Friday, August 17, 2012

WHEN CONFLICTS OF INTERESTS HAPPEN???-ကိုုယ့္က်ိဳးစီးပြားမ်ား ထိပ္တိုုက္ျဖစ္ေသာအခါ----


by Udp Myanmar on Friday, August 17, 2012 at 4:43pm ·

ရခိုုင္ျပည္က အေရးခင္းမွာ ကိုုယ့္က်ိဳးစီးပြားထိပ္တိုက္ျဖစ္မႈေတြ သိသာထင္းရွားသြားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း အင္အားစုုေတြနဲ. နိုုင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းေတြအၾကား မ်က္ႏွာဖံုုး ကြာက်သြားလိုု. သူဘာလည္း ကိုုယ္ဘာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိသြားၿပီး အက်ိဳးစီးပြားေတြ ဟာ ဆန္.က်င္ဘက္ေတြျဖစ္ေနတာမိုု. လမ္းခြဲရတဲ့အထိ အေျခအေနက ဆိုုးသြားပါသည္။
လူ.အခြင့္အေရးတိုု. ဒီမိုုကေရစီတိုု.ကိုု အလုုပ္သေဘာအရ လခစားလုုပ္ေနတဲ့နိုုင္ငံတကာ အဖြဲ.အစည္းေတြ NGOs ေတြနဲ. ျပည္တြင္းက ရိုုးရိုုးသားသား ဒီမိုုကေရစီနဲ. လူ.အခြင့္အေရး ကိုု လိုုလားတဲ့ျပည္သူေတြ အင္အားစုုေတြအၾကား အိုုးစားကြဲသြားတဲ့ပြဲလိုု.လည္း ဆိုုနိုုင္ပါသည္။


တခ်ိန္က ျမန္မာ့အေရးတိုု. ျမန္မာ.ျပည္ ဒီမိုုကေရစီအေရး လူ.အခြင့္အေရးေတြကိုု အသံအ က်ယ္ဆံုုး ေအာ္ခဲ့တဲ့ နိုုင္ငံတကာက လူ.အခြင့္အေရးအမည္ခံ လခစား ၀န္ထမ္းေတြနဲ. ျမန္မာ ျပည္တြင္းက ဒီမိုုကေရစီ အင္အားစုုေတြအၾကား ရခိုုင္အေရးအခင္းမွာ ထိပ္တိုုက္ေတြ. ၾကပါ သည္။ နိုုင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းေတြ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနပါတယ္ဆိုုတဲ့ ျပည္ပက NGOs နဲ. အဲဒီအဖြဲ.ေတြမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့သူေတြဟာ ရခိုုင္ျပသာနာမွာ ဘဂၤါလီ မူဆလင္ဘက္ကေန ဘက္လိုုက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ့ပံုုရိပ္ကိုု အိုုးမဲသုုပ္ဖိုု. ၿငိဳးႏြမ္းေအာင္လုုပ္လာ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမိုုကေရစီ လူ.အခြင့္အေရးနဲ. လြတ္လပ္မႈတိုု.အတြက္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ အက်ဥ္းစံဘ၀နဲ. ယံုုၾကည္တာေတြအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကိုုေတာင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူ Racistsေတြလိုု. စြပ္စဲခ်င္လာၿပီး လူ.အခြင့္အေရးနဲ. တန္းတူညီမွ်မႈကိုု လက္မခံနိုုင္သူေတြအျဖစ္ အေရာင္ဆိုုးဖိုု. က်ိဳးစားလာၾကပါသည္။

တခ်ိန္က ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ကူညီေနတဲ့သူေတြ NGO နဲ. လူ.အခြင့္အေရးအဖြဲ.အမည္ခံ အေနာက္နိုုင္ငံက အဖြဲ.အစည္းေတြဟာ တကယ္ေတာ့ မင္းသားမ်က္ႏွားဖံုုး စြပ္ထားတဲ့ ဘီးလူးေတြဆိုုတာကိုု ျမန္မာျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီ အင္အားစုုေတြ ကိုုယ့္ေတြ. ျမင္လိုုက္ရတာပါ။ သူတိုု. သနားတာ ဘာအတြက္ဆိုုတာ သေဘာေပါက္သြားပါသည္။

တကယ္ေတာ့နိုုင္ငံတကာက NGOs နဲ. လူ.အခြင့္အေရးအဖြဲ.ဆိုုတာ ယံုုၾကည္ခ်က္ေတြ ခံယူခ်က္ေတြဆိုုတာထက္ တာ၀န္အရ လခရလိုု. လစာရလိုု. သူတိုု.အလုုပ္ သူတိုု.လုုပ္ေန
ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ခံခ်င္း ဆန္.က်င္ခ်င္းဆိုုတာ ယံုုၾကည္ခ်က္ေတြ ခံယူခ်က္ေတြ Principle ေတြေၾကာင့္မဟုုတ္ပဲ သူတိုု.အဖြဲ.အစည္းေတြ လုုပ္ေနတဲ့ Projects and Program ေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲေနတဲ့သူေတြပါ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ၀င္ေငြရလိုု. တာ၀န္အရ အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္လည္း အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္လံုုးလံုုး ျမန္မာျပည္ ဒီမိုုကေရစီအေရး ေအာ္ခဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္ပ အဖြဲ.အစည္း NGOs ေတြ အားလံုုးဟာ အခုုေတာ့ ဘဂၤါလီမွ ဘဂၤါလီဆိုုၿပီး ျဖစ္သြားပါ
သည္။ တခ်ိန္က အတူတူ လက္တြဲၿပီး အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား အုုပ္စုုေတြ တိုုင္းရင္းသားပါတီေတြ ေနာက္ဆံုုး သူတိုု. ေရွ.တန္းတင္ၿပီး တိုုက္ခဲ့သည့္ ဒီမိုုကေရ စီ ျပယုုဒ္ Democracy Icon သိုု.မဟုုတ္ သံမဏိအမ်ိဳးသမီးၾကီး Iron Lady လိုု. တင္စားခဲ့တဲ့ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုုေတာင္ အဲဒီနိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြက ေမးခြန္းေတြထုုတ္ၿပီး သူမရဲ့ Moral Authority ကိုု ကလိတိတိ လုုပ္လာခဲ့တာ ေတြ.ရပါသည္။

ဒီေနရာမွာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ခံခဲ့ရသူ အနစ္နာခံသူ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြနဲ. ရိုုးရိုုးသားသား ဒီမိုုကေရစီနဲ. လြတ္လပ္ခြင့္ကိုု ရခ်င္သူ ျပည္သူေတြက တဖက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပမွာ အေျခစိုုက္တဲ့ နိုုင္ငံျခား အဖြဲ.အစည္းေတြ ျမန္မာ့အေရးကိုု အေၾကာင္း ျပၿပီး နိုုင္ငံတကာက အကူအညီေတြကိုု လက္ေတြ.ယူခဲ့သူ ရခဲ့သူ ျမန္မာ့အေရးလုုပ္တဲ့ NGOs ေတြက တဖက္ ဘီလူးစည္း လူ.စည္းကြဲသြားခဲ့ပါသည္။

အဲဒီမွာ နိုုင္ငံျခား အဖြဲ.အစည္း  NGOs ေတြနဲ. သံေရာင္လိုုက္ၿပီး အားေပး အားေျမာက္နဲ. ေထာက္ခံသူ ျမန္မာလူမ်ိဳးတခ်ိဳ.လည္း ရွိပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလူေတြကိုုလည္း ျပန္ၿပီး ေလ့လာလိုုက္တဲ့အခါ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း မွာ နိုုင္ငံတကာ အကူအညီေတြကိုု ရရွိခဲ့သူ ရေနသူ ယူခဲ့သူ နိုုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့နဲ. ရပ္ တည္ေနသူ လႈပ္ရွားသြားလာေနသူေတြျဖစ္တာကိုု သြားၿပီး ေတြ.ရျပန္ပါသည္။ ဒီေတာ့လည္း မသူေတာ္ခ်င္း သတင္းေလြ.ေလြ.ဆိုုတဲ့အတိုုင္း စားဖားေတြအခ်င္းခ်င္း တသင္းျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာကိုု ေဆာင္သြားပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ ရခိုုင္ျပည္က အေရးအခင္းမွာ ခံရသူ နစ္နာသူ သာမန္ျပည္သူေတြကတဖက္ စားဖားေတြ အခြင့္အေရးရခဲ့သူ ေငြေၾကးနဲ. အေထာက္အပံ့ေတြ ယူခဲ့သူ လစာရလိုု. တာ၀န္အရ အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ့ နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြက တအုုပ္စုုအျဖစ္နဲ. ေပၚထြက္လာ တာမိုု. ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ အက်ိဳးစီးပြား ထိပ္တိုုက္ေတြ.မႈေတြျဖစ္ခဲ့တာလိုု. ဆိုုရတာပါ။  ျပည္တြင္းက ကိုုယ့္ထမင္းကိုုယ္ ရွာစာသူေတြ အႏွစ္ ၂၀အတြင္းမွာ ဘ၀နဲ. အနာဂတ္ေတြကိုု စေတးခဲ့ရသူေတြက တဖက္ျဖစ္ၿပီး အႏွစ္ ၂၀အတြင္း ျမန္မာျပည္အေရး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ. အလုုပ္ရေနသူ ၀င္ေငြရေနသူ လစာယူေနသူေတြအၾကား တကယ္ကိုု ထိပ္တိုုက္ေတြ.တဲ့ပြဲ ျဖစ္သြားခဲ့တာပါ။ အခုုေတာ့ သူဘာလည္း ကိုုယ္ဘယ္သူလည္းဆိုုတာသိသြားၿပီမိုု. အိုုးစား ကြဲၿပီး လမ္းခြဲယံုမက ဆန္က်င္ဖက္ေတြအျဖစ္ အနာဂတ္မွာ ထိပ္တိုုက္ေတြ.ေနရပါၿပီ။

ျပည္ပ ျမန္မာအသံလႊင့္ဌာနေတြဟာလည္း ရခိုုင္ျပည္က ျပသာနာမွာ ဆိတ္ရဲ့ ဟိုုလာလိုု ျဖစ္ေနပါသည္။ ေပါင္ၾကားညွပ္ေနတဲ့ဟာေတြလိုုပါ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလိုုလုုပ္တာကိုုက အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကိုု မေက်ျပြန္သလိုုျဖစ္တဲ့အျပင္ ရန္သူကိုု အားေပး အားေျမွာက္နဲ. သူခိုုးကိုု ဓါးရိုုးကမ္းသလိုု ျဖစ္ေနပါသည္။  အေနာက္နိုုင္ငံမွာ အဆင့္အတန္းရွိပါတယ္ ဘက္လိုုက္မႈမရွိဖူးလိုု. ခိုုင္မာစြာ ရပ္တည္တဲ့ Professional and Independent, Main Stream Media ျဖစ္တဲ့ CNN, CBS, ABC, NBC, FOX, CBC, CTV, ABC(AUSI), BBC(Domoestic), SKY စတဲ့ သတင္းဌာနေတြ ရုုပ္သံအသံလႊင့္ဌာနေတြဟာ ကိုုယ့္နိုုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးနဲ. ထိပ္တိုုက္ေတြ.လာတဲ့အခါ Our Troops ဆိုုၿပိး နိုုင္ငံျခားအစိုုးရေတြ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ.အစည္းေတြနဲ. ရင္ဆိုုင္တိုုက္ခိုုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားေရး အသိ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ PATRIOTIC နိုုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္နဲ. ကိုုယ္တိုုင္းျပည္ ကိုုယ္လူမ်ိဳး ကိုုယ့္နိုုင္ငံဖက္က ရပ္တည္က်တာ ေျပာက် ဆိုုက် အားေပးေထာက္ခံၾကတာ အားလံုုးအသိပါ။

သူတိုု.နိုုင္ငံရဲ့ တပ္ေတြဖက္က ျပည္သူေတြဖက္က ျပည္သူေတြ အက်ိဳးစီးပြားဖက္က ရပ္တည္အားေပးတာပါ။ ျပည္ပ ျမန္မာအသံလႊင့္ဌာနေတြလိုု ဟိုုမေရာက္ ဒီမေရာက္နဲ. ေပါင္ၾကားညွပ္ေနတာမ်ိဳး မလုုပ္ပါ။ တိုုင္းျပည္နဲ. လူမ်ိဳး ျပည္သူနဲ. အမ်ိဳးသားေရးနဲ. ပတ္သက္လာၿပီး ဆိုုင္ရာၿပီ ထိပ္တိုုက္ေတြ.လာၿပီဆိုုတာနဲ. ၾကားေနဆိုုတာ မရွိပါ=== ကိုုယ့္တိုုင္းျပည္ ကိုုယ့္လူမ်ိဳး ကိုုယ္ျပည္သူေတြဖက္က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုုိ.ေသာ္ ျပည္မ အသံလြင့္ဌာနေတြကေတာ့ အဲဒီလိုု မဟုုတ္တဲ့အျပင္--- ရိုုဟင္ဂ်ာ ရိုုဟင္ဂ်ာဆုုိၿပီး မေခၚပဲ မေျပာပဲ မေရးပဲ ေနတဲ့ အဲဒီအသံုုးအႏႈန္းကိုု ထပ္တလဲလဲ မသံုုးတဲ့ အသံလႊင့္ဌာနဆိုုတာ မရွိပဲ ရခိုုင္တိုုင္းရင္းသားနဲ. ရခိုုင္းအမ်ိဳးသားေရးကိုု တမင္သက္သက္နဲ. ေဆာ္ကား ေလွာင္ေျပာင္သလိုု အျပဳအမူေတြပါ လုုပ္ေနတာ အေတာ္ ရွက္ဖိုု. ေကာင္းတဲ့အရာပါ။  ။

ဒါေပမယ့္ ျပည္ပမွာလည္း အေျခစိုုက္တယ္ နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြလည္းျဖစ္ေနျပန္တယ္ ေနာက္ သူတိုု.ကိုု ေထာက္ခံေနပါတယ္ဆိုုတဲ့ ျမန္မာပညာတတ္ေရာင္ကားေတြဆိုုတာက
လည္း အနည္းစုုလည္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းမွာလည္း ရပ္တည္ေနသူ အေျခခံနိုုင္ငံေရးေထာက္ခံတဲ့အင္အားစုုမဟုုတ္ပဲ သစ္ေခါင္းၾကားက ေအာ္ေနတဲ့ ေတာက္တဲ့ ပညာရွင္ေတြျဖစ္တာမိုု. ဒီအေရးအခင္းမွာ အမ်ားစုု ျပည္သူလူထုု၏ ဆႏၵနဲ. အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ.အစည္းေတြ ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုု ေတြရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက ေနာက္ဆံုုးေတာ့ ေအာင္ပြဲခံမွာ ေသျခာပါသည္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီအုုပ္စုုဟာ ျပည္တြင္းမွာ အေျခစိုုက္တဲ့ ျပည္သူလူထုုအမ်ားစုုရဲ့ အားေပးေထာက္ခံမႈကိုု ရရွိေနသူ လူထုုနဲ. တသားတည္းျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ၏ လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနတာမိုု. ျမန္မာျပည္၏ ကၾကမၼာကိုု ဆံုုးျဖတ္မည့္ သူေတြဟာလည္း ျပည္တြင္းမွာ အတည္တက်ေနထိုုင္တဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုုရဲ့ ဆႏၵေတြပဲ မဟုုတ္ပါလား။

 ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္နဲ. ကၾကမၼာကိုု ဆံုုးျဖတ္မည့္သူ အတည္ျပဳမည့္သူေတြဟာ ျပည္ပ အေျခစိုုက္ နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြ NGO ေတြ လူ.အဖြဲ.အစည္းအမည္ခံျပီး သူ.တပါးရဲ့ ျပည္တြင္းေရးကိုု ပံုုစံအသစ္ျဖစ္ နိုုင္ငံေရးလမ္းညႊမ္ခ်က္ေတြ Political Instruction and Guidance ေတြ ခ်ေပးေနတဲ့ နိုုင္ငံတကာက လူ.အခြင့္အေရးအဖြဲ.ေတြ မဟုုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ ျပည္သူအမ်ားစုုက လက္မခံတဲ့ မည္သည့္ လမ္းညႊမ္မႈ မည္သည့္အၾကပ္ကိုုင္မႈ ဖိအားေပး မႈေတြဟာ ဘယ္လိုုမွ အက်ိဳးျဖစ္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုုတ္ပဲ အခ်ိန္ၾကာတာနဲ. ရံႈးနိမ့္သြားမွာ ေသျခာပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြက ေထာက္ခံၿပီး ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ နိုုင္ငံေရး လူမႈေရး ဘာသာေရးအင္အား စုုေတြကလည္း အားေပးမယ္ လက္ရွိအစိုုးရနဲ. တပ္မေတာ္ကလည္း မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ မယ္ဆိုုရင္ ျမန္မာျပည္ကိုု ကုုလသမဂၢ-UN ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္နဲ. ဥေရာပနိုုင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ မူဆလင္ဂိုုဏ္းေတြျဖစ္တဲ့ IOC ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ လူအခြင့္အေရးတိုု.ေအာ္ေနတဲ့ အဖြဲ.ေတြ NGOs ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေကာင္ၾကြက္ သစ္ေခါင္းၾကားက ေအာ္ေနတဲ့ ျမန္မာပညာတတ္ ဆိုုတဲ့ ေတာက္တဲ့က်ားပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူမွ ဘယ္အုုပ္စုုမွ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အနာဂတ္နဲ. ကၾကမၼာကိုု ဆရာလုုပ္ၿပီး ဆံုုးျဖတ္ေပးလိုု.ရမွာ မဟုုတ္။ ျမန္မာနိုုင္ငံသားေတြသာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အရွင္သခင္ ပိုုင္ရွင္အစစ္ေတြမိုု. ေကာင္းက်ိဳး ဆိုုးက်ိဳးေတြကိုု ဆံုုးျဖတ္ရမွာ ရင္ဆိုုင္ေက်ာ္လႊားရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံသားေတြဟာ သခင္အစစ္ေတြပါ။ We, People of Myanmar, are Master of ourserlve, our country, our future and our fate. We are the one who will make and decide our country’s future and fate.

Hello NGOs, Hello UN, Hello IOC,
Do You Hear Me??? Do You Hear Our Voice, Loud and Clear. Right???
WE ARE MASTER.

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...