Saturday, August 11, 2012

မာမာ၏ သုတအလွဴ (၁၁-၈)

ကုန္းေဘာင္ေခတ္တုန္းက အမွန္တရားကို အသက္နဲ႔လဲ၀ံ့တဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဟာ ဘယ္သူလဲ

ကုန္းေဘာင္ေခတ္တုန္းက အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အသက္ႏွင့္လဲ၀ံ့ေသာပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးရွိ၏။ သူသည္ မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္ခစားသူမ်ားအၾကားမွ မွန္မည္ထင္ရာ ယံုၾကည္ရာကို ရဲ၀ံ့စြာ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးမွ မၾကာခဏ အခ်ခံရၿပီး အိမ္နိမ့္စံဘ၀ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ၀န္ႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
သူကား ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘိုးလႈိင္ျဖစ္ပါသည္။ မင
္းတုန္းမင္းႏွင့္ ေျမာက္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရားတို႔၏ ေမြးစားသားအျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရ၏။ သို႔ရာတြင္ ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာကို ယူဆေျပာဆိုသည္ေၾကာင့္ ရာထူးမွ မၾကခဏ ခ်ျခင္းခံရသည္။ အသက္(၂၃)ႏွစ္အရြယ္က မင္းတုန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အယူအဆမတူ၍ တစ္ႀကိမ္။ ကေနာင္မင္းသား လုပ္ႀကံခံရအၿပီး ဗ်စ္ရည္သည္ ေဆးခါးႀကီးႏွင့္တူေၾကာင္း၊ အနည္းငယ္
ေသာက္က အျပစ္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသျဖင့္ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ ရာထူးခ်ခံရသည္။ တတိယအႀကိမ္ ရာထူးခ်ခံရပံုက သူမို႔သာ လုပ္ရဲသည္ဟုဆိုရမည္။ အျဖစ္က ဤသို႔တည္း...
တစ္ခါေသာ္ မင္းတရားႀကီး၏ သေဘာလြဲမွားေနမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ အစ္မ၊ ႏွမ၊ သမီးကညာအပ္ႏွင္းျခင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ဆက္သျခင္းကိုအေၾကာင္းျပဳလ်က္ အတတ္မပညာမရွိသူမ်ားကို ၀န္ႀကီး၊ အမတ္ စသည္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္ တိုင္းျပည္ပ်က္
တတ္ေၾကာင္း ဘုရင္မင္းတရားႀကီးအား မေထာက္မညႇာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။ ဤတြင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးစိတ္ေတာ္ဆိုး၍ ဦးဘိုးလႈိင္အား သူ၏ဖခင္ ယင္းေတာ္၀န္ႀကီးအား ကြပ္မ်က္ခဲ့ေသာလွံကိုျပသလ်က္ ထိုးမည္ျပဳရာ ရင္ကိုေကာ့လ်က္ “ထိုးေတာ္မူပါဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္တင္ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းက မထိုးဘဲ လွံကိုင္၍ အတြင္းေတာ္ ၀င္သြားေသာေၾကာင့္သာ အသက္
ခ်မ္းသာရာ ရေလသည္။ အျခား၀န္ႀကီးမ်ားက အတြင္း၀န္ဦးဘိုးလႈိင္အား ဤမွ် တင္းတင္းမာမာ ဘုရင္ကို ျပန္မေလွ်ာက္သင့္ေၾကာင္း၀ိုင္း၍ ေျပာၾကသည္တြင္ ဦးဘိုးလႈိင္က ျပန္ေျပာၾကားေသာစကားမွာ တန္ဖိုးရွိလွေပသည္။ ဦးဘိုးလႈိင္က..
”ကၽြႏ္ုပ္အား လွံျဖင့္ထိုး၍ ေသရျခင္းကား ျမတ္ပါ၏။ ေနရာတိုင္း မင္းအလိုလိုက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရပါမူ မေကာင္းမႈျဖစ္ပြားလာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္စီးျခင္း ေရာက္ေလသည္ဟု နာမည္ဆိုးျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္ ေသရက်ဳိးမနပ္”ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္မခစားေသာေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္ ရာထူးမွ က်ေလသည္။ 


ေညာင္သားကို ဘာေၾကာင့္ ထင္းအျဖစ္မသံုးရတာလဲ

လူႀကီးသူမမ်ားကို ေညာင္ပင္မွ ေညာင္ကိုင္း၊ ေညာင္ခက္၊ ေညာင္သားတို႔အား မီးမဆိုက္ရန္ တားျမစ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေညာင္ပင္သည္ ႀကီးမားေသာအပင္မ်ဳိး၌ ပါ၀င္၏။ သစ္ပင္မ်ား ႀကီးမားလွ်င္ ႐ုကၡစိုး (ေခၚ) သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ ရွိသည္ဟူ၍ စြဲမွတ္တတ္ၾကေလရာ ေညာင္ပင္မွာ အႀကီးမ်ဳိးျဖစ္၍ ေညာင္ပင္တိုင္းတြင္ ႐ုကၡစိုးမုခ်ရွိသည္ဟူေသာ အစြဲသည္ အခိုင္အမာ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ေညာင္ပင္ႀကီးမ်ား၌ နတ္စင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း၊ ဆီမီးပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကရျခင္း ျဖစ္၏။ ေညာင္ပင္ေအာင္၌ အေလးအေပါ့မစြန္႔ျခင္း၊ ေညာင္ကိုင္းကို မခုတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔မွာ ႐ုကၡစိုးစိတ္ဆိုးမွာ နတ္စိတ္ဆိုးမွာစိုး၍ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
တစ္ဖန္ ေဂါတျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေညာင္ဗုဒၶေဟကို အမွီျပဳ၍ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၌ ေညာင္ပင္မ်ားကို အေလးအနက္ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပိဋိကတ္သံုးပံုက တားျမစ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ႐ိုေသ ကိုင္း႐ႈိင္းမႈ အားျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းပါသည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းအားျဖင့္ အေလးအျမတ္ထား၍လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းေလ့ရွိပါသည္။

အဂၤ၀ိဇၨာ ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္ ပညာရပ္တြင္ ေနထုိင္မေကာင္းပါက ဗုဒၶယၾတာအျဖစ္ ေညာင္ေထာက္ျခင္းကို ျပဳရ၏။ ကက္ကင္း ဓာတ္ဆင္နည္းဆိုသည္လည္း ရွိပါေသးသည္။ လက္ပံႏွင့္ျမင္းလား၊ ကင္ပြန္းႏွင့္မီးခိုးတို႔သည္ ကက္ကင္းသေဘာအရ ဓာတ္၀င္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ပံပင္ကို ျမင္းလားအစြယ္ျဖင့္႐ိုက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကင္ပြန္းပင္ကို မီးခိုးျဖင့္ မႈိင္းတိုက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အပင္မ်ား ေသတတ္ပါသည္။
ဤသို႔နည္းတူ “ေညာင္ပင္” ဟူသည္ “ပညာ” ၏ ကက္ကင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ပညာကို လိုလားသျဖင့္ ေညာင္ပင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကေလရာ ေညာင္ပင္၏ အစိတ္အပိုင္းကို မီးၿမိဳက္ျခင္းျဖင့္ ပညာကို ထိခိုက္ေစတတ္သည္ဟု ယူဆလ်က္ ေရွာင္ၾကဥ္
ၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပလိုက္ရပါသည္။


ေငြဒဂၤါးကို ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္တုန္းက စသံုးစြဲခဲ့ၾကသလဲ

ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာင္း၀ယ္ဖလွယ္ၾကရာ၌ ယခုေခတ္၌ ေငြစကၠကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ေရွးကမူ စကၠမေပၚေသး၍ ေငြစကၠဴအစား ေငြဒဂၤါးမ်ားျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥ၌ ဖလွယ္ေရးပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
အမရပူရနန္းတည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ အဂၤလန္မွ ဒဂၤါးသြန္းစက္ႀကီးကိုမွာယူ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းသံုးဒ
ဂၤါးအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ေငြဒဂၤါး၏ ပံုသ႑ာန္မွာ တစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ နံသင့္
က်ားတံဆိပ္၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၁၁၄၆-ခု၊ အမရပူရဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ႏိုင္ငံဟု ေရးသားထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေငြဒဂၤါးသာ ထုတ္ခဲ့သည္မဟုတ္ေသး။
ေၾကးဒဂၤါးမ်ားကိုပါ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါေသးသည္။ ေၾကးဒဂၤါး၏ ပံုသ႑ာန္မွာ တစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ ေန႔သင့္နံသင့္ ငါး႐ုပ္ဖိုမတံဆိပ္၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ေသာ ၁၁၄၃ ခု၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ (၁၄)ရက္ဟု ေရးသားထားသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း
ေၾကာင့္ေလာမသိ။ ေၾကးဒဂၤါးမ်ားကို ၁၁၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
ေရႊဘိုမင္းလက္ထက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ၎ေရႊဘိုမင္းလက္ထက္၌လည္း ဒဂၤါးမ်ား သြန္းလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဒဂၤါး၏ တဖက္တြင္ ယုန္႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပဒုမၼာၾကာပန္းပံုကိုလည္းေကာင္း ထည့္သြင္း သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေလေသာအခါတြင္လည္း ဒဂၤါးမ်ားကို သြန္းလုပ္ျပန္ပါေသးသည္။ ဒဂၤါး၏ တစ္ဖက္၌ ေရႊျပည္စိုး၊ အျခားတစ္ဖက္၌ သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ ၂၃၉၀ ဟု ေရးထားပါသည္။
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဒဂၤါးစက္ႀကီးအား ၁၂၂၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ေငြဒဂၤါးမ်ားကိုသြးန္လုပ္ရာ တစ္ဖက္တြင္ ကေဒါင္း႐ုပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ ၁ိသံုးဒဂၤါး၊ ၁၂၁၄ ခု ဟု ေရးထိုးထားပါသည္။ ျခေသၤ့တံဆိပ္ ေငြဒဂၤါးမူးျပားတို႔ကိုကား ၁၃၁၄ ခုႏွစ္ေရာက္မွ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပလိုက္ရပါသည္။
 ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ခဲ့ၾကသလဲ

ျမန္မာတို႔အေပၚ ဖက္ဆစ္စနစ္ျဖင့္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးခဲ့ေသာ ဂ်ပန္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကာ ကၽြန္ျပဳခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္မ်က္ႏွာျဖဴတို႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ဂ်ပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးက...
“ေအာင္ဆန္းသည္ အႂကြင္းမဲ့ ႐ိုးသားသည္။ သူသည္ သတိၱ ဗ်တိၱႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္လည္း
 ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္လည္း ျပင္းထန္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ငါတို႔ ဂ်ပန္မ်ားသည္ သူ႔ကို ေလးစားသည္”
ဂ်ပန္စစ္ေသသနာပတိ ဂ်င္နရယ္အီဒါးက အစည္းအေ၀းအၿပီး၌ ေဒါက္တာဘေမာ္အား ....
“ေအာင္ဆန္းဟာ ေငြကို မမက္ေမာဘူး။ အာဏာတန္ခိုးကိုလည္း မမက္ေမာဘူး။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း လံုး၀မဆန္တဲ့အျပင္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူျဖစ္ေလေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးဟာ ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားၾကတယ္”
ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့၏။ ထိုအစည္းအေ၀း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျဖစ္သလိုပင္ ၀တ္စားလာခဲ့သည္။ သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟီရာအိုကာက...
“ေအာင္ဆန္း၀တ္လာတဲ့ ေၾကမြေနတဲ့ စစ္အက်ႌအစုတ္ကိုေတြ႕ရတာ ဂ်ပန္အရာရွိႀကီးေတြက သူ႔ကို သိပ္ေလးစားသြားၾကတယ္။
ဒီလိုအ၀တ္အစား၊ ယူနီေဖာင္းကို ျဖစ္သလို ၀တ္ထားပံု က်ဳပ္တို႔ စစ္သားေတြနဲ႔ တူေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာင္ဆန္းဟာ စကားေျပာရာမွာ ေျပာသင့္တာေလာက္ နည္းနည္းပါးပါးေျပာၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာကိုလည္း သေဘာက်တယ္။ ဒီလို ယူနီေဖာင္းအစုတ္အၿပဲ ၀တ္ထားတာနဲ႔
စကားနည္းတာကေတာ့ စိတ္ထားျဖဴစင္တဲ့ က်ဳပ္တို႔ဆာမူ႐ိုင္းသူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုမို႔ ဒါေတြကို က်ဳပ္တို႔ဂ်ပန္ေတြက အလြန္တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ ဒါေတြကိုေထာက္ၿပီး ေအာင္ဆန္းဟာ တို႔အထဲကလူပါ။ သူဟာ တို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာေဖာက္မွာမဟုတ္ဘူး။
ဂ်ပန္မ်ားဆုတ္ခြာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ မိတီၳလာခန္းမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ဖီးလ္မာရွယ္စလင္းက...
“ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားမိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ထင္သကဲ့သို႔ သူသည္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ တာ၀န္မဲ့ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေပ။ သူသည္ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အစစ္ျဖစ္၍ စိတ္ကူးယဥ္သမား မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႕သမားျဖစ္သည္။ သူသည္ အလြန္႐ိုးသားသည္။ သူသည္
ေပးခဲ့ၿပီးေသာကတိအတိုင္းလည္း တည္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။

အားလံုးေပ်ာ္ရြင္ပါေစ


မာမာ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...