Friday, August 24, 2012

ပညာေခတ္အတြက္ အင္တာနက္


"တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြျမင့္မားလွေသာ ေတာင္ကိုရီးယားလိုႏိုင္ငံတြင္ပင္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဆယ္သံုးဆယ္ခန္႔ လစဥ္ေပးရုံျဖင့္ ကနဦးတပ္ဆင္ခပင္ တစ္စံုတစ္ရာေပးစရာမလိုဘဲ တစ္လလံုးအင္တာနက္စိတ္ၾကိဳက္သံုးႏိုင္ေလသည္။"


တတိယလႈိင္းရိုက္ခတ္လာျခင္းႏွင့္အတူ အရာရာေသာတန္ဖိုးထားမႈႏႈန္းစံေတြ ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻၾကီးအျဖစ္ကေန အိုင္တီနည္းပညာ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။ ကမာၻတစ္ဘက္အျခမ္းမွ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုသည္ တစ္ျခားကမာၻတစ္ဘက္ျခမ္းသို႔ တစ္မဟုတ္ခ်င္းေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေခတ္ၾကီးပင္ျဖစ္ေလသည္။
တစ္ခ်ိန္ကဆိုလ်ွင္ ပစၥည္းၾကီးၾကီးမားမားထုတ္လုပ္ေသာ သံမဏိလုပ္ငန္း၊ ကားထုတ္လုပ္ေရး၊ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားသည္ အၾကြယ္၀ဆံုးအေနအထားတြင္ရွိေနရာမွ ယခုအိုင္တီနည္းပညာေခတ္တြင္ေတာ့ မ်က္စိျဖင့္ပင္မျမင္ႏိုင္ေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲကုမၸဏီၾကီးမ်ားသည္ ထိပ္တန္း၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္လာၾကေပသည္။
အိုင္တီနည္းပညာေခတ္၏ေနာက္တြင္ အေရးၾကီးေသာအိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီတစ္ရပ္ ကပ္လ်က္ပါလာသည္မွာ ပညာသည္အရာရာအတြက္အခရာက်သည္ကို ယခင္ကထက္ပင္ ပညာရွင္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာျခင္းပင္။ ယခင္လို ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ားက လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားတတ္ေသာ စီးပြားေရးသြင္ျပင္မွသည္ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းျဖင့္ပင္ ယခုအိုင္တီေခတ္တြင္ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ကြယ္လြန္သူ Apple CEO ေဟာင္း စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္၊ Microsoft CEO ေဟာင္း ဘီလ္ဂိတ္ စသူတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ပင္ သိႏိုင္ေလသည္။

"ယခု ကမာၻ႔အေအာင္ျမင္ဆံုး လူမႈကြန္ယက္ Facebook ကို ထူေထာင္သူ မက္ဇကာဘက္ဆိုလ်ွင္လည္း သူ၏ Facebook ေရွ႕ေျပး Facemash ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ္ေလးကို Havard တကၠသိုလ္အေဆာင္မွာပင္ စတင္ခဲ့ေလသည္။ "

ထိုသို႕ တကၠသိုလ္အေဆာင္ေလးမွာစတင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေလးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးလူမႈကြန္ယက္ၾကီး ျဖစ္ေနေပျပီ။ ထိုကဲ့သို႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေသာ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ ေရခံေျမခံေကာင္းမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ၾကာပန္းေလးမ်ားသဖြယ္ ေလာကအလယ္အလွဆင္ကာ တင့္တယ္လွေပသည္။ ေရခံေျမခံေကာင္းဆိုသည္မွာ သူတို႔ျဖတ္သန္းရာ အေျခခံ၊အဆင္ျမင့္ ပညာေရးပ်ိဳးခင္းၾကီးကို ဆုိလိုေပသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ ပညာ ပညာဟူ၍ တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။ ဖြ႔ံျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံရွိ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ေတာ့ တကၠသိုလ္ေကာင္း၊ ေက်ာင္းေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍မကုန္ႏုိင္ေအာင္ ရွိေနေသာ္လည္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရး သင္ယူႏိုင္ေရးဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ေပ။
"ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားသို႕ သြားေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္ရေရးဆိုသည္မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူငယ္မ်ား၏ အိပ္မက္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေလသည္။"

ယင္းကဲ့သို႔ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားေသာ လူငယ္ေလးမ်ား၏ ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ယခုဆိုလ်ွင္အင္တာနက္ေပၚတြင္ မိမိသင္ၾကားလိုေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား အလ်ွိဳလ်ွိဳေပၚထြက္လာၾကေပျပီ။ M.I.T, Havard တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻေက်ာ္တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားမွလည္း မိမိတို႔တကၠသိုလ္တြင္ ပို႔ခ်ေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဘာသာရပ္မ်ားကို OpenCourseWare အေနျဖင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အမ်ားသူငွာေလ့လာႏိုင္ရန္ ျဖန္႔ေ၀ေပးထားေလသည္။ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ I.I.T မွလည္း ၎တို႔၏သင္ခန္းစာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို Youtube မွတဆင့္ အမ်ားသူငွာတို႔ေလ့လာႏိုင္ရန္ တင္ေပးထားေလသည္။ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕ပင္လ်င္ ၎တို႔၏သင္ခန္းစာမ်ားကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စတင္ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကျပီျဖစ္ေလသည္။

ပညာေရးကိုစိတ္၀င္တစားရွိသူမွန္လ်င္ ပညာရပ္ေပါင္းစံုကို ေလ့လာႏိုင္ေသာ Khan Academy (http://www.khanacademy.org/) ကို မသိသူမရွိသေလာက္ပင္။ စာသင္ေက်ာင္းခန္းတြင္ လြတ္သြားေသာဘာသာရပ္တစ္ခုကို မိမိကိုယ္ကိုေလ့လာႏိုင္လာသည္။ ပညာရပ္ေပါင္းစံု၊ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ OpenCourseWare မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုစည္းေပးထားေသာ Freevideolectures (http://www.freevideolectures.com) ကဲ့သို႔ေသာေနရာသည္လည္း ပညာလိုလားေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရတနာသိုက္သဖြယ္ျဖစ္ေလသည္။ udemy.com တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ကို ေငြေၾကးအနည္းငယ္ေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အခမဲ့သင္ယူႏိုင္သည္။ Alison.com တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္သင္ယူႏိုင္ျပီး၊ Diploma ကိုပင္ထုတ္ယူႏိုင္ေပသည္။ ယခုဆိုလ်ွင္ အြန္လိုင္းပညာေရး၏ အေရးပါမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ OCW Consortium ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းကိုပင္ဖြဲ႔ကာ ကမာၻ႔အဆင့္မီပညာရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကို ျဖန႔္ေ၀ရန္ၾကိဳးစားေနၾကေပျပီ။
ကမာၻၾကီးကို ပညာျဖင့္အလွဆင္ၾကေတာ့မည့္ေခတ္ၾကီးအတြက္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွလူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးသို႔ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ကမာၻ႔အဆင့္မီပညာရပ္မ်ားကို အခမဲ့သင္ၾကားေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ တက္ညီလက္ညီၾကိဳးစားေပးေနၾကေပျပီ။ အင္တာနက္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးၾကီးကိုၾကည့္လ်င္ စာသံုးသူမ်ားကို အခမဲ့ေပးသံုးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ၂၁ ရာစု ပါရာဒိုင္းအသစ္ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာ- လက္ရွိအေေအာင္ျမင္ဆံုး နည္းပညာကုမၸဏီၾကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Google ႏွင့္ Facebook တို႔ကိုၾကည့္က အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ၾကိဳက္သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားျပီး သူတို႔အတြက္အက်ိဳးအျမတ္ကိုမူ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာကဲ့သို႕ေသာေနရာမွ ျပန္လည္ရွာေဖြၾကေလသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ပင္ အနာဂတ္ပညာေရးပါရာဒိုင္းသည္လည္း လူတိုင္းလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာေပးစရာမလိုဘဲ စိတ္ၾကိဳက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ဖြယ္ပင္ရွိေလသည္။
" အနာဂတ္ပညာေရးပါရာဒိုင္းသည္လည္း လူတိုင္းလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာေပးစရာမလိုဘဲ စိတ္ၾကိဳက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ဖြယ္ပင္ရွိေလသည္။"

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အင္တာနက္သည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပညာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အျပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေျမာက္အမ်ားျဖင့္ တက္လူမ်ားအေပၚလက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားတတ္ေသာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးဓနရွင္မ်ားအား ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးႏွင့္အန္တုႏိုင္ေသာ Entrepreneurေလးမ်ားေမြးထုတ္ေရးအတြက္လည္း အေရးပါလွေပသည္။ ထို႔သို႔အေရးပါလွေသာေၾကာင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတို႔က ႏိုင္ငံသားတိုင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိၾကေလသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြျမင့္မားလွေသာ ေတာင္ကိုရီးယားလိုႏိုင္ငံတြင္ပင္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဆယ္သံုးဆယ္ခန္႔ လစဥ္ေပးရုံျဖင့္ ကနဦးတပ္ဆင္ခပင္ တစ္စံုတစ္ရာေပးစရာမလိုဘဲ တစ္လလံုးအင္တာနက္စိတ္ၾကိဳက္သံုးႏိုင္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတြင္လည္း ကမာၻအရပ္ရပ္က အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ေပးေနေသာပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေလ့လာႏိုင္ရန္၊ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ား အေျမာက္အျမားေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳဖို႔ အထူးပင္လိုအပ္လွပါေၾကာင္း ေစတနာထားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ေမာင္မ်ိဳး(စက္မႈ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...