Friday, August 15, 2014

ေရွးဦး ကမာၻ႕သမိုင္း အတိုခ်ဳပ္ (ေအဒီမတိုင္ခင္ ဘီစီ ကာလမ်ား)


ဘီစီ ၈၀၀၀ ခန္႔ - တရုတ္ျပည္တြင္ အိုးစလုပ္။
ဘီစီ ၇၀၀၀ ခန္႔ - ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားတြင္ ေၾကးနဲ႔တြဲသံုး။
ဘီစီ ၆၅၀၀ ခန္႔ - ဆာဟာရေတာင္ပိုင္း - ပထမဆံုး အာဖရိက အိုးစလုပ္။
ဘီစီ ၃၁၀၀ ခန္႔ - ဆူမာရီယန္မ်ားရဲ့ စာေပအေရးအသား စတင္ထြန္းကား။
ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန္႔ - အီဂ်စ္မွာ အရုပ္စာေရးနည္း စတင္ထြန္းကား။
ဘီစီ ၂၆၀၀ ခန္႔ - မက္ဆိုပိုေတးနီးယားမွာ အေစာဆံုး ဖန္ပုတီး စလုပ္။
ဘီစီ ၂၅၅၀ ခန္႔ - အီဂ်စ္တြင္ ပိရမစ္မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္။
ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔ - ခရိကၽြန္းတြင္ မိႏိုအန္တို႔၏ ပံုသေကၤတစာေရးနည္း စေပၚ။
ဘီစီ ၁၉၀၀ ခန္႔ - ေဘလီလိုနီးယားတြင္ ဂီလ္ဂါမက္ရွ္ ကဗ်ာရည္ ေမာ္ကြန္း စေရး။
ဘီစီ ၁၇၈၀ ခန္႔ - ဟမ္မူရာဘီ၏ ကိုဓ ဥပေဒ ျပဌာန္း။
ဘီစီ ၁၆၀၀- ၁၄၀၀ ခန္႔ - မီႏိုအန္ ခရိကၽြန္းတြင္ အကၡရာစဥ္ျဖင့္ စာစေရး။


ဘီစီ ၁၅၀၀ ခန္႔ - အီဂ်စ္တြင္ ဖန္အိုးဖန္ခြက္ စလုပ္။
ဘီစီ ၁၂၀၀ ခန္႔ - အိႏိၵယတြင္ ေ၀ဒက်မ္း ျပဳစု။
ဘီစီ ၁၂၀၀ ခန္႔ - တမန္ေတာ္မိုးဇက္၏ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး။
ဘီစီ ၁၁၀၀ ခန္႔ - ပိုလီနီရွန္းတို႔၏ စာအေရးအသား အကၡၡၡၡၡရာ စထြင္။
ဘီစီ ၁၀၀၀ ခန္႔ - တရုတ္ မွင္ေရးေဆးျခယ္ အတတ္စတင္။
ဘီစီ ၉၀၀ ခန္႔ - ဂရိတြင္ အပိန္၊ အေဖာင္း ၊ အထု၊ အရွည္ ပံုသြင္းေသာအိုးမ်ား စလုပ္။
ဘီစီ ၇၇၆ ခန္႔ - အိုလံပစ္ အားကစားမ်ား စတင္က်င္းပ။
ဘီစီ ၇၅၀ ခန္႔ - ကဗ်ာဆရာၾကီး ဟိုးမားက အီလီယက္ႏွင့္ ၾသဒက္စီ ကဗ်ာၾကီး ေရးသား။
ဘီစီ ၆၀၄- ၅၃၁ ခန္႔ - တာအို၀ါဒကို တည္ေထာင္သူ တရုတ္ပညာရွိ ေလာက္ဇူ။
ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔ - မာယန္တို႔က တစ္ကယ္လ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္။
ဘီစီ ၅၈၅ - အေနာက္တိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ေတြးေခၚပညာရွင္ဟု ယူဆရသူ ေသးလိစ္ က ေနစၾကၤာ၀ဠာ၏ လွည့္ပတ္သြားလာပံုကို စတင္ေဟာကိန္းထုတ္။
ဘီစီ ၅၇၀ ခန္႔ - အီစြတ္ပံုျပင္မ်ား စေပၚ။ ဂ၇ိကဗ်ာဆရာမ ဆပ္ဖို ကြယ္လြန္။
ဘီစီ ၅၆၃- ၄၈၃ ခန္႔ - သိဒၶတၳေဂါတမ ဗုဒၶဘုရား။
ဘီစီ ၅၅၁- ၄၇၉ - ကြန္ျဖဴးရွပ္။
ဘီစီ ၅၅၀ ခန္႔ - ပါရွားတြင္ ဇရသုတၳရ၀ါဒ ထြန္းကား။
ဘီစီ ၅၂၅- ၄၆၅ ခန္႔ - ဂရိျပဇာတ္ဆရာ အက္စကီးလပ္စ္။
ဘီစီ ၅၀၀ ခန္႔ - ဒယ္လ္ဖီတြင္ ပြဲၾကည့္စင္ၾကီးေဆာက္။
ဘီစီ ၄၉၆- ၄၀၆ - ဂရိျပဇာတ္ဆရာ ဆိုဖိုကလိစ္။
ဘီစီ ၄၈၄- ၄၀၆ - ဂရိျပဇာတ္ဆရာ ယူရီပီးဒက္စ္။
ဘီစီ ၄၂၇- ၃၄၇ - ေတြးေခၚပညာရွင္ ပေလတို၊ ဘီစီ ၃၉၇ တြင္ ေအသင္တြင္ အကယ္ဒမီေထာင္။
ဘီစီ ၃၉၉ - ဆိုကေရးတီး အဆိပ္ေသာက္ေသရန္ အျပစ္ေပးခံရ။
ဘီစီ ၃၉၅ - သူစီဒီးဒက္စ္ ၏ ေပလိုပိုနီးရွန္း စစ္သမိုင္းက်မ္း ထြက္။
ဘီစီ ၃၇၂- ၂၈၉ - တရုတ္တြင္ ေတြးေခၚပညာရွင္ မင္စီယပ္စ္က ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ ခ်ဲ႕ထြင္။
ဘီစီ ၃၅၀ ခန္႔ - အိႏိၵယတြင္ မဟာဘာရတ ကဗ်ာရွည္ ထြက္ေပၚ။
ဘီစီ ၃၄၁- ၂၇၀ - ဂရိေတြးေခၚပညာရွင္ အက္ပီကူးရပ္စ္။
ဘီစီ ၃၄၀ ခန္႔ - အရစၥတိုတယ္ ဂီတသီအိုရီမ်ား ေဖၚထုတ္။
ဘီစီ ၃၃၅ - အရစၥတိုတယ္ ေအသင္ျမိဳ႕တြင္ လိုင္ကီယြန္ ပညာေရးအဖြဲ႕တည္ေထာင္။
ဘီစီ ၃၃၀ - မဟာအလက္ဇန္းဒါး ေအာင္ႏိုင္တန္ခိုးထြားသည့္ ဟယ္လင္နစ္ေခတ္အစ။
ဘီစီ ၃၂၀ ခန္႔ - ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ ပက္ထရာတြင္ နာဘာေတရန္ ေက်ာက္ဂူအတြက္ ေက်ာက္မ်ားကိုထြင္း။
ဘီစီ ၃၀၀ ခန္႔ - အလက္ဇန္းဒရီးယားတြင္ မဟာစာၾကည့္တိုက္ၾကီး ထူေထာင္။
ဘီစီ ၂၅၆ - အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေမာရိယအင္ပါယာတြင္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာျဖစ္လာ။
ဘီစီ ၂၅၀ ခန္႔ - အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းတြင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား။
ဘီစီ ၂၁၅ ခန္႔ - တရုတ္တြင္ မဟာတံတိုင္းၾကီး စတင္တည္ေဆာက္။
ဘီစီ ၂၁၀ ခန္႔ - အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းတြင္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား။
ဘီစီ ၂၀၀ ခန္႔ - ဟီဗရူးက်မ္းစာမွ စာသားမ်ားပါ၀င္ေသာ ေပစာလိပ္မ်ား ပင္လယ္ေသအနီး ေတြ႕ရွိ။
ဘီစီ ၁၉၅- ၁၅၉ - ေရာမျပဇာတ္ဆရာ တားရန္႔စ္။
ဘီစီ ၁၃၆ - တရုတ္အစိုးရ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒကို လက္ခံအသံုးျပဳ။
ဘီစီ ၁၂၀ ခန္႔ - ဗီးနပ္စ္နတ္သမီး ရုပ္တု ထုဆစ္။
ဘီစီ ၇၀- ၁၉ - ေရာမ ကဗ်ာဆရာ ဗာေဂးလ္။
ဘီစီ ၅၉- ၁၇ - အီတလီသမိုင္းဆရာ ေလဗီ ေရာမသမိုင္းက်မ္း ျပဳစု။
ဘီစီ ၅၀ ခန္႔ - အိႏိၵယတြင္ ဘဂ၀ါဂီတက်မ္း ထြက္ေပၚ။
ဘီစီ ၂၄ - ဟိုးေရ့စ္ ၏ ပထမဆံုး ကဗ်ာက်မ္း အိုဒက္စ္ ထြက္ေပၚ။
ဘီစီ ၄ ခန္႔ - သာမန္ကာလေခတ္ ၃၀ ခန္႔ - ေယရႈခရစ္။
ဆက္ပါဦးမည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...