Sunday, August 31, 2014

ပညာေရး အေရးအႀကီးဆံုးစာဖတ္သူတခ်ဳိ႕က ေဆာင္းပါးေတြေရးတဲ့အခါ ဘာကိုအေျခခံၿပီး ဘယ္အျမင္နဲ႔ ေရးသလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က တိုင္းရင္းသားၿပည္သူ လူထုအက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံၿပီးေရးတယ္လို႔ ျပန္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီး ပြားဆိုရာမွာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး အက်ဳိးစီးပြား အေျခခံပါ။


အဲဒီအထဲကမွ ပညာေရးကို ကၽြန္ေတာ္က နံပါတ္(၁)ထားပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ကိုၿဖစ္ေစ၊မိသားစုတစ္စုရဲ႕အေျခ အေန ကို ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကိုျဖစ္ေစ ပညာေရးက အဓိကအဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကခံယူပါတယ္ ။က်န္တဲ့အခ်က္အလက္ အားလံုးဟာ ပညာေရးနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အျပန္အလွန္အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေဆာင္းပါးေရးရင္ ျပည္သူလူထုပညာေရး အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံက်က်စဥ္းစားၿပီး ေရးပါတယ္။

မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေတြ႕တိုင္း မိသားစုပညာေရးကို အေလးထားဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ဘ၀မွာလည္း ေျပာသလို ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ ျပဳမူပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ပညာေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအေၾကာင္းကိုပဲ အရင္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီမိုကေရစီရဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ေတာထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြက လက္နက္ကိုင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတာင္း ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါလည္း ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆို တာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီ ဆုိတာဘာလဲ၊ ဒီမိုက ေရစီကို ဘာလို႔ ေတာင္းဆိုရတာလဲဆိုတာ ရွင္းလင္းဖို႔လိုလာပါတယ္။ အားလံုးနားလည္ၾကမွာပါ။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အမ်ားသေဘာနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ အာဏာရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ က သူ႔စိတ္တိုင္းက် ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမယ္ဆိုရင္ သူ႔ဘာသာသူဘယ္ေလာက္ပဲ ေစတနာ ေကာင္းတယ္ ေျပာေနေျပာေန၊ တိုင္းျပည္ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈမရွိဘူးဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀၊ အားလံုးရဲ႕ဘ၀ နိမ့္က် ရတာပါပဲ။ ဒီအတြက္ ျပည္သူလူထုဘ၀ ျမင့္ မားလာေအာင္ တိုင္းျပည္ကို တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းက မအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ အမ်ား သေဘာဆႏ္ၵအတုိင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေအာင္ ေတာင္းဆိုရတာျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္ သလားဆိုေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။

ေကာင္းပါၿပီ။ လြယ္သာမ လြယ္တာ ဒီမိုကေရစီ ရလာရင္ တုိင္းျပည္ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္ လာမလဲဆို တာကိုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္စရာပါ။ အာဏာ ရွင္စနစ္ ထက္သာမွာေတာ့ ေဗဒင္ေမး စရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္ေလာက္ အဆင့္ အတန္းရွိသလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာ ရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အမွန္တကယ္က်င့္သံုးၿပီး၊ အဲဒီဒီမိုကေရစီဘယ္ေလာ က္အဆင့္အတန္းျမင့္တယ္ မျမင့္ဘူးဆို တာ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ ပညာေရး ေရခ်ိန္ ကအဆံုးအျဖတ္ ေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ကမ္ၻာေပၚမွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ အဆင့္အတန္း ခ်င္း မတူပါးဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္နဲ႔ တစ္ျပည္က တုိင္းသူျပည္သား ေတြရဲ႕ ပညာအဆင့္အတန္း မတူ တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္မွာ အလြယ္ကူဆံုးဥပမာတစ္ခုေပးစရာရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အစၥေရး နဲ႔ စစ္ျဖစ္ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္လိုက္တဲ့ ပါလက္စတုိင္းေတြရဲ႕ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသဆုိပါေတာ့။ သူ႔မွာ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ ပါလက္စတုိင္း ျပည္ သူေတြ မဲေပးေရြးခ်ယ္လိုက္တာဟာ “ဟားမာ့စ္” ဆိုတဲ့အဖဲြ႕ အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကလည္း အၾကမ္း ဖက္အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ သူ႔အဖဲြ႕ရဲ႕ မူ၀ါဒဟာ အစၥေရးကို တုိက္မယ္၊ ခိုက္မယ္၊ ပင္လယ္ထဲ ကန္ခ်မယ္ ဆိုတဲ့ အစြန္း ေရာက္အယူအဆ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အဓိကလုပ္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့အခ်ိန္လက္နက္ေတြစုေဆာင္း မယ္၊ အစ ၥေရးဘက္ကို မေကာင္းသူထိပ္၊ ေကာင္းသူထိပ္ပစ္ဖို႔ ပါလက္စတိုင္း အရပ္သားေတြ ေနထိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ေျမေအာက္မွာ ေရြ႕လ်ား ဒံုးပစ္စင္ေတြေဆာက္မယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္တာနဲ႔ အဲဒီ ဒံုးပစ္စင္ေတြနဲ႔ အစၥေရးအရပ္ဘက္ပစ္မွတ္ ေတြကို ပစ္မယ္၊ အစၥေရးလူမ်ိဳးေတြကို ရန္ ရွာမယ္ဆိုတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းပါ။ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ပညာေရး၊စီးပြားေရးဟာ နံပါတ္(၁) မဟုတ္ပါဘူး။

အခုေနာက္ဆံုး အစၥေရးနဲ႔ စစ္ပဲြမွာ ပါလက္စတိုင္း စစ္သားနဲ႔ ျပည္သူ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ေသ၊ ေနအိမ္တိုက္တာ အေဆာက္အအုံအ မ်ားႀကီး ဖ်က္ဆီးခံရတာေတာင္ သူတို႔ရဲ႕ေအာင္ပဲြလို႔ဆိုတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိး ပါ။ အဲဒါ ဂါဇာကပါလက္စတုိင္းျပည္သူ ေတြကိုမဲေပး ခိုင္းရင္ အစၥေရးကို ခ်မယ္၊ ႏွက္မယ္ ဆိုတဲ့ အဲဒီဟား မားစ္အဖဲြ႕ပဲ မဲရ မွာပါပဲ။ ဒါဟာ အဲဒီေဒသက ဒီမိုကေရစီ အဆင့္အတန္းပါပဲ။ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးကို ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ပညာေရးက အဆံုးအျဖတ္ေပးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီသာ တကယ္ရရင္ အဲဒီ ဒိမိုကေရစီရဲ႕အဆင့္အတန္းကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ပညာေရးကဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးေတြ လုပ္ရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပညာေရးအဆင့္ အတန္းက အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခုလို ဒီမိုကေရစီ မရေသး၊ ပြင့္လင္းစ ျပဳလာတဲ့ အေျခအေနမွာေတာင္ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ပညာေရးဟာ ေနရာ တကာ အဆံုးအျဖတ္ေပးေနပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ဘာသာေရးအ စြန္းေရာက္ ျပႆနာ၊ ဓမၼေစတီေခါင္း ေလာင္းနဲ႔ နတ္ နဂါးေတြကိစ္ၥ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အားလံုးမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပညာေရးက အဆံုးအျဖတ္ ေပးေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီပဲ ေတာင္းဆို ေတာင္းဆို၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးပဲ လုပ္လုပ္၊ အေရးအႀကီးဆံုးဟာ အခ်ိန္တိုင္းအခ်ိန္တိုင္းမွာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပညာေရးတိုးတက္သထက္ တိုးတက္ လာဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္လို အေျခအေနေရာက္ေရာ က္ဘယ္ေလာက္ အခက္အခဲ ႀကံဳႀကံဳ အဲလိုတိုးတက္ လာဖို႔ကိုလည္း အစီအစဥ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ထဲက အတိုးတက္ဆံုး အျမင္အက်ယ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖူးပါတယ္။ သူက အခုလက္နက္ကိုင္ တုိက္ပဲြကာလကို ျဖတ္သန္းေနရတယ္၊ ပညာေရးကိစၥ ဒီေလာက္ေရွ႕တန္းမ တင္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စစ္အစိုးရကို ဘယ္လို တပ္သားေတြတပ္မွဴး ေတြနဲ႔ တုိက္မွာလဲ၊ ဘယ္လို ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ တိုက္ မွာလဲ၊ အဲဒီ တပ္ဖဲြ႕၀င္ ေတြ ျပည္သူေတြ ပညာေရးနိမ့္ေနရင္ စစ္အစိုးရကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ႏုိင္ မွာလား၊ ကရင့္အက်ဳိး စီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္မလား စသျဖင့္ ျပန္ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲမွာတိုက္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူ သည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ပညာေရးေရခ်ိန္ဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တစ္ရက္ ထက္တစ္ရက္ ျမင့္မားလာဖို႔ လိုတယ္၊ တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ ျပည္သူေတြ အဲလို ခံယူလာေအာင္ အဖဲြ႕အစည္းက ဦးေဆာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပး ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနေပးသေလာက္ လိုအပ္တာေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးျပခဲ့ဖူးပါတယ္။
( ေနာက္တစ္ပတ္ စေန- ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီအေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္နဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ကိုယ္တုိင္႐ုန္း ကန္ က်င့္သံုးခဲ့တာ ေျပာျပ ပါ့မယ္ )

စည္သူေအာင္ျမင့္ ( မဇၥ်ိမ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...