Sunday, August 19, 2012

ဘဘဦးႀကည္ေမာင္(ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရးဗိသုကာႀကီး--အေႀကာင္း)ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရးဗိသုကာ ႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ့ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ဒုတိယဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့ေသာဗဟန္းျမိဳ ့နယ္အမွတ္
(၂) မဲဆႏၵနယ္၏ ျပည္သူ ့လွ ြတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသီရိပ်ံခ်ီ ဦးႀကည္ေမာင္၏ နိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမွဳ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဦးႀကည္ေမာင္ကိုအဖဦးဖိုးသိန္း အမိေဒၚေငြခင္တို့မွ ၁၉၂၀ ဒီဇင္ဘာ လ၂၀ ရက္တြင္ေမြးဖြါးခဲ့သည္ ၁၉၃၆ တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ၁၉၃၈ တတိယေက်ာင္းသား သပိတ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဦးေခါင္းတြင္ အရိုက္ခံခဲ့ရႈ ဒဏ္္္ရာျပင္းထန္စြာရရိွခဲ့သူ တဦး ျဖစ္ပါသည္။။ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ လဲက်သြားရာအခ်ိန္မွ ကြယ္လြန္သည္အထိ အနီးကပ္ ေဖးမျပဳစု ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၄၁ တြင္ ဘီေအေနာက္ဆံုးနွစ္စာေမးပြဲ အား ေက်ာခိုင္း ၍ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
(ဘီအိုင္ေအ) သို့၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊

၁၉၄၃ မွ ၁၉၄၅ ထိ ဂ်ပန္နိုင္ငံစစ္တက႕သိုလ္တြင္ အပတ္စဥ္ (၅၇) သင္တန္း ျပီးဆံုးသည္ အထိစစ္
သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊ ၁၉၄၅တြင္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(သ န က ၅) သို ့ေရာက္ရိွ
ျပီး ၁၉၄၈တြင္ တပ္ရင္းမွူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္၊ ၁၉၅၁တြင္ ထိုစဥ္က ေမျမိဳ့တြင္အေျခစိုက္
္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌါနခ်ဳပ္ ႔ စစ္ဦးစီး ပထမတန္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္၊
၁၉၅၃တြင္ တပ္မဟာ(၇) တပ္မဟာမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၅။၅၆တြင္
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ စစ္တကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။။
၁၉၆၀ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌါနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္၊
၁၉၆၂ တြင္တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူစဥ္ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္
အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္၊
၁၉၆၂ = ၆၃ တြင္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌါနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူစဥ္ စစ္တပ္ႏွင့္
နိုင္ငံေရး အခန္းကၢအား ေကာင္းစြာခြဲျခား သိရိွသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာ
သိမ္းယူသည့္ ကိစၥအား အျပင္းအထန္ဆန့္က်င္ခဲ့သည္၊

၁၉၆၃ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ဒူးယားနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကို မတက္ေရာက္ပဲ
အမိန့္အာဏာ ဖီဆန္ခဲ့ သျဖင့္အျငိမ္းစားေပးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။။
၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ကာလတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဖြဲ့စည္းေသာအခါ
ဦးေအာင္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ့တြင္ပါ၀င္လာျပီး ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ အဖြဲ့၀င္သုေတသန ဌါနမွဳး
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ သည္၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ခ်င္း မတူညီႀက၍ အဖြဲ့ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ႀကီး
အုပ္စု ခြဲထြက္ရာတြင္ ဦးေအာင္ႀကီး. အဖြဲ့ ခ်ဳပ္ အေပၚစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို လက္မခံပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုႀကည္ ဖက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။။
ဦးတင္ဦးနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အဖမ္း ခံခဲ့ရျပီးေနာက္ အဖြဲ့ခ်ဳပ္. ယာယီဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ခဲ့ပါသည္။။
၁၉၉၀ တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ့ခ်ဳပ္အား မဲအျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အနိုင္ရရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး ဗိသုကာ}ကီး တဦး ျဖစ္ပါသည္၊ ကိုယ္တိုင္လည္း ဗဟန္း ျမိဳ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိုင္ ခဲ့ရာ မဲရာခိုင္နွန္း (၇၃ . ၁၇)ျဖင့္ အေရြး ခ်ယ္ ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။။
၁၉၉၀ျပည္ဇူလိွဳင္(၂၈။ ၂၉)တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဂႏၵီခန္းမ အစည္းအေ၀းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဦး ေဆာင္နိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။။
ဂႏၵီခန္းမအစည္းအေ၀းျပီးေနာက္ စစ္အုပ္စုမွ ဖမ္းဆီး ျခင္းခံခဲ့ရသည္။။ ပုဒ္မ ၅ည နွင့္အစိုးရလ်ိဳ ့၀ွက္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆(၂)ခနွင့္ ၆(၃) အရျပစ္မွဳထင္ရွားသည္ဟု စီရင္ျခင္း ခံရသည့္ အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ည ႏွင့္ျငိစြန္းသျဖင့္ျပည္သူ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွပယ္ဖ်က္ ေႀကာင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာ (၁၀)ရက္ေန့တြင္ေႀကညာခဲ့သည္၊
ဦးႀကည္ေမာင္သည္ ၁၉၉၅ မတ္လ ၁၄ရက္ေန့တြင္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ မွာ ဇူလိွဳင္လ ၁၀ရက္ေန့ တြင္ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္၊
၁၉၉၅ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန့တြင္ အဖြဲ့ခ်ဳပ္ အား ျပန္လည္ဖြဲ့စည္းရာ ဦးႀကည္ေမာင္အား ဗဟိုအလုပ္ အမွဳေဆာင္အဖြဲ့တြင္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ျခင္းခံခဲ့ပါသည္၊
အပါတ္စဥ္ စေန တနဂၤေႏြ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ စစ္အုပ္စုအား ပါးနပ္ေသာ စကားလံုးမ်ား။ ထိမိေသာ သံုးသပ္ခ်က္တို့ျဖင့္ေထာက္ျပေဟာေျပာ ျခင္းကို လာေရာက္ နားေထာင္ေသာ ျပည္သူ လူထုႀကီးမွ ေက်နပ္ အားရျပီး ဦးႀကည္ေမာင္ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ အားကိုး ယံုႀကည္မွဳႀကီးမားအထူး ေလးစားျခင္း ခံရသူလည္းျဖစ္သည္၊
မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မွဳ နည္းပညာမ်ားကို ကမၻာတ၀ွမ္းလံုး. ေခတ္မွီ တိုးတက္ မွဳမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ထိုးျပီးမွတ္သားဖြယ္ရာအတု ယူဖြယ္ရာမ်ားကို အခ်ိန္နွင့္ အမွ်ေဆြးေႏြး သင္ႀကားျပေပး ေနခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။။ ထိုကဲ့သို့ မေမာမပမ္းစတမ္း ဦးေဆာင္လမ္းျပ ေပးသလို သူ ၀ါသနာ ပါေသာ ဂီတ အနုညာကိုလည္း လူငယ္မ်ားအား ေလ့လာတတ္က်ြမ္း ေစသည္။။
၁၉၉၆ တေလ်ာက္လံုး ႀကီးေလးသည့္ပါတီ တာ၀န္မ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသားေန့ အခမ္းအနား။ လြတ္လပ္ ေရးေန့ အခမ္းအနားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေန့ေရာ ညပါ မနားပဲ လူငယ္မ်ားနွင့္လက္ပြန္းတတီး အနီးကပ္ ဦးေဆာင္မွဳျပဳခဲ့သည္။။
၉။၁၁။၉၆ တြင္ကေမၻာဇရိပ္သာအ၀င္၀နွင့္ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းတို့ ့တြင္ ၂}ကိမ္တိတိ စစ္အုပ္စု. လက္ကိုင္ဒုတ္ မ်ားမွ ဦးႀကည္ေမာင္ ။ ဦးတင္ဦးနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ တို့အား အသက္အႏၱယ္ျဖစ္နိုင္သည့္ လုပ္ႀကံမွဳႀကီး နွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဦးႀကည္ေမာင္. ဦးေခါင္းႏွင့္ ပါးတြင္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရခဲ့သည္။။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ မွစ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ တေလ်ာက္လံုးတြင္ ဦးႀကည္ေမာင္ သည္ စစ္အုပ္စု. မရားလုပ္ႀကံမွဳ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံရသည့္ အျပင္ ေထာင္တြင္း႔ ေလးႀကိမ္တိတိ အက်ဥ္းခ် ထားျခင္း လည္း ခံခဲ့ရသည္၊
အက်ဥ္းခ်ခံရမွဳမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အျငိမ္းစားယူျပီး ေနာက္ ၂၅နွစ္တာကာလအတြင္း ေထာင္နွစ္ႀကိမ္ က်ခံခဲ့ရျပီး ေထာင္တြင္း႔ (၇)နွစ္ေနခဲ့ရသည္။။
၁၉၈၈ခုနွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း တတိယအႀကိမ္ တစ္လခန့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္၊
၁၉၉၀ စက္တင္ဘာလတြင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရျပီး ေထာင္ဒါဏ္အနွစ္ နွစ္ဆယ္ က်ခံခဲ့ရသည္၊ ေထာင္တြင္း႔ (၅)နွစ္နီးပါး ေနခဲ့ရျပီး ၁၉၉၅တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ပါသည္၊ ဦးႀကည္ေမာင္. ႏီုင္ငံေရး ဘ၀တေလ်ာက္လံုး ေထာင္တြင္း ၁၂နွစ္ခန့္ ေနခဲ့ရသည္၊ သို့ေသာ္ ဦးႀကည္ေမာင္သည္ ဘ၀ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ ဖိစီးလာေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ဒဏ္ကို ႀက့ံႀကံ့ ခံရင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးႏွင့္ ေခတ္မွီ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးခဲ့ပါသည္၊ ေသြးလည္ပါတ္မွဳ စံနစ္ပ်က္စီး၍ေသြးေႀကာ မ်ားမွ ေသြးမ်ား ဦးေႏွာက္တြင္းသို့ ၅၀ ရာခိုင္နွဳန္း သာ ေပးပို့ အလုပ္လုပ္ေတာ့သည့္အခ်ိန္အထိ စာေပ သင္ႀကား ေပးျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံေရးဗဟုသုတမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္၊
အဘက္ဘက္မွ ခ်ြတ္ျခံုက်ေနသည့္ ႀကားမွတိုင္းျပည္ အတြက္ ခံစားခ်က္ ေစတနာ တရားႀကီးမားစြာ ရုန္းကန္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ၁၉။၈။၂၀၀၄မြန္းလြဲ (၁၂း၁၅) အခ်ိန္တြင္ ေရြွေတာင္ႀကား(၁)ရပ္ကြက္ ကေမၻဇရိပ္သာ လမ္းေနအိမ္တြင္ဘဘ ခ်စ္တဲ့ တိုင္းျပည္နဲ့အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ တရပ္လံုး အား ခြဲခြာသြားခဲ့ပါသည္၊
ကတိျပဳ ျခင္း။
ရွစ္နွစ္(၈)နွစ္တာ ကာလ ျပည့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ဘဘ ဦးႀကည္ေမာင္. ေစတနာ။ အနစ္နာခံမွဳ ႏွင့္ စံျပ ဦးေဆာင္ခဲ့မွဳမ်ား အား
မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္လူထု တရပ္လံုးရင္ထဲတြင္ အျမဲထာ၀ရတန္ဖိုးထားျမဲျဖစ္သည္။ ဘဘ ကဲ့သို့ ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ဆံုးရွဳံးသြားသည့္ အတြက္ ႏွေျမာတသ ၀မ္းနည္းေနရင္း ဘဘမွာျကား ခဲ့သည့္ ‘’လမ္းတခုေလ်ာက္ရင္ အဆံုးအထိေလ်ာက္။ ေစတနာ အရင္းခံျပီး သတၱိ ရိွရိွေလ်ာက္ ေရာက္ကို ေရာက္မယ္” ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ဘဘတပည့္မ်ား အားလံုး ဒီမိုကေရစီတည္းဟူေသာ ပန္းတိုင္သို့ အေရာက္ ေလ်ာက္လွမ္းပါ့မည္ဟု ကတိျပဳအပ္ပါသည္၊ ျမင့္ျမတ္သည့္ဘံုဘ၀မွ ဘဘ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚႏိုင္ပါေစ။
အနႏၱဂိုဏ္း၀င္မို ့
ထာ၀ရဦးထိပ္ပန္ဆင္လ်က္

သမီး /သားတပည့္မ်ား

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဘဘ၏တပည့္ဟုဆိုရာ၀ယ္ ဆရာသမားဂုဏ္ကို သာတင့္တယ္ေစေသာ
သူမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ တပည့္ အမည္ခံ၍ ဆရာသမား ၏ ဂုဏ္ နွင့္ ရပ္တည္မွဳ
လုပ္ကိုင္စြမ္းရည္ ထိခိုက္ေစနိုင္လွ်င္ တပည့္ဟု မဆို နိုင္ေပ ။
ဘဘဦးႀကည္ေမာင္ ျဖစ္ေစ့ခ်င္ေသာ တိုင္းျပည္ကို ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ ေခတ္မွီျပီး နိုင္ငံတကာနွင့္ယွဥ္ေဘာင္တန္းနိုင္ရန္ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးစားႀကပါမည္ဟု ဘဘ ကြယ္လြန္ျပီး ရွစ္နွစ္ျပည့္တြင္ သံဓိဌါန္ျပဳပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...