Saturday, August 9, 2014

အေမရိကန္၏ စမ္းသပ္ဆဲ အီဘိုလာေရာဂါ ေဆးဝါးသစ္မ်ား အာဖရိကန္မ်ားကို ေပးသံုးရန္ ပညာရွင္မ်ားေျပာ


အေမရိကန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားကိုသာ အဘယ္ေၾကာင့္ စမ္းသပ္ေဆး၀ါးေပးထားသနည္းဟု ကမာၻ႕ထိပ္တန္း အီဘိုလာေရာဂါကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾက၏။
ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေရာဂါဆိုးႀကီး ျဖစ္ပြားေနေသာ အေနာက္အာဖရိက တိုင္းျပည္သံုးခု၌ ရိွေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအား စမ္းသပ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေပးကမ္းရန္ အီဘိုလာေရာဂါဆိုင္ရာ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သံုးဦးမွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

လိုင္ေဘးရီးယားတြင္ ထိုေရာဂါကူးစက္ခံ အေမရိကန္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားတို႔ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည ္မေခၚယူမီ အတည္ျပဳခ်က ္မထြက္ေသးသည့္ ေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိး ေပးခဲ့သည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ျပ၍ (၁၉၇၆)ခုႏွစ္က အီဘိုလာေရာဂါ တြဲဖက္ရွာေဖြေတြ႕ရိွသူ ပီတာ ပိုင္းေယာ့ Peter Piot အပါအ၀င္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ အလားတူ ကူးစက္ခံရသည့္ အာဖရိကသားမ်ား အေနႏွင့္ အလားတူ အခြင့္အေရးရသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
အီဘိုလာေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေလ့လာမႈေအာက္မွ အသံုးခ်ႏိုင္ေလာက္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ တိုက္ဖ်က္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ဗီဇတူ ဘက္တီးရီးယားတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ပရိုတိန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ဳိးစံု ရိွေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း Piot ၊ David Heymann ႏွင့္ Jeremy Farrar အပါအ၀င္ London School of Hygiene and Tropical Medicine ၊ Chatham House Centre on Global Health Security ၊ Wellcome Trust ရိွ ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡႏွင့္ ဒါရိုက္တာအားလံုးတို႔က ဆိုသည္။
“ဒီကာကြယ္ေဆးေတြကို  အသံုးျပဳမယ္ မျပဳဘူးဆိုတာ အာဖရိကတိုင္းျပည္အစိုးရတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေစသင့္ပါတယ္။ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္ အထူးျမင့္မားေနတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္သားေတြကို ကာကြယ္၊ ကုသေပးဖို႔ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့ ” ဟူ၍ ၎တို႔၏ စုေပါင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေရးသားထားသည္။
ထိုသို႔ စမ္းသပ္ကုသျခင္း ခြင့္ျပဳေပးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ၾသဇာရိွအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ WHO  မွ ဤအခန္းက႑အား ဦးစားေပး ဦးေဆာင္မႈေပး ရလိမ့္မည္ ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား၏။
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဂီနီႏိုင္ငံ၌ ဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ်ိန္မွစ၍ အီဘုိလာေရာဂါေၾကာင့္ ဂီနီ၊ ဆိုင္ရာလီယြန္ႏွင့္ လိုင္ေဘးရီးယားတို႔တြင္ လူေပါင္း (၉၀၀)နီးပါး ေသဆံုးကာ (၁၆၀၀၀)အထက္ ကူးစက္ခံထားရသည္။
လစ္ဗ်ားရိွ အေမရိကန္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သား (၂)ဦးမွာ အီဘိုလာေရာဂါျဖင့္ နာမက်န္း ျဖစ္ခဲ့သည္။  ၎ေနာက္ ဆန္ဒီယားဂိုး အေျခစိုက္ ပုဂၢလိက ဇီ၀နည္းပညာအသင္း Mapp Biopharmaceutical မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ZMapp အမည္ရိွ စမ္းသပ္ေဆး၀ါးကို တိုက္ေကၽြးၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုသူတို႔မွာ လစ္ဗ်ားမွာတင္ အေျခအေန အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရသည္။
အာဖရိက တိုက္သားတို႔အေပၚ အလားတူအခြင့္အေရးမ်ဳိး အဘယ္ေၾကာင့္ မေပးခဲ့ေၾကာင္း Piot ၊ Farrar ႏွင့္ Heymann တို႔က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
အကယ္၍ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေသာ တိုင္းျပည္မ်ား၌ ေၾကာက္စရာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္႔ပြားမႈႀကီးထြား လာေလလွ်င္ “ေဆး၀ါးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါး ကုန္ပစၥည္းတိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ၊ ထို႔ေနာက္ မည္သူသည္ အခမဲ့အသံုးျပဳျခင္း အတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း မဆိုင္းမတြ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ ” ဟု ဆိုၾကေပသည္။
အဂၤါေန႔ေႏွာင္းပိုင္း လန္ဒန္၌ ထုတ္ျပန္သည့္ အဆိုပါစာထဲတြင္ “ သာမန္အားျဖင့္ ကနဦး ေဘးကင္း စိတ္ခ်ေရး စစ္ေဆးခ်က္မ်ား မပါ၀င္ဘဲ စမ္းသပ္ကုသမႈနဲ႔ အဆင့္ မေက်ာ္အပ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အေနာက္ အာဖရိကမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေသေရးရွင္ေရး စိန္ေခၚခ်က္ေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုး လိုအပ္ေနသူေတြထံ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး(စမ္းသပ္)ေဆး၀ါးမ်ားကို ေပးပို႔ကူညီၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ေဘးကင္းမႈနဲ႔ ထိေရာက္မႈ အတိုင္းအတာကိုု ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာပါ ” ဟုလည္း သူတို႔က ဆိုထားၾက၏။
ZMapp ေဆး၀ါးသည္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း အေရးေပၚ ကုသမႈ၌သာ ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်က္ျခင္းရယူရန္ မလြယ္ကူေလာက္ေအာင္ ပမာဏနည္းပါးေနေၾကာင္း၊ ကုသေရးစနစ္ မွာ ခက္ခဲသလို ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လိုသလိုခ်က္ျခင္းထုတ္ဖို႔က အလြန္လက္၀င္ေၾကာင္း Biotech firm Mapp ႏွင့္ ၎၏ စီးပြားေရးပါတနာLeaf Biopharmaceutical ကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေဆး၀ါးတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသည့္ အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္ထားေသာေဆးရြက္ႀကီးမ်ား ရရိွေအာင္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္ဟု သိရသည္။
ကုလသမဂၢက်န္းမာေရးေအဂ်င္စီသည္ လိုင္စင္ႏွင့္ စမ္းသပ္ကုသမႈ ပံုမွန္နည္းစဥ္အားျဖင့္ ထြက္ရိွမလာေသာ မည္သည့္ေဆး၀ါးကိုမွ် အားေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္ WHO  ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူတစ္ဦးက ရိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
လူသားတို႔ထံ ေဘးကင္းထိေရာက္မႈရိွေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္ စမ္းသပ္မႈလုပ္မထားေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းေဆး၀ါးမ်ားကို လူနာမ်ားအား ကုသျခင္းက ပံုမွန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။
Agencies

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...