Wednesday, August 15, 2012

အတတ္မရွိ၊ သတၱိကင္းကြာ၊ ဘုန္းႀကီးလာမူ ...
 အလြန္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသလို အလြန္လည္း ရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္တဲ့ သတင္းတစ္ခုပါပဲ .........။
အလြန္ပဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုကဆံုးျဖတ္တဲ့အတြက္
ခံုရံုးဥကၠဌနဲ႔ ခံုအဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ကိုယ့္ဖါကိုယ္ရာထူးကႏႈတ္ထြက္ရင္ထြက္၊ မထြက္ရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ
စြတ္စြဲပစ္တင္မႈ (Impeachment) လုပ္ၿပီး ရာထူးကဖယ္ရွားမယ္ဆိုၿပီး
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠႀကီးဆိုသူက ေျပာၾကားလိုက္တာပါပဲ။ အေၾကာင္းအရင္ကေတာ့
လႊတ္ေတာ္ထဲက ေရးရာေကာ္မတီေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မျဖစ္ဟုတ္ပါလို႔
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးတဲ့လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့အမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဘက္က ဘက္လိုက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္လို႔ပါတဲ့။ ......

လႊတ္ေတာ္ကေရးရာေကာ္မတီေတြအေနနဲ႔ကလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မျဖစ္တဲ့အတြက္
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲေတြရွိေကာင္းရွိမွာပါ။ဒါေပမဲ့ ဥပေဒအရ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အဖြဲ႔အစည္းက ဆံုးျဖတ္တာကို ငါတို႔အလိုွဆႏၵအတိုင္း မျဖစ္ရေကာင္းလားဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္သူေတြကို ျပန္လည္ျပႆနာရွာတဲ့ကိစၥမ်ိဳးကေတာ့ အုပ္စုဖြဲ႔ရမ္းကားတာလို႔ဆိုရင္ လႊန္မယ္မထင္ပါဘူး။

မိမိတို႔ေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့
အဖြဲ႔အစည္းက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပီးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာလည္းအေျခခံဥပေဒခံုရံုးဟာ အေျခခံဥပေဒကိုသာလွ်င္ကိုးကားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကမာၻလံုးမွာလည္း ဒီလိုပဲက်င့္သံုးေနပါတယ္။ ေကာ္မတီမ်ားနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကားရွိေနတဲ့မေျပလည္မႈေတြနဲ႔၊ ေကာက္မတီမ်ားရဲ့လုပ္ငန္းအခက္အခဲမ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္ၿပီး ျပည္ထာင္စုအဆင့္ဟုတ္၏၊ မဟုတ္၏ ဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုလုိ႔မရပါဘူး၊ ကမာၻမွာလည္းဒီလိုပါပဲ။

ဒီလုိသာ လႊတ္ေတာ္အလိုက်မလုပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြကို စြတ္စြဲပစ္တင္ၿပီး
ဖယ္ရွားေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တက္လာတဲ့အဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ
မိမိရာထူးအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ့အလိုက် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ပါလိမ့္မယ္။
ဒီအခါမွ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ့ ေဘာင္ကိုသိသိသာသာေက်ာ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
။ လက္တစ္လံုးၾကားလုပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထင္ရာစိုင္းပါလိမ့္မယ္။
သူတုိ႔ရဲ့လုပ္ရပ္ေတြအတြက္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးက ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္ေတြနဲ႔ဖြဲ႔ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးဆိုရင္ မေထာင္းတာလွေသာ္လည္း
လက္ရွိအမတ္မင္းမ်ားရဲ့ တစ္မတ္သားလႊတ္ေတာ္မ်ိဳး ထင္ရာစိုင္းလာေလေသာ္
ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳးကိုေတာ့ျဖင့္ စိတ္ကူးေတာင္မယဥ္ရဲပါဘူး .......

ေနာက္ၿပီးေတာ့ထပ္ေျပာခ်င္ေသးတာက Impeachment ဆိုတဲ႔ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ျခင္းအေၾကာင္းပါ။
.......................................... ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ျခင္း Impechment ဆိုတာ က်င့္ဝတ္နဲ႔မညီတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ေတြ သက္စြန္းမရွည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ပါ။ မိမိကိုဆန္႔က်င္သူေတြကို
သုပ္သင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ .......
ဒါကိုေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္ပဲ  ငါတို႔ကုိဆန္႔က်င္တဲ့လူမွန္သမွ Impeach
လုပ္ပစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝဟာ ယခင္ကနဲ႔သိပ္ထူးမယ္မထင္ပါဘူး .....
စစ္အာဏာရွင္ဦးသန္းေရႊရဲ့လက္ေအာက္ကေန ၊ လႊတ္ေတာ္အာဏာရွင္ ဦးေရႊမန္းလက္ေအာက္ကို
ေရာက္သြားတာပဲရွိပါလိမ့္မယ္။ ...... ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရကိုကလည္း လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼကိုေတာင္ Impeach လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာကိုး ..... (မွတ္ခ်က္။   ။ ျပည္သူမ်ားကအမွန္တကယ္လိုလိုခ်င္ခ်င္ေရြးျခယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အစစ္မ်ားနဲ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လႊတ္ေတာ္မ်ား မွာ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းေပမဲ့ အခုလို ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ ကေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ေအာက္ဂလိအာ အမတ္မ်ားရဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးက်ေတာ့
သူတို႔အာဏာတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဒီနည္းလမ္းကိုသံုဖို႔ဝန္ေလးမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ
သံသယျဖစ္စရာမလိုပါဘူး)

ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြေရြးျခယ္တဲ့ေနရာမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေခ်ခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၁ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၃ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကသူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကသူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ၃ ဦးဆိုၿပီးေရြးျခယ္ခဲ့တာပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို ခ်တဲ့ေနရာမွာလည္း ခံုရံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ အရခံုရံုးဥကၠဌ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္အနည္းဆံုး ၅ ဦးကသေဘာတူညီမွရတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္အခုခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သမၼတေရြးျခယ္လိုက္တဲ့ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြအကုန္က သေဘာတူတယ္ဆုိတာေတာင္ ဥကၠဌႀကီးမ်ားစိတ္ႀကိဳက္ေရြးျခယ္ထားတဲ့
ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးကသေဘာတူမွသာ ခ်မွတ္လို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးလို႔မရပါဘူး ...... ဒါ့ေၾကာင့္  လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးတို႔ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနတဲ့ ဆံုျဖတ္ခ်က္ကို ဥကၠဌႀကီးတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးျခယ္ထားတဲ့သူေတြ
ကသေဘာတူခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာလဲ သတိျပဳမိေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လူညီလွ်င္ ဤ ကို ကၽြဲ ဖတ္ၾကစတမ္းဟု ခတ္ၾကမ္းၾကမ္း နားလည္ထားၾကေလသေရာ့လား ....... ဦးဖိုးလႈိင္ရဲ့ စကားကိုပဲ နားထဲၾကားေယာင္ေနမိေတာ့တယ္

အတတ္မရွိ၊ သတၱိကင္းကြာ၊ ဘုန္းႀကီးလာမူ ျပည္ရြာပ်က္ေၾကာင္းတပါးတည္း 

http://www.myanmarlawsnetwork.blogspot.com/ မွ ....

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...