Friday, August 17, 2012

ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး


by Lu Cifer on Friday, August 17, 2012 at 7:48pm 

myanmar snack vendor 
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတ္လကစၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ရင္ အမ်ားအျပား အက်ဳိးခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္။
ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္မွာ အခြင့္ထူးရခဲ့သူေတြကေတာ့ စည္းကမ္းနည္းလမ္းအတိုင္းလုပ္ရမွာမို႔ အရင္လို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကို ICG (International Crisis Group)  ေခၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာေလ့လာေရးဌာနက သံုးသပ္ထားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ (၃၀) ရွိၿပီး ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ထုတ္ေဝတဲ့ The Politics of Economic Reform ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာေတြမ်ားလြန္တဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အရဲစြန္႔ၿပီး လုပ္ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေရးေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစု အက်ဳိးခံစားရဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဂရုတစိုက္ မွ်မွ်တတလုပ္ရင္ အက်ဳိးခံစားရမယ့္သူ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခြင့္ထူးခံ စီးပြားေရးသမား၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႔ စစ္ဗိုလ္လူတန္းစားေတြကေတာ့ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးတာနဲ႔ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိရင္ စစ္တပ္ရဲ ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ အခြင့္ထူးခံမိသားစု (၂၀) ေလာက္သာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ပါမစ္ လုိင္စင္နဲ႔ လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္ေတြခ်ေပးလို႔ ခ်မ္းသာလာသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ ႔ အာဏာအလႊဲသံုးစားလုပ္မႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတဲ့သူေဌးေတြ ျဖစ္တာမုိ႔ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမွာ အရင္လို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီသူေဌးတစုဟာ ရသမွ်ကိုယူၿပီး ျပဳျပင္ေရးမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြပါဝင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏုတ္ထြက္သြားတာဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ နည္းေဟာင္းကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔ လြယ္ကူသြားပါတယ္။ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးနဲ႔ နီးစပ္သူေတြထဲမွာ ေလာ္စစ္ဟန္ သားအဖတို႔ပိုင္တဲ့ Asia World ကုမၼဏီဟာ ထင္ရွားပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီအခြင့္အထူးခံ ကုမၼဏီေတြဟာ အသြင္တမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္လည္လႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကပံု ရပါတယ္။

အႏွစ္ (၅၀) အတြင္းမွာ စစ္တပ္ဟာနည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ စီးပြားေရးမွာ ႀကီးစိုးခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာ အခြင့္ထူးရယူၿပီး ေငြပိုရွာတဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ကုမၼဏီနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းဟာ စစ္တပ္ရဲ ႔အခြင့္ထူးခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဆန္၊ စီးကရက္၊ အရက္ နဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကား ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ ႔ ဦးပိုင္ကုမၼဏီက ႀကီးစိုးေနတာၾကာပါၿပီ။ အခြင့္ထူးခံ စစ္တပ္ကုမၼဏီေတြေၾကာင့္ သူေဌးျဖစ္ကုန္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဆက္ၿပီး အခြင့္ထူးခံစားႏို္င္ဖို႔ အလားအလာနည္းသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ စိးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ သတိထားၿပီး ကိုင္တြယ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

စစ္တပ္ရဲ ႔ ဦးပိုင္ကုမၼဏီဟာ စားသံုးဆီတင္သြင္းမႈမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး အျမတ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီး မၾကာမီ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာေၾကာင့္ စားသံုးဆီေစ်း (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကားတင္သြင္းမႈ လက္ဝါးႀကီးအုပ္တာေတြကိုလည္း ၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာလမွာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္မႈမွာ အေျခခံတာမဟုတ္ဘဲ အခြင့္ထူးရရွိမႈအေပၚမွာ အေျခခံတာမို႔ စည္းကမ္းနည္းလမ္းအတုိင္း ၿပိဳင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာဟာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အရႈံးေပၚတဲ့လုပ္ငန္းဟာ စစ္တပ္အတြက္ အက်ဳိးရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးမွာ စစ္တပ္ပါဝင္တဲ့အခန္းက႑ဟာ နည္းပါးလာဖို႔သာ ရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တာကို သေဘာေပါက္ပံုရပါတယ္။

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူရတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး တုိင္းစစ္ဌာနခ်ုဳပ္ရဲ ႔ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ နည္းသြားပါတယ္။ တုိင္းမွဴးေတြဟာ ရထားတဲ့ အာဏာေတြကိုသံုးၿပီး အျမတ္အစြန္းရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ နယ္စားပယ္စားအေနနဲ႔ တိုင္းမွဴးေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခတ္ကုန္ဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ဌာနေတြကိုကိုင္တဲ့ သူေဌးဝန္ႀကီးအခ်ဳိ ႔ဟာ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ အဓိကေနရာက ပါဝင္ၾကပါတယ္။ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ တည္ေထာင္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဟာ အေျခခံဥပေဒသစ္မွာ အေရးမပါေတာ့ပါဘူး။ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ နဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြဟာ ပါတီႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ အေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ထားပါတယ္။

၂၀၁၁ မတ္လကစတဲ့ ျပဳျပင္ေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ မလႊမ္းမိုးႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဟာ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ရဲ ႔ ျပရုပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနတာမို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ အံမဝင္ဂြင္မက် ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တေနရာတည္း အႏိုင္ရရွိတာကိုၾကည့္ရင္ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္မယ့္အလားအလာမရွိပါဘူး။ ဦးေအာင္ေသာင္းလို ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အလြန္ခ်မ္းသာေပမယ့္ ပါတီကိုအားသစ္ေလာင္းရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ေငြကို စိုက္ထုတ္မယ့္ အရိပ္လကၡဏာမေတြ႔ရေၾကာင္း International Crisis Group က သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေဒၚခင္စုိးဝင္း
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္
17.08.2012
VOA
http://burmese.voanews.com/content/news-analysis-politics-of-economic-reforms/1490551.html

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...