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သူေတြကို စုေပးတဲ့ ေနရာပဲ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရည္အေသြးေတြ ရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္ရပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲ ကေန ရပါတယ္။ UK သမၼတေတြဟာ ကိုယ္စားလွယ္ အရင္ျဖစ္ၿပီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းကို ေရာက္ရတာပါ။

(5) Legitimacy
တရားဝင္ျခင္း

အစိုးရရဲ႕ ‘system of rule’ ဟာ မွန္ကန္ တရားမွ်တတယ္ ဆိုတာ သာဓကျပတဲ့ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေပး ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ျပည္သူ႔ဆႏၵ အရ လိုအပ္မယ့္ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ လိုက္နာဖို႔ အသိပညာေပး ရပါမယ္၊ တစ္ခါ ‘လူထု ဆက္သြယ္ေရး mass media မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူကို အသိေပးသလို ဝါဒျဖန္႔တာလည္း လုပ္ရပါမယ္။
လႊတ္ေတာ္ေတြ ေဆြးေနတာ အေျခအတင္ ေျပာေနတာေတြကို TV ကေန ျပသျခင္းျဖင့္ ျပည္သူေတြပါ ေရာေပါင္း ပါဝင္ လာေစပါတယ္။ UK ပါလီမန္မွာဆို 1989 ထိ TV ႐ိုက္ခြင့္ မျပဳေပမယ့္ ခုေတာ့ ခြင့္ေပးလိုက္ပါၿပီ။

(ေလ့လာသူတစ္ဦး)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...