Tuesday, September 13, 2011

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ဆံုးမစာႏွင္႔ ဖိုးသူေတာ္ ဦးႏုစကားပံု

by Moenge Aung on Wednesday, September 14, 2011 at 8:51am
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ဆံုးမစာ
တရားကို ေတးဆို ၊ အေဖကိုသားဆဲ
ေဆြမ်ိဳးထဲက ဓါးျပတိုက္ ၊ မိုက္လွ်င္ေသာတာပန္
မေကာင္းႀကံလွ်င္ သမာဓိ ၊ ေရႊရွိမွ လူလိမၼာ
လိမ္ႏိုင္မွ သစၥာရွင္ ၊ ပညာရွင္ကို ပယ္၍ထား
အခ်စ္ဆံုးက သစၥာပ်က္ ၊ ႐ိုးသားသူကို အ႐ူးဆို
အပ်ိဳငယ္က လင္ေနေစာ ၊ အကၤ်ီပါးနဲ႕ ဥပုသ္သည္
ဇရပ္အလယ္ ကို႕ယို႕ကားယား ၊ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းက ပိုက္ဆံရွာ

အပ်ိဳမျဖစ္ခင္က ရည္းစားထား ၊ ဆင္းရဲသားက သူေဌးေယာင္ေဆာင္
အ၀တ္ေျပာင္မွ လူ႐ိုေသ ၊ လင္ရွိမယားက အပ်ိဳလုပ္
မသာပို႕ရင္း အပ်ိဳလွည့္ ၊ အလွဴေပးရင္း ထမင္းေရာင္း
ဆယ္ႏွစ္သမီးက အိမ္ေထာင္က် ၊ ဆယ္အိမ္ေခါင္းက စိတ္ႀကီး၀င္
ပြဲသဘင္ပါမွ အလွဴျဖစ္ ၊ စာမတတ္သူက တရားျပ
ဇာတ္သမားမွ လူေခၚခ်င္ ၊ သူေတာ္စင္ကို ပယ္၍ထား
ေၾကြးေပးသူက ကၽြန္နဲ႕တူ ၊ ေၾကြးယူသူက သခင္ျဖစ္
မုန္႕ေပးလွ်င္ က်မ္းဂန္တတ္ ၊ ေရႊကပ္သည့္ဘုရားမွ လူ႐ိုေသ
အေဖ အေမက ကၽြနဲ႕တူ ၊ သားသမီးက သခင္ျဖစ္
ေခတ္ႀကီးကိုေတာ့ အျပစ္ဆို ၊ မိမိကိုယ္ေတာ့ အေကာင္းေျပာ
ဂံုးတိုက္လွ်င္ ေက်းဇူးရွင္ ၊ ေျဖာင့္မတ္လွ်င္ လူမသံုး
သီလယူရင္း မ်က္စပစ္…………….
………………သူေတာ္ေကာင္းတို႕ တရားပ်က္ၾကေလၿပီ……………။ ။

ဖိုးသူေတာ္ ဦးႏုစကားပံု  
 ျမန္ဇမၺဴေပၚ ၊ ဉာဏ္ယူေမွ်ာ္သည္ ၊ သူေတာ္ကၽြႏု္ပ္ ၊ နား၏တန္ဆာ ၊ နား၀င္သာေအာင္ ၊ လကၤာပုဒ္ျဖင့္ ၊
အာလုပ္ခ်ိဳျမ ၊ စကားပံုသရုပ္ ၊ အမ်ိဳးထုတ္ၿပီးလွ်င္ ၊ အခ်ဳပ္ျပခဲ့မည္ ။
    ၁။ ဗုဒၶဆာယာကို တြယ္ရမည္ ၊ ႐ုပ္လွတာကို ပယ္ရမည္ ။ ဗုဒၶဆာယာကို တြယ္မွ ၊ ေအးျမရာ
သည္ ၊ ရုပ္လွတာကိုပယ္မွ ၊ ေဘးပ ကြာသည္ ။
    ၂။ ေသရည္ကို မေသာက္ႏွင့္ ၊ ေရၾကည္ကို မေႏွာက္ႏွင့္ ။ ေသရည္ကို ေသာက္က အပါယ္ဘံုသို႕
က်တတ္သည္ ၊ ေရၾကည္ကို ေႏွာက္က ၊ အနယ္အမႈန္တို႕ ထတတ္သည္ ။
   ၃။ ထင္တိုင္းလည္း ႏွိပ္၍မဆိုႏွင့္ ၊ ၀င္တိုင္းလည္းသိပ္၍ မၿမိဳႏွင့္ ။ ထင္တိုင္းႏွိပ္၍ဆိုက ရန္
အသြယ္သြယ္ပြားတတ္သည္ ၊ ၀င္တိုင္းသိပ္၍ၿမိဳက အႏၲရာယ္မ်ားတတ္သည္ ။
   ၄။ ေဂါဏမံ သံကိုလည္း မစားႏွင့္ ၊ ေကာဓၿခံ ရန္ကိုလည္းမပြားႏွင့္ ။ ေဂါဏမံ သံကိုစားက
မိဘသဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္ ၊ ေကာဓၿခံ ရန္ကိုပြားက အဓိကရ အပါယ္နစ္ေခ်သည္ ။
  ၅။ အယုတ္တရားကို အလိုမရွိႏွင့္ ၊ မဟုတ္စကားကို မဆိုဘိႏွင့္ ။ အယုတ္တရားကို အလိုရွိက
ဘဂ၀ါ၏စကားကို ပယ္ရာက်ေခ်သည္၊ မဟုတ္စကားကိုဆိုဘိက သမာဓိတရားတို႕
ကြယ္လာရေခ်သည္ ။
   ၆။ ျမွဴသလိုပံုႏွင့္ ကေလးကိုမစႏွင့္ ၊ လူကိုယံုသျဖင့္ အေၾကြးကိုမခ်ႏွင့္ ။ ျမွဴသလိုပံုႏွင့္ ကေလးကို
စ, က ကေလးအမိုက္မို႕ ဆဲတတ္သည္ ၊ လူကိုယံုသျဖင့္ အေၾကြးခ်က အေရးမစိုက္သမို႕
မြဲတတ္သည္ ။
  ၇။ အမ်ိဳးယုတ္သူ အဆင္းလွလွ်င္ သတိထား ၊ တန္ခိုးႏႈတ္သူ ထမင္း၀လွ်င္ မက်ီစားႏွင့္ ။
အမ်ိဳးယုတ္သူ အဆင္းလွကစာဂတန္တတ္သည္ ၊ တန္ခိုးႏႈတ္သူ ထမင္း၀က မာနထန္တတ္သည္ ။
  ၈။ အဟုတ္အမွန္ကိုလည္း သိမွ ၊ အလုပ္အႀကံလညး္ ရွိမွ ။ အဟုတ္အမွန္ကိုသိက သံသရာေဘး
ပ၍ အေနက်ယ္ၾကမည္ ၊ အလုပ္အႀကံရွိက ဆန္ရွာေရးလွ၍ ၊ အေျခထယ္ၾကမည္ ။
   ၉။ သူေဌးလို ၾကြယ္ေသာ္လညး္ ၊ မာန္စြယ္မထႏွင့္ ၊ ေျမြေပြးကို ငယ္ေသာ္လည္း အလမၸာယ္
မျပႏွင့္ ။ သူေဌးလို ၾကြယ္သည္ဟု မာန္စြယ္ထက အ႐ိုအေသနဲလို႕ ေျပမုန္းတတ္သည္ ၊ ေျမြေပြးကို
ငယ္သည္ဟု အလမၸာယ္ျပက ထိုေျမြခဲလို႕ ေသဆံုးတတ္သည္ ။
 ၁၀။ မေတာ္ပဲ မ၀ယ္ႏွင့္ ၊ မေခၚပဲ မလည္ႏွင့္ ။ မေတာ္ပဲ ၀ယ္ေခ်က အသျပာဓန႐ံႈးတတ္သည္ ၊
မေခၚပဲ လည္ေခ်က မၾကာခဏ မုန္းတတ္သည္ ။
 ၁၁။ မေတာ္တာကို မၿမီးမစားႏွင့္ ၊ အေဖာ္မပါလွ်င္ ခရီးမသြားႏွင့္ ။ မေတာ္တာကို ၿမီးစားက
ေဘးရလို႕ေရာဂါပြားတတ္သည္ ၊ အေဖာ္မပါပဲခရီးသြားက အေရးမလွသမို႕ ေသာကမ်ားတတ္သည္ ။
  ၁၂။ ခရီးကိုလည္း အျပင္းမသြားႏွင့္ ၊ မီးကိုလည္း အၾကြင္းမထားႏွင့္ ။ ခရီးကို အျပင္းသြားက မွားတတ္သည္ ၊ မီးကို အၾကြင္းထားက ပြားတတ္သည္ ။
၁၃။ ဆရာေျပာသမွ်ကို အၿပီးမမွားေလႏွင့္ ၊ အနာေရာဂါကို မႀကီးပြားေစႏွင့္ ။ ဆရာေျပာသမွ်ကို
အၿပီးမွားက မုခ်ေမွာက္တတ္သည္ ၊ အနာေရာဂါကို ႀကီးပြားက ဒုကၡေရာက္တတ္သည္ ။
 ၁၄။ စကား စကား ေျပာဖန္မ်ားက ၊ စကားထဲက ဇာတိျပ၍ မာနတံခြန္ထူတတ္သည္ ၊ ဘုရား,တရား ေဟာဖန္မ်ားက ၊ တရားထဲက ပါဠိရ၍ ဒါနအလြန္ လွဴတတ္သည္ ။
 ၁၅။ အမ်ိဳးျမတ္မွ အ႐ိုးကိုႀကံရာသည္ ၊ တန္ခိုးလွ်ပ္မွ အဖိုးတန္ပါသည္ ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...