Saturday, September 17, 2011

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ေထာက္ခံမပါရွိေသာ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၏ ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံု

by The Voice Weekly on Saturday, September 17, 2011 at 11:28pm
 


ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ေထာက္ခံမႈရွိေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါတုိင္း ျဖစ္သည္။


“ စက္မႈႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေခတ္မီဖို႔ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြအၾကားမွာ ေနာက္က် မက်န္ဖို႔ လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တုိးတက္ေစဖို႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေစဖို႔ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူေတြရဲ႔ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ဖို႔ေတြပါပဲ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက တာဝန္ေပးထားတဲ့ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျပည္နယ္/ တုိင္း အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ၎တို႔ အပါအဝင္ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးက စုေပါင္းညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေတြ ရမယ္၊ ဝင္ေငြရမယ္၊ ေကာင္းတဲ့ကိစၥပါပဲ။ တစ္ဖက္ကလည္း တန္ဖိုးထားတဲ့ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥ၊ အမိ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ျမစ္ဖ်ားခံရာကေန ပင္လယ္ဝအထိ ေဒသမ်ားကို ပ်က္စီးသြားမယ့္ အေရး စုိးရိမ္ပူပန္ၾကတဲ့ ကိစၥ။ ဒါလည္း မျဖစ္မေန ပူပန္ရမယ့္ ကိစၥ၊ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥပါပဲ။

ယခု ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ ကိစၥေတြအေပၚ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြ ရရွိေနပါၿပီ။ လုံေလာက္ခ်င္မွ လုံေလာက္မွာ။ ျပည္စုံခ်င္မွ ျပည့္စုံမွာ။ အခ်ိန္ဆိုတာလည္း ပါပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ ေနတာမုိ႔ ယခင္ ဆန္းစစ္ထားၿပီး ေတြ႕ရွိတာေတြကုိ ထပ္မံစစ္ေဆးဖို႔ သင့္မွာပါ။ ဒါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တကယ္ျပင္လုိ႔မရတဲ့ ကိစၥလုိ႔ ခံယူတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ရည္ စုတ္ထုိးဆိုတာထက္ ပုိပါတယ္။

တုိင္ပင္ျခင္း မရွိတဲ့ (စီမံကိန္း) က ပ်က္စီးတတ္တယ္။ မ်ားမ်ားတုိင္ပင္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္။ အားလုံး ဝုိင္းဝန္း တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မွ အက်ဳိးမ်ားမ်ား ရမယ္။ (အဆိုပါ မွတ္ခ်က္မွာ ဦးျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း မလုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားေသာ စာတြင္ ပါဝင္သည့္ အဆိုတစ္ခု ျဖစ္သည္။)

Environmental Impact Access (EIA) ၊ Social Impact Access (SIA) ၊ Riverine Eco System၊ Psychology & Mental Impact ၊ Security & Power Issues ၊ Ethnic Unity ၊ Strategic Environment Access ၊ Payment for Environmental  Services ၊ Payment for Social Services ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ စဥ္းစားသင့္၊ ေဆာင္ရြက္သင့္၊ ၾကပ္မတ္သင့္ပါတယ္။ Upstream/ Downstream မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိ၊ မရွိ၊ Upstream/ Downstream မွာ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အႏၱရာယ္ ရွိ၊ မရွိ တို႔ကုိ အဓိကထား ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ အႀကံျပဳလိုတာက ဘယ္ဘက္ကိုမွ အျပစ္မတင္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိး၊ ျပည္သူအက်ဳိးငွာ  လိုအပ္တဲ့

၁။         EIA ၊ SIA  … etc ျပန္ Review လုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ခ်ျပ Transparency ေပါ့။ ပညာရွင္ေတြအျပဳသေဘာနဲ႔ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဝဖန္သုံးသပ္ သင့္ပါတယ္။

၂။         ဆည္တမံေတြ တည္ေဆာက္ေနရာ ေရြးခ်ယ္တာက တစ္ေနရာ တစ္သမတ္တည္းမွ မဟုတ္ဘဲ ေနရာ  ၁၊ ၂၊ ၃ ၊၄ စသည္ျဖင့္ ရွိတာမုိ႔ ရွိတဲ့ Overall Plan အထဲက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏ အတူတူ ရႏုိင္တဲ့ ျပည္သူမ်ားလည္း လက္ခံႏုိင္မယ့္ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ေတြရဲ႕ အထက္ဘက္ပိုင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေဆာက္ျခင္းကလည္း သားေရႊအုိးထမ္းတာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္မလားလို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိပဲ အႀကံျပဳျပဳ Government of the people ၊ For the people ၊ By the people၊ By the Law ပါပဲ။ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားတာနဲ႕ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ရမွာပါ။ ဒါက Confession (အျပစ္ကုိ ဝန္ခံ၊ ေျဖာင့္ခ်က္ေပး) ပါပဲလုိ႔ ခံယူပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အပါအဝင္ အရာအားလုံးက ၿမဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အုိျခင္းတရား၊ ေသျခင္းတရား မေရွာင္လြႊဲႏုိင္ပါဘူး။ ယခုရာထူး၊ ရာခံ၊ အခြင့္အာဏာေတြ အားလုံးက ကုိယ္ပိုင္မဟုတ္ပါဘူး။ ေရပြက္ပမာ ခဏပါပဲ။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ သားစဥ္ေျမးဆက္ေသာ ျပည္သူျပည္သားေတြက ထာဝရ တည္ရွိေနရမွာပါ။ ဒီကိစၥ၊ ဒီ issue ေၾကာင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ အားခ်ိနဲ႔ မသြားေစသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပ အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္ "

(အထက္ပါ စာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အႀကံေပး ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံ ေပးပို႔ထားေသာ စာပါ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကုိ သတိျပဳေစ လုိပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...