Wednesday, September 7, 2011

ရာဇ၀င္တို႔၏ သင္ခန္းစာ ( ၃ ) ( အေနာ္ရထာနဲ႔ က်န္စစ္သား )

by Nay La Minn on Wednesday, September 7, 2011 at 10:01pm

        ပုဂံရာဇ၀င္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းႏွင့္ က်န္စစ္သားတို႔သည္ အထင္ရွားဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။အခ်ိဳ ႔ရာဇ၀င္မ်ားက သားအဖဟုပင္ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေထာက္အထား
ႏွင့္အတိအက်ကားမဆိုႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာသည္ကား ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ အျခားပုဂံမင္း
မ်ားထက္ ပို၍ဆက္စပ္ယွက္ႏြယ္မွဳရွိၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

        ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သူ၊ အႏုရုဒၶရြာကိုစားရသျဖင့္ အေနာ္ရထာဟု
ေခၚတြင္ေသာမင္းမွာ တစ္၀မ္းကြဲေနာင္ေတာ္ စုကၠေတးမင္းကို စီးခ်င္းထိုးအႏိုင္ရရွိလိုက္သ
ျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္၁၀၄၄ တြင္ ပုဂံထီးနန္းကို သိမ္းပိုက္၍ မင္းအျဖစ္ကိုရရွိခဲ့သည္။ မင္းအျဖစ္ကို
ရွိျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံကို အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖင့္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထီးနန္းရျပီးစ
၌မူ ေနာင္ေတာ္ကိုလုပ္ႀကံမိသည္ဟူ၍ ေျခာက္လတိုင္တိုင္ စက္ေတာ္မေခၚတတ္ရွိေလ၏ ။
ထိုအခါ သိၾကားမင္းမွ  " မင္းႀကီးသည္ ျပစ္မွားမိေသာ မေကာင္းမွဳမွ ေခါင္းပါးေစလိုေသာ္
ဘုရား ဂူ ေက်ာင္း ဇရပ္ တို႔ကိုမ်ားစြာျပဳ၍ အမွ်ေ၀ေပ၊ ထိုမွတစ္ပါးလည္း ေရတြင္းေရကန္
ဆည္ေျမာင္း လယ္ ေခ်ာင္းတို႔ကို မ်ားစြာစီရင္၍ ေနာင္ေတာ္အား ေပးေ၀ရာသည္ "  ဟူ၍
အိပ္မက္ေပးလာရသည္ဆို၏ ။

        အေနာ္ရထာသည္ထီးနန္းကိုရသည္ႏွင့္ ဦးစြာ သူရဲေကာင္းတို႔ကိုစုစည္းခဲ့သည္။ ဤ
တြင္အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ က်န္စစ္သားဦးစီးသည့္ သူရဲေကာင္း( ၄ )ေယာက္ကိုရွိခဲ့သည္။
ထိုသူရဲေကာင္းတို႔၏ အစြမ္းအစ အကူအညီျဖင့္ သတၱ၀ါမ်ားကို သတ္၍ ယစ္ပူေဇာ္ရ ေသာ
ဓေလ့၊ နဂါးရုပ္ထု ကိုးကြယ္ရေသာ အက်င့္ႏွင့္ အရည္းၾကီးတို႔၏ သာသနာ အတုအေယာင္
တို႔ကိုပယ္၍ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ အစစ္အမွန္ကို ျပဳစုျပန္႔ပြားေစခဲ့သည္။ သထံုျပည္မွ
ပိဋကတ္သံုးပံုႏွင့္ အႏုပညာရပ္ မ်ားစြာကို ပင့္ယူေဆာင္ ၾကဥ္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တရုတ္နန္
ေခ်ာင္( Nanchao )ျပည္ တာလိ( Tali )ျမိဳ႔ရွိ ဦးတည္ဘြားထံသို႔ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သြားေရာက္
၍ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ကိုေတာင္းယူခဲ့ဖူး၏။ စြယ္ေတာ္အစား ျမဆင္းတုတစ္ဆူကို လက္ခံခဲ့၏။
        ဘုရား ေစတီ ဂူေတ်ာင္း မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ သီဟိုဘုရင္
၀ိဇယဗာဟု ကအကူအညီေတာင္းခံခဲ့သျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားေစလႊတ္၍ တရားက်မ္းဂန္မ်ား
ကိုလည္းေပးပို႔ခဲ့ေသးသည္။ ရွင္အရဟံမွအစျပဳ၍ စိညက္မင္း သားေတာ္မဟာေထရ္၊ပံ့သကူ
မဟာေထရ္၊ ဆပဒေထရ္ စသည့္ေက်ာ္ၾကားေသာ အရွင္သူျမတ္ ရဟန္းအာဇာနည္မ်ား မ်ား
စြာေပၚထြန္းခဲ့သည့္အျပင္ ၁၀၅၈ ခုတြင္ ျမန္မာစာေပ အေရးအသားကို စတင္တီထြင္ ျပဌာန္း
ခဲ့သည္။

        စီးပြားေရး အရာတြင္လည္း အေလးခ်ိန္ခြင္၊ တင္းေတာင္းမ်ားကို တညီတညြတ္တည္း
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ မိတၳီလာကန္ကိုဆည္ခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္
မည့္ ဆည္ေျမာင္းကန္ေခ်ာင္းတို႔ကို တူးေဖၚတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္၊ ျမစ္သား၊ ျမင္းခံု
တိုင္၊ မကၡရာ အစရွိေသာ လယ္တြင္း ၁၁ - ရြာ ၊ ေက်ာက္ဆည္နယ္ျဖစ္ေသာေရလႊဲ ကိုးခရိုင္
ႏွင့္ ရမည္းသင္းေဒသ ေရလႊဲ ငါးခရိုင္တို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
        ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရး အပိုင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို စုစည္းသိမ္းသြင္း၍ႏွစ္က်ိတ္ျပဳ
ျမိဳ ႔မွ သိန္းျပဳျမိဳ ႔အထိစနစ္တက် ခြဲျခား သတ္မွတ္ခဲ့ရာ သိန္းျပဳျမိဳ ႔ေပါင္း ၂၀- အထိရွိခဲ့သည္။
ထိုသို႔ျမိဳ ႔အသီးသီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စစ္သည္အေရအတြက္ စုစုေပါင္းမွာ ၇၆,၀၀,၀၀၀
ေယာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

        တရံေသာေန႔အခါ၌ အေနာ္ရထာမင္းသည္ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္ ဆင္ျဖဴသန္ျမင္စြာ ကိုစီး
၍ တိုင္းခမ္းလွည့္လည္ျပီးအျပန္ သရပါတံခါးသို႔အ၀င္္ မုဆိုးတစ္ေယာက္က " ေအာင္သာျမစ္
ေျခအရပ္၌ စကၡဳပါလမည္ေသာကၽြဲရိုင္း လူသူမသြားသာေအာင္ ရန္ျပဳေနသည္ " ဟု နားေတာ္
ေလွ်ာက္၏။ မင္းႀကီးလည္းနန္းေတာ္သို႔မ၀င္ဘဲ ထိုကၽြဲကိုငါကိုယ္တိုင္သတ္မည္ဟူ၍ ျမစ္ေျခ
ေအာင္သာသို႔ခ်ီေလသည္။ ကၽြဲကိုေတြ႔၍ ခ်က္ခ်င္းတိုက္ေလရာ ေရွးကျပဳဖူးေသာအကုသိုလ္
ကံေၾကာင့္ ကၽြဲခတ္မိကာ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူေခ်၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးလွစြာေသာ
ဘုရင္အေနာ္ရထာသည္ မင္းစည္းစိမ္ ၃၃ - ႏွစ္၊ သက္ေတာ္- ၇၅ အေရာက္ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၇၇ -
 ၌ ကံေတာ္ကုန္ရွာေလသည္။

        ထိုသို႔ ဘုန္း လက္ရံုး အာဏာ ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အနာ္ရထာမင္း၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမအပိုင္း
အျခားကိုမွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး၌" အေနာက္သို႔လားေသာ္ ပဋိကၠရားမည္ေသာကုလားျပည္
အေနာက္ေျမာက္ သို႔လားေသာ္ ကတူးငနားၾကီး၊ ေျမာက္သို႔လားေသာ္ ဂႏၶလရာဇ္ မည္ေသာ
တရုတ္ျပည္၊ အေရွ ႔ေျမာက္သို႔လားေသာ္ က၀ိႏၲိမည္ေသာပန္းေသးျပည္၊ အေရွ ႔သို႔လားေသာ္
စတိႆမည္ေသာ ပင္ကာျပည္၊ အေရွ ႔ေတာင္သို႔လားေသာ္ အေယာစလည္းမည္ေသာ ဂၽြမ္း
တို႔ျပည္ " ဟူ၍ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပထမျမန္မာႏိုင္ငံကို
တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္တြင္ မွတ္တမ္းတြင္ရစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

        က်န္စစ္သားသည္ အေနာ္ရထာ၏ ညာလက္ရံုး သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အေနာ္ရ
ထာ၏စိတ္ကူးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အားအကိုးရဆံုး၊ သစၥာအရွိဆံုးျဖစ္သည္။
အေနာ္ရထာလြန္ေသာ္ အေနာ္ရထာ၏ မျပီးျပတ္ခဲ့ေသာ စိတ္ကူးဆႏၵမ်ားစြာတို႔ကို ဆက္လက္
အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ေရႊစည္းခံုေစတီလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ က်န္စစ္
သားသည္ အေနာ္ရထာ၏ မ်ိဳးဆက္ ေစာလူးမင္းထံတြင္ပါသစၥာရွိစြာျဖင့္ ဆက္လက္အမွဳေတာ္
ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ေစာလူးမင္းကို ငရမန္ ဖမ္းဆီးသြားသျဖင့္ ပုဂံ၌အုပ္ခ်ဳပ္သူမဲ့ေနသျဖင့္ ထီး
နန္းကိုသိမ္းယူရန္ မူးမတ္တို႔ကတိုက္တြန္းသည္ကို လက္မခံဘဲ ေစာလူးမင္းကို ကယ္တင္ရန္
ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေစာလူးမင္းေသဆံုးျပီး ငရမန္ကိုလည္း ႏွိမ္နင္းျပီးခ်ိန္တြင္မွသာ ထီးနန္းကို
ရယူခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာ၏ ပါရမီျဖည့္ေဖၚဆိုလွ်င္လည္းမမွားေပ။
        ဤသို႔က်န္စစ္သားက အေနာ္ရထာအေပၚ သစၥာရွိစြာအမွဳေတာ္မ်ားကို ထမ္းရြက္ခဲ့သည့္
နည္းတူ အေနာ္ရထာကလည္း က်န္စစ္သားအား လြန္စြာခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး အားကိုးခဲ့ေၾကာင္းကို
ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထို႔အျပင္ ထူးျခားမွဳတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၎
တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးက ဥႆာမင္းသမီး မဏိစႏၵာအေပၚ ခ်စ္ခင္စံုမက္၊ ျမတ္ႏိုးမွဳ တူညီ ေနျခင္းကို
လည္းေတြ႔ရေပသည္။

        အေနာ္ရထာႏွင့္ က်န္စစ္သားတို႔သည္ အထက္တင္ျပပါ ဆက္ႏြယ္ပါတ္သက္မွဳမ်ားအ
ျပင္ ေရွးမဆြကပင္ ၾကီးမားေသာျဖစ္ပ်က္ဆက္ႏြယ္မွဳမ်ားကလည္း ရွိခဲ့ၾကေသးသည္။
        အေနာ္ရထာနန္းတက္ျပီးစအခ်ိန္ ေ၀သာလီျပည္ အဆင္းအဂၤါလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ
မင္းသမီး ပဥၥကလ်ာဏီ ကိုအေနာ္ရထာထံ ဆက္သလိုက္၏ ။ ရာဇတမန္အမတ္က ကိုယ္စား
အျဖစ္သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ျပီး ပုဂံသို႔အျပန္လမ္းခရီး၌ မင္းသမီးႏွင့္ မွားယြင္းမိေလ၏။ မိမိ
အျပစ္ကိုျမင္ေသာ အမတ္က မင္းၾကီးထံျပန္လည္ေလွ်ာက္တင္မည္စိုးသျဖင့္ အေျခြအရံမ်ား
ကို လမ္းခရီးျမိဳ႔ရြာအစဥ္၌ တစ္ေယာက္စီ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့၏ ။ ပုဂံေရာက္၍ မင္းသမီးကိို ေရႊနန္း
တင္မည့္ဆဲဆဲကာလ၌လည္း ရာဇတမန္က ၾကာလွ်င္မင္းၾကီးထံ ေပါက္ၾကားသြားမည္ စိုးရိမ္
သျဖင့္ မင္းၾကီးထံ၀င္ကာ " မင္းသမီးသည္ ေ၀သာလီမင္း၏ သမီးရင္းဟုတ္ဟန္မတူ၊ အလုပ္
အေကၽြးတတ္သသူ ဟုမျမင္၊ အခ်ဳပ္အလုပ္ အခ်က္အျပဳတ္လည္း မတတ္ "  ဟူ၍ လိမ္လည္
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထိုအခါ အေနာ္ရထာလည္း အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းပင္
မျပဳေတာ့ပဲ ပရိမၼာအရပ္ ( ေျမာက္ဖက္အရပ္၊ စစ္ကိုင္းနယ္ ) သို႔ႏွင္၍ေနေစ၏။

        မင္းသမီးပရိမၼာသို႔ ေရာက္ျပီးမၾကာမီ ပဋိသေႏၶအရင့္အမာ ေရာက္ရွိခ်ိန္ ( ပဋိသေႏၶ မွာ
အေနာ္ရထာႏွင့္ရသည္ဟု အခ်ိဳ ႔သမိုင္းေရးသူတို႔က ဆိုၾကသည္ ) ေျမငလွ်င္ျပင္းစြာလွဳပ္ေလ
၏။ အေနာ္ရထာလည္း ထိုငလွ်င္လွဳပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ဟူးရားျဖဴ၊ ဟူးရားညိဳတို႔အား ေမး
ျမန္းရာ  "  ေျမာက္အရပ္တြင္ မင္းေလာင္းေပၚမည္၊ ပဋိသေႏၶအရင့္အမာျဖစ္၍ လွဳပ္ရသည္ "
ဆို၍ ေျမာက္အရပ္ရွိ ပဋိသေႏၶရွိသူမိန္းမတို႔ကို သတ္ေစရာ ( ၇၀၀၀ ) ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေသ
ရ၏။ က်န္စစ္သား၏ မယ္ေတာ္ ပဥၥကလ်ာဏီကိုမူ နဂါးလုလင္ တစ္ေယာက္ ၀ွက္ထားေသာ
ေၾကာင့္ လြတ္သည္ဟုဆို၏။
        အတန္ငယ္ၾကာေသာ္ မင္းၾကီးလည္း  " ေသျပီေလာ "  ဟုေမးရာ ဟူးရားတို႔ကလည္း
" မေသေခ်၊ အမိ၀မ္းမွဖြားျပီ " ဟုေလွ်ာက္ရာ သူငယ္ႏို႔စို႔ ပုခက္တြင္း ကေလးငယ္တို႔ကို စစ္
၍သတ္ေစရာ ( ၆၀၀၀ ) ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေသရ၏။ က်န္စစ္သားမွာ နဂါးလုလင္၀ွက္ထား
ေသာေၾကာင့္ မေသျပန္။

        တခါ မင္းၾကီးသတိရ၍  " ေသျပီေလာ "  ဟုေမးျပန္၏။  " မေသေခ်ေသး၊ ႏြားေက်ာင္း
သားအရြယ္ရွိျပီ " ဆိုျပန္၍ ႏြားေက်ာင္းသားအရြယ္ကိုစစ္၍ သတ္ျပန္ရာ ( ၅၀၀၀ ) ငါးေထာင္
ေက်ာ္ ေသရျပန္၏။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း က်န္စစ္သားမွာ သတ္ရာသို႔မပါပဲ က်န္ရစ္ေလ၏။
က်န္စစ္သားအရြယ္ေရာက္လွ်င္ မယ္ေတာ္က မင္းၾကီး၏ဆရာေတာ္ထံအပ္၍ ရဟန္းျပဳေစ၏ ။
ထိုအခါ ဟူးရားတို႔က " မင္းေလာင္းရဟန္းျပဳပါျပီ "  ဟုေလွ်ာက္ျပန္ေလ၏။ မင္းၾကီးလည္း ရ
ဟန္းကိုကား မသတ္ေကာင္း၊ မသတ္၀ံ့သည္ျဖစ္၍ မင္းေလာင္းမည္သူျဖစ္သည္ကို လည္းသိ
လိုရကား ရဟန္းေတာ္တို႔အား နန္းေတာ္သို႔ ဆြမ္းပင့္ဖိတ္ေကၽြးေလ၏။ က်န္စစ္သားရဟန္းေရ
ေသာက္မည္ျပဳစဥ္ အာခံတြင္းမွစက္ေျပာင္ေျပာင္ အေရာင္ထြက္မွ မင္းေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိ
ၾကရေလ၏။
        ထိုအခါ အေနာ္ရထာက ဤမင္းေလာင္းသည္ "ငါ၏ထီးနန္းကိုလုမည္ေလာ" ဟုဟူးရား
တို႔အားေမးရာ " မင္းၾကီးေနာက္မင္းတစ္ဆက္လြန္မွ မင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္ " ဟုေလွ်ာက္ၾကေလ
၏။ ထိုအခါမွ အေနာ္ရထာသည္လည္း " အသင္တို႔သည္ ဤစကားကို ငါ့အား ယခုမွ ေလွ်ာက္
သည္၊ ငါ့ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို လုလတၱံ႔သည္ဟု မ်ားစြာေသာအသက္တို႔ကို ငါသတ္မိသည္ " ဟု
ဆိုကာ ၾကီးစြာေသာ သံေ၀ဂတို႔ရေလသည္။ က်န္စစ္သားကိုလည္းလူထြက္ေစ၍ အပါးေတာ္၌
ခစားကာအမွဳေတာ္ကို ထမ္းရြက္ေစခဲ့ေလ၏ ။

        ဤသို႔ျဖင့္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ရာဇ၀င္တြင္ အရွိန္အ၀ါႏွင့္ ၾသဇာႀကီးမားခဲ့၏။ ေခတ္
အဆက္ဆက္မွ မ်ိဳးဆက္ အသီးသီးတို႔က အားက်အတုယူ စံျပဳခဲ့ၾကေသာ မင္းတစ္ပါးလည္း
ျဖစ္ခဲ့၏။ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို စုစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႏွင့္ အ
ေလာင္းမင္းတရားတို႔ကို ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ညႊန္ျပခဲ့သူလည္း
ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ....မင္းစည္းစိမ္ႏွင့္ အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ ေနာင္ေတာ္ကိုသတ္
၍ ထီးနန္းသိမ္းပိုက္ခဲ့သူအျဖစ္၊ မင္းေလာင္းေပၚသည္ဟု ၾကားသိရရံုမွ်ျဖင့္ မိမိထီးနန္းစည္းစိမ္
ကို ထိပါးလာႏို္င္သည္ဆိုသည့္ု သံသယျဖင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေစစားသတ္ျဖတ္ရန္ ၀န္
မေလးသူ အျဖစ္လည္း ရာဇ၀င္၌အမည္းစက္ ထင္က်န္ေစခဲ့ေလ၏။ မည္မွ်ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္
သူျဖစ္ေစ  ထီးနန္း ၊ အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္ အတြက္ဆိုလွ်င္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုပင္ သတ္
ျဖတ္ရန္၀န္မေလးခဲ့သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္လွသည္။
        သူ႔အသက္သတ္ျပီးမွ ေနာင္တသံေ၀ဂ ရကာ မည္မွ်ပင္ေကာင္းမွဳကုသိုလ္မ်ားျပဳလုပ္၍
ျပန္လည္ေပးဆပ္ေစကာမူ မေကာင္းမွဳ၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကၽြဲခတ္ခံရကာ ဇာတ္သိမ္းမလွ
ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကိုလည္း ဂရုျပဳသင့္ေပ၏။

        က်န္စစ္သားသည္ သေႏၶသားဘ၀မွစ၍ ရဟန္းျပဳသည့္အခ်ိန္အထိ မိမိအသက္ကိုရန္
ရွာျခင္း၊ မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ မိမိအသက္ကိုၾကံစည္
ရန္ရွာခဲ့သူ၊ မယံုသကၤာျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့သူကိုပင္ လက္တံု႔ျပန္၊ လက္စား
ေခ်ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပဲ တိုင္းျပည္၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္သာေရွးရႇဳ၍ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါ၏။
        အေနာ္ရထာအေနႏွင့္လည္း တစ္ခ်ိန္ကမိမိ မယံုသကၤာစိတ္ျဖင့္ ရန္ျပဳခဲ့ဖူးသူ၊ ေတာက္
ေလွ်ာက္ေစာင့္ၾကည့္ စံုစမ္းေလ့လာျခင္းျပဳခဲ့ရသူကိုပင္ ေနာင္တြင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ တစ္မ်ိဳးသား
လံုးအတြက္ ယံုၾကည္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သတၱိေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သား တို႔၏
ေကာင္းက်ိဳးကို အထူးထူးေသာ ေအာင္ျမင္မွဳအက်ိဳးရလဒ္မ်ားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ၏။ ထို႔
အျပင္ တစ္ခ်ိန္က မိမိထီးနန္းကို ထိပါးမည့္သူဟု မယံုသကၤာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူကပင္  မိမိတစ္သက္
တာသာမက မိမိ မ်ိဳးဆက္၏ ဘ၀လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ထီးနန္းကိုပင္ သစၥာရွိစြာ အကာအကြယ္ေပး
ေစာင့္ေရွာက္မွဳကို ခံယူရရွိခဲ့၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္ျခင္း၊ နားလည္မွဳရွိျခင္း၊ အျပန္အ
လွန္ေလးစား တန္ဖိုးထားျခင္းတို႔၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

        ရာဇ၀င္ဆိုသည္မွာ အတိတ္ကာလဆီမွ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ အတိတ္ပံု
ရိပ္၊ အတိတ္ေၾကးမံုျပင္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားလိုလည္း အပ်င္းေျပ ဖတ္
ရွဳ ၊ ၾကည့္ရွဳ ႏိုင္ေပသည္။ မွတ္သား ေလ့လာ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္လည္း အသိပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္
ဥာဏ္ကို တိုးပြားေစႏိုင္သည္ ။ ေနာင္လာေနာင္သားတို႔သည္ အတိတ္ပံုရိပ္၊ ေၾကးမံုျပင္တို႔မွ
ေတြ႔ရျမင္ရေသာသင္ခန္းစာတို႔ကို သတိျပဳ ဆင္ျခင္၍့ လက္ေတြ႔မ်က္ေမွာက္ ကာလ၌လည္း
ေကာင္း၊ အနာဂါတ္ကာလ၌ လည္းေကာင္း မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ထြန္းေစမည့္
အမွဳကိစၥတို႔ကိုသာေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကေပသည္။

        မိမိအက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ အတြက္ကိုသာ ေရွးရွဳျပီး သူတစ္ပါးအသက္မ်ားစြာတို႔ကို ဆံုး
ရွံဳးရေလေအာင္ မျပဳေဆာင္သင့္။
        တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္ျခင္း၊ နားလည္မွဳရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထား
ျခင္းတို႔ကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ ျပသကာ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ရရွိေရး လမ္း
ေၾကာင္းကို ေဖၚေဆာင္သင့္ၾကေပသည္။

        ေရွးလူၾကီးသူမတို႔က ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ခဲ့ၾကရသမွ်သည္ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစပဲ ယေန႔ မိမိ
တို႔အတြက္ အသင့္ခူးဆြတ္ယူႏိုင္ေသာ အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ........................။

                                                         ေ  န  လ  မ  င္  း  (  ၂ ၀ ၁ ၁  စ က္ တ င္ ဘာ  ၇  )

Ref ;  မွန္နန္းမဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး
         ေခတ္မွီျမန္မာရာဇ၀င္ အက်ဥ္း ( အမ်ိဳးသားပညာ၀န္ ဦးဖိုးက်ား )
         သမိုင္းနိဒါန္းအက်ဥ္း ( ရဲထြဋ္လွ )
         ပုဂံသူရဲေကာင္းမ်ား ( ေသာ္တာေဆြ )
         အိုဘယ့္အေနာ္ရထာ ( တကၠသိုလ္ စိန္တင္ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...