Sunday, August 12, 2012

" ေရႊ ျပည္ ေတာ္ "


by J Nyan Linn on Sunday, August 12, 2012 at 6:02am 


မ ႏၲ ေလး တိုင္း  ထဲ က " ဆီ မီး ခံု ~ ေျမာင္ " တစ္ ဝိုက္  ဧ ရာ ဝ တီ ျမစ္ ႐ိုး  တစ္ ေလွ်ာက္    အ ေျခ အ ေန တစ္ ခ်ိဳ႕  ပါ ...... မ ႏၲ ေလး တိုင္း ရဲ့  ဆီ မီး ခံု ျမိဳ႕ က   ဧ ရာ ဝ တီ  ရဲ့  ဒီ ဘက္ ဆို  ~(  ဟို တုန္း က) စစ္ ကိုင္း တိုင္း ,  ယ ခု  မ ႏၲ ေလး တိုင္းရဲ့   ေျမာင္ ျမိဳ႕ နယ္ က   ဧ ရာ ဝ တီ  ရဲ့ ဟို  ဘက္ ျခမ္း  ေပါ့။

(  အ ေဖ နဲ႕ အ ေဖ့  အ ေမ ၾကီး " ဖြား ဖြား ၾကီး (ေခၚ ) အ ေမ ၾကီး "  ရြာ က ' သာ ဒြန္း '  ~ ေျမာင္ နယ္ က ၊ အ ေဖ့  အ ေဖ  ၾကီး   "  အ  ဖိုး "  ရြာ က ' င နန္း ' ~  ဆီ မီး ခံု ဘက္ က )  ၊  ဆီ မီး ခံု ျမိဳ႕  နဲ႕ ' သာ ဒြန္း ' ရြာ က   ဧ ရာ ဝ တီ  ရဲ့ ဟို ဘက္ ကမ္း ~  ဒီ ဘက္ ကမ္း လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္ ) ..................

( ဆီ မီး ခံု တစ္ ဝိုက္)
 ေရ ေၾကာင္း အ သစ္ အ ေန နဲ႕(prev) စစ္ ကိုင္း တိုင္း ~( now မ ႏၲ ေလး တိုင္း ရဲ့)  ေျမာင္ ျမိဳ႕ နယ္ ဘက္ အ ျခမ္း ' အ ညြန္႕ ' ရြာ ဘက္ ၊ ေျမာင္ ၊ ' မ ႐ိုး ကုန္း ' ဘက္ ေတြ မွာ ေရ လမ္း သစ္ ေပၚ တယ္ ။
အ ရင္ က   ဆီ မီး ခံု ဘက္ က ( ေရွး ေဟာင္း ေစ တီ ၾကီး) ' က တို႕ တဲ ' ဘု ရား အ ေျခ ထိ ေရ တိုး ဝင္ ေတာ့  အဲ ဒီ က ရြာ ေတြ စိုက္ ပ်ိဳး  လို႕ က ေကာင္း မွ ေကာင္း ၊ ယ ခု ဘု ရား အ ေျခ က ေန ဆီ မီး ခံု ဘက္ မွာ ေသာင္ ထြန္း ကုန္ တာ ၊  ဘု ရား ေတာ့ ေရ တိုက္ စား မွာ မ ပူ ရ ေတာ့ ဘူး ေပါ့ ။ အ ရင္ က ဆို ေျမ ႏု ကြၽန္း ေတြ ေပၚ ေတာ့ ' င နန္း ~ ျမစ္ သာ ~ ေညာင္ ပင္ သာ ' ေဆး စိုက္ တာ အ ရမ္း ျဖစ္ ၊  ေျမ ပဲ လည္း  စိုက္ လို႕ ျဖစ္ ၊ ခု ဘာ မွ လုပ္ စား လို႕ မ ရ ဘူး ေပါ့ ။ ေရ ေၾကာင္း ေျပာင္း ျပီး  ေသာင္ က ဆီ မီး ခံု ဘက္ သြား ထြန္း တယ္ ။ျမစ္ ေရ တင္ စီ မံ ကိန္း  ဆို တာ ဆီ မီး ခံု မွာ ၂ ေန ရာ ေတာင္ ရွိ တာ ၊ '  ဆီ မီး ခံု အ ေရွ႕ ~ ေညာင္ ပင္ သာ ၾကား ' နဲ႕ ' ဆီ မီး ခံု အ ေနာက္ ~ သ က်ဴး ၾကည္ ရြာ ၾကား ' ေပါ့ ၊ ခု ျမစ္  ေရ နည္း လို႕ အဲ ဒီ  ျမစ္ ေရ တင္ လုပ္ ငန္း ရပ္ သြား တာ ၾကာ  ေပါ့ ။
သ က်ဴး ၾကည္ ရြာ က ( မန္း ၊ ပ ခု ကၠဴ ၊ ေညာင္ ဦး ) ကူး တို႕ သေဘၤာ ေလး (  သေဘၤာ ဆိပ္ ) ၊  ေညာင္ ပင္ သာ နဲ႕ ဆီ မီး ခံု ၾကား မွာ သေဘၤာ ၾကီး ေတြ ဆိုက္ ကပ္ ဖို႕ ဆိပ္ ကမ္း သစ္ စီ မံ ကိန္း ၾကီး ( တ ရုတ္ တို႕ sponsor ပါ ပံု ရ တယ္ ) ။ အဲ ဒီ ဆိပ္ ကမ္း သစ္ ၾကီး ကိ စၥ ' င နန္း ' ဘက္ က ရြာ ပိုင္ ယာ ေျမ ေတြ ၁ ဧ က ကို က်ပ္ ( သိန္း ) ၂၀ နဲ႕ လက္ မွတ္ မ ထိုး ရင္ ပဲ ၊ အ လ ကား  သိမ္း ေတာ့ မ လို လို နဲ႕ သ တင္း ေတြ လိႈင္ လိႈင္ ထြက္ ေတာ့ ၊ လယ္ သ မား မ်ား က ( စိုက္ ပ်ိဳး ေရး က လည္း မ ေကာင္း ေတာ့ ) ေရာင္း ၾက တာ ၊ စီ မံ ကိန္း တစ္ ခု ေပၚ ရင္ ေျမ ၾကီး ဝယ္ မဲ့  ကု မၸ ဏီ ေတြ က ကပ္ ပါ လာ ျပီး သား ၊ အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ တဲ့ င တိ မ်ား က လည္း ' စီ မံ ကိန္း ' ေျမ နယ္ န မိတ္ အ လံ တိုင္  ေလး ေတြ စိုက္ ရင္ တစ္ ကယ္ ယူ မွာ က ေပ ၃၀ ဆို ရင္ ၊ ဒါ ထက္ မ က သာ သာ ထိုး ထိုး  ေျမ နယ္ န မိတ္ ႐ိုက္ ၾက တယ္ ၊ ရြာ သား / ေတာ သား ဆို တာ က လည္း အာ ဏာ ပိုင္ မ်ား ဆို ကိုယ္ မ ရွင္း လဲ ဘယ္ သူ႕ မွ တက္ ေမး ျမန္း ရဲ တာ မ ဟုတ္ ၊ ငါ့ ယာ ေျမ ေတာ့ သိမ္း တဲ့ ထဲ ပါ ေတာ့ မ လား ေပါ့ ၊ဒါ နဲ႕ ပဲ သူ႕ ထက္ ငါ ေရာင္း ၾက ေရာ ၊ ေလာ ေလာ ဆယ္ ေတာ့ ကိုယ္ မ ကိုင္ ဘူး တဲ့  ေငြ ေၾကး ပ ဏာ မ ၾကီး လည္း ရ ျပန္ ၊ ဟုတ္ လို႕ ၊ ဒီ ပိုက္ ဆံ ေတြ ကုန္ မွ ဘာ လုပ္ စား ၾက မယ္ မ သိ ၊ န ဂို က လည္း  'သား ေယာ က်္ား ေလး ေတြ  ' ( သ မီး ေတြ ေရာ ) က မ ေလး ရွား ေရာက္ ေန ၾက တာ မ်ား ရဲ့  ။ တိုင္းတ ပါး သြား လုပ္ ေန တဲ့  သား သ မီး ေတြ ပို႕ တဲ့ ပိုက္ ဆံ လဲ  အ ဖတ္ တင္ ေအာင္ လုပ္ ေပး ႏိုင္ တဲ့  လည္  လည္ ဝယ္ ဝယ္ ( လီ မၼာ ပါး နပ္ ) တဲ့ မိ ဘ က လူ နည္း စု ၊ အ မ်ား စု က ျပည္ ပ က ပို႕ သ မွ် ပိုက္ ဆံ စား ေသာက္ စာ ရိတ္ နဲ႕ တင္ ကုန္ လို႕ ၊ ဟို က ေကာင္ ေတြ  စာ ခ်ဳပ္ ျပည့္ လို႕ ျပန္ လာ ရင္ ဘာ မွ အ ဖတ္ မ တင္ ဘူး ျဖစ္ ၾက ျပန္ ။  
ဪ topicsက လည္း   ဧ ရာ ဝ တီ ျမစ္ ေၾကာင္း လို ဟို ေရာက္ ဒီ ေရာက္ ျဖစ္ ေရာ့ မယ္ ။
ျမင္း ျခံ က ေန ' ဆီမီး ခံု'  ကို ေရာက္ မဲ့ ' န ဘူး အိုင္ ' ကား လမ္း ရွိ တယ္ ၊  အဲ ဒီ လမ္း ေပၚ မွာ ' စက္ မႈ ၁ ' ဦး ေအာင္ ေသာင္း လက္ ထက္  ၊ ' ကု ကၠဲ ' ဖြင့္ ျဖိဳး ေရး ဇုံ ( စက္ မႈ ဇံု ' စီ မံ ကိန္း ၾကီး ရွိ ေလ ရဲ့ ၊  စက္ မႈ သင္ တန္း ေက်ာင္း ရယ္ Automobile Axles  ကား ပ စၥည္း  စက္ ႐ံု ေတာ့ တည္ ထား ျပီး ေလ ရဲ့ ။ ဒီ ' ကု ကၠဲ  လဲ ေလွ်ာ့ မ တြက္ နဲ႕  ဗ်ိဳ႕ ၊ " ေရႊ ျပည္ ေတာ္ " ( ေန ျပည္ ေတာ္ ျပီး ရင္ ေနာင္ စိတ္ ကူး ထဲ က)  ျမိဳ႕ ေတာ္ တစ္ ခု ျဖစ္ မဲ့ ဟာ ပါ  တဲ့ ဗ်  ။'  ဦး ပိုင္ ' ရွစ္ လုံး ၾကီး အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ သြား တဲ့ ( ျမင္း ျခံ / ဆား ခါး လမ္း က)   သံ မ ဏိ စက္ ႐ံု ၾကီး ရယ္ ၊ အဲ ဒီ က ရ မဲ့ သံ မ ဏိ ေတြ ရယ္ ၊ အ ညာ ေဒ သ ဧ ရာ ဝ တီ တစ္ ေၾကာ က ေဒ သ ထြက္ ကုန္ ေတြ  တ ရုတ္ ျပည္ ကို သယ္ ယူ ဖို႕ ၊ တ ရုတ္ ျပည္ က ကုန္ စည္ ေတြ မ ႏၲ ေလး  ေက်ာ္ ျပီး  ဧ ရာ ဝ တီ ျမစ္ ႐ိုး တစ္ ေလွ်ာက္  အ လြယ္ တ ကူ ကူး သန္း ေရာင္း ဝယ္ ႏိုင္ ဖို႕ ' တ ရုတ္ ကု မၸ ဏီ ေတြ ' ရဲ့ အား ထုတ္ ၾကိဳး ပမ္း မႈ က ေန ေပၚ ထြန္း လာ မဲ့ "   ဆီ မီး ခံု က  သေဘၤာ ၾကီး ေတြ ဆိုက္ ကပ္ ဖို႕ ဆိပ္ ကမ္း သစ္ စီ မံ ကိန္း ၾကီး ရယ္ ၊ ' ကု ကၠဲ '  က ေန ေနာင္ ကို လ်ာ ထား တဲ့ " ေရႊ ျပည္ ေတာ္ "  စီ မံ ကိန္း ၾကီး ရယ္ ေၾကာင့္  ျမင္း ျခံ ျမိဳ႕  ေတာင္ ေထာင္ မတ္ လာ သ လို ပါ ပဲ ...အဲ ဒီ " ေရႊ ျပည္ ေတာ္ ' စီ မံ ကိန္း က ဦး ေအာင္ ေသာင္း က အ ဓိ က ၾက လား ၊ ဦး တင္ ေအာင္ ျမင့္ ဦး ေရာ ပါတ္ သက္ လား  ဆို တာ ရန္ ကုန္ မွာ အ ခ်ိန္ မ ရ လိုက္ လို႕ သီး ျခား  အ တည္ မ ျပဳ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ ဘူး ။  ျမင္း ျခံ ျမိဳ႕ နယ္ ေအာက္ က  ' ႏြား ထိုး ၾကီး ' ေဒ သ ဇာ တိ သား ဦး ေရႊ မန္း နဲ႕ ေတာ့ သိပ္ မ ပါတ္ သက္ ေလာက္ ဘူး လို႕ လည္း ( မိ မိ အ ထင္ ) ယူ ဆ မိ ပါ တယ္ .....(   ဦး ပိုင္ ေအာက္ က ... ျမင္း ျခံ  ~ ( ဆား ခါး ) သံ မ ဏိ စက္ ႐ံု အ ေၾကာင္း က ေတာ့ သီး ျခား ေရး ဖြဲ႕ ရ ဦး မယ္ ...) 
ျမင္း ျခံ က ေန ' ဆီမီး ခံု' ကို ေရာက္ မဲ့ ' န ဘူး အိုင္ ' ကား လမ္း
ကု ကၠဲ
ကု ကၠဲ
ကု ကၠဲ ' ဖြင့္ ျဖိဳး ေရး ဇုံ
============
စဥ္း စား လို႕ ကို မ ရ တာ လို႕ ေျပာ ရ မ လား ?  စဥ္း စား ဖို႕ ေကာင္း တာ က လို႕ ေျပာ ရ မ လား
ဟိုး က ခ်င္ ေဒ သ မွာ ဆည္ ၾကီး ေတြ ေဆာက္ မဲ့ တ ရုတ္ က တစ္ ဖြဲ႕ ၊ အ ညာ ေဒ သ ( မ ႏၲ ေလး အ လြန္ ထိ ) ေရး ေၾကာင္း လိုင္း လမ္း ကို အ သုံး ခ် ျပီး ' ဆီ မီး ခံု~ သေဘၤာ ဆိပ္ ကမ္း ၾကီး ' တည္ မွာ က တစ္ အုပ္ စု မ်ား လား ၊  ဆိပ္ ကမ္း ၾကီး နဲ႕  မ ေဝး လွ တဲ့  ' ကု ကၠဲ ' ဖြင့္ ျဖိဳး ေရး ဇုံ ( စက္ မႈ ဇံု ' စီ မံ ကိန္း ၾကီး) က လည္း ရပ္ တံ့ မ ေန ပါ ၊ ေျမ ယာ ေတြ ၊ လမ္း အူ ေၾကာင္း ေတြ ေဖာက္ ေန ဆဲ ။
ကိုယ့္ ဦး ေနာက္ နဲ႕ စဥ္း စား ေန တာ က ' ဧ ရာ ဝ တီ ရဲ့  တစ္ ခ်ိဳ႕ အ စိတ္ အ ပိုင္း ေတာင္  ၊ အ ထူး သ ျဖင့္ အ ညာ ေဒ သ  ဟာ Drought ( ေရ ခမ္း ေျခာက္ မႈ အ ႏၲ ရယ္ ) ရွိ လာ ႏိုင္ တယ္ လို႕ စိတ္ ပူ ေန ခ်ိန္ မွာ  ဆိပ္ ကမ္း ၾကီး ' တည္ မဲ့ တ ရုတ္ အုပ္ စု ( ျဖစ္ ခဲ့ ရင္ ) သူ တို႕ ေသ ျခာ ေရာ တြက္ ခ်က္ ၾက ရဲ့ လား ၊ ဓ န အင္ အား သိပ္ ေတာင့္ လို႕ ေသာင္ ေတြ တူး ၊ျမစ္ ေၾကာင္း ေတြ ခ်ဲ႕ ၊   ဧ ရာ ဝ တီ ျမစ္ အ စား ၊  ဧ ရာ ဝ တီ ( လူ လုပ္ ~ man-made)  တူး ေျမာင္း ၾကီး  ပဲ လုပ္ ရ လုပ္ ရ ထိ တြက္ ဆ ျပီး သား လား ၊  ဒါ မွ မ ဟုတ္ တစ္ ခ်ိန္ က စက္ မႈ ၁ ရဲ့  ( ကိုယ့္ ေဒ သ ကို ပ ထ မ ဦး စား ေပး ) အိမ္ မက္ လား ?
  May  လ အ တြင္း က  ေတာ့  ဆိပ္ ကမ္း စီ မံ ကိန္း အ တြက္ ရြာ ခံ ေတြ ကို ေန႕ စား ေခၚ ခိုင္း တာ ေပး တာ နည္း  လို႕ အ လုပ္ သ မား ျပတ္ လပ္ ေန သ တဲ့ ။ ေျမ ၾကီး ေရာင္း ထား တဲ့  ရြာ သား မ်ား က လဲ ဘယ္ ဒီ အ လုပ္ ၾကမ္း ကို လုပ္ ခ်င္ ပါ့ မ လဲ ။
ေလာ ေလာ ဆယ္ ' ကံ ဇာ တာ ' ေတြ တက္ ေန တာ က ေတာ့ အ ေဖ့ ရြာ ' သာ  ဒြန္း ' ( ေျမာင္ ျမိဳ႕ နယ္ ထဲ က ) ( ဆီ မီး ခံု တစ္ ဖက္ ကမ္း ) ပါ ပဲ ။ Thai CP gp  ေတာင္ ၾကီး က လို႕ ေျပာ ပါ တယ္ ၊ ' ေကြ ကာ အုပ္ ' အ တြက္ လို႕ ရြာ ခံ ေတြ နား လည္ ထား  တဲ့  ၊ 'စပ္ ေျပာင္း " ( ေျပာင္း ဖူး ေစ့ က နီ နီ ေတြ ) ကို စိုက္ ဖို႕  CP မ်ိဳး ေပး တယ္ ၊  ဒီ ဇယ္ ေပး တယ္ ၊  ဩ ဇာ ေပး တယ္ ၊ ၁ ဧ က  ကို  ပိ သာ ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ထြက္ ေတာ့   CP က ပဲ  ျပန္ ဝယ္ တာ က်ပ္ ၄၅၀ ေစ်း နဲ႕  ၊  ၄~၅  ဧ က သ မား ကို ပဲ  က်ပ္  သိန္း ၅၀ ေက်ာ္ ရ လို႕ ၊  စိုက္ သူ တိုင္း ေပ်ာ္ လို႕ ၊ ( ဆီ မီ ခံု ဘက္ မွာ က  ေဆး ရြက္ ၾကီး  လဲ မ စိုက္ ႏိုင္ ၊ ေျမ ပဲ လည္း  စိုက္ မ ရ တာ ၾကာ ေပါ့  ဆို  ပဲ )
ဆက္ စပ္ လို႕ သ တိ ရ လိုက္ တာ က  ျပည္ တြင္း က ရယ္ ၊ ျပည္ ပ ကု မၸ ဏီ မွ ရယ္ လို႕ ထက္ Thai CP gp လို မ်ိဳး subsidize လုပ္ ေပး တာ မ်ိဳး ဆို  ေတာင္ သူ လဲ  လယ္ ယာ ဆက္  ပိုင္ ဆိုင္ ေန ျပီး ၊ စိုက္ ပ်ိဳး လို စိတ္ လည္း ျဖစ္ ၊ ေပ်ာ္ စ ရာ  ၾကီး ပါ လား ေဝ့..မ ေလး ရွား ေရာက္ သား ေတာ္ ေမာင္ တို႕ ပိုက္ ပိုက္ မ ပို႕ လဲ  အ ေရး လား ၊ အ ေဖ အို ၾကီး ရြာ မွာ တင္ ေငြ ရွာ ျဖစ္ ေန ျပီ ။
( note::   Thai CP=  ရန္ ကုန္ ~ မ ႏၲ ေလး မွာ ေတာ့ ' ၾကက္  ေမြး ျမဴ ေရး ေရာ ၊ ' ၾကက္ စာ ထုတ္ လုပ္ ျဖန္႕ ခ်ီ ေရး ေရာ အ ထူး ေအာင္ ျမင္ ေန ေသာ ၊'  image '  ေကာင္း တဲ့  ယိုး ဒ ယား ကု  မၸ ဏီ  ပါ ။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...