Wednesday, August 20, 2014

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ကူမင္း ၿမိဳ႕အား အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာေစရန္ တ႐ုတ္ ႀကိဳးပမ္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထား လမ္းမ်ားမွာ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေနသည္။ အာရွတစ္လႊားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖန္႔ က်က္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ထို ရထားလမ္းမ်ား က ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္းေဒ သအား အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ၿမိဳ႕ ေတာ္ျဖစ္လာေစလို သည့္ တ႐ုတ္၏ အိပ္မက္အား အေကာင္အထည္ေပၚ လာေစမည္ျဖစ္သည္။


သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတိုင္းက တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိလိုသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေတာင္ တန္းမ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အ ေနာက္ဖက္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာကမ္းေျခ အထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ ရထားလမ္းစီ မံကိန္းမွာ တ႐ုတ္ အတြက္ အေရွ႕အ လယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပသို႔ ပိုမိုလြယ္ကူ စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ မည့္ ျဖတ္လမ္း တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ရထား လမ္း၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရး ပါမႈအား ပိုမိုတြက္ဆျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ပို မိုေ၀းကြာၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ား တိုး ျမင့္လာေန သည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ လယ္လမ္းေၾကာင္းအား ေရွာင္ရွား ရန္ လမ္းေၾကာင္း သစ္ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုရထားလမ္းမွာ တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္သာ တစ္ဖက္သတ္ အက်ဳိး ရွိေစမည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက သံုးသပ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူထား သည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအား သက္တမ္းကုန္ ပ်က္ျပယ္သြားေစခဲ့ သည္။ “တကယ္လို႔ စီမံကိန္းျပန္စ မယ္ဆိုရင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ အသစ္တစ္ခု လက္မွတ္ထိုးဖို႔ လိုပါ တယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစား စရာအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါ တယ္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲ ထြဋ္က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ရွိ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအား ၂၀၁၁ တြင္ ေရႊ႕ ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သည့္ အဓိကစီမံကိန္း တစ္ခု ဒုတိယအႀကိမ္ ရပ္ဆိုင္းခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရထားလမ္းစီမံ ကိန္း ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အတြက္ သတင္းေကာင္းအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ က ေငြေၾကးအခက္ အခဲေၾကာင့္ ရပ္နားထားခဲ့ရသည့္ တ႐ုတ္မီးရထားလမ္း စီမံကိန္း ၂ ခု အား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္ အစိုးရသစ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

၂၀၂၁ အေရာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ ကူမင္းတို႔အား ဆက္သြယ္ေပး မည့္ မိုင္ ၆၂၀ ရွည္ ထိုရထားလမ္း စီမံကိန္း ျပန္ လည္စတင္မည္ဟု အာ ဏာသိမ္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်န္အိုခ်ာ က ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာဆီနာက ၂၀၁၄ ႏွစ္ လယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္တေကာင္းတြင္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူထားသည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ အား ျပန္လည္၀ယ္ယူရန္တို႔ ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တေကာင္း သို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ပိုလႊတ္ေပး ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရက မည္သည့္အေၾကာင္း ျပန္ၾကားမႈမွ မျပဳခဲ့ေပ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လာအို၊ ကေမၻာ ဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွား တို႔ကို ျဖတ္သန္းကာ စကၤာပူအထိ ေရာက္ရွိမည့္ ရထားလမ္းေဖာက္ လုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိ သည္။ ထိုရထားလမ္းမွာ အာရွႏိုင္ငံ ၂၀ နီးပါး ၂၀ တန္ကသေဘာတူ ထားသည့္ အာရွျဖတ္ေက်ာ္ ရထား လမ္းကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ လာမည္ျဖစ္သည္။ “ေဒသတြင္းျပည္ သူေတြက ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္း ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပလာရင္ ယူနန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ ကူမင္းက အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္သဖြယ္ျဖစ္လာမွာပါ”ဟု ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ မွ ေဂ်ာ့ဖ္၀ိဒ္က ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံ၏ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းနည္းပညာက ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံ မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္မႈအ ခ်ဳိ႕ ႀကံဳရေသာ္လည္း မျဖစ္မေန သံုး စြဲလာၾကမည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကာခ်င္း က ေဒသ တြင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထား ႏွင့္ ရထားလမ္းနည္းပညာမ်ားအား ျပသကာ ေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားေလ့ ရွိ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႏွစ္ကတည္ ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္ လိုင္းႏွင့္အၿပိဳင္ တည္ေဆာက္ ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရထားလမ္း စီမံကိန္းမွာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ေနထိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား ၏ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လူ မႈေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကလည္း ရထားလမ္း စီမံကိန္းအား ကန္႔႕ြက္ေနၾကသည္ဟု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မန္ ေနဂ်ာဦးျမင့္ေ၀က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအား ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အစိုးရ အတြက္ အေလးအနက္ထား ဂ႐ုျပဳစရာ ျဖစ္ လာသည္။ စစ္အစိုးရလက္ ထက္က အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ က်ဆင္းလာ ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူျဖစ္ေနေသးသည္ ဟု အစိုးရစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ထုတ္ ေစ်း ေပါသည့္ လူသံုးကုန္မ်ားတြင္က်ယ္ မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ မွတင္သြင္းမႈမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္ တက္ခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ လႊမ္းမိုးမႈအား စိုးရိမ္မႈမွာ ေနရာအႏွံ႔ တြင္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထင္ရွား သည့္ ဂ်ာ နယ္လစ္တစ္ဦးက “တ႐ုတ္ရထားလမ္းစီမံကိန္း က ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာပါ။ ရထားလမ္းကတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္က အိႏၵိယ သမုဒၵရာကို အ လြယ္တကူဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ က ဒုတိယ ခ႐ိုင္းမီယားျဖစ္ သြားႏိုင္ ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ၿပိဳင္ဘက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား အား သတိျပဳေနသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ လွ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ ငံအား ႀကီးႀကီးမားမား အာ႐ုံစိုက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ရန္ကုန္မႏၲေလး ရထားလမ္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထို စိမံကိန္းမွာ ယခင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ထား ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယိုယြင္းေန သည့္ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္အား အဆင့္ျမင့္ရန္ ကမ္းလွမ္း ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းအား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေလွ်ာ့မေပးဘဲ ႀကိဳး ပမ္းလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး အန္ဟူလန္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ရထားလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာသစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အသင့္ရွိေန သည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ရထား လမ္းစီမံကိန္းအား မလြဲမေသြ သ ေဘာတူလာမည္ဟုဆိုၿပီး တ႐ုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တြင္ က်ယ္ေနျခင္းကို နမူနာျပခဲ့သည္။

“ဆင္းရဲတဲ့ျပည္သူေတြက အေမရိ ကန္ပစၥည္းနဲ႔ ဂ်ပန္ပစၥည္းေတြ မသံုး ႏိုင္ ပါဘူး။ ေစ်းသက္သာတဲ့ တ႐ုတ္ ပစၥည္းပဲ သံုးရမွာပါ”ဟု ၎ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

KHTun

The Ladies News Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...