Friday, August 3, 2012

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ပညာသင္ဆုမ်ား

Posted by Tin Nyunt on August 4, 2012 at 9:38

ေတာ္လည္းေတာ္၊ ထက္လည္းထက္ျမက္၊  ေလ့လာသင္ယူခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိသူ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာကေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုေတြအမ်ားႀကီး ေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္။
Scholars4dev.com မွာ ဂုဏ္သိကၡာ အရွိဆုံး ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု ပ႐ိုဂရမ္ ၁ဝ ခုကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးက စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ဆက္သြယ္ၾကပါလို႔လည္း တိုက္တြန္း ထားတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္က ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္၊ ကိုယ္တိုင္လည္း ေတာ္တယ္၊ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စိတ္ ျပင္းျပတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ပညာသင္ဆု ေတြကို ေလ့လာႀကိဳးစား ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။


အစိုးရ ရံပုံေငြျဖင့္ေပးအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုမ်ား

Fulbright Scholarships
ဒီပညာသင္ဆုဟာ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၅ ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ ေက်ာင္းသားမ်ား လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္အရ ေပးအပ္တဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမၽွေက်ာင္းသား ၁၈ဝဝ ေလာက္ ေခၚပါတယ္။ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ၿပီး Master သို႔မဟုတ္ PhD ဘြဲ႕ေတြကို အေမရိကန္မွာ ဆက္လက္ရယူလိုသူေတြ ျဖစ္မယ္။ ဒီပ႐ိုဂရမ္က ပညာသင္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလၽွာက္လုံး အျပည့္အဝေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းလခ၊ စာအုပ္ စာတန္းေၾကး၊ ေလယာဥ္စရိတ္၊ ေနထိုင္စား ေသာက္စရိတ္နဲ႔ က်န္းမာေရးစရိတ္ေတြအား လုံး အလုံအေလာက္ထုတ္ေပးတယ္။

Chevening Scholarships
          ၿဗိတိန္အစိုးရရဲ႕ အထင္ကရ ပညာသင္ဆုပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္က ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁ဝဝဝ ခန္႔ကိုေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္မွာ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းေတြကို ဆက္တက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာသင္ဆုကလည္း ေက်ာင္းလခ၊ လစဥ္ ေနထိုင္ စားေသာက္စရိတ္နဲ႔ အျခား ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို အျပည့္ေပးထားတယ္။ ၿဗိတိန္နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံ တကာသြားေရာက္တဲ့ ခရီးစရိတ္ေတြပါရတယ္။

Endeavour Awards
ဩစေၾတးလ်အစိုးရအေနဟာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္စနစ္နဲ႔ ေပးတဲ့ဆုျဖစ္တယ္။ အရည္ အခ်င္းရွိသူေတြကိုသာ ေပးတဲ့ပ႐ိုဂရမ္ျဖစ္ၿပီး အာရွ-ပစိဖစ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ကေရဘီယံ၊ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကေက်ာင္းသားေတြ ေလၽွာက္ထားႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဩစေၾတးလ်မွာ သုေတသနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ၾကရတယ္။ ေက်ာင္းလခ၊ လစဥ္ေနထိုင္ စားေသာက္စရိတ္၊ ခရီးသြားခြင့္၊ စာအုပ္ စာတန္းေၾကး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိတယ္။

DAAD Scholarships
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ပညာသင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လဲလွယ္ေရးအစီ အစဥ္ (DAAD) အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေပးအပ္တဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္တယ္။ ဘြဲ႕ရၿပီးသူေတြ၊ ပါရဂူဘြဲ႕လိုခ်င္သူေတြ၊ သုေတသန ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခ်င္သူေတြ၊ လူငယ္ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ပါေဖာင္းမန္႔အႏုပညာ ေလ့လာခ်င္သူေတြအတြက္ ေပးတဲ့ဆုမ်ိဳးပါ။ ပညာသင္ဆုအလိုက္ ေထာက္ပံ့တဲ့ေငြ ပမာဏ ကြာျခားမႈရွိတယ္။ ခရီးသြားခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ မေတာ္တဆ အာမခံ၊ ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ အစိုးရစာၾကည့္တိုက္သုံးခြင့္ ေတြပါတယ္။ DAAD ဆုကို ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံ တကာေက်ာင္းသား ၇ဝဝဝဝ ေက်ာ္ေ႐ြးခ်ယ္ ေပးေလ့ရွိတယ္။

Swiss Government Scholarship
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရကေပးတဲ့ ဆုျဖစ္တယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ေက်ာင္းသား ေတြကို ေခၚယူတယ္။ ဘြဲ႕လြန္အတြက္ ဆက္ၿပီးေက်ာင္း တက္ခ်င္သူေတြနဲ႔ သုေတသနလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ခ်င္သူေတြအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးတယ္။ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆြစ္ဇာလန္သုံးေငြ ၁၆ဝဝ မွ ၁၉၃ဝ အထိရရွိတယ္။ ႏွစ္စဥ္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေလၽွာက္လႊာ ေပါင္း ၁ဝဝဝ ကို လက္ခံၿပီး အဲဒီေလၽွာက္လႊာေတြထဲကမွ ၅ ပုံ ၁ ပုံ (၂ဝဝ) ေလာက္ကိုပဲ ပညာသင္ဆုေ႐ြးခ်ယ္ ေပးေလ့ရွိတယ္။

Eiffel Scholarships
ျပင္သစ္အစိုးရကေပးအပ္တဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက အထက္တန္းလႊာ လူကုံထံေတြကိုပဲ ေပးေလ့ရွိတယ္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ မာစတာတန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕နဲ႔ PhD ဘြဲ႕ေတြလာေရာက္သင္ၾကားဖို႔ မက္လုံးေပးထားတဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ အီဖဲလ္ပ႐ိုဂရမ္ဟာ ေက်ာင္းလခကို အလုံအေလာက္ မေထာက္ပံ့ပါဘူး။ ဒါေပ ယ့္ လစဥ္ ခရီးသြားခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ တည္းခိုေနထိုင္ခြင့္ေတြကိုေတာ့ ေပးထား တယ္။ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ၄ဝဝ ေလာက္ ပဲေခၚတယ္။

တကၠသိုလ္မ်ားမွေပးအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုမ်ား
         
Rhodes Scholarships
Cecil Rhodes ဆိုသူက ၁၉ဝ၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက ထူေထာင္ထားခဲ့တဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆု ေတြထဲမွာေတာ့ ေရွးအက်ဆုံးျဖစ္သလို ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆုံးဆုလို႔လည္းဆိုႏိုင္တယ္။ ဘြဲ႕လြန္အတြက္ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရတဲ့ေက်ာင္းသားေတြဟာ တကယ့္လက္ေ႐ြးစင္ေတာ္သူ ေတြျဖစ္ရၿပီး၊ ေအာက္စ္ဖို႔္ဒ္တကၠသိုလ္လို ေက်ာင္းမ်ိဳးမွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေစပါတယ္။ ေက်ာင္းစရိတ္အားလုံး ေလာက္နီးပါး တာဝန္ယူတယ္။ ေနထိုင္စားေသာက္ စရိတ္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ ႏိုင္ငံျခားကလာတဲ့ ေလယာဥ္စရိတ္ ေတြ အားလုံးေထာက္ပံ့တယ္။ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ၈၅ ဦးပဲေ႐ြး ခ်ယ္တယ္။


Gates Cambridge Scholarships
ပညာသင္စရိတ္ အျပည့္အဝေပးၿပီး ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ၾကရ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ကင္းဘရစ္ခ္်တကၠသိုလ္က ခ်မွတ္ေပးတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ ၾကရ တယ္။ ကမၻာ့မည္သည့္ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္မဆို လမ္းဖြင့္ေပးထားတယ္။ ေက်ာင္းစရိတ္၊ အေဆာင္စရိတ္၊ ေလယာဥ္ခနဲ႔ အျခား အာမခံေၾကးေတြအားလုံး အျပည့္ေပးထားတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ၁ဝဝ ေလာက္ပဲေခၚတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈရွိတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွေပးအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုမ်ား

Heinrich Boll Foundation Scholarships
ႏွစ္စဥ္ ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသား ၁ဝဝဝ ေလာက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚတယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္၊ ‌ေဒါက္တာဘြဲ႕ေတြကို ဘာသာစုံအတြက္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဘြဲ႕ေတြကို ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္။ မာစတာတန္း ဆက္တက္သူေတြအတြက္ တစ္လကို ယူ႐ို ေငြ ၇၅ဝ ခ်ီးျမႇင့္တယ္။ ‌ေဒါက္တာဘြဲ႕ ဆက္ယူမယ့္သူေတြအတြက္ တစ္လ ယူ႐ို ေငြ ၁ဝဝဝ ခ်ီးျမႇင့္တယ္။

Rotary Foundation Global Study Grants
သီးျခားဆန္တဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္။ Rotary ကလပ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အဆိုျပဳ ျခင္းခံရသူေတြထဲက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံကမဆို ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိတယ္။ ကလပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၇ဝ ေလာက္ရွိတယ္။ ပညာသင္ၾကားစဥ္ကာလတစ္ေလၽွာက္လုံး အျပ့အဝ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးတယ္။


Read more: ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ပညာသင္ဆုမ်ား - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/profiles/blog/show?id=3423487%3ABlogPost%3A676878&xgs=1&xg_source=msg_share_post#ixzz22YegAEdI

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...